Du får måske vist fejlmeddelelser, når du gennemser eller foretager fejlfinding i et ASP.NET-program, efter at du har installeret sikkerhedsopdatering 887219 (MS05-004)


Oversigt


Når du har installeret sikkerhedsopdatering MS05-004, og du derefter søger i eller prøver at foretage fejlfinding af visse ASP.NET-programmer, kan der opstå fejl. I denne artikel beskrives de forskellige fejlmeddelelser, du kan modtage. Den indeholder løsninger på disse problemer.

Symptomer


Når du har installeret sikkerhedsopdatering MS05-004, og du derefter søger i eller prøver at foretage fejlfinding af et Microsoft ASP.NET-program, hvor URL-adressen indeholder en afsluttende omvendt skråstreg (\), modtager du måske en af følgende fejlmeddelelser:
Ressourcen blev ikke fundet.


Beskrivelse: HTTP 404. Den ressource, du søger efter (eller en af ressourcens afhængigheder), er måske fjernet, omdøbt eller midlertidigt utilgængelig. Gennemse følgende URL-adresse, og kontrollér, at den er stavet korrekt.

Der opstod fejl under forsøg på at køre et projekt: Det lykkedes ikke at starte fejlfinding på webserveren. Fejlfinding ASP.NET- eller ATL-serveren kunne ikke startes. Kontrollér, at ASP.NET eller ATL-serveren er installeret på serveren.

Årsag


Problemet opstår, hvis den URL-adresse, der er angivet i Microsoft IIS-metabasen (Internet Information Services), indeholder en afsluttende omvendt skråstreg.

Løsning


Du kan løse dette problem ved at fjerne den afsluttende omvendte skråstreg i IIS-metabasen for den URL-adresse, der er angivet for det berørte webprogram. Det kan du gøre ved at bruge en af følgende metoder:

Metode 1: Bruge IIS Manager

 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Find mappen %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Ved kommandoprompten skal du skrive inetmgr for at åbne IIS Manager.
 4. Højreklik på webstedet for den URL-adresse, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber.
 5. Hvis det berørte program er en virtuel mappe under webstedet, skal du klikke på fanen Mappe og derefter fjerne den afsluttende omvendte skråstreg fra den sti, der er angivet i tekstboksen Lokal sti.

  Hvis det berørte program findes i rodmappen på webstedet, skal du klikke på fanen Hjemmemappe og derefter fjerne den afsluttende omvendte skråstreg fra den sti, der er angivet i tekstboksen Lokal sti.
 6. Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Metode 2: Bruge et .vbs-script

 1. Brug følgende kodeeksempel til at oprette et .vbs-script:
  Option Explicit

  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork

  Set objArgs = WScript.Arguments

  If objArgs.Length = 1 Then
  strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer

  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")

  For Each objWebSite in objWebService
  Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  WScript.Echo objSite.AdsPath
  EnumVDir objSite, 1
  End If
  Next

  WScript.Echo "Done processing."

  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  Dim objSubVDir, objDir
  Dim strNewPath

  For Each objSubVDir in objVDir
  If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)

  If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path

  strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath

  objDir.Put "Path", strNewPath
  objDir.SetInfo
  End If

  EnumVDir objDir, i + 1
  End If
  Next
  End Sub

 2. Kør .vbs-scriptet fra kommandolinjen. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
  2. Ud for kommandoprompten skal du skrive

   cscript [file_name.vbs]
   .

   Bemærkfile_name er en pladsholder for navnet på dit .vbs-script.
  3. Hvis du vil lukke kommandoprompten, skal du skrive exit.

Flere oplysninger


Når du har installeret denne sikkerhedsopdatering, udfører ASP.NET en skærpet kontrol for at undersøge, om både de fysiske stier og de anmodede virtuelle stier er gyldige.

Referencer


Flere oplysninger om sikkerhedsopdatering MS05-004 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

887219 MS05-004: Svaghed ved ASP.NET-stivalidering kan tillade uautoriseret adgang