HTTP-statuskoden i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0

INTRODUKTION

Når du forsøger at få adgang til indhold på en server, der kører IIS 7.0, 7.5 eller 8.0, ved hjælp af HTTP-protokollen, returnerer IIS en numerisk kode, der angiver svarstatus. HTTP-statuskoden registreres i IIS-loggen. Desuden kan HTTP-statuskoden vises i klientbrowseren.

HTTP-statuskoden kan angive, om en anmodning er gennemført eller mislykket. HTTP-statuskoden kan også afsløre den præcise årsag til, at en anmodning ikke lykkes.

Yderligere Information

Placering af logfiler

Som standard placeres logfiler fra IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 i følgende mappe:
inetpub\logs\Logfiles
Denne mappe indeholder separate mapper for hvert websted. Som standard oprettes logfilerne dagligt i mapperne, og de navngives ved hjælp af dags dato. En logfil kan f.eks. navngives på følgende måde:
exÅÅMMDD.log

HTTP-statuskoderne

I dette afsnit beskrives de HTTP-statuskoder, der anvendes i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0.

Bemærk! Denne artikel indeholder ikke en komplet liste over alle mulige HTTP-statuskoder, der fremgår af HTTP-specifikationen. Artiklen indeholder kun de HTTP-statuskoder, IIS 7.0 IIS 7.5 og IIS 8.0 kan sende. Et brugerdefineret ISAPI-filter (Internet Server API) eller et brugerdefineret HTTP-modul kan angive sin egen HTTP-statuskode. 

1xx - Informational

Disse HTTP-statuskoder angiver et midlertidigt svar. Klientcomputeren modtager et eller flere 1xx-svar, før den modtager et almindeligt svar.

I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 bruges følgende informative HTTP-statuskoder:
 • 100 - Continue.
 • 101 - Switching protocols.

2xx - Success

Disse HTTP-statuskoder angiver, at anmodningen er blevet accepteret af serveren.

I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 bruges følgende HTTP-statuskoder for succes:
 • 200 - OK. Klientanmodningen er udført.
 • 201 - Created.
 • 202 - Accepted.
 • 203 - Nonauthoritative information.
 • 204 - No content.
 • 205 - Reset content.
 • 206 - Partial content.

3xx - Redirection

Disse HTTP-statuskoder angiver, at klientbrowseren skal foretage flere handlinger for at gennemføre anmodningen. Klientbrowseren skal f.eks. muligvis anmode om en anden side på serveren. Eller klientbrowseren skal gentage anmodningen via en proxyserver.

I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 bruges følgende HTTP-statuskoder for omdirigering:
 • 301 - Moved permanently.
 • 302 - Object moved.
 • 304 - Not modified.
 • 307 - Temporary redirect.

4xx - Client error

Disse HTTP-statuskoder angiver, at der er opstået en fejl, og at klientbrowseren ser ud til at være årsag til fejlen. Klientbrowseren kan f.eks. have anmodet om en side, der ikke findes. Eller klientbrowseren har muligvis ikke angivet gyldige godkendelsesoplysninger.

I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 bruges følgende HTTP-statuskoder for klientfejl:
 • 400 - Bad request. Anmodningen blev ikke forstået af serveren på grund af forkert udformet syntaks. Klienten bør ikke gentage anmodningen uden ændringer.

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres følgende HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 400-fejl: 
  • 400.1 - Invalid Destination Header.
  • 400.2 - Invalid Depth Header.
  • 400.3 - Invalid If Header.
  • 400.4 - Invalid Overwrite Header.
  • 400.5 - Invalid Translate Header.
  • 400.6 - Invalid Request Body.
  • 400.7 - Invalid Content Length.

  • 400.8 - Invalid Timeout.
  • 400.9 - Invalid Lock Token.
 • 401 - Access denied.

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres flere HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 401-fejl:  Følgende specifikke HTTP-statuskoder vises i kientbrowseren, men ikke i IIS-loggen:
  • 401.1 - Logon failed.
  • 401.2 - Logon failed due to server configuration.
  • 401.3 - Unauthorized due to ACL on resource.
  • 401.4 - Authorization failed by filter.
  • 401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application.
 • 403 - Forbidden.

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres følgende HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 403-fejl: 
  • 403.1 - Execute access forbidden.
  • 403.2 - Read access forbidden.
  • 403.3 - Write access forbidden.
  • 403.4 - SSL required.
  • 403.5 - SSL 128 required.
  • 403.6 - IP address rejected.
  • 403.7 - Client certificate required.
  • 403.8 - Site access denied.
  • 403.9 - Forbidden: Der er for mange klienter, der forsøger at oprette forbindelse til webserveren.
  • 403.10 - Forbidden: Webserveren er konfigureret til at nægte adgang til kørsel.
  • 403.11 - Forbidden: Adgangskoden er blevet ændret.
  • 403.12 - Mapper denied access.
  • 403.13 - Client certificate required.
  • 403.14 - Directory listing denied.
  • 403.15 - Forbidden: Klientadgangslicenser har overskredet grænserne på webserveren.
  • 403.16 - Client certificate is untrusted or invalid.
  • 403.17 - Client certificate has expired or is not yet valid.
  • 403.18 - Cannot execute requested URL in the current application pool.
  • 403.19 - Cannot execute CGI applications for the client in this application pool.
  • 403.20 - Forbidden: Passport-logon mislykkedes.
  • 403.21 - Forbidden: Adgang til kilden er nægtet.
  • 403.22 - Forbidden: Uendelig dybde er nægtet.
  • 403.502 - Forbidden: Der er for mange anmodninger fra den samme klient-IP. Grænsen for dynamisk IP-begrænsning er nået.
 • 404 - Not found.

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres følgende HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 404-fejl: 
  • 404.0 - Not found.
  • 404.1 - Site Not Found.
  • 404.2 - ISAPI or CGI restriction.
  • 404.3 - MIME type restriction.
  • 404.4 - No handler configured.
  • 404.5 - Denied by request filtering configuration.
  • 404.6 - Verb denied.
  • 404.7 - File extension denied.
  • 404.8 - Hidden namespace.
  • 404.9 - File attribute hidden.
  • 404.10 - Request header too long.
  • 404.11 - Request contains double escape sequence.
  • 404.12 - Request contains high-bit characters.
  • 404.13 - Content length too large.
  • 404.14 - Request URL too long.
  • 404.15 - Query string too long.
  • 404.16 - DAV request sent to the static file handler.
  • 404.17 - Dynamic content mapped to the static file handler via a wildcard MIME mapping.
  • 404.18 - Querystring sequence denied.
  • 404.19 - Denied by filtering rule.
  • 404.20 - Too Many URL Segments
 • 405 - Method Not Allowed.
 • 406 - Client browser does not accept the MIME type of the requested page.
 • 408 - Request timed out.
 • 412 - Precondition failed.

5xx - Server error

Disse HTTP-statuskoder angiver, at serveren ikke kan gennemføre anmodningen, da serveren har registreret en fejl.

I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 bruges følgende HTTP-statuskoder for serverfejl:
 • 500 - Internal server error.

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres følgende HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 500-fejl: 
  • 500.0 - Module or ISAPI error occurred.
  • 500.11 - Application is shutting down on the web server.
  • 500.12 - Application is busy restarting on the web server.
  • 500.13 - Web server is too busy.
  • 500.15 - Direct requests for Global.asax are not allowed.
  • 500.19 - Configuration data is invalid.
  • 500.21 - Module not recognized.
  • 500.22 - An ASP.NET httpModules configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
  • 500.23 - An ASP.NET httpHandlers configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
  • 500.24 - An ASP.NET impersonation configuration does not apply in Managed Pipeline mode.
  • 500.50 - A rewrite error occurred during RQ_BEGIN_REQUEST notification handling. Der opstod en fejl under udførelse af en konfiguration eller en indgående regel.
   Bemærk! Det er her, konfigurationen af distribuerede regler læses for både indgående og udgående regler.
  • 500.51 - A rewrite error occurred during GL_PRE_BEGIN_REQUEST notification handling. Der opstod en fejl under udførelse af en global konfiguration eller en global regel.
   Bemærk! Det er her, konfigurationen af globale regler læses.
  • 500.52 - A rewrite error occurred during RQ_SEND_RESPONSE notification handling. En udgående regel blev udført.

  • 500.53 - A rewrite error occurred during RQ_RELEASE_REQUEST_STATE notification handling. Der opstod fejl under udførelse af en udgående regel. Reglen er konfigureret til at blive udført, før brugercachen til output opdateres.
  • 500.100 - Internal ASP error.
 • 501 - Header values specify a configuration that is not implemented.
 • 502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy. 

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres følgende HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 502-fejl: 
  • 502.1 - CGI application timeout.
  • 502.2 - Bad gateway: Afslutning før tid.
  • 502.3 - Bad Gateway: Forbindelsesfejl ved videresendelse (ARR).
  • 502.4 - Bad Gateway: Ingen server (ARR).
 • 503 - Service unavailable.

  I IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 defineres følgende HTTP-statuskoder, der angiver en mere specifik årsag til en 503-fejl: 
  • 503.0 - Application pool unavailable.
  • 503.2 - Concurrent request limit exceeded.
  • 503.3 - ASP.NET queue full

Almindelige HTTP-statuskoder og årsager

I følgende tabel beskrives årsagen til nogle af de almindelige HTTP-statuskoder.
Kode:BeskrivelseBemærkninger
200OKAnmodningen er gennemført i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0.
304Not modified Klientbrowseren anmoder om et dokument, der allerede findes i cachen, og dokumentet er ikke blevet ændret, siden det blev gemt i cachen. Klientbrowseren bruger den cachelagrede kopi af dokumentet i stedet for at downloade det fra serveren.
400Bad request Filen Http.sys blokerer IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 i at behandle anmodningen, da der er et problem med anmodningen. Denne HTTP-statuskode betyder typisk, at anmodningen indeholder tegn eller sekvenser, der ikke er gyldige, eller at anmodningen er i strid med sikkerhedsindstillingerne i filen Http.sys.
401.1Logon failedLogonforsøget lykkes sandsynligvis ikke, fordi brugernavnet eller adgangskoden ikke er gyldig. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :  
942044 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at køre et webprogram, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 401.1 - Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
401.2Logon failed due to server configuration.Denne HTTP-statuskode angiver et problem i konfigurationsindstillingerne for godkendelse på serveren. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942043 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at besøge en webside, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 401.2 - Unauthorized" . Artiklen er evt. på engelsk.
401.3Unauthorized due to ACL on resourceDenne HTTP-statuskode angiver et problem i tilladelserne til NTFS-filsystemet. Denne fejl kan opstå, selvom tilladelserne er korrekte for den fil, du forsøger at få adgang til. Du ser f.eks. denne fejl, hvis IUSR-kontoen ikke har adgang til mappen C:\Winnt\System32\Inetsrv. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942042 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at søge på en webside, der hostes på en server, der kører IIS 7.0: "HTTP Error 401.3 - Unauthorized" . Artiklen er evt. på engelsk.
401.4Authorization failed by filterEt ISAPI-filter tillader ikke behandling af anmodningen på grund af et godkendelsesproblem. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942079 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 401.4 - Authorization failed by filter" . Artiklen er evt. på engelsk.
401.5Authorization failed by ISAPI/CGI applicationEt ISAPI-program eller et CGI-program (Common Gateway Interface) tillader ikke behandling af anmodningen på grund af et godkendelsesproblem. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942078 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på en computer, der kører IIS 7.0: "HTTP Error 401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.1Execute access forbiddenDet relevante niveau for tilladelsen til udførelse er ikke tildelt. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942065 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.1 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.2Read access forbiddenDet relevante niveau for læsetilladelse er ikke tildelt. Kontrollér, at IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 er konfigureret til at tildele læsetilladelse til mappen. Hvis du bruger et standarddokument, skal du desuden kontrollere, at det findes. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :  
942036 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.2 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.3Write access forbiddenDet relevante niveau for skrivetilladelse er ikke tildelt. Kontrollér, at tilladelserne i IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 og NTFS-filsystemet er konfigureret til at tildele skrivetilladelse til mappen. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942035 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.3 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.4SSL requiredDenne anmodning foretages via en usikker kanal, og webprogrammet kræver en SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer). Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942070 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.4 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.5SSL 128 requiredServeren er konfigureret til at kræve en 128-bit SSL-forbindelse. Men anmodningen er ikke sendt ved hjælp af 128-bit kryptering. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942069 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at søge på en webside, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.5 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.6IP address rejectedServeren er konfigureret til at nægte adgang til den aktuelle IP-adresse. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942068 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.6 - IP Address Rejected" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.7Client certificate requiredServeren er konfigureret til at kræve et certifikat til klientgodkendelse. Men klientbrowseren har ikke et relevant klientcertifikat installeret. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942067 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at køre et webprogram, der hostes på en server, der kører IIS 7.0: "HTTP Error 403.7 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.8Site access deniedServeren er konfigureret til at afvise anmodninger, der er baseret på DNS-navnet (Domain Name System) på klientcomputeren. Du kan få flere oplysninger, om hvordan du løser dette problem, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942066 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.8 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.12Mapper denied accessDen side, du vil opnå adgang til, kræver et klientcertifikat. Det bruger-id, der er tilknyttet klientcertifikatet, er dog blevet nægtet adgang til filen. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942064 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.12 - Client Certificate Denied" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.13Client certificate revokedKlientbrowseren forsøger at bruge et klientcertifikat, der er blev tilbagekaldt af det udstedende nøglecenter. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942063 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.13 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.14Directory listing deniedServeren er ikke konfigureret til at vise en oversigt over mappeindhold, og der er ikke angivet et standarddokument. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942062 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.14 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.16Client certificate is untrusted or invalid.Klientbrowseren forsøger at bruge et klientcertifikat, som serveren, der kører IIS 7.0, IIS 7.5 eller IIS 8.0, ikke har tillid til, eller som ikke er gyldigt. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942061 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.16 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.17Client certificate has expired or is not yet valid.Klientbrowseren forsøger at bruge et klientcertifikat, der er udløbet, eller der ikke er gyldigt endnu. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942038 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at besøge en webside, der hostes på Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 403.17 (Forbidden) - The client certificate has expired" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.18Cannot execute requested URL in the current application pool.Der konfigureres en brugerdefineret fejlside, og den placeres i en anden programpulje end den programpulje, der er angivet for den anmodede URL-adresse. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942037 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.18 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
403.19Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool.Identiteten for programpuljen har ikke brugerrettigheden Erstat en token på procesniveau. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942048 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 403.19 - Forbidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.0Not found.Den fil, du forsøger at få adgang til, er blevet flyttet eller findes ikke. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942041 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at åbne en webside, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.0 - Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.2ISAPI or CGI restriction.Den anmodede ISAPI- eller CGI-ressource er begrænset på computeren. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942040 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at gå til en webside, der hostes på en computer, der kører IIS 7.0: "HTTP Error 404.2 – Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.3MIME type restriction. Den aktuelle MIME-tilknytning for den ønskede udvidelsestype er ikke gyldig eller er ikke konfigureret. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942032 Der vises en fejlmeddelelse, når brugerne besøger et websted, der hostes på en server, der kører Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.3 - Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.4No handler configured. Filtypenavnet for den anmodede URL-adresse har ikke en handler, der er konfigureret til at behandle anmodningen på webserveren. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942052 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.4 - Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.5Denied by request filtering configuration. Den anmodede URL-adresse indeholder en tegnsekvens, der blokeres af serveren. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942053 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.5 - URL Sequence Denied" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.6Verb denied. Anmodningen foretages ved hjælp af et HTTP-verbum, der ikke er konfigureret eller ikke er gyldigt. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942046 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.6 - VERB_DENIED" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.7Filtypenavnet nægtes. Det ønskede filtypenavn er ikke tilladt. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942045 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at søge på en webside, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.8Hidden namespace. Den anmodede URL-adresse blev nægtet, fordi mappen er skjult. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942047 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at besøge en webside, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.9File attribute hidden. Den anmodede fil er skjult. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942049 Der vises en fejlmeddelelse, når du forsøger at besøge et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.9 - File Attribute Hidden" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.10Request header too long. Anmodningen blev nægtet, fordi anmodningsheaderne er for lange. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942077 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på en server, der kører Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.11Request contains double escape sequence. Anmodningen indeholder en dobbelt escape-sekvens. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942076 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.12Request contains high-bit characters. Anmodningen indeholder højbittegn, og serveren er konfigureret til ikke at tillade højbittegn. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942075 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.13Content length too large. Anmodningen indeholder en Content-Length-header. Værdien i Content-Length-headeren er større end den grænse, der er tilladt for serveren. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942074 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på en server, der kører Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.14Request URL too long. Den anmodede URL-adresse overskrider den grænse, der er tilladt for serveren. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942073 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.14 - URL_TOO_LONG" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.15Query string too long. Anmodningen indeholder en forespørgselsstreng, der er længere end den grænse, der er tilladt for serveren. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942071 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på en server, der kører IIS 7.0: "HTTP Error 404.15 - Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
404.17Dynamic content mapped to the static file handler. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
2019689 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 404.17 - Not Found" . Artiklen er evt. på engelsk.
405.0Method not allowed. Anmodningen foretages ved hjælp af en HTTP-metode, der ikke er gyldig. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942051 Der vises en fejlmeddelelse, når en bruger besøger et websted, der hostes på en server, der kører Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 405.0 - Method not allowed" . Artiklen er evt. på engelsk.
406.0Invalid MIME type. Anmodningen foretages ved hjælp af en Accept-header, der indeholder en MIME-værdi, der ikke er gyldig. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942050 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på en server, der kører Internet Information Services 7.0: "HTTP Error 406 - Not Acceptable" . Artiklen er evt. på engelsk.
412.0Precondition failed. Anmodningen foretages ved hjælp af en If-Match-anmodningsheader, der indeholder en værdi, der ikke er gyldig. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942056 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på Internet Information Services (IIS) 7.0: "HTTP Error 412 - Precondition failed" . Artiklen er evt. på engelsk.
500Internal server error. Denne HTTP-statuskode kan opstå på serveren af mange årsager. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942031 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 500.0 - Internal Server Error" . Artiklen er evt. på engelsk.
500.11Application is shutting down on the web server. Anmodningen behandles ikke, fordi destinationsprogrampuljen lukkes. Vent på, at lukningen af arbejdsprocesser er færdig, og forsøg derefter at anmode igen. Hvis problemet fortsætter, kan der være problemer med webprogrammet, der forhindrer det i at lukkes korrekt.
500.12Application is busy restarting on the web server. Anmodningen er ikke behandlet, fordi destinationsprogrampuljen genstartes. Denne HTTP-statuskode bør forsvinde, når du opdaterer siden. Hvis HTTP-statuskoden vises igen, når du har opdateret siden, kan problemet skyldes det antivirusprogram, der scanner filen Global.asa. Hvis problemet fortsætter, kan der være problemer med webprogrammet, der forhindrer det i at genstartes korrekt.
500.13Web server is too busy. Anmodningen behandles ikke, fordi serveren er for optaget til at acceptere nye indgående anmodninger. Denne HTTP-statuskode betyder typisk, at antallet af indgående anmodninger overstiger det antal, som webprogrammet IIS 7.0, IIS 7.5 eller IIS 8.0 kan behandle. Dette problem kan opstå, fordi de angivne konfigurationsindstillinger for ydeevnen er for lave, fordi hardwaren er utilstrækkelig, eller fordi der opstår en flaskehals i webprogrammet IIS 7.0, IIS 7.5 eller IIS 8.0. En almindelig fejlfindingsmetode er at oprette en hukommelsesdumpfil for processen i IIS 7.0, IIS 7.5 eller IIS 8.0, når fejlen opstår, og derefter foretage fejlfinding af hukommelsesdumpfilen.
500.15Direct requests for Global.asax are not allowed. Der foretages en direkte anmodning i forbindelse med filen Global.asa eller Global.asax. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942030 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 500.15 - Direct request for global.asa are not allowed" . Artiklen er evt. på engelsk.
500.19Configuration data is invalid. Denne HTTP-statuskode opstår, fordi der er et problem med den tilknyttede fil Applicationhost.config eller Web.config. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942055 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 500,19 - Internal Server Error" . Artiklen er evt. på engelsk.
500.100Internal ASP error. Der opstår en fejl under behandling af en ASP-side (Active Server Pages). Hvis du vil have specifikke oplysninger om fejlen, skal du deaktivere hele HTTP-fejlmeddelelser i webbrowseren. Desuden kan IIS-loggen vise et ASP-fejlnummer, der svarer til den fejl, der opstår. Du kan finde flere oplysninger om ASP-fejlmeddelelserne og deres betydning ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
294271 ASP-fejlkoder . Artiklen er evt. på engelsk.
501.0Not implemented. Klientbrowseren sender et HTTP-Trace-verbum, og serveren er ikke konfigureret til at behandle HTTP-Trace-verbet. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942058 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 501.0 - Not Implemented" . Artiklen er evt. på engelsk.
502.1CGI application timeout. Et CGI-program returnerer ikke et gyldigt HTTP-svar inden for den konfigurerede tidsgrænse. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942059 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 502.1 - Bad Gateway" . Artiklen er evt. på engelsk.
502.2Bad gateway: Premature ExitEt CGI-program returnerer et ugyldigt HTTP-svar til den server, der kører IIS 7.0, IIS 7.5 eller IIS 8.0. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
942057 Der vises en fejlmeddelelse, når du besøger et websted, der hostes på IIS 7.0: "HTTP Error 502.2 - Bad Gateway" . Artiklen er evt. på engelsk.
503.0Service unavailable. Anmodningen sendes til en programpulje, der er stoppet eller deaktiveret i øjeblikket. Du kan løse dette problem ved at kontrollere, at destinationsprogrampuljen er startet. Hændelsesloggen kan give oplysninger om, hvorfor programpuljen er stoppet eller deaktiveret.
503.2Concurrent request limit exceeded. Egenskaben appConcurrentRequestLimit er angivet til en værdi, der er lavere end det aktuelle antal samtidige anmodninger. IIS 7.0, IIS 7.5 og IIS 8.0 tillader ikke flere samtidige anmodninger end den værdi, der er angivet i egenskaben appConcurrentRequestLimit.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om definitioner på HTTP-statuskoder ved at besøge følgende websted for Word Wide Web Consortium: Oplysninger om kontakt til tredjepart er medtaget for at gøre det lettere for dig at finde den ønskede tekniske support. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er nøjagtige.
Egenskaber

Artikel-id: 943891 – Seneste udgave 11. jan. 2013 – Udgave 1

Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5, Microsoft Internet Information Services 8.0

Feedback