Du kan ikke udskrive et sideområde fra en e-mail-meddelelse i Outlook 2007

Symptomer

Du prøver at udskrive et sideområde fra en e-mail-meddelelse i Microsoft Office Outlook 2007. Men sektionen Sideområde findes ikke i dialogboksen Udskriv. Du kan derfor ikke udskrive et sideområde. Du kan kun udskrive hele meddelelsen.

Workaround

Du kan løse problemet ved hjælp af en af følgende metoder.

Metode 1: Brug Microsoft Office Word 2007

Kopier det afsnit i e-mailen, du vil udskrive, indsæt teksten i Word 2007, og udskriv derefter meddelelsen.

Metode 2: Brug Internet Explorer til at udskrive HTML-meddelelser

Hvis e-mail-meddelelsen er i HTML-format, skal du udskrive meddelelsen i Internet Explorer. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Åbn e-mail-meddelelsen.
 2. Klik på Andre handlinger på båndet, og klik derefter på Vis i webbrowser.

  Bemærk! Hvis dialogboksen Microsoft Office Outlook vises, skal du klikke på Ja.

  Meddelelsen vises i Internet Explorer.
 3. Find den tekst, der skal udskrives.
 4. Klik på Udskriv i menuen Filer.
 5. Klik på Markering i sektionen Sideområde i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på Udskriv.

Metode 3: Gem meddelelsen som et PDF-dokument eller som et XPS-dokument

Gem e-mail-meddelelsen som et PDF-dokument (Portable Document Format) eller et XPS-dokument (XML Paper Specification), og udskriv derefter dokumentet fra et passende program.


Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer Outlook 2007-meddelelser som et PDF- eller XPS-dokument, i emnet "Nyheder i Microsoft Office Outlook 2007" i Outlook 2007 Hjælp.Følgende fil kan hentes på Microsoft Download Center:
Hent Hent SaveAsPDFandXPS.exe-pakken nu.

Hvis du vil gemme en e-mail-meddelelse som et PDF- eller XPS-dokument, skal du anvende følgende fremgangsmåde:
 1. Kopier indholdet af e-mailen til Word 2007 eller Excel 2007.
 2. Klik på Microsoft Office-knappen, peg på Gem som, og klik derefter på PDF eller XPS.
 3. Skriv eller vælg et navn til dokumentet eller regnearket på listen Filnavn.
 4. Klik på PDF-dokument eller XPS-dokument på listen Filtype.
 5. Hvis du vil åbne filen, lige efter at du har gemt den, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis du har en PDF-læser eller en XPS-fremviser installeret på computeren.
 6. Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning) ved siden af Optimer til.
 7. Klik på OK, og klik derefter på Udgiv.
Du skal have en PDF-læser installeret på computeren for at kunne se en PDF-fil. Acrobat Reader er et sådant læseprogram. Dette læseprogram kan fås fra Adobe Systems. Du kan finde flere oplysninger om Acrobat Reader på følgende websted:Du skal have en fremviser for at kunne se en fil i XPS-format. Du kan hente en gratis fremviser på siden Overførsler på Microsoft Office Online. Du kan få adgang til siden på følgende Microsoft-websted:

Yderligere Information

Den eneste ændring af udskrivningsfunktionaliteten i Outlook 2007 i forhold til tidligere versioner af Outlook er i forbindelse med HTML-meddelelser. I tidligere versioner af Outlook udskrives HTML-meddelelser ved hjælp af udskrivningsmaskinen fra Internet Explorer.

Men i forbindelse med tekster i almindeligt format eller rtf-format bruger Outlook 2003 sin egen udskrivningsmaskine. Det samme gælder for Outlook 2007.

I følgende tabel vises faciliteterne for udskriftsområdet i Outlook.
Outlook-versionMeddelelsesformatFacilitet for udskriftsområde
2007HTMLNej
2007RTFNej
2007Almindelig tekstNej

2003 og tidligere versioner
HTMLJa

2003 og tidligere versioner
RTFNej

2003 og tidligere versioner
Almindelig tekstNej
Oplysningerne og løsningen i dette dokument repræsenterer Microsoft Corporations aktuelle syn på disse problemer på udgivelsesdatoen. Denne løsning er tilgængelig via Microsoft eller en tredjepartsudbyder. Microsoft anbefaler ikke specifikt nogen tredjepartsudbyder til den løsning, der beskrives i denne artikel. Der findes muligvis også andre tredjepartsudbydere eller tredjepartsløsninger, som ikke beskrives i denne artikel. Eftersom Microsoft er nødt til at reagere på skiftende markedsbetingelser, skal disse oplysninger ikke fortolkes som en forpligtelse fra Microsofts side. Microsoft kan ikke garantere og udtaler ikke på nogen måde sin støtte til nøjagtigheden af oplysninger eller løsninger, der er fremsat af Microsoft eller nogen anden omtalt tredjepartsudbyder.

Microsoft fraskriver sig ethvert ansvar og udelukker enhver repræsentation, garanti og betingelse, det være sig udtrykkelig, underforstået eller lovpligtig. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, repræsentationer, garantier eller adkomstforhold, at produktet ikke krænker tredjemands varemærke, tilfredsstillende stand, salgbarhed og egnethed til specielle formål, hvad angår enhver tjeneste, løsning, ethvert produkt eller ethvert andet materiale eller enhver anden oplysning. Microsoft kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tredjepartsløsninger, der nævnes i denne artikel.
Egenskaber

Artikel-id: 924141 – Seneste udgave 3. jun. 2008 – Udgave 1

Feedback