Windows XP-baserede computere, der blev installeret ved hjælp af en volumenlicensnøgle, markeres muligvis som uægte

Symptomer

En Microsoft Windows XP-baseret computer kan muligvis ikke køre valideringsprocessen WGA (Windows Genuine Advantage), eller den Windows XP-baserede computer rapporteres som uægte. Dette problem kan opstå, hvis den Windows XP-baserede computer blev installeret ved hjælp af en volumenlicensnøgle, og hvis den Windows XP-baserede computer forsøgte validering i den kortvarige periode, hvor der var et Microsoft-serverproblem. Dette problem opstod en kort periode den 2. oktober 2006 og den 29. november 2006.

Årsag

Dette problem er muligvis opstået på grund af en forkert Data.dat-fil eller en beskadiget Data.dat-fil i mappen %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.

Bemærk! Mappen %ALLUSERSPROFILE% er som standard mappen C:\Documents and Settings\All Users. Men denne placering er muligvis en anden mappe i installationen af Windows XP.

Løsning

Hvis du modtog filen Data.dat den 2. oktober 2006 eller den 29. november 2006, skal du fjerne filen Data.dat fra den Windows XP-baserede klientcomputer. Filen Data.dat opdateres korrekt under næste validering.

Trin til opdatering af WGA Data.dat-filen på en enkelt computer

Manuelle trin til opdatering af WGA Data.dat-filen på en enkelt computer

Følg disse trin, hvis du vil opdatere Data.dat-filen manuelt:
 1. Log på den computer, hvor dette problem er opstået, ved hjælp af en konto, der har administratorrettigheder.
 2. Slet data.dat-filen fra mappen %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data.
 3. Besøg følgende Microsoft-websted for at bekræfte, at computeren er rapporteret som værende ægte:
 4. Klik på Start, klik på Kør, skriv wgatray.exe /b, og klik derefter på OK.

  Bemærk! Kommandoen wgatray.exe er muligvis ikke tilgængelig på din computer. Kommandoen er kun tilgængelig på computere, hvor Windows Genuine Advantage Notifications er installeret. Hvis kommandoen wgatray.exe ikke er tilgængelig, er det ikke en fejl. Fortsæt til næste trin. Du kan finde flere oplysninger om Windows Genuine Advantage Notifications ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

  905474 Beskrivelse af programmet Windows Genuine Advantage Notifications
 5. Genstart computeren.

Automatiske trin til opdatering af WGA Data.dat-filen på en enkelt computer

Følg disse trin, hvis Data.dat-filen skal opdateres automatisk:
 1. Besøg følgende Microsoft-websted:
 2. Klik på Kør, når du bliver bedt om det, for at køre Microsoft Genuine Advantage-diagnosticeringsværktøjet.


  Bemærk! Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne bliver du muligvis flere gange bedt om at bekræfte, at du vil køre værktøjet.
 3. Klik på Fortsæt.
 4. Klik på Løs på fanen Windows.
Hvis denne metode ikke fungerer, skal du læse vejledningen i afsnittet "Manuelle trin til opdatering af WGA Data.dat-filen på en enkelt computer".

Trin til opdatering af WGA Data.dat-filen på flere computere

Følgende eksempelscript er et enkelt .cmd-script. Du kan køre dette script på flere Windows XP-baserede klientcomputere ved at bruge Gruppepolitik, Microsoft Systems Management Server eller andre værktøjer, der er tilgængelige i dit miljø. Brug den metode, der er bedst for dit miljø, til at distribuere scriptet. Hvis du vil køre dette script individuelt, skal du køre det som en administrator.

Hvis du vil oprette dette script, skal du åbne en ny .txt-fil og derefter indsætte følgende scripttekst i den nye fil. Når du har oprettet filen, skal du omdøbe den til filtypenavnet .cmd.
Scripttekst
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Deleting data.dat
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO WGA Validation in progress.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Done
Egenskaber

Artikel-id: 926333 – Seneste udgave 14. maj 2009 – Udgave 1

Feedback