Fejlfinding i forbindelse med fejlkoder under aktivering af volumenlicenser på Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Vista-baserede computere

INTRODUKTION

Når du forsøger at benytte en MAK (Multiple Activation Key) eller KMS (Key Management Service) til at aktivere en volumenlicens på en eller flere Windows 7- eller Windows Vista-baserede computere, kan du få vist fejlkoder. I denne artikel beskrives, hvordan du foretager fejlfinding af fejlkoder.

Yderligere Information

Fejlkode 0xC004C001

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004C001

Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle er ugyldig.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis MAK'en ikke er gyldig.

Løsning

Før du foretager fejlfinding af problemet, skal du kontrollere, at den nøgle, der benyttes, er den MAK, som Microsoft har leveret. Kontakt PA-opkaldscenteret for at få bekræftet, at MAK'en er gyldig.

Fejlkode 0xC004C003

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004C003
Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle er ugyldig.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis MAK'en er blokeret på aktiveringsserveren.

Løsning

Du løser problemet ved at kontakte PA-opkaldscenteret for at få en ny MAK og derefter installere og aktivere systemet.

Fejlkode 0xC004B100

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004B100

Aktiveringsserveren har fastslået, at computeren ikke kunne aktiveres.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis MAK'en ikke understøttes.

Løsning

Før du foretager fejlfinding af problemet, skal du kontrollere, at den MAK, der benyttes, er den MAK, som Microsoft har leveret. Kontakt PA-opkaldscenteret for at få bekræftet, at MAK'en er gyldig.

Fejlkode 0xC004C008

Symptom

Når du forsøger at benytte KMS til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004C008

Aktiveringsserveren konstaterede, at den angivne produktnøgle ikke kunne bruges.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis KMS-nøglen har overskredet aktiveringsgrænsen. KMS-nøgler kan aktiveres op til 10 gange på seks forskellige computere.

Løsning

Kontakt PA-opkaldscenteret, hvis du har brug for flere aktiveringsgange.

Fejlkode 0xC004C020

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004C020

Aktiveringsserveren rapporterede, at multiaktiveringsnøglen har overskredet sin grænse.

Årsag

MAK'en har overskredet aktiveringsgrænsen. MAK'er har som standard et begrænset antal aktiveringer.

Løsning

Kontakt PA-opkaldscenteret for at få en ny MAK eller øge aktiveringsgrænsen for den eksisterende MAK.

Fejlkode 0xC004C021

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004C021

Aktiveringsserveren rapporterede, at grænsen for multiaktiveringsnøglen er blevet overskredet.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis MAK-nøglen har overskredet aktiveringsgrænsen. MAK'er har som standard et begrænset antal aktiveringer.

Løsning

Kontakt PA-opkaldscenteret for at få en ny MAK eller øge aktiveringsgrænsen for den eksisterende MAK.

Fejlkode 0xC004F009

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F009

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at gyldighedsperioden er udløbet.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis gyldighedsperioden udløber, før systemet aktiveres. Systemet er nu i tilstanden Begrænset funktionalitet.

Løsning

Følg retningslinjerne for genoprettelse efter tilstanden Begrænset funktionalitet i den trinvise vejledning til Volume Activation 2.0. Vejledningen er evt. på engelsk. Du kan få vejledningen ved at besøge følgende Microsoft-websted:

Fejlkode 0xC004F00F

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK, En KMS-klient eller en KMS-vært til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F00F

Softwarelicenseringstjenesten rapporterede, at bindingen til hardware-id er uden for toleranceniveauet.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis computerhardwaren er blevet ændret, eller hvis de drivere, der er installeret på computeren, er blevet opdateret.

Løsning

Hvis du benytter en MAK, skal du for at løse problemet, genaktivere systemet inden for den gyldige udvidelse af licensperioden ved at benytte onlineaktivering eller telefonaktivering. Hvis du benytter KMS, skal du genstarte computeren for at løse problemet. Du kan også skrive følgende kommando ud for kommandoprompten og trykke på Enter:
slmgr.vbs -ato

Fejlkode 0xC004F014

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK eller en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F014

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen ikke er tilgængelig.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis en produktnøgle ikke er installeret i systemet.

Løsning

Du løser problemet ved at installere MAK-produktnøglen. Du kan også installere den KMS-nøgle, der er placeret i følgende mappe på installationsmediet:
Sources\Pid.txt

Fejlkode 0xC004F02C

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK-klient eller en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F02C

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at offlineaktiveringsdataenes format er forkert.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis systemet registrerer, at de data, du har angivet under telefonaktivering, ikke er gyldige.

Løsning

Kontrollér, at dit bekræftelses-id er angivet korrekt for at løse problemet.

Fejlkode 0xC004F035

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient eller en KMS-vært til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F035

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres med en Volumenlicensproduktnøgle. Systemer med volumenlicenser kræver opgradering fra et kvalificerende operativsystem. Kontakt systemadministratoren, eller brug en anden type nøgle.

Årsag

Problemet kan opstå, fordi volumenlicensversioner kun kan opgraderes. Installation af en volumenlicensversion af et operativsystem på en computer, hvor der ikke er installeret et kvalificerende operativsystem, understøttes ikke.

Løsning

Du løser problemet ved at installere en kvalificerende version af et Microsoft-operativsystem og derefter installere volumenlicensversionen af operativsystemet igen.

Fejlkode 0xC004F038

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F038
Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Det antal, som nøgleadministrationstjenesten rapporterede, er utilstrækkeligt. Kontakt systemadministratoren.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis antallet af klientcomputere i KMS-værten ikke er stort nok. Der skal være mindst 25 computere i KMS-gruppen.

Løsning

Du løser problemet ved at føje flere computere til KMS-gruppen, så KMS-klienterne kan aktiveres. Kør følgende kommando ud for en kommandoprompt for at afgøre, hvor mange computere der er i KMS-gruppen:
Slmgr.vbs -dli

Fejlkode 0xC004F039

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F039

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Tjenesten Nøgleadministration er ikke aktiveret.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis KMS-værten er installeret, men ikke aktiveret.

Løsning

Brug onlineaktivering eller telefonaktivering for at aktivere KMS-værten.

Fejlkode 0xC004F041

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F041

Tjenesten Softwarelicensering fastslog, at nøgleadministrationsserveren ikke er aktiveret. Nøgleadministrationsserveren skal aktiveres.

Årsag

KMS-værten er ikke aktiveret.

Løsning

Brug onlineaktivering eller telefonaktivering for at aktivere KMS-værten.

Fejlkode 0xC004F042

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F042

Tjenesten Softwarelicensering fastslog, at den angivne nøgleadministrationstjeneste ikke kunne bruges.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis der er en uoverensstemmelse mellem KMS-klienten og KMS-værten.

Løsning

Kontrollér, at en betaversion af KMS-klienten ikke aktiveres af den endelige version af KMS-værten for at løse problemet. Du kan også kontrollere, at den endelige version af KMS-klienten ikke aktiveres af en betaversion af KMS-værten.

Fejlkode 0xC004F050

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS, en KMS-klient eller en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F050
Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen er ugyldig.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis KMS-nøglen ikke angives korrekt. Problemet kan også opstå, hvis nøglen til en betaversion af operativsystemet er blevet angivet, mens du bruger den endelige version af operativsystemet.

Løsning

Installer den korrekte KMS-nøgle på den tilsvarende version af Windows for at løse problemet. Kontrollér, at nøglen er angivet korrekt. Hvis du kopierer og sætter nøglen ind, skal du sørge for, at lange tankestreger (—) ikke erstattes med korte tankestreger (-).

Fejlkode 0xC004F051

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS eller en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F051

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktnøglen er spærret.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis produktnøglen er spærret af Microsoft.

Løsning

Få en ny MAK eller en ny KMS-nøgle, installer den nye nøgle i systemet, og aktivér derefter computerne.

Fejlkode 0xC004F064

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F064

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at den udvidede periode for software, der ikke endnu er bekræftet som værende ægte, er udløbet.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis Windows Genuine Advantage registrerer, at systemet ikke er ægte.

Løsning

Du kan løse problemet ved at følge retningslinjerne for genoprettelse efter tilstanden Begrænset funktionalitet ved uægte software i den trinvise vejledning til Volume Activation 2.0. Du kan få denne vejledning på følgende Microsoft-websted: Siden er evt. på engelsk.

Fejlkode 0xC004F065

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS eller en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F065

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at programmet kører inden for den udvidede periode for software, der ikke endnu er bekræftet som værende ægte.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis Windows Genuine Advantage registrerer, at systemet ikke er ægte. Systemet kører fortsat inden for den udvidede periode for software, der endnu ikke er bekræftet som værende ægte.

Løsning

Du løser problemet ved at hente og installere en ægte produktnøgle og derefter aktivere systemet inden for den udvidede periode. Når den udvidede periode afsluttes, går systemet i tilstanden Begrænset funktionalitet for uægte software.

Fejlkode 0xC004F066

Symptom

Når du forsøger at benytte en MAK eller en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F066

Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at produktets SKU ikke blev fundet.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis volumenmedier benyttes sammen med en nøgle, der ikke er beregnet til volumenlicenser.

Løsning

Tilpas produktnøglen til operativsystemversionen. Kontakt PA-opkaldscenteret for at få flere oplysninger.

Fejlkode 0xC004F068

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-vært til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F068
Tjenesten Softwarelicensering registrerede, at den kører på en virtuel maskine. Nøgleadministrationstjenesten (KMS) understøttes ikke i denne tilstand.

Årsag

KMS'en til dette operativsystem understøttes ikke på en virtuel maskine (VM).

Løsning

Du løser problemet ved at installere operativsystemet uden for VM-miljøet.

Fejlkode 0xC004F069 eller 0xC004F06C

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0xC004F069
Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Tjenesten Nøgleadministration har fastlagt, at tidsstemplet for forespørgslen er ugyldigt.
eller
0xC004F06C
Tjenesten Softwarelicensering rapporterede, at computeren ikke kunne aktiveres. Tjenesten Nøgleadministration har fastlagt, at tidsstemplet for forespørgslen er ugyldigt.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis systemtidspunktet på klientcomputeren er forskelligt fra systemtidspunktet på KMS-værten.

Løsning

Du løser problemet ved at ændre tidspunktet på klientcomputeren, så det passer til tidspunktet på KMS-værten. Vi anbefaler, at du benytter en NTP-tidskilde (Network Time Protocol) eller katalogtjenesten Active Directory til synkronisering af tidspunktet mellem computerne. Tidspunktet koordineres mellem KMS-værten og klientcomputeren i UTC-format (Coordinated Universal Time). Den tidszone, der er angivet på klientcomputeren, påvirker ikke synkroniseringen.

Fejlkode 0x80070005

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-vært, en KMS-klient eller en MAK til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0x80070005

Adgang nægtet: Den anmodede handling kræver forhøjede privilegier.

Årsag

Problemet opstår, hvis Brugeradgangskontrol, ikke lader aktiveringsprocessen køre i en kommandoprompt uden forhøjede privilegier.

Løsning

Følg nedenstående trin for at løse problemet:
  1. Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Tilbehør, højreklik på Kommandoprompt, og klik derefter på Kør som.
  2. Klik på Den følgende bruger, og vælg derefter Administrator på listen Brugernavn.
  3. Klik på OK.
  4. Skriv følgende kommando ud for kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
    slmgr.vbs

Fejlkode 0x8007232A

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-vært til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0x8007232A
DNS-serverfejl.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis systemet enten har et netværksproblem eller et DNS-problem (Domain Name System).

Løsning

Du løser problemet ved at udføre fejlfinding af netværks- og DNS-problemer.

Fejlkode 0x8007232B

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0x8007232B

DNS-navnet eksisterer ikke.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis KMS-klienten ikke kan finde KMS SRV-ressourceposterne i DNS.

Løsning

Du kan løse problemet ved at benytte fremgangsmåden i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
929826 Fejlmeddelelse, når du forsøger at aktivere Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Kode 0x8007232b". Artiklen er evt. på engelsk.

Fejlkode 0x800706BA

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0x800706BA

RPC-serveren er ikke tilgængelig.

Årsag

Problemet kan opstå, fordi firewallindstillingerne ikke er konfigureret på KMS-værten, eller DNS SRV-posterne ikke er opdaterede. Problemet kan også opstå, hvis der ikke blev angivet nogen produktnøgle under installationen, og du derefter forsøger at aktivere systemet.

Løsning

Du kan løse problemet ved at kontrollere, at KMS-porten har adgang gennem firewallen på KMS-værten. Eller sørg for, at SRV-posterne peger på en gyldig KMS-vært. Du kan også udføre fejlfinding af netværksforbindelser.

Fejlkode 0x8007251D

Symptom

Når du forsøger at benytte en KMS-klient til aktivering af en eller flere computere, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:
0x8007251D

Der blev ingen poster fundet til DNS-forespørgsel.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis KMS-klienten ikke kan finde KMS SRV-ressourceposterne i DNS.

Løsning

Du kan løse problemet ved at udføre fejlfinding af netværksforbindelserne og DNS-problemer.

Årsag: Løsning: Benyt fremgangsmåden i KB 929826 for at løse problemet.

Fejlkode 0x80092328

Symptom

Når du forsøger at aktivere en KMS-klient, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:0x80092328 DNS-navnet eksisterer ikke.

Årsag

Problemet kan opstå, hvis KMS-klienten ikke kan finde KMS SRV-ressourceposterne i DNS.

Løsning

Du kan løse problemet ved at benytte fremgangsmåden i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
929826 Fejlmeddelelse, når du forsøger at aktivere Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Kode 0x8007232b". Artiklen er evt. på engelsk.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om aktivering af volumenlicenser på følgende Microsoft-websteder:
Egenskaber

Artikel-id: 938450 – Seneste udgave 11. sep. 2011 – Udgave 1

Feedback