Samlet opdateringspakke 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0 er tilgængelig

Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan registreringsdatabasen redigeres. Sørg for at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Du skal vide, hvordan du gendanner registreringsdatabasen, hvis der opstår et problem. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer, gendanner og redigerer registreringsdatabasen, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows XP og Windows Vista

INTRODUKTION

Denne artikel indeholder detaljerede oplysninger om Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0. Artiklen beskriver også de hotfixes og opdateringer, der er inkluderet i Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Yderligere Information

Buildnumre og filnavne

Buildnummeret for Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0 er 3.0.5300.1561. Dette buildnummer er buildnummeret for Microsoft Dynamics CRM-klienten til Microsoft Office Outlook. Dette buildnummer er også buildnummeret for Microsoft Dynamics CRM-serveren. Filnavnene for pakkerne i den samlede opdatering er følgende:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Bemærk! Pladsholderen ENU repræsenterer forkortelsen for den sprogversion, du henter og installerer.

Samlet opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samlet opdatering 2 indeholder alle de rettelser, der er inkluderet i Samlet opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Du kan få flere oplysninger om Samlet opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM 3.0 ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
922815 Samlet opdateringspakke 1 til Microsoft Dynamics CRM 3.0 er tilgængelig

Oplysninger om fjernelse

Du kan ikke fjerne Samlet opdatering 2. Du skal derfor sikkerhedskopiere følgende databaser, før du installerer Samlet opdatering 2:
 • Organisationsnavn_MSCRM
 • Organisationsnavn_Metabase

Forudsætning for installation af hotfixes efter Samlet opdatering 2

Samlet opdatering 2 udgør en ny kodebasis. Du skal derfor have installeret Samlet opdatering 2, før du installerer hotfixes, der er gjort tilgængelige efter Samlet opdatering 2.

"Sommertid"-rettelsesværktøjerne

Samlet opdatering 2 indeholder de rettelsesværktøjer til sommertid, der beskrives i artiklerne 925874 og 932984 i Microsoft Knowledge Base.
Du kan få yderligere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
925874 Der er en opdatering til sommertidsændringerne for 2007 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 og i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten til Outlook

932984 Sådan ændres sommertid 2007 ved hjælp af guiden til opdatering af tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hvis du ikke har kørt Microsoft Dynamics CRM 3.0-guiden Opdater tidszoner, som er beskrevet i artikel 932984 i Microsoft Knowledge Base, anbefaler vi, at du kører denne guide. Hvis objekterne i Microsoft Dynamics CRM indeholder datostempler eller tidsstempler, vil de pågældende objekter derefter blive justeret korrekt for sommertid.

Opdatering til hjælp-filerne til Microsoft Dynamics CRM

Vi anbefaler, at du installerer den seneste opdatering til hjælp-filerne til Microsoft Dynamics CRM.
Du kan få flere oplysninger om opdateringen til hjælp-filerne til Microsoft Dynamics CRM ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
921467 Der kom en opdatering til online Hjælp til Microsoft CRM 3.0 den 5. juli 2006

Du kan hente den seneste opdatering til hjælp-filerne ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Kinesisk version og japansk version

Der er planlagt samlede opdateringer til følgende versioner af Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Forenklet kinesisk
 • Japansk

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition til internetudbydere

Der er planlagt samlede opdateringer til Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition til internetudbydere.

Kompatibilitetsopdatering af Microsoft Dynamics CRM-klient til Microsoft Office Outlook

Samlet opdatering 2 er kompatibel med kompatibilitetsopdateringen til Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient til Microsoft Office Outlook. Samlet opdatering 2 garanterer imidlertid ikke kompatibilitet mellem Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient til Outlook og følgende programmer:
 • Windows Vista
 • 2007 Microsoft Office-programmerne

Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet mellem Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient til Outlook og Windows Vista og med 2007 Office-programmerne ved at se under kompatibilitetsopdateringen til Microsoft Dynamics CRM-klient til Outlook. Samlet opdatering 2-klientpakkerne indeholder rettelser til kompatibilitetsopdateringen til Microsoft Dynamics CRM-klient til Outlook, hvis klienten allerede er installeret.

Besøg følgende Microsoft-websted for at hente Kompatibilitetsopdatering til Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient til Outlook.

Vigtige problemer, der er rettet i Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samlet opdatering 2 indeholder rettelser til de vigtige problemer, der er beskrevet i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
918990 Du oplever timeouts eller lav ydeevne, når du ændrer en sikkerhedsrolle, eller efter at du har importeret en tilpasningsfil i Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at importere en tilpasning i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valgte fil med tilpasninger overholder ikke det krævede skema for filer med tilpasninger"

920859 Der vises en fejlmeddelelse, når du en e-mail-meddelelse i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til Microsoft CRM-objektet eller til at udføre den anmodede handling"

921065 Internet Information Services holder op med at svare på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

921235 Du oplever timeouts eller lav ydeevne, når du tildeler poster igen fra en bruger til en anden i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 Klienten svarer ikke længere, når du forsøger at gå offline eller køre funktionen "Synkroniser Outlook med CRM" i Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook

925437 Der vises en fejlmeddelelse, når du sender en e-mail fra Microsoft Dynamics CRM 3.0-webklienten: "Utilstrækkelige tilladelser"

925505 Microsoft Outlook holder op med at svare, når du klikker på kommandoknap på værktøjslinjen i Microsoft Dynamics CRM

925874 Der er en opdatering til sommertidsændringerne for 2007 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 og i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten til Outlook

928272 Outlook afsluttes uventet, når du klikker på "Gå offline" i Microsoft Dynamics CRM-laptopklienten til Outlook

929488 Der vises en fejlmeddelelse, når du vedhæfter en .docx-fil til en post i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Filoverførselsfejl"

931270 Der vises en fejlmeddelelse, når du bruger Microsoft Dynamics CRM-klienten til Microsoft Office Outlook: "Der opstod et problem i Microsoft Office Outlook, og programmet er nødt til at lukke. Vi beklager ulejligheden"

932984 Sådan ændres sommertid 2007 ved hjælp af guiden til opdatering af tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Omfattende problemer, der er rettet i Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samlet opdatering 2 indeholder rettelser til de omfattende problemer, der er beskrevet i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
894183 Der vises en fejlmeddelelse, når du implementerer en PreCreate-hændelse for en enhed i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Serveren kunne ikke læse forespørgslen"

913275 Hverken PreSetState-hændelsen eller PostSetState-hændelsen køres, når en bruger deaktiveres i Microsoft Dynamics CRM 3.0

915722 Du oplever lavere ydeevne end normalt i Microsoft Dynamics CRM 3.0, når jobbet MSCRM Stored Procedure Priming kører.

917348 Du kan ikke konfigurere en relation i dialogboksen "Relation: Firma til firma" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917797 Fanen "Noter" viser ikke titlen på en note i Microsoft Dynamics CRM 3.0

918745 En e-mail-meddelelse er ikke korrekt knyttet til en marketingkampagne i Microsoft Dynamics CRM 3.0, når du sender en e-mail-meddelelse i Outlook

918786 En lynkampagne knytter et telefonnummer til kontaktpersoner, der ikke har et telefonnummer i Microsoft Dynamics CRM 3.0

918990 Du oplever timeouts eller lav ydeevne, når du ændrer en sikkerhedsrolle, eller efter at du har importeret en tilpasningsfil i Microsoft Dynamics CRM 3.0

919008 Poster, der er knyttet til en underordnet konto, vises ikke, når du for indstillingen "Medtag" har valgt "Kun denne post", "Relaterede poster" eller "Alle tilknyttede poster" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

919152 Hændelsen OnChange for et felt i en formular indtræder ikke som forventet, når du bruger Formularassistent til at udfylde feltet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

919177 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne fanen Tilknytninger i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fejl i forespørgselsgenerator. Ingen attribut"

919354 Du kan ikke oprette opfølgende aktiviteter fra en aktivitetsformular i Microsoft Dynamics CRM 3.0 efter at have installeret hotfix 912153

919419 Der oprettes dobbelte køelementer, efter at du har modtaget en e-mail, der blev sendt til en kø i Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at importere en tilpasning i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valgte fil med tilpasninger overholder ikke det krævede skema for filer med tilpasninger"

920815 Du kan ikke sende en e-mail fra en anden brugerkonto, når du bruger funktionen "Send direct e-mail" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

920859 Der vises en fejlmeddelelse, når du en e-mail-meddelelse i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til Microsoft CRM-objektet eller til at udføre den anmodede handling"

920929 Ejeren af tilbuddet, af ordren eller af fakturaen svarer ikke til ejeren af salgsmuligheden, når du tilføjer et tilbud, en ordre eller en faktura til en salgsmulighed i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services holder op med at svare på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

921235 Du oplever timeouts eller lav ydeevne, når du tildeler poster igen fra en bruger til en anden i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921261 Funktionen "E-mail via brevfletning" virker ikke som forventet, når du distribuerer en kampagneaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten til Microsoft Office Outlook

921290 Fokus forbliver i søgefeltet, når du bruger Formularassistent til at vælge en værdi til søgefeltet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921621 Du kan oprette og sende en lynkampagne, selvom du logger på Microsoft Dynamics CRM 3.0 som en bruger, der ikke har rettigheder til kampagneenheden

921653 Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook holder op med at svare, når du sender en e-mail

922530 Der vises en fejlmeddelelse, når du prøver at oprette en salgsmulighed fra en kontaktperson i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den post, du anmoder om, er i øjeblikket ikke tilgængelig"

922662 Du kan ikke ændre eller slette en kunderelation, der er oprettet af en anden bruger i Microsoft Dynamics CRM 3.0

922807 Du kan ikke søge efter ord, der findes i boksen Nøgleord i enheden Salgsmateriale, når du bruger funktionen Avanceret søgning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

922840 Der vises en fejlmeddelelse, når du ændrer visningen i kalenderen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der er konflikt med en anden aftale i kalenderen"

922953 Der mangler oplysninger om egenskaber i dialogboksen "Egenskaber for identitet", når du forsøger at få vist egenskaberne for en identitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923057 En kontaktperson eller et kundeemne bliver ikke fundet, når du bruger feltet Fulde navn i funktionen Avanceret søgning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923071 Der vises en fejlmeddelelse, når du går offline i Microsoft Dynamics CRM-laptopklienten til Microsoft Office Outlook: "De data, du angav for et eller flere felter, er for lange. Posten gemmes i CRM med de afkortede data"

923074 Listen Aktiviteter sorteres ikke i alfabetisk rækkefølge, når du bruger kolonnen Angående til at sortere listen i webversionen af Microsoft Dynamics CRM 3.0

923168 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at installere Data Migration Pack for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det mislykkedes at installere de krævede databasetabeller"

923258 Egenskaben invariantname lokaliseres uventet, når du tilpasser statuskodeattributten for en enhed i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923278 Formularassistent viser ikke dataene, når du opretter en opfølgende aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 Klienten svarer ikke længere, når du forsøger at gå offline eller køre funktionen "Synkroniser Outlook med CRM" i Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook

923387 Der vises en fejlmeddelelse, når du ser en rapport i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Funktionen: "Snapshots af rapporthistorik" understøttes ikke i denne version af Reporting Services."

923613 Hjælp er ikke tilgængelig for mappen Rapporter i Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook

923818 Ændringer foretaget i indstillingen Funktionsmåde i relationsenhed gemmes ikke, når du importerer tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923999 Den eksporterede tilpasningsfil indeholder ikke et relationsfelt, selvom du har angivet kravniveauet til "Firma krævet" eller til "Firma anbefalet" for dette relationsfelt i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924105 Du kan ikke få vist de relaterede poster, der er knyttet til en underordnet konto og som er mere end et niveau nede i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924309 Ændringer i posterne Kø og Produkt afspejles ikke, når du ændrer disse poster offline i Microsoft CRM-laptopklienten til Outlook

924343 Du kan opleve lav ydeevne, når du flytter markøren over punkter i en menu i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924369 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at bruge en tilpasset søgevisning i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der opstod en fejl. Kontakt systemadministratoren, hvis du vil have yderligere oplysninger. Fejlkode: 0x80040248"

924371 Der vises en fejlmeddelelse, når du kører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der opstod en uventet fejl under kørsel af rapporten. (rsInternalError)"

924383 Du kan ikke rulle gennem en webside i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten til Outlook

924425 Websiden "Ledige tider" udfyldes langsomt, når du klikker på "Find ledige tidspunkter" på websiden "Planlæg serviceaktivitet" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924454 Der vises en fejlmeddelelse, når du kører en løsning, der angiver tilstanden på en forespørgsel eller på et svar for en enhed i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Denne metode kan kun kaldes i forbindelse med en webtjenesteforespørgsel"

924803 Der vises en fejlmeddelelse, når du kører funktionen "Synkroniser Outlook med CRM" i Microsoft Dynamics CRM-desktopklienten til Outlook: "Den bruger, der er logget på, har ikke de rette sikkerhedstilladelser til at få vist disse poster eller udføre den bestemte handling"

924879 Deaktiverede brugerdefinerede enhedsposter er uventet synlige i den tilknyttede visning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924882 Du oplever flere problemer, hvis listen over relationer er længere end en enkelt side, når du forsøger at få vist salgsmulighedsrelationer i Microsoft Dynamics CRM 3.0

924896 Der vises en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at vælge en anden række i visningseditoren i funktionen Avanceret søgning i funktionen Tilpasning i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Tilladelse nægtet"

924997 En hændelse kører ikke som forventet, når hændelsen sker som følge af en arbejdsprocesregel i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925163 Delingsrettighederne for den underordnede post mangler, efter at du har flettet to poster, der indeholder forskellige delingsrettigheder i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925233 Værdien af egenskaben "Søgbar" importeres ikke, når du importerer tilpasninger, der indeholder egenskaben "Søgbar" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925437 Der vises en fejlmeddelelse, når du sender en e-mail fra Microsoft Dynamics CRM 3.0-webklienten: "Utilstrækkelige tilladelser"

925473 Du kan få vist dataene for alle systembrugere, når du klikker på "Find ledige tidspunkter" i dialogboksen "Planlæg serviceaktivitet" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925505 Microsoft Outlook holder op med at svare, når du klikker på kommandoknap på værktøjslinjen i Microsoft Dynamics CRM

925532 Der vises en fejlmeddelelse, når du sporer en e-mail i RTF-format i Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook: "Der opstod en fejl under opgraderingen af elementet til Microsoft CRM"

925536 Der vises en fejlmeddelelse, når du bladrer gennem resultaterne af en visning, der indeholder en kolonne med en teksttype: "Der opstod en SQL Server-fejl. Kontakt systemadministratoren for at få yderligere oplysninger. Fejlkode: 0x80044150"

925540 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at få vist den anden side med e-mail-aktiviteter i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ugyldigt argument"

925541 Du kan ikke vælge Tilbud på listen "Posttype", selvom du har læserettigheder til tilbud i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 Provideren af adressekartoteket til Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook er flere timer om at synkronisere, hvis der er mange poster i enhederne i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925874 Der er en opdatering til sommertidsændringerne for 2007 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 og i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten til Outlook

926009 Der vises en fejlmeddelelse, når du tilføjer et medlem til marketinglisten i Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook

926162 Der vises HTML-kode i stedet for visse specialtegn på emnelinjen i en e-mail, når du bruger funktionen "Send direct e-mail" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

926581 En arbejdsproces, der bruger dynamiske datafelter til datoen, kan ikke hente datoen i Microsoft Dynamics CRM 3.0

926811 Outlook svarer ikke længere, når du tildeler en eller flere opgaver til en anden bruger i Microsoft Dynamics CRM-laptopklienten til Outlook

927114 En handling udføres ikke, når du opretter en arbejdsprocesregel, der bruger indstillingen "Vent på timer" til at udføre en handling i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927205 Der vises et rødt spørgsmålstegn i stedet for ikonet "Kunde" for en konto eller for en kontaktperson i følgende tilfælde: Ny dialogboks i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927206 En liste med punkter, som indeholder finske eller norske tegn, sorteres ikke som forventet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927207 Vedhæftede filer i e-mails har forkerte indholdstypeangivelser, når du sender en e-mail til en ekstern adresse i Microsoft Dynamics CRM

927667 Siden Importer tilpasninger lukker ikke som forventet, når du forsøger at importere tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 3.0, efter at du har installeret Internet Explorer 7

927854 Du oplever lav ydeevne, når du forsøger at indlæse formularer i Microsoft Dynamics CRM 3.0

927875 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at flette poster i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der opstod en fejl"

928272 Outlook afsluttes uventet, når du klikker på "Gå offline" i Microsoft Dynamics CRM-laptopklienten til Outlook

928463 En e-mail-meddelelse sendes ikke til en anden brugerkonto, når du bruger kommandoen "Send direct e-mail" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

928593 Der vises en fejlmeddelelse, når du importere en tilpasning igen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valgte fil med tilpasninger overholder ikke det krævede skema for filer med tilpasninger"

928958 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at flette konti eller kontaktpersoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der findes allerede en post med disse værdier. Der kan ikke oprettes dublerede poster"

929082 Microsoft Dynamics CRM 3.0-opdatering til sommertid i Western Australia er tilgængelig

929147 De kontaktpersoner, du tilføjede på fanen Andre kontaktpersoner til et tilbud eller en ordre, mangler, når du fletter kontaktpersoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929148 En standardværdi udfyldes ikke på en valgliste, når du opretter en opfølgende aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929350 Du kan ikke få vist CRM-sporede e-mails i Microsoft Dynamics CRM 3.0 efter at have installeret hotfix 912153

929421 Der tages ikke højde for skat og afgifter, når Microsoft Dynamics CRM 3.0 beregner det samlede beløb for et salgsmulighedsprodukt

929488 Der vises en fejlmeddelelse, når du vedhæfter en .docx-fil til en post i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Filoverførselsfejl"

929634 Efter at du har opgraderet Microsoft CRM 1.2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0, kan du ikke omdøbe eller slette brugerdefinerede attributter, der indeholder specialtegn i skemanavnene

929692 Visse brugere kan stadig føje nye kontaktpersoner til en post, efter at du har deaktiveret posten i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929904 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at sende en e-mail med vedhæftede filer i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Serveren kunne ikke behandle anmodningen" eller "En ekstern komponent har udløst en undtagelse"

931270 Der vises en fejlmeddelelse, når du bruger Microsoft Dynamics CRM-klienten til Microsoft Office Outlook: "Der opstod et problem i Microsoft Office Outlook, og programmet er nødt til at lukke. Vi beklager ulejligheden"

931996 Der vises en fejlmeddelelse, når du opdaterer en e-mail-aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "En SQL Server-timeout udløb"

932984 Sådan ændres sommertid 2007 ved hjælp af guiden til opdatering af tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0

933064 Der vises en fejlmeddelelse, når du klikker på en relateret enhed i en brugerdefineret enhedsformular i den tyrkiske version af Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun"

934738 Der vises en fejlmeddelelse, når du redigerer en note, efter at du har installeret hotfix 917797 i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der opstod en fejl på siden"

938238 Du kan aflæse aktiviteterne for en konto, selvom du ikke har adgang til kontoen i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hotfixes og opdateringer, som du skal aktivere eller konfigurere manuelt

Samlet opdatering 2 indeholder hotfixes og opdateringer, som du skal aktivere eller konfigurere manuelt. Disse hotfixes og opdateringer er beskrevet i følgende artikler i Microsoft Knowledge Base.

Hotfixes, der er inkluderet i Samlet opdatering 1, som du skal aktivere eller konfigurere manuelt.

Bemærk! Hvis du tidligere har installeret Samlet opdatering 1, og du har aktiveret disse hotfixes og opdateringer manuelt, behøver du ikke at aktivere dem, når du har installeret Samlet opdatering 2.
911022 Du kan ikke forhindre brugere i at udskrive data i Microsoft CRM 3.0 eller i at eksportere data fra Microsoft CRM 3.0 til Microsoft Excel

911520 E-mail-aktiviteter sendes ikke automatisk til modtagerne, når du distribuerer e-mail-aktiviteter til en kampagne i Microsoft Dynamics CRM

912061 Nogle felter er ikke tilgængelige som søgekriterier, når du bruger Avanceret søgning i Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 Når du opretter en svaraktivitet til en opfølgningskampagne eller en aktivitet til en opfølgningstjeneste i Microsoft Dynamics CRM, udfyldes feltet Kunde ikke automatisk med det oprindelige kontonavn

913645 Felterne "Overordnet konto" og "Overordnet kunde" er ikke tilgængelige, når du forsøger at redigere flere Kontaktperson-poster eller Konto-poster ad gangen i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917098 Du kan ikke omdøbe en kampagneenhed eller enhedsattributterne i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at få vist servicekalenderen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der blev oprettet en undtagelse, der ikke blev behandlet, under kørsel af den aktuelle webanmodning"

919534 Der vises Microsoft Outlook-formularer i stedet for de forventede Microsoft Dynamics CRM 3.0-webformularer i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten til Outlook

Hotfixes, der er inkluderet i Samlet opdatering 2, som du skal aktivere eller konfigurere manuelt.

919419 Der oprettes dobbelte køelementer, efter at du har modtaget en e-mail, der blev sendt til en kø i Microsoft Dynamics CRM 3.0

923818 Ændringer foretaget i indstillingen Funktionsmåde i relationsenhed gemmes ikke, når du importerer tilpasninger i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925473 Du kan få vist dataene for alle systembrugere, når du klikker på "Find ledige tidspunkter" i dialogboksen "Planlæg serviceaktivitet" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 Provideren af adressekartoteket til Microsoft Dynamics CRM-klienten til Outlook er flere timer om at synkronisere, hvis der er mange poster i enhederne i Microsoft Dynamics CRM 3.0

917348 Du kan ikke konfigurere en relation i dialogboksen "Relation: Firma til firma" i Microsoft Dynamics CRM 3.0

929634 Efter at du har opgraderet Microsoft CRM 1.2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0, kan du ikke omdøbe eller slette brugerdefinerede attributter, der indeholder specialtegn i skemanavnene

921235 Du oplever timeouts eller lav ydeevne, når du tildeler poster igen fra en bruger til en anden i Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services holder op med at svare på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Sådan får du den samlede opdatering

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Nedenstående fil kan overføres fra Microsoft Overførselscenter:

Hent Hent pakken CRM3.0-KB927751-Server-DAN.exe nu.

Frigivelsesdato: 25-jun-2007

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du overfører Microsoft-supportfiler, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler fra onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft brugte den nyeste antivirussoftware, der var tilgængelig den dato, hvor denne fil blev publiceret. Filen er placeret på servere med udvidet sikkerhed, der bidrager til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient til Microsoft Office Outlook

Nedenstående fil kan overføres fra Microsoft Overførselscenter:

Hent Hent pakken CRM3.0-KB927751-Client-DAN.exe nu.

Frigivelsesdato: 25-jun-2007

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du overfører Microsoft-supportfiler, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler fra onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft brugte den nyeste antivirussoftware, der var tilgængelig den dato, hvor denne fil blev publiceret. Filen er placeret på servere med udvidet sikkerhed, der bidrager til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.

Forudsætninger

Du skal have installeret Microsoft Dynamics CRM 3.0 for at kunne anvende denne samlede opdatering.

Krav om genstart

Genstart computeren, hvis du får besked på det, når du har installeret den samlede opdatering.

Filoplysninger

Den engelske version af denne opdatering har de filattributter (eller senere filattributter), der er angivet i følgende tabel. Dato og klokkeslæt for disse filer er angivet i UTC-format (Universal Time Coordinates). Når du får vist filoplysningerne, konverteres de til lokal tid. Klik på fanen Tidszone under funktionen Dato og klokkeslæt i Kontrolpanel for at finde forskellen mellem UTC og lokal tid.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

FilnavnFilversionFilstørrelseDatoKlokkeslæt
Action.jsIkke relevant26.36714-mar-200719:05
Activity.jsIkke relevant8.59514-mar-200719:05
Alllookups.xmlIkke relevant18.68613-feb-200723:59
Appgrid.cssIkke relevant1.86914-mar-200719:05
Appgrid.htcIkke relevant11.81714-mar-200719:05
Autoshow.htcIkke relevant9.56914-mar-200719:05
Blank.aspxIkke relevant9814-mar-200719:05
Category_followup.htcIkke relevant6.96714-mar-200719:05
Clientcontrol.htcIkke relevant4.94614-mar-200719:05
Controls.cssIkke relevant3.17714-mar-200719:05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582.854.76015-mar-200704:29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301.41615-mar-200704:29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204.13615-mar-200704:29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583.422.05615-mar-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586.759.78415-mar-200704:31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583.157.35215-mar-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769.89615-mar-200704:30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583.903.33615-mar-200704:29
Customizations.xsdIkke relevant54.36314-mar-200719:05
Duration.htcIkke relevant9.74514-mar-200719:05
Edit.aspxIkke relevant7.81514-mar-200719:05
Fileupload.jsIkke relevant1.40514-mar-200719:05
Form.crm.htcIkke relevant9.82514-mar-200719:05
Global.jsIkke relevant19.44814-mar-200719:05
Grid.cssIkke relevant1.76314-mar-200719:05
Img.lu.htcIkke relevant17.85414-mar-200719:05
Invoice status detail.rdlIkke relevant63.64414-mar-200719:05
Invoice status.rdlIkke relevant31.99614-mar-200719:05
Listaction.jsIkke relevant8.74814-mar-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsIkke relevant4.67714-mar-200719:05
Manageattribute.aspxIkke relevant12.75614-mar-200719:05
Manageattribute.aspxIkke relevant15.56814-mar-200719:05
Menu.htcIkke relevant13.02614-mar-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689.51215-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288.10415-mar-200704:17
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558370.02415-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891.49615-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726.37615-mar-200704:17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222.56815-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968.04015-mar-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382.31215-mar-200704:17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883.30415-mar-200704:20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165.22415-mar-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320.87215-mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838.24815-mar-200704:17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850.53615-mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581.221.99215-mar-200704:18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247.14415-mar-200704:18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247.14415-mar-200704:20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308.58415-mar-200704:18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410.98415-mar-200704:18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673.12815-mar-200704:17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816.23215-mar-200704:18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854.63215-mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161.12815-mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275.81615-mar-200704:18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456.04015-mar-200704:17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871.01615-mar-200704:18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875.11215-mar-200704:18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854.63215-mar-200704:18
Notes.cssIkke relevant80014-mar-200719:05
Notes.htcIkke relevant16.90921-mar-200719:32
Notesprint.cssIkke relevant45914-mar-200719:05
Pkgutil.cmdIkke relevant11323-mar-200716:24
Popupmenu.jsIkke relevant5.04314-mar-200719:05
Print.cssIkke relevant1.07814-mar-200719:05
Print_dlg.aspxIkke relevant8.82214-mar-200719:05
Relatedinformation.htcIkke relevant8.60714-mar-200719:05
Sales pipeline.rdlIkke relevant108.50614-mar-200719:06
Select.htcIkke relevant14.68014-mar-200719:05
Service activity volume detail.rdlIkke relevant100.12314-mar-200719:06
Service activity volume.rdlIkke relevant65.80614-mar-200719:06
Sfautil.jsIkke relevant40214-mar-200719:05
Showusage.aspxIkke relevant1.63714-mar-200719:05
Showusage.jsIkke relevant91214-mar-200719:05
Stage.aspxIkke relevant78814-mar-200719:05
Startendduration.jsIkke relevant9.73114-mar-200719:05
Syscustutil.jsIkke relevant5.83114-mar-200719:05
Systemsettings.aspxIkke relevant33.57914-mar-200719:05
Table.dtm.htcIkke relevant13.28814-mar-200719:05
Util.jsIkke relevant20.38114-mar-200719:05
Viewmanager.jsIkke relevant13.64614-mar-200719:05
Workflow.dll3.0.5300.15584.126.05615-mar-200704:29
Edit.aspxIkke relevant4.57714-mar-200719:05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165.22415-mar-200704:19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854.63215-mar-200704:20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161.12815-mar-200704:19
Util.jsIkke relevant1.52414-mar-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375.56017-nov-200504:39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180.64817-nov-200504:38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318.21617-nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143.78417-nov-200504:38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11.219.33617-nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.48817-nov-200504:39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.48817-nov-200504:39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305.92817-nov-200504:39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105.83228-mar-200710:45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860.77615-mar-200704:26
Kb911321_client.dll3.0.5300.155858.72815-mar-200704:26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896.10415-mar-200704:26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889.44815-mar-200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862.31215-mar-200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875.62415-mar-200704:26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106.85615-mar-200704:26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155863.84815-mar-200704:26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875.11215-mar-200704:26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997.64022-mar-200715:36
Kb917098_client.dll3.0.5300.155861.28815-mar-200704:26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883.81615-mar-200704:26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869.48015-mar-200704:26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890.98415-mar-200704:26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863.33615-mar-200704:26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865.89615-mar-200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878.69615-mar-200704:26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155862.31215-mar-200704:26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155891.49615-mar-200704:26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892.00815-mar-200704:26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865.89615-mar-200704:26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869.48015-mar-200704:26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869.99215-mar-200704:26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122.72815-mar-200704:26

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient til Microsoft Office Outlook

FilnavnFilversionFilstørrelseDatoKlokkeslæt
Action.jsIkke relevant26.36714-mar-200719:05
Activity.jsIkke relevant8.59514-mar-200719:05
Alllookups.xmlIkke relevant18.68613-feb-200723:59
Appgrid.cssIkke relevant1.86914-mar-200719:05
Appgrid.htcIkke relevant11.81714-mar-200719:05
Autoshow.htcIkke relevant9.56914-mar-200719:05
Blank.aspxIkke relevant9814-mar-200719:05
Category_followup.htcIkke relevant6.96714-mar-200719:05
Clientcontrol.htcIkke relevant4.94614-mar-200719:05
Controls.cssIkke relevant3.17714-mar-200719:05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581.182.56815-mar-200704:30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583.422.05615-mar-200704:31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586.759.78415-mar-200704:31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581.405.28815-mar-200704:29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769.89615-mar-200704:30
Customizations.xsdIkke relevant54.36314-mar-200719:05
Duration.htcIkke relevant9.74514-mar-200719:05
Edit.aspxIkke relevant7.81514-mar-200719:05
Form.crm.htcIkke relevant9.82514-mar-200719:05
Global.jsIkke relevant19.42814-mar-200719:05
Grid.cssIkke relevant1.76314-mar-200719:05
Img.lu.htcIkke relevant17.85414-mar-200719:05
Lookupdialogsappgrid.jsIkke relevant4.67714-mar-200719:05
Menu.htcIkke relevant13.02614-mar-200719:05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599.40015-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292.20015-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558410.98415-mar-200704:20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891.49615-mar-200704:20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726.37615-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222.56815-mar-200704:19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883.30415-mar-200704:18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738.66415-mar-200704:17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382.31215-mar-200704:18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883.30415-mar-200704:20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320.87215-mar-200704:21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850.53615-mar-200704:20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247.14415-mar-200704:20
Notes.cssIkke relevant80014-mar-200719:05
Notes.htcIkke relevant16.90921-mar-200719:32
Notesprint.cssIkke relevant45914-mar-200719:05
Pkgutil.cmdIkke relevant11323-mar-200716:24
Popupmenu.jsIkke relevant5.04314-mar-200719:05
Print.cssIkke relevant1.07814-mar-200719:05
Print_dlg.aspxIkke relevant8.82214-mar-200719:05
Relatedinformation.htcIkke relevant8.60714-mar-200719:05
Select.htcIkke relevant14.68014-mar-200719:05
Sfautil.jsIkke relevant40214-mar-200719:05
Stage.aspxIkke relevant78814-mar-200719:05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396.13615-mar-200704:29
Table.dtm.htcIkke relevant13.28814-mar-200719:05
Util.jsIkke relevant1.52414-mar-200719:05
Viewmanager.jsIkke relevant13.64614-mar-200719:05
Edit.aspxIkke relevant4.57714-mar-200719:05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375.57617-nov-200504:42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180.66417-nov-200504:42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318.23217-nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143.80017-nov-200504:42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244.50417-nov-200504:42

Yderligere Information

Kendte problemer

Tredjepartsprogrammer

Hvis du har installeret et tredjepartsprogram, der registrerer filen Microsoft.Crm.MetadataService.dll til den globale assemblycache (GAC), vil du muligvis opleve problemer i Microsoft Dynamics CRM, når du installerer denne opdatering. Du oplever muligvis problemet, hvis du gemmer et objekt eller en attribut, eller hvis du opdaterer et objekt eller en attribut.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
934690 Der vises en fejlmeddelelse, når du gemmer eller opdaterer en enhed eller attribut i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Der opstod en fejl. Kontakt systemadministratoren, hvis du vil have yderligere oplysninger"

Eksport og import af tilpasninger

Hvis tilpasninger eksporteres fra en Microsoft Dynamics CRM-server, der har en samlet opdatering installeret, kan du ikke importere tilpasningerne på en Microsoft Dynamics CRM-server, hvor den samme samlede opdatering ikke er installeret. Hvis du forsøger at importere tilpasninger på denne måde, vises følgende fejlmeddelelse:
Den valgte skemafil overholder ikke det ønskede format. Der opstod en fejl ved skemavalideringen i linje 37977, position 16.
Du skal derfor sikre dig, at den samme samlede opdatering er installeret på begge serverne, før du overfører tilpasninger mellem de to servere.

Slet de midlertidige internetfiler

Du skal muligvis slette midlertidige internetfiler, når du har anvendt rettelserne. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
 1. Start Windows Internet Explorer.
 2. Klik på Internetindstillinger i menuen
  Funktioner, og klik derefter på Slet browserdata.

Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelse 1

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis du redigerer registreringsdatabasen forkert ved hjælp af Registreringseditor eller en anden metode. Disse problemer kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft garanterer ikke, at disse problemer kan løses. Redigering af registreringsdatabasen er på eget ansvar.

Når du installerer Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition til internetudbydere, får du muligvis vist følgende fejlmeddelelse:
Programmet har oprettet en undtagelse, som ikke kunne afvikles. Proces-id 0x4f4 (1268), Tråd-id=0xe7c (3708).
Dette problem relaterer til opdateringen i forbindelse med sommertid, der er inkluderet i Samlet opdatering 2. Problemet opstår af en af følgende årsager.

Årsag 1

Der mangler en nøgle i registreringsdatabasen. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe har brug for denne registreringsnøgle. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe kører som en underordnet proces til installationen af Samlet opdatering 2. Se løsning 1 senere i dette afsnit.

Årsag 2

Filen TimeZoneUpdatePatch.exe spørger efter en ukendt registreringsnøgle. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe kører som en underordnet proces til installationen af Samlet opdatering 2. Se løsning 2 senere i dette afsnit.

Bemærk! Tidszoner gemmes på følgende placering i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Løsning 1

 1. Kopier registreringsnøgleværdierne for tidszoner til en tekstfil. Skriv følgende kommandoer i et kommandopromptvindue for at gøre dette.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Brug den samme kommando på en anden Microsoft Dynamics CRM-server, hvor Samlet opdatering 2 er installeret korrekt.
 3. Hent filen Windiff.exe. For at gøre dette skal du gå til følgende Microsoft-websted:
 4. Kør værktøjet Windiff for at sammenligne TimeZoneRegInfo.txt-filerne.
 5. Sammenlign filerne TimeZoneRegInfo.txt for at finde ud af, hvilke tidszoner der mangler en indekspost for en bestemt tidszone. Tidszoner, der mangler en indekspost, har en værdi af typen DWORD. Åbn derefter registreringsdatabasen, og skriv den korrekte værdi. Klik på
  Start, klik på Kør, og skriv derefter
  regedit for at åbne registreringsdatabasen.

Løsning 2

 1. Kopier registreringsnøgleværdierne for tidszoner til en tekstfil. Skriv følgende kommandoer i et kommandopromptvindue for at gøre dette.
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Brug den samme kommando på en anden Microsoft Dynamics CRM-server, hvor Samlet opdatering 2 er installeret korrekt.
 3. Hent filen Windiff.exe. For at gøre dette skal du gå til følgende Microsoft-websted:
 4. Kør værktøjet Windiff for at sammenligne TimeZoneRegInfo.txt-filerne.
 5. Se efter tidszoner, der er ukendte, i filen TimeZoneRegInfo.txt for den Microsoft Dynamics CRM-server, hvor Samlet opdatering 2 er installeret korrekt. Følgende registreringsdatabasenøgle forhindrer f.eks. korrekt installation af Samlet opdatering 2:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Eksporter den ukendte registreringsnøgleværdi for at oprette en sikkerhedskopi. Det gør du ved at markere registreringsdatabasenøglen, klikke på Filer og derefter klikke på Eksporter. Gem registreringsdatabasenøglen som en .reg-fil.
 7. Start installationen af Samlet opdatering 2 igen.
 8. Når Samlet opdatering 2 er installeret korrekt, skal du indtaste den ukendte registreringsdatabasenøgle for tidszone i registreringsdatabasen. Det gør du ved at dobbeltklikke på den fil, som du oprettede i trin 6 tidligere i dette afsnit.

Fejlmeddelelse 2

Når du installerer Samlet opdatering 2 på Microsoft Dynamics CRM 3.0-serveren, får du muligvis vist følgende fejlmeddelelse:
Installationsprogrammet kunne ikke opdatere databasen. Installationen af opdateringen er stoppet. Kontakt Kundeservice.
Eller følgende fejlmeddelelse registreres muligvis i installationslogfilen:
(Fejl) DB-opdatering - Initialisering mislykkedes med kode 64541. Funktion: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall Fil: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Linje: 758

Årsag

Dette problem opstår, fordi Data Migration Framework er installeret.

Løsning

For at løse dette problem skal du gøre følgende:
 1. Klik på Start, klik på
  Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Tilføj eller fjern programmer.
 2. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework i dialogboksen Tilføj eller fjern programmer.
 3. Klik på Fjern.

Fejlmeddelelse 3

Du får vist følgende fejlmeddelelse, når du forsøger at installere Samlet opdatering 2:
Installationsprogrammet kunne ikke opdatere databasen. Installationen af opdateringen er stoppet. Kontakt Kundeservice.
Desuden registreres følgende oplysninger i filen KB927751_err.log på Microsoft Dynamics CRM-serveren: Bemærk! Denne logfil er placeret i mappen %windir%. Dette er normalt mappen C:\Windows.

Årsag 1

Dette problem opstår normalt, fordi et stort antal kontaktpersoner opdateres af hotfix 923057. Hotfix 923057 er inkluderet i Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Årsag 2

Dette problem opstår normalt, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • Systemet blev opgraderet fra Microsoft CRM 1.2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Der er oprettet brugerdefinerede felter i Microsoft Dynamics CRM 3.0 til ikke-brugerdefinerede opgaveaktivitetsfelter af en bestemt type i Microsoft CRM 1.2.
Disse felter forhindrer installationen af hotfix 913954. Hotfix 913954 er inkluderet i Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Løsning 1

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis du redigerer registreringsdatabasen forkert ved hjælp af Registreringseditor eller en anden metode. Disse problemer kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft garanterer ikke, at disse problemer kan løses. Redigering af registreringsdatabasen er på eget ansvar.

Du kan løse problemet ved at forøge DWORD-værdien for posten HotfixDBTimeout i registreringsdatabasen. Denne registreringspost findes i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Den værdi, du angiver for DWORD-værdien, afhænger af antallet af kontaktpersoner i Microsoft Dynamics CRM-databasen. Du må imidlertid ikke angive en større værdi end den decimale værdi 65535, eftersom Samlet opdatering 2 ikke kan genkende decimalværdier, som er større end 65535. Benyt denne fremgangsmåde for at ændre DWORD-værdien for posten HotfixDBTimeout i registreringsdatabasen:
 1. På Microsoft Dynamics CRM-serveren skal du klikke på
  Start, klikke på Kør, skrive
  regedit og derefter klikke på
  OK.
 2. Klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Hvis posten HotfixDBTimeout i registreringsdatabasen ikke findes, skal du gå til trin 3. Hvis posten HotfixDBTimeout allerede findes, skal du gå til trin 5.
 3. Peg på Ny i menuen
  Rediger, og klik derefter på
  DWORD-værdi.
 4. Skriv HotfixDBTimeout, og tryk derefter på ENTER.
 5. Højreklik på HotfixDBTimeout, og klik derefter på Rediger.
 6. Klik på Decimal, skriv
  65000 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.

  Bemærk! Hotfixinstallationer kan kun genkende decimale værdier mellem 0 og 65535. Værdien angiver det antal sekunder, programmet venter på et svar på en forespørgsel, før fejlmeddelelsen vises. Du kan lade værdien være, når Samlet opdatering 2 er installeret.
 7. Klik på Afslut i menuen
  Filer for at afslutte Registreringseditor.
Hvis du fortsat modtager fejlmeddelelsen, efter at du har benyttet fremgangsmåden for at ændre DWORD-værdien i posten HotfixDBTimeout i registreringsdatabasen, skal du muligvis tilføje eller redigere DWORD-værdien for posten OLEDBTimeout i registreringsdatabasen. Denne registreringspost findes i følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:
 1. På Microsoft Dynamics CRM-serveren skal du klikke på
  Start, klikke på Kør, skrive
  regedit og derefter klikke på
  OK.
 2. Klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Hvis posten OLEDBTimeout i registreringsdatabasen ikke findes, skal du gå til trin 3. Hvis posten OLEDBTimeout allerede findes, skal du gå til trin 5.
 3. Peg på Ny i menuen
  Rediger, og klik derefter på
  DWORD-værdi.
 4. Skriv OLEDBTimeout, og tryk derefter på ENTER.
 5. Højreklik på OLEDBTimeout, og klik derefter på Rediger.
 6. Klik på Decimal, skriv
  65000 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.

  Bemærk! Værdien angiver det antal sekunder, programmet venter på et svar på en forespørgsel, før fejlmeddelelsen vises. Hvis DWORD-værdien af posten OLEDBTimeout i registreringsdatabasen ikke er konfigureret, er standardtimeoutværdien 30 sekunder.
 7. Klik på Afslut i menuen
  Filer for at afslutte Registreringseditor.
 8. Installer Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM igen på Microsoft Dynamics CRM-serveren.
 9. Rediger værdien af posten OLEDBTimeout i registreringsdatabasen tilbage til en værdi mellem 30 og 300.

  Bemærk! Når Samlet opdatering 2 er korrekt installeret, anbefaler vi, at du retter denne værdi i registreringsdatabasen tilbage til en decimal værdi mellem 30 og 300. Det hjælper med at undgå problemer med ydeevnen, fordi større værdier tillader Microsoft SQL Server-forespørgsler fra Microsoft Dynamics CRM, der tager længere tid, at fortsætte uden at få timeout. Langvarige SQL Server-forespørgsler kan få SQL Server til at blokere for udførelsen af andre forespørgsler.

Løsning 2

For at løse dette problem skal du slette attributterne, hvis de ikke indeholder værdier. For at gøre dette skal du benytte denne fremgangsmåde:

 1. Sikkerhedskopier databaserne MSCRM og Metabase.
 2. Start Microsoft Dynamics CRM, klik på
  Tilpasninger, klik på Opgave, og klik derefter på Attributter.
 3. Slet følgende attributter:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Klik på Gem, og klik derefter på
  Udgiv for at slette attributterne fra objektet Opgave.
 5. Prøv at installere Samlet opdatering 2 til Microsoft Dynamics CRM.

Referencer

Du kan få flere oplysninger om terminologien i forbindelse med softwareopdatering ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse af den standardterminologi, der bruges til at beskrive Microsofts softwareopdateringer
887283 Standarder for navngivning af hotfixes og opdateringspakker til Microsoft Business Solutions CRM-softwaren

Egenskaber

Artikel-id: 927751 – Seneste udgave 9. maj 2008 – Udgave 1

Feedback