Der kan opstå forskellige problemer, når du bruger optiske medier i Windows Vista

Symptomer

Der kan opstå forskellige problemer, når du bruger optiske medier i Windows Vista.

Årsag

Dette problem kan opstå, hvis der er problemer med det optiske medie, det optiske drev eller med den fil, du skrev til det optiske medie.

Problemer med optiske medier

Problemer med optiske medier omfatter problemer med mediekvaliteten og ikke-rapporterede skriveproblemer.

Problemer med mediekvalitet

Du kan opleve følgende problemer i forbindelse med mediekvaliteten:
 • Mediet er af dårlig kvalitet.

  Vi anbefaler, at du bruger optiske medier af høj kvalitet.
 • Det skrivbare medie er muligvis brugt for mange gange.

  Du kan kun skrive til en skrivbar, optisk disk et vist antal gange, inden disken skal formateres.
 • Mediet er gammelt.

  Optiske medier forringes med tiden. Denne forringelse opstår hurtigere, hvis mediet udsættes for direkte sollys, eller hvis mediet opbevares et fugtigt sted.

Ikke-rapporterede skriveproblemer

Ikke-rapporterede skriveproblemer omfatter følgende problemer:
 • Skrivehandlingen lykkedes kun delvist. I dette tilfælde oplever du et symptom, som minder om følgende:

  Det lykkedes at skrive til mediet, og verificeringshandlingen lykkedes. Dette angiver, at det drev, der udførte skrivehandlingen, kan læse mediet. Hvis du indsætter mediet i et andet drev, f.eks. et skrivebeskyttet drev, opstår der fejl i mediet.

  Dette problem opstår, fordi dvd-skrivere og cd-skrivere er mere tolerante over for fejl i skriveprocessen end i læseprocessen. Læsedrevet har derudover muligvis linser i højere kvalitet til at fokusere laseren.

  Bemærk! Dette problem kan opstå hyppigt, når du bruger skrivemediet i en bærbar computer. Det optiske drev i en bærbar computer har pladsbegrænsninger. Et optisk drev i en bærbar computer har derfor muligvis svære ved at læse data, der er skrevet på tolerancetærsklen.
 • Skrivehastigheden er for høj. Dette er et almindeligt problem. Dette problem kan muligvis lettere forstås ved følgende eksempel, hvor problemet kan forværres ved en hurtig skrivehastighed:
  • Fokusfejl

   Skrivbare diske er masseproducerede. Dette medfører, at diskens vægt kan variere omkring hullet i midten. Når disken drejer, kan denne vægtforskel forårsage, at disken bevæger sig en smule op og ned.

   Hullet i midten kan derudover også være skævt placeret. Hvis dette er tilfældet, kan radius for det område, der skal skrives til, variere en smule, mens disken roterer.

   Begge disse problemer er kendte. Optiske enheder er udviklet til at håndtere disse problemer. Dette problem er mere udpræget ved højere hastigheder.
  • Varmefejl

   Hvis der skal skrives til et skrivbart medie, skal laseren varme substraten en smule. Det er fordi, at mediet ændrer den mængde lys, det reflekterer, på baggrund af hvordan mediet afkøles. Derved tillades overførsel mellem reflektive og knapt så reflektive dele af mediet.

   Når du skriver til en skrivbar disk ved meget høj hastighed, mindskes tolerancetærsklen for fokusfejl. Derfor varmer laseren muligvis ikke substraten så nøjagtig, som den kan, hvis disken kører langsommere.
 • Der opstår et bufferunderløb. Problemet er knapt så kendt, fordi alle nyere optiske skrivere omfatter beskyttelse mod bufferunderløb.

  Beskyttelse mod bufferunderløb er typisk aktiveret som standard. Hvis der opstår et bufferunderløb, springes der muligvis et sted over i det skrevne spor. Det kan forårsage, at nogle drev har svært ved at læse den næste sektor.

Problemer med optiske drev

Problemer med optiske drev omfatter fejl i optisk fokus, ikke-optimal ATAPI-forbindelser og forældet firmware.

Fejl i optisk fokus

Et drevs fokuseringskomponent er generelt en stabilisator, udformet i plastik. Komponenten slides over tid. Dette slid kan forårsage fokuseringsproblemer under læse- og skrivehandlinger. Det er derfor, der kan opstå vilkårlige læsefejl, når du bruger drevet. Dette problem opstår, selvom du bruger drevet til at læse medier, der kan læses i andre drev.

Bemærk! Fokuseringskomponenten slides hurtigere, jo mere den bruges.

Ikke-optimale ATAPI-forbindelser

Der kan opstå problemer, hvis det optiske ATAPI-drev ikke bruger de optimale kabel- eller jumperindstillinger. Overvej følgende:
 • De fleste eksisterende ATAPI-enheder kan bruge en DMA-tilstand, som kræver et kabel med 80 ben for at maksimere signalintegriteten. Vi anbefaler, at du bruger kabler med 80 ben til alle ATAPI-enheder.
 • Hvis kablet ikke er isat korrekt, mistes der muligvis nogle af de overførte data. Vi anbefaler, at du genindsætter alle kablerne i enhederne. Du skal derudover kontrollere, at ingen ben er bøjede på enheden eller på den controller, hvor kablet er tilsluttet.
 • Optiske drev skal udtrykkeligt angives som "Primær" eller "Enhed 0", når de er de eneste enheder, der er tilsluttet kablet.

  Når to drev tilsluttes kablet, skal du konfigurere et drev som "Hoved"- eller "Enhed 0"-drev og et drev som "Underordnet" drev eller "Enhed 1"-drev. Vi anbefaler, at du ikke bruger jumperindstillingen "Cable Select".

Forældet firmware

Optiske drev indeholder firmware. Vi anbefaler, at du finder ud af, om der findes en opdatering til den pågældende firmware for drevet. Du kan finde flere oplysninger om dette ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Filproblemer

Der kan opstå problemer, hvis den fil, du skrev til det optiske medie, er beskadiget. Du kan teste en .iso-fil ved at bruge et virtualiseringsprogram, f.eks. Microsoft Virtual PC 2004, for at slutte filen til et virtuelt drev.

Løsning

Du kan løse dette problem ved at følge disse anbefalinger:
 • Brug et kendt mærke af optiske medier, som er godkendt af producenten af drevet.
 • Brug et læsebeskyttet medie, f.eks. et dvd-r- eller dvd-+r-medie.
 • Gem mediet køligt og mørkt.
 • Skriv til det optiske medie med den lavest tilgængelige hastighed.
 • Kontroller, at bufferunderløbsfunktionen er aktiveret.
 • Kontroller logfilerne fra cd'ens eller dvd'ens brænderprogram for at finde ud af, om der er genereret nogen fejlmeddelelser.
 • Kontroller, at jumperne på alle drev er angivet korrekt.
 • Kontroller, at du har et Ultra DMA 100/133-kabel med 80 ben i forbindelse med ATAPI-drev.
 • Kontroller, at den seneste firmware er installeret på drevene.
 • Genindsæt alle drevkablerne.

Yderligere Information

Du kan finde flere oplysninger ved at besøge følgende Optical Storage Technology Association-websted:Oplysninger om kontakt til tredjepart er taget med for at gøre det lettere for dig at finde den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.
Egenskaber

Artikel-id: 929460 – Seneste udgave 15. mar. 2007 – Udgave 1

Feedback