Sådan fortager du fejlfinding ved almindelige fejl, som opstår, når du kører guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies på en computer, som kører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives, hvordan du foretager fejlfinding i forbindelse med nogle almindelige fejl, som opstår, når du kører guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies efter opgradering af en computer, som kører Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Yderligere Information

Når du har installeret en af følgende opdateringer eller servicepakker på en computer, som kører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007, er det muligvis nødvendigt at køre guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies (Psconfig.exe) igen:
 • Softwareopdatering til Windows SharePoint Services 3.0
 • Servicepakke til Windows SharePoint Services 3.0
 • Softwareopdatering til SharePoint Server 2007
 • Servicepakke til SharePoint Server 2007
Hvis guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies finder et problem, kan guiden ikke gennemføres. Desuden kan brugere, som prøver at besøge SharePoint-webstedet, få vist "404"-fejlmeddelelser. Disse fejl opstår, indtil guiden er gennemført korrekt.

Du skal bruge følgende SharePoint-logfiler for at foretage fejlfinding af problemet:
 • PSCDiagnostics_Datokode.log
  Denne fil er som standard placeret i mappen "Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS".
 • Upgrade.log
  Denne fil er som standard placeret i mappen "Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS".

Sådan identificeres og løses problemet

I dette afsnit beskrives en række forskellige problemer, som kan opdages af guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies. Der er angivet symptomer for hvert problem, så du nemmere kan identificere det.

Filen Web.config er skrivebeskyttet

Symptomer
Hvis filen Web.config er skrivebeskyttet, indeholder filen Upgrade.log en fejlmeddelelse i stil med følgende:
[IisWebSiteSequence] [FEJL] [17-10-2007 11:38:22]: Adgang til stien 'C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config' blev nægtet.
Årsag
Dette problem opstår, hvis filen Web.config er skrivebeskyttet. Problemet kan også opstå, hvis et tilpasset styringsprogram eller et program til virusscanning låser filen Web.config.
Løsning
Kontrollér, at alle har skriveadgang til denne fil, inden du kører guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies. Kontrollér også, at afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet ikke er aktiveret i dialogboksen Egenskaber for filen Web.config, og at ingen andre processer låser filen Web.config.

ASP.NET er registreret forkert i ISS-metabasen (Internet Information Services)

Symptomer
Hvis ASP.NET er registreret forkert i ISS-metabasen, indeholder filen Upgrade.log en fejlmeddelelse i stil med følgende:
[SPIisWebSiteWssSequence] [FEJL] [10-10-2007 10:21:25]: Handling 3.0.3.0 af Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence mislykkedes. [SPIisWebSiteWssSequence] [FEJL] [10-10-2007 10:21:25]: InstallAspNet 566609673 mislykkedes. [SPIisWebSiteWssSequence] [FEJL] [10-10-2007 10:21:25]: på Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() på Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

I dette tilfælde er nummeret mellem "InstallAspNet" og "mislykkedes" i meddelelsen id'et for det berørte IIS-websted.
Årsag
Dette problem opstår, fordi ASP.NET er registreret forkert i ISS-metabasen.
Løsning
Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Flyt til følgende mappe ved kommandoprompten:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Skriv følgende kommando ved kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/nummer/ROOT
  Bemærk! nummer er id'et for det berørte IIS-websted.
Problemet kan også skyldes tidsbegrænsning i tjenesten Windows SharePoint Administration. Du kan løse dette problem ved at angive følgende undernøgle i registreringsdatabasen:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
DWORD-værdi: SleepOnStart angives til 20000 decimal

Forekomsten af webtjenesten blev ikke klargjort korrekt

Symptomer
Følgende fejlmeddelelse registreres i programlogfilen på den computer, der kører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007:
Hændelsestype: Fejl

Hændelseskilde: Windows SharePoint Services 3

Hændelseskategori: Topologi

Hændelses-id: 6800 Dato: 10/17/2007

Klokkeslæt: 20:09:40

Bruger: I/T

Computer: Computernavn
Beskrivelse: Databasen WSS_Content på Computernavn\Microsoft##SSEE er ikke tilgængelig på grund af manglende interne Windows-databasesignaturer.

Filen Upgrade.log indeholder desuden en fejlmeddelelse i stil med følgende:

[SPServerSequence] [FEJLFINDING] [22-10-2007 7:44:21]: Forekomsten af webtjenesten SPWebServiceInstance Overordnet=SPServer Navn=Computernavn blev ikke tilføjet. Status = Klargøres
Årsag
Dette problem opstår, når den indledende klargøring af forekomsten af webtjenesten ikke gennemføres korrekt. Det betyder, at denne forekomst af webtjenesten springes over i opgraderingsprocessen.
Løsning
Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Find mappen "Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN".
 3. Ved kommandoprompten skal du skrive følgende kommandoer og derefter trykke på Enter efter hver enkelt kommando:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Når tjenesten SPWebService er startet, skal du skrive følgende kommando ud for kommandoprompten og derefter trykke på Enter:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Filen Web.config mangler

Symptomer
Filen Upgrade.log indeholder en fejlmeddelelse i stil med følgende:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [FEJL] [18-10-2007 11:47:40]: Programmets Web.config til dette IIS-websted (944564711) blev ikke fundet på \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Årsag
Dette kan ske, hvis filen Web.config er blevet slettet eller flyttet.
Løsning
Du løser problemet ved at sørge for, at filen Web.config er placeret i mappen Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx, før du kører guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies.

Bemærk! xxxx angiver den virtuelle servers fysiske placering for SharePoint-webprogrammet. I IIS er den virtuelle servers fysiske placering angivet ud for Lokal stil under fanen Hjemmemappe i dialogboksen Egenskaber for den virtuelle server.

Guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies gennemføres ikke korrekt

Symptomer
Du kører guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies (PSConfigui.exe) for at opgradere databaserne. Når du gør det, gennemføres guiden ikke korrekt. Desuden registreres en fejlmeddelelse i stil med følgende i loggen:  
Dato Klokkeslæt 8 FEJL Der blev udløst en undtagelse af typen Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException.
Yderligere oplysninger om undtagelsen: Der opstod en opdateringskonflikt, og du må gentage denne handling. Objektet DiagnosticsService Overordnet=SPFarm Navn=SharePoint_Config er blevet opdateret af Domain\User i processen w3wp på maskine SERVER.
Du kan finde flere oplysninger om konflikten i sporingslogfilen.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Der opstod en opdateringskonflikt, og du må gentage denne handling. Objektet DiagnosticsService Overordnet=SPFarm Navn=SharePoint_Config er blevet opdateret af Domain\User i processen w3wp på maskine SERVER.
Du kan finde flere oplysninger om konflikten i sporingslogfilen.

Meddelelsen registreres i følgende logfil:
Drev:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datokode
Årsag
Dette problem opstår, fordi der findes en lås på objektet SPFarm, og derfor kan guiden Konfiguration af SharePoint Products and Technologies ikke opdatere databaserne.
Løsning
Du kan løse dette problem ved at rydde konfigurationscachen for Windows SharePoint Services 3.0.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan dette skal gøres, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

939308 Følgende fejlmeddelelse vises, når du prøver at ændre eller slette en alternativ adgangstilknytning i Windows SharePoint Services 3.0: "Der opstod en opdateringskonflikt, og du må gentage denne handling"

Du kan ikke få vist et Central administration- eller SharePoint-websted i en browser, og du får vist en fejlmeddelelse om "Serverfejl"

Symptomer
Når du forsøger at få vist et Central administration- eller SharePoint-websted i en browser, kan du få vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:
Eller følgende meddelelse registres i programlogfilen:
Hændelsestype: Fejl
Hændelseskilde: Windows SharePoint Server
Hændelseskategori: Topologi
Hændelses-id: 5617
Beskrivelse:
Skemaversionen (3.x.x.x) i databasen SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 på Computernavn er ikke konsistent med den forventede skemaversion (3.x.x.x) på Computernavn. Der er blokeret for forbindelser til databasen fra serveren for at undgå tab af data. Opgrader frontendwebserveren eller indholdsdatabasen for at sikre, at versionerne stemmer overens.
Årsag
Dette problem kan opstå, hvis en opgradering ikke bliver installeret korrekt enten manuelt eller via Windows Update. Installationsfejlen resulterer i, at farmen ikke længere er konsistent, og det løses ved at gennemføre en korrekt opgradering.
Løsning
Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde til at gennemføre opgraderingen:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Find følgende mappe:
  "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN"
 3. Åbn vinduet Kommandoprompt.
 4. Skriv følgende kommando ved kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
Når opgraderingen er afsluttet, skal du kontrollere, at opgraderingen lykkedes.

Du kan ikke få vist et Central administration- eller SharePoint-websted i en browser, og du får vist en fejlmeddelelse om "HTTP 404 - blev ikke fundet"

Symptomer
Når du forsøger at få vist et Central administration- eller SharePoint-websted i en browser, kan du få vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:
HTTP 404 - blev ikke fundet

Eller følgende meddelelse registres i programlogfilen:
Årsag
Dette problem kan opstå, hvis du installerer en programrettelse manuelt eller via Windows Update. Hvis en anden tjeneste har oprettet forbindelse til Windows Internal Database inden opgraderingen, kan SharePoint ikke oprette forbindelse, og opgraderingen mislykkes. Dette resulterer i, at farmen ikke længere er konsistent, og det løses ved at gennemføre en korrekt opgradering.
Løsning
Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde til at genstarte SharePoint-tjenesterne og gennemføre opgraderingen:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Find følgende mappe:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Skriv følgende kommando ud for kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
 4. Hvis opgraderingen ikke lykkes, skal du skrive følgende kommandoer ved kommandoprompten og trykke på Enter efter hver kommando.
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Du kan ikke få vist et Central administration- eller SharePoint-websted i en browser, og du får vist en fejlmeddelelse om, at "Der kan ikke oprettes forbindelse til konfigurationsdatabasen"

Symptomer
Når du forsøger at få vist et Central administration- eller SharePoint-websted i en browser, registreres en fejlmeddelelse i stil med følgende i filen Upgrade.log på den computer, som udførte opgraderingen af Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007 ved hjælp af Windows Internal Database:
[SPManager] [FEJL] [14-06-2010 12:00:00]: Opgradering [SPContentDatabase Navn=ShareWebDb Overordnet=SPDatabaseServiceInstance Navn=Microsoft##SSEE] mislykkedes. [SPManager] [FEJL] [14-06-2010 12:00:00]: Databasen 'ShareWebDb' er allerede åben og kan kun have en bruger ad gangen. [SPManager] [FEJL] [14-06-2010 12:00:00]: på System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) på System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) på System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) på System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) på System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() på Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) på Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) på Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) på Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) på Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() på Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

Desuden registreres følgende fejlmeddelelse i filen psconfig.log:
14-06-2010 12:00:00 1 FEJL SharePoint Products and Technologies blev ikke opgraderet. SharePoint Products and Technologies blev ikke opgraderet. Du kan finde yderligere oplysninger om denne fejl på C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Der blev udløst en undtagelse af typen Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException. Yderligere oplysninger om undtagelsen: Kommandoen Opgrader er ugyldig, eller der blev fundet en fejl. SharePoint Products and Technologies blev ikke opgraderet. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Der blev udløst en undtagelse af typen 'Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException'. på Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() på Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Desuden registreres følgende fejlmeddelelse i programlogfilen:

Desuden registreres følgende fejlmeddelelse i Microsoft SQL Server Management Studio Express. (Meddelelsen er evt. på engelsk):

Kan ikke vise den anmodede dialogboks.

FLERE OPLYSNINGER: Kan ikke vise den anmodede dialogboks. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)

Der opstod en undtagelse under kørslen af en Udfør SQL-sætning eller -batch. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)

Databasen 'SharePoint_Config_' er allerede åben og kan kun have en bruger ad gangen. (Microsoft SQL Server, Fejl: 924)


Der kan ikke oprettes forbindelse til konfigurationsdatabasen.

Databasen SharePoint_Config_ er ikke tilgængelig. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Årsag
Dette problem kan opstå, hvis du installerer en opdatering manuelt eller via Windows Update. Hvis en anden tjeneste har oprettet forbindelse til Windows Internal Database inden opgraderingen, kan SharePoint ikke oprette forbindelse, og opgraderingen mislykkes. Dette resulterer i, at farmen ikke længere er konsistent, og det løses ved at gennemføre en korrekt opgradering.
Løsning
Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde til at genstarte SharePoint-tjenesterne og gennemføre opgraderingen:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 2. Find følgende mappe:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Skriv følgende kommando ud for kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
 4. Hvis opgraderingen ikke lykkes, skal du skrive følgende kommandoer ved kommandoprompten og trykke på Enter efter hver kommando.
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Du bliver bedt om godkendelse på et SharePoint-websted

Symptomer
Når du forsøger at få vist et SharePoint-websted i en browser, bliver du bedt om godkendelse.
Årsag
Windows Server 2003 SP1 og Windows Server 2008 indeholder en sikkerhedsfunktion til kontrol at tilbagekoblinger, der er udviklet med henblik på at forhindre refleksionsangreb på computeren. Godkendelsen mislykkes derfor, hvis det FQDN eller den tilpassede værtsheader, du anvender, ikke svarer til navnet på den lokale computer.
Løsning
Du kan løse problemet ved at deaktivere kontrol af tilbagekoblinger ved godkendelse. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen, og klik på den:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Højreklik på Lsa, peg på Ny, og klik derefter på DWORD-værdi.
 4. Skriv DisableLoopbackCheck, og tryk derefter på Enter.
 5. Højreklik på DisableLoopbackCheck, og klik derefter på Rediger.
 6. Skriv 1 i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 7. Afslut Registreringseditor.
 8. Genstart computeren.
Du kan finde flere oplysninger om dette problem ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. ():

926642 Følgende fejlmeddelelse vises, når du prøver at få adgang til en server lokalt vha. dens FQDN eller CNAME-alias efter installation af Windows Server 2003 Service Pack 1: "Adgang nægtet" eller "Ingen netværksprovider accepterede den angivne netværkssti"

Sådan gennemtvinges en opgradering af Windows SharePoint Services 3.0 ved at bruge værktøjet Psconfig.exe ved en kommandoprompt

Udfør opgraderingen ved at køre værktøjet Psconfig.exe ved en kommandoprompt. Skriv f.eks. følgende kommando:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -force
Egenskaber

Artikel-id: 944267 – Seneste udgave 28. jul. 2010 – Udgave 1

Feedback