Sådan installeres og konfigureres Bluetooth-enheder i Windows XP Service Pack 2

Sammenfatning

Hvis du vil installere en Bluetooth-enhed, skal du blot tilslutte den. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) omfatter drivere til mange Bluetooth-enheder. Hvis en Bluetooth-enhed ikke genkendes af Windows, kan du stadig bruge den ved at bruge den generelle softwareunderstøttelse, som Windows omfatter, eller du kan bruge den driver, som producenter leverer. Du kan bruge guiden Tilføj Bluetooth-enhed til at føje en Bluetooth-enhed til din computer. Du kan konfigurere en Bluetooth-forbindelse ved hjælp af emnet Bluetooth-enheder i Kontrolpanel.

Du kan deltage i et ad hoc-netværk mellem Bluetooth-enheder ved hjælp af PAN (Personal Area Networking). Når du bruger PAN, bruger din computer og andre Bluetooth-enheder TCP/IP-netværk til at kommunikere. Hvis du har en Bluetooth-enhed, der understøtter netværk via modem, kan du bruge den som modem. Du kan bruge guiden Tilføj printer, hvis du vil bruge en Bluetooth-printer trådløst. Endeligt kan du overføre filer mellem Bluetooth-forberedte computere eller enheder ved hjælp af Bluetooth. Denne artikel omfatter trinvise fremgangsmåder for disse opgaver.

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan en Bluetooth-enhed installeres og konfigureres i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Bemærk! Hvis du installerer et Bluetooth-kort, der ikke understøttes af Windows XP SP2, skal du følge de anbefalinger, som producenten af Bluetooth-kortet giver.

Selve installationen af et Bluetooth-kort, der findes på listen over understøttede kort til Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), kræver kun, at enheden tilsluttes. Der kræves ingen konfiguration, før du kan oprette forbindelsen.

Når du installerer et understøttet Bluetooth-kort i Windows XP SP2, bliver kortet aktivt sammen med følgende Microsoft-komponenter:
 • Microsoft Bluetooth-optælling
  Denne komponent optæller Bluetooth-enheder og -funktioner.
 • Bluetooth-enhed (Personal Area Network)
  Denne driver understøtter PAN-forbindelser (Personal Area Network) mellem enheder.
 • Bluetooth-enhed (RFCOMM Protocol TDI [Transport Driver Interface])
  Denne komponent understøtter netværk via modem(DUN). Den understøtter også andre typer forbindelser mellem enheder.
 • Tjenesten Bluetooth-support (BthServ)
  Denne tjeneste vedligeholder og opdaterer enhedens parringsoplysninger. Den udfører også andre funktioner, der er relateret til Bluetooth-funktioner.
Disse komponenter er tilgængelige i Enhedshåndtering, når du har installeret et Bluetooth-kort. Der installeres også andre drivere og komponenter.

Yderligere Information

Understøttelse af Bluetooth-radio

Hvis du slutter et Bluetooth-kort til din computer, og Windows ikke kan genkende det, leverer Windows XP SP2 generel softwareunderstøttelse. Hvis du har problemer med den generelle softwareunderstøttelse, kan du installere tredjepartsdriveren, som fulgte med Bluetooth-kortet.

Yderligere oplysninger om de drivere til Bluetooth-radio, der er inkluderet i Windows XP SP2, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

841803 Liste over de drivere til Bluetooth-radio, der er inkluderet i Windows XP Service Pack 2 (evt. på engelsk)

Tilbage til toppen

Konfiguration og enheder

Du kan bruge emnet Bluetooth-enheder i Kontrolpanel til at konfigurere Bluetooth-indstillinger. Ved hjælp af Bluetooth-enheder kan du gøre en eller flere af følgende:
 • Tilføje eller fjerne en enhed.
 • Få vist egenskaber for en enhed.
 • Ændre indstillinger for Bluetooth.
 • Tilføje en COM-port.
Under fanen Enheder under Bluetooth-enheder vises alle de enheder, der aktuelt er konfigureret på din computer. Ved at bruge fanen Enheder kan du tilføje en enhed, fjerne en enhed eller få vist egenskaber for en enhed.

Tilbage til toppen

Egenskaber for enhed

Når du får vist egenskaberne for en Bluetooth-enhed, vises følgende oplysninger:
 • Enhedstypen
 • Hardwareadressen på Bluetooth-kortet
 • Dato og klokkeslæt for sidste tilslutning
 • Oplysninger om der kræves en adgangsnøgle til parring med enheden
Du kan også ændre det navn, som Windows bruger til enheden. Denne ændring påvirker også det navn, der bruges i guiden Bluetooth-filoverførsel og af Tilføj modem.

Under fanen Tjenester vises oplysninger om de tjenester, som enheden understøtter. Når en Bluetooth-telefon eller en PDA (Personal Digital Assistant) f.eks. er sluttet til din computer, kan du få vist COM-porte, der er tilgængelige for synkronisering, under denne fane. Du kan også få vist internetforbindelser af typen netværk via modem under fanen. Du kan også vælge de tjenester, du vil bruge.

Tilbage til toppen

Indstillinger

Under fanen Indstillinger under Bluetooth-enheder er der indstillinger, der styrer, hvordan enheder registrerer og opretter forbindelse til din computer. Standardindstillingen er Slå registrering til. Med denne indstilling lader du enhederne registrere din computer, så du kan oprette en forbindelse.

De andre indstillinger under fanen omfatter følgende:
 • Tillad Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til denne computer
  Dette afkrydsningsfelt kontrollerer, om nogen enheder kan oprette forbindelse til computeren. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, kan ingen enheder oprette forbindelse til computeren.
 • Giv besked, når en ny Bluetooth-enhed vil oprette forbindelse
  Med denne indstilling kontrolleres, om du modtager meddelelse om det, når en enhed forsøger at oprette forbindelse til din computer. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, modtager du ingen meddelelser.
Andre indstillinger under fanen Indstillinger giver mulighed for at slå Bluetooth-ikonet i meddelelsesområdet til og fra og gendanne standardindstillinger.

Tilbage til toppen
Registrering
Normalt vil en computer med Bluetooth registrere andre enheder. Derfor skal du bare slå indstillingen Slå registrering til, når computeren fungerer som en enhed. Du vil muligvis slå denne indstilling til, når computeren er tilsluttet en anden computer via et PAN-netværk (Personal Area Network). Når computere er forbundet via et PAN, skal registrering være slået til på én af computerne.

Registrering er som standard slået til i Windows XP SP2, fordi en Bluetooth-enhed, der kan registreres, kan være mindre sikker, end en enhed der ikke kan registreres. Vi anbefaler, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Slå registrering til, medmindre du vil have en anden Bluetooth-enhed til at registrere computeren. Når forbindelsen er oprettet, slår guiden Tilføj enhed automatisk registrering fra.

Tilbage til toppen

Tilføjelse af en COM-port

Du kan tilføje en indgående port, der modtager en forbindelse fra en Bluetooth-enhed, eller du kan tilføje en udgående port, der opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed. Følg disse trin for at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed ved hjælp af en COM-port:
 1. Brug indstillingerne for porten i Enhedshåndtering til at indstille COM-porten.

  Du kan finde den korrekte datahastighed og andre indstillinger i dokumentationen til programmet, du vil bruge via forbindelsen.
 2. Indstil COM-porten i programmet til det portnummer, der er angivet på sidste side i guiden Tilføj Bluetooth-enhed.

  Dette portnummer er også angivet under fanen COM-porte under Bluetooth-enheder.
Bluetooth-enheder, der bruger en COM-port, kræver specialprogrammer på din computer. Disse programmer er normalt inkluderet i tjenesten. Du kan også få disse programmer fra producenterne af enhederne. Hvis du vil indstille programmet til at bruge en COM-port, skal du følge anvisningerne i programdokumentationen.

Tilbage til toppen

Hardware

Under fanen Hardware under Bluetooth-enheder vises en liste over de Bluetooth-enheder, der er installeret på din computer. Det er den samme liste, som vises i kategorien Bluetooth-radioer i Enhedshåndtering. Når du markerer en enhed på listen og derefter klikker på Egenskaber, får du vist samme egenskaber for enheden, som du ville i Enhedshåndtering.

Tilbage til toppen

Tilføjelse af en enhed

Når du føjer en Bluetooth-enhed til computeren, udveksles der adresseoplysninger. Nogle gange udveksles der også adgangsnøgler. Denne proces kaldes parring eller kobling af de to enheder. Når du tilføjer en enhed, skal den ene af dem kunne registreres. På nogle enheder kan du slå registrering til og fra, hvorimod andre altid kan registreres. Nogle museenheder kan f.eks. altid registreres.

Når du bruger Bluetooth til at forbinde to computere, skal registrering være slået til på den computer, der tilføjes som en enhed. Du kan slå registrering til via fanen Indstillinger under Bluetooth-enheder.

Tilbage til toppen

Trin, der skal tages på computeren

Følg disse trin på computeren for at tilføje en enhed:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv bthprops.cpl, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Tilføj under Bluetooth-indstillinger.
 3. I guiden Tilføj Bluetooth-enhed skal du markere afkrydsningsfeltet Min enhed er installeret og er klar til at blive tilføjet og derefter klikke på Næste.

  Bemærk! Du kan ikke klikke på Næste, før du har markeret afkrydsningsfeltet Min enhed er installeret og er klar til at blive tilføjet. En enhed, hvorpå registrering er slået fra, kan ikke registreres under en søgning.

  Når du klikker på Næste, søger din computer efter alle enheder, der kan registreres, og som er inden for rækkevidde. Når søgningen er færdig, vises enhederne i guiden.
 4. Marker en enhed, der skal tilføjes, og klik derefter på Næste.

  Når du har markeret den enhed, du vil tilføje, kan du indtaste en adgangsnøgle for enheden. En adgangsnøgle er en kode, der bruges til at kontrollere adgangen til enheden. Brug af en adgangsnøgle kan øge sikkerheden af forbindelsen. Dog må den enhed, du tilføjer, ikke kræve en adgangsnøgle.
Når du indtaster adgangsnøglen, forsøger din computer at oprette forbindelse til enheden for at kontrollere adgangsnøglen. Når du opretter forbindelse til en anden computer, modtager du en meddelelse om, at computerne forsøger at oprette forbindelse.

Tilbage til toppen

Trin, der skal tages på enheden

Når du har gennemført trinnene på din computer, skal du indtaste adgangsnøglen på Bluetooth-enheden. Hvis enheden er en anden computer, kan denne computer vise en meddelelse, der angiver, at du anmoder om en forbindelse. Følg disse trin på den computer, du tilføjer som Bluetooth-enhed:
 1. Klik i meddelelsen, der angiver, at du anmoder om en forbindelse.

  Herefter starter guiden Tilføj Bluetooth-enhed, og du får vist et felt, hvor du kan indtaste adgangsnøglen.
 2. Indtast adgangsnøglen. Du kan også vælge, at der oprettes en adgangsnøgle til dig.
Når adgangsnøglen er bekræftet, er forbindelsen oprettet. Enheden kan nu ses på din computer. Hvis enheden er en anden computer, vises dens computernavn på den første computer.

På sidste side af guiden Tilføj Bluetooth-enhed kan du slå registrering fra på den computer, som du tilføjer som en enhed. Normalt er registrering slået fra, så computeren ikke når som helst kan registreres.

Tilbage til toppen

Efter tilføjelse af en enhed

Efter tilføjelse af en enhed vises den under Bluetooth-enheder. Du kan få vist egenskaber for enheden for at undersøge de tjenester, den leverer, for at ændre navnet på enheden eller for at indsamle andre oplysninger. Du kan også oprette forbindelser.

Tilbage til toppen

Deltagelse i et Personal Area Network

Et PAN-netværk (Personal Area Networking) giver en ad hoc-netværksforbindelse mellem Bluetooth-enheder. Alle enheder, du vil have på netværket, skal understøtte PAN, for at du kan oprette et PAN-netværk. Hvis du vil tilslutte til et PAN-netværk, kan du bruge en af følgende metoder:
 • Klik på indstillingen Deltag i et personligt netværk (PAN) i ikonmenuen på Bluetooth-værktøjslinjen.
 • Dobbeltklik på ikonet Bluetooth-netværksforbindelse i emnet Netværksforbindelser i Kontrolpanel.
 • Klik på Vis Bluetooth-netværksenheder i ruden Netværksopgaver under Netværksforbindelser.
Begge disse metoder åbner dialogboksen Bluetooth PAN-enheder (Personal Area Network). I dialogboksen vises en liste over enheder, som du kan oprette forbindelse til. Du kan også tilføje eller fjerne enheder fra listen ved hjælp af indstillingerne nederst i dialogboksen.

Hvis du vil oprette en forbindelse, skal du klikke på den enhed, du vil oprette forbindelse til, og derefter klikke på Tilslut. Når forbindelsen er oprettet, er TCP/IP-netværk mellem din computer og den anden enhed tilgængelig. (Hvis du klikker på en enhed, som du allerede har forbindelse til, ændres knappen Tilslut til knappen Afbryd forbindelsen).

Bemærk! Når begge PAN-enheder på en forbindelse er computere, der kører Windows XP, er forbindelsen en punkt-til-punkt-forbindelse, og du kan ikke bruge én computer til at fungere som router til et lokalt netværk (LAN) eller til internettet. For at gøre dette skal du have et netværksadgangspunkt (NAP).

Windows bruger APIPA (Automatic Private IP Adressing) til at tildele computere på et ad hoc-netværk navne. Når APIPA bruges, kræves DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ikke. Skriv ipconfig på kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER for at få vist APIPA-adressen. Der vises et resultat i stil med følgende:

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.143.66
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Fanen Generelt i dialogboksen Status viser forbindelseshastigheden og oplysninger om pakkeoverførsel for forbindelsen. Fanen Understøttelse er den samme som for de andre netværksforbindelser. Ved at bruge fanen Understøttelse kan du få vist oplysninger om IP-adressering, få oplysninger om forbindelsen eller reparere den.

Tilbage til toppen

Tilføjelse af et modem

I Windows XP SP2 kan du tilføje en Bluetooth-enhed, der understøtter netværk vis modem, som et modem. Det gør du ved at følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv telephon.cpl, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Tilføj under fanen Modemmer.

  Dialogboksen Vælg Bluetooth-enhed åbnes.
 3. Marker denne for at vælge en Bluetooth-enhed som modem.
Hvis du indstiller Windows til at registrere modemer, mens der er tilsluttet et Bluetooth-kort, åbner Windows automatisk Vælg Bluetooth-enhed, når der registreres en Bluetooth-enhed, der understøtter netværk via modem.

Når du vælger en enhed, kan du indstille enheden ved at bruge Telefon- og modemindstillinger. For at oprette forbindelse til internettet kan du oprette en ny forbindelse i mappen Netværksforbindelser.

Tilbage til toppen

Noter om modemunderstøttelse

 • Windows XP opretter automatisk en adgangsnøgle for forbindelsen mellem mobiltelefonen og din computer. Du kan bruge denne adgangsnøgle eller indtaste din egen. Adgangsnøgler kan have op til 16 tegn. Adgangsnøglen skal indtastes inden for 30 sekunder, da godkendelsen muligvis ikke lykkes.
 • Nogle mobiltelefoner har allerede en adgangsnøgle. Hvis telefonen har en adgangsnøgle, skal du indtaste adgangsnøglen i guiden Bluetooth-forbindelse.
 • Bluetooth er ikke en sikker trådløs teknologi. Dine data kan være synlige for andre enheder eller computer, der er inden for rækkevidde.
 • Hvis mobiltelefonen ikke understøtter netværk via modem, kan du ikke installere telefonen ved at bruge guiden Tilføj hardware. Brug Bluetooth-enheder til at installere telefonen.
 • Når en mobiltelefon er tilsluttet som et modem, vises den i Enhedshåndtering som et modem.
Tilbage til toppen

Tilføjelse af en printer

Windows XP SP2 understøtter Bluetooth-printere. Du kan bruge guiden Tilføj printer, hvis du vil have adgang til printerfunktioner. Klik på Start, klik på Printere og faxenheder, og klik derefter på Tilføj en printer for at starte guiden Tilføj printer.

Når du vælger En Bluetooth-printer i guiden Tilføj printer, søger din computer efter Bluetooth-printere. Når computeren finder en printer, kan du markere den for at installere den. For at installere printeren skal du installere driverne til printeren på samme måde som for enhver anden type printer.

Når printeren er installeret, vises printerporten som en virtuel Bluetooth-printerport under fanen Porte i printerens dialogboks Egenskaber.

Tilbage til toppen

Overførsel af en fil

Du kan overføre en fil ad gangen mellem computeren og en anden Bluetooth-enhed ved at bruge guiden Bluetooth-filoverførsel. Du kan for eksempel overføre filer mellem din computer og en mobiltelefon eller en PDA. Du kan også overføre filer mellem to computere, der bruger Bluetooth.

Tilbage til toppen

Afsendelse af en fil

Følg disse trin for at sende en fil til en anden computer:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv %windir%\system32\fsquirt.exe, og klik derefter på OK.
 2. På siden Vil du sende eller modtage en fil? i guiden Bluetooth-filoverførsel skal du klikke på Send en fil og derefter klikke på Næste.
 3. På siden Vælg, hvor du vil sende filen til skal du klikke på Gennemse, klikke på den computer eller enhed, du vil sende filen til, og derefter klikke på Næste.

  Bemærk! Indstillingen Brug en adgangsnøgle er ikke tilgængelig, når din forbindelse til den anden enhed allerede bruger en adgangsnøgle.
 4. På siden Vælg filen, som du vil sende skal du kigge på Gennemse og vælge den fil, du vil sende.

  Bemærk! Du kan kun sende en fil ad gangen. Klik ikke på Næste, før du har indstillet den modtagende enhed til at modtage filen. Hvis den modtagende enhed ikke er klar til at modtage filen, vil overførslen ikke lykkes.
 5. Klik på Næste, når den modtagende computer eller enhed er klar til at modtage filen.
Tilbage til toppen

Modtagelse af en fil

Følg disse trin for at modtage en fil fra en anden computer:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv %windir%\system32\fsquirt.exe, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Modtag en fil i guiden Bluetooth-filoverførsel, og klik derefter på Næste.

  Du modtager meddelelsen Windows venter på at modtage filen.
 3. Klik på Næste på den afsendende computer for at starte overførslen.

  Bemærk! Under overførslen vises der en statuslinje på den afsendende computer. Når du overfører en fil til en computer, der kører Windows XP, vises der også en statuslinje i guiden Bluetooth-filoverførsel.
 4. På siden Gem den modtagne fil skal du skrive navnet på filen i feltet Filnavn, klikke på Gennemse for at vælge placeringen, hvor du vil gemme filen, og derefter klikke på Næste.
Tilbage til toppen
Egenskaber

Artikel-id: 883259 – Seneste udgave 1. sep. 2004 – Udgave 1

Feedback