Oplysninger om filtyper, der blokeres, når du har installeret Office 2003 Service Pack 3

Sammenfatning

Denne artikel indeholder oplysninger om filtyper, der blokeres, når du har installeret Microsoft Office 2003 SP3 (Service Pack 3).

INTRODUKTION

Artiklen indeholder detaljerede oplysninger om, hvilke filtyper der blokeres i Office 2003 SP3, og om hvordan du aktiverer filtyperne igen.

Yderligere Information

Filtyper, som blokeres

Når du har installeret Office 2003 SP3, blokeres nedenstående Microsoft Office Excel 2003-filtyper, Microsoft Office PowerPoint 2003-filtyper og Microsoft Office Word 2003-filtyper. Disse filtyper blokeres som standard, fordi den fortolkningskode, som Office 2003 bruger til at åbne og gemme filtyperne, er mindre sikker. Det udgør derfor en potentiel risiko, når du åbner og gemmer disse filtyper.

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de registreringsdatabaseværdier og tilhørende filtyper, der blokeres som standard, når du åbner filer.
RegistreringsdatabaseværdiFiltyper, som blokeres
CDRCorel Draw (.cdr)
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0 Charts-filer (.xlc)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II)-filer (.dbf)
FilesBeforePowerPoint97Denne politik forhindrer åbning af filer, som er ældre end PowerPoint 97, og som har eksempelvis følgende filtyper: .ppt, .pot, .pps og .ppa. Bemærk, at denne funktion ikke gælder for Microsoft PowerPoint 97.
FilesBeforeVersionAlle Word-filer med et versionsnummer, der er lavere end, men ikke lig med, 6.0 blokeres. Dette omfatter følgende filversioner:
 • Word 1.x til Windows
 • Word 4.x til Macintosh
 • Word 1.2 til Windows Japan
 • Word 1.2 til Windows Korea
 • Word 5.x til Macintosh
 • Word 1.2 til Windows Taiwan
 • Word 2.x til Windows
 • Word 2.x til Windows BiDi
 • Word 2.x til Windows Japan
 • Word 2.x til Windows Korea
 • Word 2.x til Windows Taiwan
Du kan gøre standardversionsnummeret større eller mindre. Du kan få flere oplysninger om versionerne ved at rulle ned for at få vist listen.
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de registreringsdatabaseværdier og tilhørende filtyper, der blokeres som standard, når du gemmer filer.
RegistreringsdatabaseværdiFiltyper, som blokeres
FilesBeforePowerPoint97Denne politik forhindrer, at der gemmes filer, som er ældre end PowerPoint 97, og som har eksempelvis følgende filtyper: .ppt, .pot, .pps og .ppa. Bemærk, at denne funktion ikke gælder for Microsoft PowerPoint 97.
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0 Charts-filer (.xlc)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II)-filer (.dbf)

Sådan aktiveres blokerede filtyper

Vigtigt! Disse trin kan øge sikkerhedsrisikoen. Disse trin kan også gøre computeren eller netværket mere sårbart over for angreb fra hackere eller skadelig software, f.eks. virus. Vi anbefaler den proces, der beskrives i denne artikel, for at gøre det muligt at bruge programmer, som de er udviklet, eller for at implementere bestemte programfunktioner. Før du foretager disse ændringer, bør du overveje de risici, der er forbundet med at bruge denne fremgangsmåde i dit eget miljø. Hvis du beslutter at bruge fremgangsmåden, bør du træffe passende ekstra forholdsregler for at beskytte dit system. Vi anbefaler, at du kun bruger denne fremgangsmåde, hvis det er strengt nødvendigt.

Du kan aktivere blokerede filtyper ved at benytte en af nedenstående metoder.

Metode 1: Automatisk aktivering af alle filtyper ved hjælp af en opdatering, som du kan hente på Microsoft-webstedet

Microsoft har udviklet et sæt opdateringer til genaktivering af alle filtyper. Du kan installere opdateringerne ved at benytte følgende fremgangsmåde:

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter Microsoft-supportfiler, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Sådan hentes Microsoft-supportfiler på onlinetjenester
Microsoft har scannet denne fil for virus. Microsoft har anvendt de nyeste antivirusprogrammer, der var tilgængelige på det tidspunkt, filen blev lagt ud. Filen er gemt på servere med forbedret sikkerhed, hvilket medvirker til at forhindre uautoriserede ændringer af filen.
 1. Hent de relevante filer fra Microsoft Download Center. Det kan du gøre ved at klikke på et eller flere af følgende link:
 2. Dobbeltklik på den fil, du gemte under trin 1.
 3. Klik på Ja for at bekræfte installationen af filen.
 4. Genstart eventuelle Office-programmer, der kører.
Når du har installeret opdateringen, opdateres indstillingerne i registreringsdatabasen, så det er muligt at åbne og gemme alle filtyper, som understøttes af Microsoft Office 2003. Disse filtyper omfatter også de filtyper, der blokeres som standard i Office 2003 SP3. Den fortolkningskode, der bruges til at åbne og gemme filtyperne, er mindre sikker. Vi anbefaler derfor, at du kun installerer opdateringerne, hvis du jævnligt arbejder med de pågældende filtyper.

Microsoft har også oprettet et sæt opdateringer, som gendanner indstillingerne i registreringsdatabasen til de indstillinger, der blev installeret med Office 2003 SP3. Du kan installere opdateringerne ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Hent de relevante filer fra Microsoft Download Center. Det kan du gøre ved at klikke på et eller flere af følgende link:
 2. Dobbeltklik på den fil, du gemte under trin 1.
 3. Klik på Ja for at bekræfte installationen af filen.
 4. Genstart eventuelle Office-programmer, der kører.
Bemærk! Når du har installeret opdateringen, opdateres indstillingerne i registreringsdatabasen til de indstillinger, der blev installeret med Office 2003 SP3. Det vil heller ikke længere være muligt at åbne eller gemme de filtyper, der blokeres som standard i Office 2003 SP3.

Metode 2: Angivelse af værdier for registreringsdatabasenøglerne ved hjælp af administrative skabeloner

Du kan angive værdien for registreringsdatabasenøglerne ved hjælp af de administrative skabeloner, som er indeholdt i "Administrative skabeloner i Office 2003 Service Pack 3 (ADM), OPA'er og Explain Text Update".

Du kan hente denne opdatering på følgende Microsoft-websted:

Metode 3: Manuel angivelse af registreringsdatabaseværdier

Du kan aktivere filtyperne i forskellige produkter ved at angive registreringsdatabaseværdierne manuelt. Det kan du gøre ved at benytte den af nedenstående fremgangsmåder, der er relevant for det produkt, du bruger.

Vigtigt! I det følgende finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed bør du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows XP og Windows Server 2003


Bemærk! Du skal midlertidigt fjerne blokeringen af filtyperne. Når du har åbnet eller gemt filerne, skal du aktivere blokeringen af filtyperne igen.
Excel
Du kan aktivere Excel 2003 til at åbne ældre Excel-filtyper ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Afslut Excel 2003.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. Når du har markeret den undernøgle, der er angivet i trin 3, skal du pege på Ny i menuen Rediger og derefter klikke på Nøgle.
 5. Indtast FileOpenBlock, og tryk derefter på ENTER.
 6. Kontroller, at undernøglen FileOpenBlock er markeret, peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi.
 7. Skriv LotusandQuattroFiles, og tryk derefter på ENTER.
 8. Højreklik på LotusandQuattroFiles, og klik derefter på Rediger.
 9. Skriv 0 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 10. Gentag trin 6-9 for posten LegacyBinaryFiles og posten LegacyDatabaseAndDatasourceFiles i registreringsdatabasen.
 11. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.
Du kan aktivere Excel 2003 til at gemme ældre Excel-filtyper ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Afslut Excel 2003.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. Når du har markeret den undernøgle, der er angivet i trin 3, skal du pege på Ny i menuen Rediger og derefter klikke på Nøgle.
 5. Skriv FileSaveBlock, og tryk derefter på ENTER.
 6. Kontroller, at undernøglen FileSaveBlock er markeret, peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi.
 7. Skriv LotusandQuattroFiles, og tryk derefter på ENTER.
 8. Højreklik på LotusandQuattroFiles, og klik derefter på Rediger.
 9. Skriv 0 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 10. Gentag trin 6-9 for posten LegacyBinaryFiles og posten LegacyDatabaseAndDatasourceFiles i registreringsdatabasen.
 11. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.
PowerPoint
Du kan aktivere PowerPoint 2003 til at åbne ældre PowerPoint-filtyper ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Afslut PowerPoint 2003.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. Når du har markeret den undernøgle, der er angivet i trin 3, skal du pege på Ny i menuen Rediger og derefter klikke på Nøgle.
 5. Indtast FileOpenBlock, og tryk derefter på ENTER.
 6. Kontroller, at undernøglen FileOpenBlock er markeret, peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi.
 7. Skriv FilesBeforePowerPoint97, og tryk derefter på ENTER.
 8. Højreklik på FilesBeforePowerPoint97, og klik derefter på Rediger.
 9. Skriv 0 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 10. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.
Du kan aktivere PowerPoint 2003 til at gemme ældre PowerPoint-filtyper ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Afslut PowerPoint 2003.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. Når du har markeret den undernøgle, der er angivet i trin 3, skal du pege på Ny i menuen Rediger og derefter klikke på Nøgle.
 5. Skriv FileSaveBlock, og tryk derefter på ENTER.
 6. Kontroller, at undernøglen FileSaveBlock er markeret, peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi.
 7. Skriv FilesBeforePowerPoint97, og tryk derefter på ENTER.
 8. Højreklik på FilesBeforePowerPoint97, og klik derefter på Rediger.
 9. Skriv 0 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 10. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.
Word
Du kan aktivere Word 2003 til at åbne ældre Word-filtyper ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Afslut Word 2003.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
 4. Når du har markeret den undernøgle, der er angivet i trin 3, skal du pege på Ny i menuen Rediger og derefter klikke på Nøgle.
 5. Indtast FileOpenBlock, og tryk derefter på ENTER.
 6. Kontroller, at undernøglen FileOpenBlock er markeret, peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi.
 7. Skriv FilesBeforeVersion, og tryk derefter på ENTER.
 8. Højreklik på FilesBeforeVersion, og klik derefter på Rediger.
 9. Skriv den værdi, der svarer til en af værdierne i tabellen over Word-filversioner, i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.

  Standardværdien for denne post angives f.eks. til "Word 6.0 til Windows" eller "101." Det betyder, at åbning af filer blokeres for alle Word-filer, som har et versionsnummer, der er lavere end, men ikke lig med, 6.0. Du kan gøre standardversionsnummeret større eller mindre. De versioner, der er angivet i tabellen over Word-filversioner, er angivet i stigende rækkefølge.

  Bemærk! Hvis du angiver værdien i posten til 0, er det muligt at åbne alle tidligere versioner. Vi anbefaler, at du angiver værdien for denne post til en af de værdier, der er angivet i tabellen over Word-filversioner, i stedet for 0. Baggrunden for denne anbefaling er, at den fortolkningskode, der bruges til at åbne ældre filtyper, er mindre sikker.
 10. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.
Tabel over Word-filversioner
VersionVærdi i registreringsdatabasen
Word 1.x til Windows33
Word 4.x til Macintosh33
Word 1.2 til Windows Japan34
Word 1.2 til Windows Korea35
Word 5.x til Macintosh35
Word 1.2 til Windows Taiwan36
Word 2.x til Windows45
Word 2.x til Windows BiDi46
Word 2.x til Windows Japan46
Word 2.x til Windows Korea47
Word 2.x til Windows Taiwan48
Word 6.0 til Windows101 (dette er standardindstillingen)
Word 6.0 til Macintosh104
Word 95 RTM104
Word 95 Beta105
Word 97 til Windows193
Word 98 til Macintosh193
Word 2001 til Macintosh195
Word X til Macintosh195
Word 9 til Windows217
Word 10 til Windows257
Word 11 til Windows268
Word 2004 til Macintosh268
Word 11 gemt i Word 12274
Global deaktivering af filblokering0
Corel Draw
Du kan aktivere åbning af .cdr-filer ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Afslut alle Office 2003-programmer.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit i feltet Åbn, og klik derefter på OK.
 3. Find og klik på følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import
 4. Når du har markeret den undernøgle, der er angivet i trin 3, skal du pege på Ny i menuen Rediger og derefter klikke på Nøgle.
 5. Skriv CDR, og tryk derefter på ENTER.
 6. Kontroller, at undernøglen CDR er markeret, peg på Ny i menuen Rediger, og klik derefter på DWORD-værdi.
 7. Skriv Aktiveret, og tryk derefter på ENTER.
 8. Højreklik på Aktiveret, og klik derefter på Rediger.
 9. Skriv 1 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 10. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om blokerede filtyper ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
922847 Du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne en filtype, der blev blokeret af politikindstillingerne i registreringsdatabasen i PowerPoint 2007 eller i PowerPoint 2003
922848 Du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne en filtype, der blev blokeret af politikindstillingerne i registreringsdatabasen i Excel 2007 eller i Excel 2003
922849 Du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne en filtype, der blev blokeret af politikindstillingerne i registreringsdatabasen i Word 2007 eller i Word 2003

922850 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne elle gemme en filtype, som er blevet blokeret af politikindstillingerne i registreringsdatabasen, i et af 2007 Office-programmerne eller i et af Office 2003-programmerne
De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, der er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
Egenskaber

Artikel-id: 938810 – Seneste udgave 3. jun. 2008 – Udgave 1

Feedback