Sådan oprettes og bruges en batchfil til uovervåget installation af flere GDI+-sikkerhedsopdateringer (artiklen er evt. på engelsk)

Sammenfatning

Denne artikel omhandler, hvordan en batchfil kan bruges til uovervåget installation af flere GDI+sikkerhedsopdateringer til Microsoft Office-programmer på din computer med færrest mulige genstarter.

INTRODUKTION

Administratorer vil muligvis installere alle de nødvendige GDI+-sikkerhedsopdateringer på én gang. Da nogle af GDI+-sikkerhedsopdateringerne til Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002, Microsoft Office 2003 og andre Microsoft-produkter er udviklet og pakket, så de har forskellige installationsegenskaber, kan du oprette og bruge en batchfil til at udføre mange opdateringer samtidig og dermed hurtigt installere flere opdateringer.

Denne artikel indeholder to eksempelbatchfiler, som nemt kan redigeres med de korrekte stioplysninger, så flere sikkerhedsopdateringer kan installeres uden brugerindgriben og uden genstart af computeren. Eksempelbatchfilerne er udelukkende medtaget i denne artikel som eksempler. Eksempelbatchfilerne dækker ikke alle tænkelige kombinationer af GDI+sikkerhedsopdateringer, som en administrator ville kunne installere i én batchproces. Hvert virksomhedsmiljø vil kræve bestemte batchfiler til opdatering af Microsoft-produkter, som er installeret på forskellige konfigurationer. Softwarekonfigurationerne i denne artikel dækker en række nye og gamle produkter, som kunne anvendes i virksomhedsmiljøer i dag.

Bemærk! Batchfil 1 er beregnet til opdatering af Internet Explorer 6.0 SP1 på computere med Microsoft Windows 2000-operativsystemet.

Vigtigt Oplysningerne i denne artikel er rettet mod IT-fagfolk, der er vant til at oprette og bruge batchfiler. Selvom oplysningerne i denne artikel er korrekte og giver IT-fagfolk mere end en metode til at installere flere GDI+-sikkerhedsopdateringer, er det ikke den anbefalede metode til at installere flere GDI+-sikkerhedsoplysninger. Vi anbefaler, at du bruger værktøjet scanningsværktøjet MS04-028 (Enterprise Update Scanning Tool) til at scanne computere for at finde de nødvendige MS04-028-sikkerhedsopdateringer og til at anvende eventuelle manglende opdateringer fra et lokalnetværks share.

Yderligere oplysninger om scanningsværktøjet MS04-024 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

886988 Sådan anskaffes og bruges firmaopdaterings- og scanningsværktøjet MS04-028 (Enterprise Update Scanning Tool) i miljøer, der ikke bruger Systems Management Server

885920 885920 Sådan anskaffes og bruges firmaopdaterings- og scanningsværktøjet MS04-028 i miljøer, der bruger Systems Management Server 2003 og Systems Management Server 2.0.

Yderligere Information

Udfør følgende trin for at oprette batchfil 1 eller batchfil 2:
 1. Hent de nødvendige opdateringer til de Microsoft-produkter, der er installeret på din computer.
 2. Udpak .msp-opdateringsfilerne til hver opdatering, hvor værktøjet OHotfix bootstrap bruges.
 3. Opret en ny mappe med navnet GDIPlus på C:\.
 4. Kopier alle nødvendige filer, herunder de forskellige .msp-opdateringsfiler, til mappen GDIPlus, som du oprettede i trin 3.


  Bemærk! De nødvendige filer til batchfil 1 er angivet i afsnittet "Oplysninger om eksempelbatchfil 1, filen GDIPlusWin2k.bat" og de nødvendige filer til batchfil 2 er angivet i afsnittet "Oplysninger om eksempelbatchfil 2, filen GDIPlusWinXP.bat".
 5. Kontroller, at du kopierer følgende tre filer, som skal bruges af værktøjet OHotfix bootstrap, til mappen GDIPlus:
  • Filen OHotfix.exe
  • Filen OHotfix.ini
  • Filen OHotfix.dll
 6. Rediger filen OHotfix.ini manuelt for at aktivere detaljeret logføring og uovervåget installation. Se indstillingerne for OHotfix.ini, som er omtalt i batchfilteksten senere i denne artikel.

  Bemærk! Logfiler af typen OHotfix gemmes på følgende placering:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Opret batchfil 1 eller batchfil 2 ved at kopiere og indsætte det relevante scriptindhold.
 8. Bekræft, at minimumkravene er opfyldt for alle installerede Microsoft-produkter.
 9. Kør batchfilen fra kommandolinjen eller fra System Management Software (SMS).
 10. Brug Microsoft Knowledge Base-artiklerne i afsnittet "Referencer" til at kontrollere, at alle Gdiplus.dll- og Mso.dll-opdateringer er installeret korrekt.
Bemærk!
 • Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer GDI+-opdateringen på en computere, der kører Microsoft Visio 2002 Service Release 1, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  831932 Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Visio 2002: 14.09.04

 • Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer GDI+-opdateringen på en computere, der kører den oprindelige version af Microsoft Project 2002, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  831931 Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Microsoft Project 2002: 14.09.04

Både 831932 og 831931 indeholder trin, der beskriver, hvordan du manuelt redigerer filen OHotfix.ini og installerer GDI+-opdateringen på disse versioner af produkterne.

Oplysninger om eksempelbatchfil 1, filen GDIPlusWin2k.bat

Følgende eksempelbatchfil, GDIPlusWin2k.bat, er beregnet til computere med Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2(SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) eller Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Bemærk! I dette eksempel forudsættes det, at følgende Microsoft-produkter er installeret.

Følgende servicepakker til Microsoft Office XP, Microsoft Project og til Microsoft Visio skal som minimum være installeret for at GDIPlus-sikkerhedsopdateringen kan fungere korrekt. Bemærk, at Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) og Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) indeholder GDIPlus-opdateringerne.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
Følgende er minimumkrav til filen GDIPlusWin2k.bat:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 eller Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 eller nyere
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Følgende filer kræves til trin 4, som er angivet i de forrige trin. Kopier følgende filer til mappen GDIPlus:
 • Filen Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Filen Ohotfix.exe
 • Filen OHotfix.ini
 • Filen Ohotfixr.dll
 • Filen Sharedff.msp
 • Filen Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Filen Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Filen Project2003-kb831931-fullfile.msp

Tekst til batchfil 1

Filen GDIPlusWin2k.bat

Kopier følgende script til en fil med navnet GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe Exit  REM /q:a (quiet administrator mode so NO progress bar and NO dialogs presented) REM /r:n (never restart the local computer) REM See 833989 for a complete listing of available switches REM The comments below are provided for information only. The OHotfix.ini file requires manual editing. REM This batch file is for systems running Windows 2000 SP2, SP3 or SP4 with Internet Explorer 6.0 SP1. REM See KB article 833989 for more information about this security update. REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe.  REM Manually change the OHotfix.ini settings listed below for silent update install with full verbose logging. REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and ; the Windows Installer. REM OHotfix.ini settings for quiet install ; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied ; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is ; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n. ; 1 = Display the success dialog box. ; 0 = Do not display the success dialog box. ; Rem ShowSuccessDialog=0 ; v = Log all ohotfix.exe actions/messages. ; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages. ; REM OHotfixLogLevel=v ; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+). ; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages, ;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v ; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows ; Installer service. ; n = Display ohotfix.exe messages. ; q = Do not display ohotfix.exe messages. ; REM OHotfixUILevel=q ; n = Display the basic Windows Installer user interface. ; q = Do not display any Windows Installer user interface. ; REM MsiUILevel=q 

Oplysninger om eksempelbatchfil 2, filen GDIPlusWinXP.bat

Følgende eksempelbatchfil, GDIPlusWinXP.bat, er beregnet til computere med Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Bemærk! I dette eksempel forudsættes det, at følgende Microsoft-produkter er installeret.

De angivne servicepakker til Microsoft Office XP, Microsoft Project og til Microsoft Visio skal som minimum være installeret for at GDIPlus-sikkerhedsopdateringen kan fungere korrekt. Bemærk, at Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1 og Microsoft Office Visio 2003 SP1 indeholder GDIPlus-opdateringerne.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Følgende filer kræves til trin 4, som er angivet i de forrige trin. Kopier følgende filer til mappen GDIPlus:
 • Filen Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Filen Ohotfix.exe
 • Filen OHotfix.ini
 • Filen Ohotfixr.dll
 • Filen Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Filen Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Filen Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Filen Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Tekst til batchfil 2

Filen GDIPlusWinXP.bat

Kopier følgende script til en fil med navnet GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestart
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit

REM The comments below are provided for general information only.
REM This batch file is for systems running Windows XP & SP1
REM See KB article 833987 for more information about this security update for Windows XP systems.

REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe.

REM OHotfix.ini settings for quiet install
; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied
; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is
; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.
; 1 = Display the success dialog box.
; 0 = Do not display the success dialog box.
;
REM ShowSuccessDialog=0

REM OHotfix.ini is configured for silent update install with full verbose logging.
REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and
; the Windows Installer.
; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.
; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).
; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,
; nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows
; Installer service.
; n = Display ohotfix.exe messages.
; q = Do not display ohotfix.exe messages.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = Display the basic Windows Installer user interface.
; q = Do not display any Windows Installer user interface.
;
REM MsiUILevel=q

Referencer

Følgende Microsoft Knowledge Base-artikler indeholder yderligere oplysninger om minimumkravene, opdaterede filversioner og kommandolinjeparametrene til hver enkelt Microsoft-produkt. De opdaterede filer omfatter filerne Gdiplus.dll (version 5.x), Gdiplus.dll (version 6.x), Mso.dll, Sxs.dll og Wsxs.dll.

Til Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional og Internet Explorer 6.0 SP1:

833989 Bufferoverløb i JPEG-behandling (GDI+) kan resultere i kørsel af programkode i Internet Explorer S833989


Til Microsoft Project 2002:
831931 Beskrivelse af Project 2002-sikkerhedsopdatering: 14.09.04


Til Microsoft Office Project 2003:
838344 Beskrivelse af Project 2003-sikkerhedsopdatering: 14.09.04


Til Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server og Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Bufferoverløb i JPEG-behandling (GDI+) kan resultere i kørsel af programkode


Til Microsoft Office XP:
832332 Beskrivelse af Office XP-sikkerhedsopdatering: 14.09.04


Til Microsoft Office 2003:
838905 Beskrivelse af Office 2003-sikkerhedsopdatering: 14.09.04


Til Microsoft Visio 2002:
831932 Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Visio 2002: 14.09.04


Til Microsoft Office Visio 2003:
838345 Beskrivelse af sikkerhedsopdateringen til Visio 2003: 14.09.04

Egenskaber

Artikel-id: 885885 – Seneste udgave 3. okt. 2008 – Udgave 1

Feedback