Der vises en codec-fejlmeddelelse, eller der afspilles lyd, men ikke video, når du afspiller mediefiler i Windows Media Player 11

Symptomer

Når du forsøger at afspille en videofil i Windows Media Player 11, afspilles videoen ikke. Men lyden afspilles.

Og når du forsøger at afspille en lydfil eller en videofil i Windows Media Player 11, modtager du måske en fejlmeddelelse, der ligner en af følgende fejlmeddelelser:
Windows Media Player kan ikke afspille filen, for det nødvendige video-codec ikke er installeret på computeren.
Windows Media Player kan ikke afspille, brænde, kopiere fra cd ("rip") eller synkronisere filen, da en nødvendig lydcodec ikke er installeret på computeren.
Der kræves et codec for at kunne afspille denne fil. Klik på Onlinehjælp for at finde ud af, om dette codec kan hentes fra internettet.
Ugyldigt filformat.

Årsag

Dette problem opstår, hvis et codec, der kræves for at kunne afspille filen, ikke er installeret på computeren.

Løsning

Du kan løse problemet ved at konfigurere Windows Media Player til automatisk at hente codecs. Det kan du gøre ved at følge disse trin i Windows Media Player 11:
 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Spiller, marker afkrydsningsfeltet Hent codecs automatisk, og klik derefter på OK.
 3. Prøv at afspille filen. Hvis du bliver spurgt, om du vil installere codec'et, skal du klikke på Installer.
Hvis du fortsat ikke kan afspille filen, kan du prøve at benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnittet "Avanceret fejlfinding". Hvis du ikke er fortrolig med avanceret fejlfinding, er det måske en god ide at bede en anden om hjælp eller kontakte support. Du kan få oplysninger om, hvordan du kontakter support, på følgende Microsoft-websted:

Avanceret fejlfinding

Nedenstående fremgangsmåde henvender sig til avancerede computerbrugere.

Hente og installere codec'et. Det kan du gøre ved at følge disse trin i Windows Media Player 11:
 1. Find ud af, om codec'et er installeret på den computer, du bruger til at afspille filen. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Højreklik på den fil, du forsøger at afspille, i området Afspiller nu, og klik derefter på Egenskaber.
  2. Klik på fanen Fil, bemærk de codecs, der er angivet i områderne Audio-codec og Video-codec, og klik derefter på OK. Hvis følgende forhold er til stede, skal du gå til trin 2.
   • Der er ikke angivet et lydcodec.
   • Der er ikke angivet et videocodec.
  3. Klik på Om Windows Media Player i menuen Hjælp.
  4. Klik på hyperlinket Tekniske supportoplysninger.
  5. Hvis du forsøger at afspille en lydfil, skal du finde ud af, om det lydcodec, du bemærkede i trin 1b, vises i området Codecs til lydenheder. Hvis du forsøger at afspille en videofil, skal du finde ud af, om det videocodec eller det lydcodec, du bemærkede i trin 1b, vises i området Codecs til videoenheder. Hvis codec'et ikke vises, skal du gå til trin 2.
  6. Prøv at geninstallere codec'et. Hvis du ikke kan geninstallere codec'et, skal du gå til trin 2.
  7. Prøv at afspille filen. Hvis du kan afspille filen, kan du springe trin 2 og 3 over.
 2. Installer codec'et. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at afspille filen, skal du klikke på Onlinehjælp. Hvis du ikke modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at afspille filen, skal du gå til trin 3.
  2. Klik på linket til webstedet Wmplugins på Microsoft-webstedet. Hvis linket ikke er til stede, kan du gå til følgende Microsoft-websted:
  3. Følg vejledningen på webstedet for at hente og installere codec'et for filen. Hvis der ikke automatisk blev fundet et codec for filen på webstedet, og ingen af følgende forhold er til stede, skal du gå til trin 3:
   • Du har ikke bemærket et codec i trin 1b.
   • Du kan ikke finde det codec, du bemærkede i trin 1b, på webstedet.
  4. Prøv at afspille filen. Hvis du kan afspille filen, kan du springe trin 3 over.
 3. Skaf codec'et fra en tredjepartsleverandør.

  Oplysninger om, hvordan du kontakter en tredjepartsleverandør, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, A-K. Artiklen er evt. på engelsk.

  60781 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, L-P. Artiklen er evt. på engelsk.

  60782 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, Q-Å. Artiklen er evt. på engelsk.
Bemærk! Hvis du bruger Windows Media Player i et miljø, der administreres af en netværksadministrator, kan det være nødvendigt at kontakte netværksadministratoren for at hente og installere codec'et.

Yderligere Information

Du kan finde flere oplysninger om codecs ved at gå til følgende Microsoft-websted:Oplysningerne og løsningen i dette dokument repræsenterer Microsoft Corporations aktuelle syn på disse problemer på udgivelsesdatoen. Denne løsning er tilgængelig via Microsoft eller en tredjepartsudbyder. Microsoft anbefaler ikke specifikt nogen tredjepartsudbyder til den løsning, der beskrives i denne artikel. Der findes muligvis også andre tredjepartsudbydere eller tredjepartsløsninger, som ikke beskrives i denne artikel. Eftersom Microsoft er nødt til at reagere på skiftende markedsbetingelser, skal disse oplysninger ikke fortolkes som en forpligtelse fra Microsofts side. Microsoft kan ikke garantere og udtrykker ikke på nogen måde sin støtte til nøjagtigheden af oplysninger eller løsninger, der er fremsat af Microsoft eller nogen anden omtalt tredjepartsudbyder.

Microsoft fraskriver sig ethvert ansvar og enhver erklæring, garanti og betingelse, det være sig udtrykkeligt, stiltiende eller lovpligtigt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, erklæringer, garantier eller adkomstforhold, at produktet ikke krænker tredjemands varemærke, tilfredsstillende stand, salgbarhed og egnethed til specielle formål, hvad angår enhver tjeneste, enhver løsning, ethvert produkt eller ethvert andet materiale eller enhver anden oplysning. Microsoft kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tredjepartsløsninger, der nævnes i denne artikel.
Egenskaber

Artikel-id: 926373 – Seneste udgave 23. nov. 2007 – Udgave 1

Feedback