Installationsmediet genkendes måske ikke, når du forsøger at installere Windows Vista fra cd'en eller dvd'en

Symptomer

Når du forsøger at bruge en cd eller dvd med Windows Vista til at installere Windows Vista, kan der opstå et eller flere af følgende problemer:
 • Disc'en genkendes ikke af computeren.
 • Når du får vist indholdet af disc'en i Windows Stifinder, ser disc'en ud til at være tom.
 • Disc'en er i cd- eller dvd-drevet, når du starter computeren. Men du får ikke vist følgende meddelelse som ventet:
  Tryk på en tast for at starte fra cd

Årsag

Disse problemer kan opstå, hvis en eller flere af følgende betingelser gælder:
 • Du indsætter en dvd med Windows Vista i et cd-drev.
 • Disc'en er defekt eller beskadiget.
 • Cd- eller dvd-drevet er ikke konfigureret som en startenhed i BIOS'en.
 • Disc'en genkendes som et ugyldigt medie. Det kan f.eks. være en kopi af en disc.
 • Der er opstået et problem, der skyldes firmwaren i cd- eller dvd-drevet.
 • Der er opstået et problem med mediekompatibiliteten.

Løsning

Du kan foretage fejlfinding af disse problemer ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Kontroller, at du har indsat Windows Vista-disc'en i den rette type drev. Cd-medier kan læses af enten et cd-drev eller et dvd-drev. Men dvd-medier kan kun læses af et dvd-drev. Kontroller, at du ikke har indsat en dvd i et cd-drev. Hvis problemet ikke bliver løst, skal du gå til trin 2.
 2. Undersøg, om der er fysiske skader på Windows Vista-disc'en, f.eks. ridser eller andre synlige defekter. Hvis mediet er defekt, kan du få et nyt medie der, hvor du har købt det, eller ved at kontakte Microsoft. Hvis problemet ikke bliver løst, skal du gå til trin 3.
 3. Kontroller, at cd- eller dvd-drevet er konfigureret som en startenhed i BIOS'en. Hvis du vil konfigurere computeren til at starte fra cd- eller dvd-drevet, kan du læse den dokumentation, der fulgte med computeren, eller kontakte producenten af computeren. Hvis problemet ikke bliver løst, skal du gå til trin 4.
 4. Kontroller, at Windows Vista-disc'en er ægte. På ægte Windows Vista-discs er der trykt et hologram med teksten "ægte medie". Anskaf en ægte Windows Vista-disc, og prøv derefter at udføre installationen igen. Hvis du har en ægte disc, skal du gå til trin 5.

 5. Indsæt en anden startdisc i cd- eller dvd-drevet, og brug derefter den pågældende disc til at starte computeren. Prøv f.eks. en cd med Microsoft Windows XP, eller prøv en disc, der er leveret af producenten af computeren med henblik på geninstallation af operativsystemet. Hvis du kan bruge en anden disc til at starte computeren, er Windows Vista-disc'en måske defekt eller beskadiget. Hvis du ikke kan bruge en anden disc til at starte computeren fra cd- eller dvd-drevet, skal du gå til trin 6.
 6. Cd- eller dvd-drevet kræver måske, at firmwaren opdateres, før Windows Vista-disc'en kan læses korrekt. Kontakt producenten af cd- eller dvd-drevet for at få opdateringer til den specifikke enhedsmodel. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du hente opdateringerne og derefter opgradere firmwaren på cd- eller dvd-drevet. Hvis problemet ikke bliver løst, skal du gå til trin 7.
 7. Hvis det er muligt, kan du prøve at installere Windows Vista fra et andet cd- eller dvd-drev. Hvis problemet ikke bliver løst, skal du gå til trin 8.
 8. Andre problemer med mediekompatibilitet kan medføre, at computeren ikke starter fra Windows Vista-disc'en. Hvis disc'en kan åbnes fra et operativsystem, der allerede er installeret på computeren, kan du kopiere indholdet af dvd'en eller cd'en til en mappe på harddisken og derefter prøve at udføre en flad installation.

  Bemærk! En flad installation er en softwareinstallation, der udføres fra filer, som er kopieret til en harddisk, og ikke fra andre installationsmedier, f.eks. en disc. Du skal have 3 GB ekstra ledig diskplads for udføre en flad installation af Windows Vista.  Hvis du vil udføre en flad installation af Windows Vista på harddisken, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Højreklik på Start, og klik derefter på Stifinder.
  2. Find og klik derefter på det cd- eller dvd-drev, der indeholder Windows Vista-disc'en.
  3. Klik på Marker alt i menuen Rediger.
  4. Klik på Kopier i menuen Rediger.
  5. Åbn den mappe på harddisken, hvor du vil oprette den flade installation.
  6. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Mappe.
  7. Skriv Flad installation af Windows Vista, og tryk derefter på ENTER.
  8. Dobbeltklik på Flad installation af Windows Vista, og klik derefter på Sæt ind i menuen Rediger.
  9. Når filerne er kopieret fra Windows Vista-disc'en til mappen Flad installation af Windows Vista, skal du dobbeltklikke på Setup.exe.
  10. Følg trinnene i guiden Windows Installation for at fuldføre installationen.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter producenten af computeren, ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, A-K. Artiklen er evt. på engelsk.

60781 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, L-P. Artiklen er evt. på engelsk.

60782 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, Q-Å. Artiklen er evt. på engelsk.
Oplysninger om kontakt til tredjepart er taget med for at gøre det lettere for dig at finde den relevante tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.
Egenskaber

Artikel-id: 928633 – Seneste udgave 20. dec. 2007 – Udgave 1

Feedback