Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19", når du åbner en webside på IIS 7.0

I denne artikel beskrives de HResult-koder, der vises, når der opstår en 500.19-fejl i et IIS (Internet Information Services) 7.0-webprogram. Hvis den fejlkode, du ser, findes på følgende liste, kan du finde årsagerne og prøve at udføre løsningerne i denne artikel.0x8007000d | 0x80070005 | 0x800700b7 | 0x8007007e | 0x800700c1 | 0x8007010b | 0x8007052e | 0x80070021

Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x8007000d

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x8007000d
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem opstår, fordi ApplicationHost.config-filen eller Web.config-filen indeholder et forkert udformet XML-element.
Slet det forkert udformede XML-element fra ApplicationHost.config-filen eller Web.config-filen.Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x80070005

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x80070005
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem skyldes et af følgende forhold:
 • Du bruger IIS 7.0 på en computer, der kører Windows Vista. Desuden konfigurerer du webstedet til at bruge UNC Passthrough-godkendelse for at få fjernadgang til et UNC-share (Universal Naming Convention).
 • IIS_IUSRS-gruppen har ikke de nødvendige tilladelser til ApplicationHost.config-filen, Web.config-filen eller de virtuelle mapper/programmapper i IIS.
Du kan løse problemet ved hjælp af en af følgende metoder.

Metode 1

Undlad at konfigurere webstedet til at bruge UNC Passthrough-godkendelse for at få fjernadgang til et UNC-share. Angiv i stedet en brugerkonto, der har de relevante tilladelser, så du kan få fjernadgang til et UNC-share.

Metode 2

Giv læserettigheder til IIS_IUSRS-gruppen for ApplicationHost.config-filen eller Web.config-filen. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Find den mappe i Windows Stifinder, som indeholder den ApplicationHost.config-fil, der er tilknyttet webstedet, eller find de virtuelle mapper eller de programmapper, som indeholder den Web.config-fil, der er tilknyttet webstedet.

  Bemærk! Web.config-filen findes muligvis ikke i de virtuelle mapper eller i programmapperne i IIS. Selvom det er tilfældet, skal du følge disse trin.
 2. Højreklik på den mappe, der indeholder ApplicationHost.config-filen, eller højreklik på den virtuelle mappe eller den programmappe, der muligvis indeholder Web.config-filen.
 3. Klik på Egenskaber.
 4. Klik på fanen Sikkerhed, og klik derefter på Rediger.
 5. Klik på Tilføj.
 6. Skriv computernavn\IIS_IUSRS i feltet Indtast de objektnavne, der skal vælges, klik på Kontrollér navne, og klik derefter på OK.

  Bemærk! Computernavn er en pladsholder for navnet på computeren.
 7. Markér afkrydsningsfeltet Læs, og klik derefter på OK.
 8. Klik på OK i dialogboksen Egenskaber for mappen.

  Bemærk! Sørg for, at ApplicationHost.config- og Web.config-filen nedarver mappens egenskaber, så IIS_IUSRS har læserettigheder til disse filer.

Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x800700b7

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x800700b7
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem kan opstå, hvis der er en dubletpost for den angivne indstilling for konfigurationsafsnittet på et højere niveau i konfigurationshierarkiet (for eksempel i Web.config-filen eller ApplicationHost.config-filen på et overordnet websted eller i en overordnet mappe). Selve fejlmeddelelsen påpeger placeringen af den identiske post/de identiske poster.

Undersøg den angivne konfigurationsfil, og sammenlign den med den overordnede ApplicationHost.config-fil og/eller Web.config-fil for at søge efter dubletposter, som fejlmeddelelsen foreslår. Du skal enten fjerne den identiske post eller gøre posten entydig. Dette problem kan f.eks. opstå, fordi ApplicationHost.config-filen indeholder en dubletpost for følgende kode.
<add accessType="Allow" users="*" />
Du kan løse dette problem ved at slette dubletposten for godkendelsesreglen i ApplicationHost.config-filen. Det gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, skriv Notepad i feltet Start søgning, højreklik på Notepad, og klik derefter på Kør som administrator.

  Bemærk! Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller klikke på Fortsæt.
 2. Klik på Åbn i menuen Filer, og skriv %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config i feltet Filnavn. Klik derefter på Åbn.
 3. Slet den identiske post, der ligner nedenstående kode, i ApplicationHost.config-filen.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x8007007e

Serverfejl i programmet "programnavn"

HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x8007007e

Beskrivelse af HRESULT

Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem opstår, fordi ApplicationHost.config-filen eller Web.config-filen refererer til et modul eller en DLL-fil, der er ugyldig, eller som ikke findes.
Find den ugyldige modulreference eller DLL-reference i ApplicationHost.config-filen eller i Web.config-filen, og ret referencen. Aktivér sporing af mislykkede anmodninger for at finde ud af, hvilken modulreference der er forkert, og genskab derefter problemet.


Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x800700c1

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x800700c1
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem kan opstå, hvis bittætheden for det angivne modul er forskellig fra bittætheden for den programgruppe, der er vært for programmet For eksempel hvis du forsøger at indlæse en 32-bit komponent i en 64-bit programgruppe. Dette problem kan også opstå, hvis det angivne modul er beskadiget.


Sørg for, at det angivne modul har samme bittæthed som den programgruppe, der er vært, og kontrollér, at modulet ikke er beskadiget.Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x8007010b

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x8007010b
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem kan opstå, hvis der ikke er adgang til den angivne indholdsmappe.


Bekræft, at filstien findes, at den er navngivet korrekt, at den har de rette tilladelser på filniveau, og at den peger på en gyldig type filsystem. Hvis du ikke er sikker på, hvad filstien er, kan du bruge procesovervågningsværktøjet eller sporing af mislykkede anmodninger til at identificere den.Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x8007052e

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x8007052e
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Standardproces-id'et i IIS 7.0 har ikke tilstrækkelige tilladelser til at åbne Web.config-filen på et fjernshare.Du kan finde en løsning på dette problem ved at læse nedenstående artikel:
934515 Du får en fejlmeddelelse, når du prøver at se en webside fra et websted, der bruger pass-through-godkendelse i IIS 7.0. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Fejlmeddelelsen "HTTP-fejl 500.19" med HResult-koden 0x80070021

Serverfejl i programmet "programnavn"
HTTP-fejl 500.19 – Intern serverfejl

HRESULT: 0x80070021
Beskrivelse af HRESULT
Den ønskede side kan ikke åbnes, fordi de relaterede konfigurationsdata for siden er ugyldige.
Dette problem kan opstå, når den angivne del af IIS-konfigurationsfilen er låst på et højere konfigurationsniveau.
Løs dette problem ved at låse op for det angivne afsnit eller ved at undlade at bruge filen på det pågældende niveau. Se yderligere oplysninger om konfigurationslåsning i følgende artikel:
Egenskaber

Artikel-id: 942055 – Seneste udgave 29. maj 2014 – Udgave 1

Microsoft Internet Information Services 7.0

Feedback