Microsoft Supportpolitik for failoverklynger i Windows Server 2008

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives Microsoft Support Policy til installation af failoverklynger i Windows Server 2008. Før løsningen til oprettelse af failoverklynger i Windows Server 2008 kan blive betragtet som en officielt understøttet løsning af Microsoft-kundesupport, skal den opfylde følgende kriterier:
 • Alle hardware- og softwarekomponenter skal opfylde kravene for at kunne modtage logoet "Certificeret til Windows Server 2008".
 • Den fuldt konfigurerbare løsning skal bestå valideringstesten i snap-in'en Administration af failover-klynger.

Ændringer i Windows Server 2008

Sørg for, at køre klyngevalideringsprocessen på fuldt konfigureret hardware, der kører Windows Server 2008, før du konfigurerer klyngesoftwaren. Klyngevalideringsprocessen identificerer potentielle hardware-, software- eller andre konfigurationsproblemer, før du implementerer en klynge og tager den i brug. Klyngevalideringsprocessen skal bruges sammen med hardware og software, der er certificeret under Windows Server-logoprogrammet for Windows Server 2008.

I Windows Server 2008 skal den foreslåede løsning bestå den fulde valideringstest. Valideringstesten kører en målrettet række test på en samling af servere, som skal bruges som en klynge. Med disse test udføres følgende funktioner:
 • Oprettelse af lageroversigt for hardware og software
 • Netværksanalyse
 • Lagringstest
 • Systemkonfiguration
Du finder en mere detaljeret gennemgang af hver test i onlinehjælpen til validering af failoverklynger i Windows Server 2008.

Bemærk! Alle rapporter, der oprettes via en guidelignende proces i snap-in'en Administration af failover-klynger, er gemt i mappen %systemroot%\cluster\Reports.

I et typisk scenario skal du køre valideringstesten på fuldt konfigurerede løsninger, før du installerer funktionen Failover-klynge for at verificere den foreslåede løsning. Alle test skal bestås med én af følgende indikatorer:
 • Et grønt afkrydsningsmærke (bestået)
 • Et gult overgivelsestegn (advarsel)

  Bemærk! Det gule overgivelsestegn angiver, at dette bestemte aspekt af den foreslåede løsning ikke er i overensstemmelse med Microsofts bedste fremgangsmåder. Aspektet fungerer dog stadig.
Hvis nogen af de individuelle test er markeret med et rødt "X" (ikke bestået), vil den pågældende del af løsningen ikke fungere i forbindelse med failoverklynger i Windows Server 2008. I så fald køres ingen andre test, og problemet skal løses, før du installerer klyngen.

Valideringstesten skal også køres, hver gang en større komponent af klyngen ændres eller opdateres. Her følger eksempler (dette er ikke en komplet liste) på konfigurationsændringer, der kræver, at du kører valideringstesten igen, før klyngekonfigurationen kan understøttes:
 • Tilføjelse af en node til klyngen
 • Opgradering eller erstatning af lagerhardware
 • Opgradering affirmwaren eller driveren til værtsbuskort
 • Opdatering afsoftware, der benytter flere stier, eller DSM
 • Ændring eller opdatering af ethvert netværkskort
Microsoft Support kan også anmode om, at du kører valideringstesten igen på en produktionsklynge som del af de sædvanlige fejlfindingsmetoder. I denne situation bruges valideringstesten til at oprette en lageroversigt for hardware og software, gennemføre netværkstest og godkende systemkonfigurationen. Der kan være visse situationer, hvor der kun køres et undersæt af de fulde test. Under fejlfinding af et problem med netværket kan Microsoft Support f.eks. bede dig om kun at køre oprettelsen af en lageroversigt over hardware og software og netværkstesten på produktionsklyngen.

En anden situation, hvor Microsoft Support kan kræve, at du kører valideringstesten på produktionsklynger, er, når der forekommer en klyngelagringsfejl, som en underliggende ændring af lagerkonfigurationen eller en fejl kan have forårsaget. Vær opmærksom på, at diskressourcerne og de ressourcer, som disse diske er afhængige af, tages offline under testen. Dog kan denne lagertest bidrage til at isolere årsagen til fejlen. Derfor skal denne lagertest køres, når produktionsmiljøet kan klare nedetiden.

Geografisk spredte klynger

Failoverklyngeløsninger, der ikke har en fælles delt disk og i stedet bruger datareplikering mellem noder, vil muligvis ikke bestå testen af lagring af klyngevalidering. Dette er en almindelig konfiguration i klyngeløsninger, hvor noder strækker sig over geografiske områder. Klyngeløsninger, der ikke kræver failover fra én node til en anden for det eksternt delte lager, behøver ikke at bestå lagertestene for at være en fuldt understøttet løsning. Kontakt datareplikeringsleverandøren, hvis der er problemer med at opnå adgang til data ved failover.

Yderligere Information

Før Microsoft officielt understøtter en klyngeløsning i tidligere versioner af Windows Server-udgivelser, skal den samlede løsning være opført i Windows Server Catalog under Klyngeløsninger. Dette gælder for følgende operativsystemer:
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Advanced Server
 • MicrosoftWindows 2000 Datacenter Server
 • MicrosoftWindows 2000 Advanced Server
Du finder flere oplysninger om Windows Server Catalog på følgende websted:I forbindelse med Windows 2000 Server- og Windows Server 2003-klynger understøtter CSS kun klynger, der er komplette løsninger, der er angivet i klyngekategorien Windows Server Catalog, fuldt ud.

Du kan finde flere oplysninger om Microsofts politik for understøttelse af tidligere operativsystemer ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

309395 Microsofts politik for understøttelse af serverklynger, listen over hardwarekompatibilitet og Windows Server Catalog. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 943984 – Seneste udgave 22. apr. 2008 – Udgave 1

Feedback