Følgende fejlmeddelelse vises, når du forsøger at installere en opdatering til Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002: "Den funktion, du prøver at benytte, er på en netværksressource, som ikke er tilgængelig."

Symptomer

Når du forsøger at installere en opdatering til Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio .NET 2002, vises der muligvis en fejlmeddelelse, som ligner følgende:

Den funktion, du prøver at benytte, er på en netværksressource, som ikke er tilgængelig.
Klik på OK for at forsøge igen, eller skriv en anden sti til en mappe med installationspakken Filnavn.msi i feltet nedenfor.

Årsag

Problemet kan opstå af mange forskellige årsager. De omfatter følgende.

 • Installationsprogrammet kan ikke finde den korrekte MSI-fil i cachen til Windows Installer.
  Når du installerer Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002, gemmer installationsprogrammet den tilhørende .msi-fil i cachen til Windows Installer. Den cachelagrede .msi-fil bliver brugt, hver gang du forsøger at reparere eller geninstallere produktet, og når du installerer en opdatering til produktet.

  I visse situationer kan installationsprogrammet ikke finde MSI-filen i cachen til Windows Installer. I sådanne situationer forsøger installationsprogrammet at finde kildeplaceringen ved at tjekke, om produktinstallationen stadig findes, der hvor installationsprogrammet sidst blev kørt. Hvis installationsprogrammet ikke kan finde kildeplaceringen, bliver brugeren bedt om at angive, hvor installationsmediet findes.
 • Der er en uoverensstemmelse i hashværdier.
  Opdateringer til Visual Studio er baseret på Windows Installer. Windows Installer bruger filernes versionsnumre til at afgøre, om en fil på computeren er en ældre version, som skal erstattes med en nyere version indeholdt i opdateringen.

  Visse filer, f.eks. tekstfiler og kildefiler, har ikke versionsnumre. Opdateringen, som er baseret på Windows Installer, må derfor bruge en anden metode til at konstatere, om der er nyere filer, der skal installeres. Til denne metode bruges hashværdien for filer uden versionsnummer. Ved filer uden versionsnummer sammenlignes hashværdien for filen på computeren med den hashværdi, der er angivet i databasen i Windows Installer. Hvis de to hashværdier er forskellige, forsøger installationsprogrammet at hente filen fra det oprindelige installationsmedie.
  • Uoverensstemmelser i hashværdier, som skyldes, at filerne på computeren er blevet ændret
   I visse tilfælde kan en bruger manuelt ændre en fil, der er installeret af installationsprogrammet. I denne situation bliver du muligvis bedt om at angive, hvor installationsmediet for produktet findes, når du forsøger at installere en opdatering.   Bemærk! Der kan godt være gyldige grunde til manuelt at ændre en fil, som er installeret af installationsprogrammet. Det kan f.eks. være, at du ønsker at tilføje en produktnøgle (PID) som en del af installationen af en licenseret kopi af Visual Studio, inden du lægger produktet ud på et netværksshare til brug i hele organisationen. Dette gøres for at undgå at give produktnøglen videre til brugerne, som skal installere produktet. Ændringen foretages typisk i tekstfilen Setup.sdb. Når du laver en sådan ændring, svarer hashværdien for filen ikke længere til den hashværdi, som Windows Installer opbevarer for denne fil i databasen.
  • Uoverensstemmelser i hashværdier, som skyldes, at der opbevares forkerte hasværdier i produktet
   Databasen i Windows Installer kan opbevare hashværdier, som ikke svarer til hashværdien på de filer, som produktet har installeret. Dette gælder for Visual Studio .NET 2002 og Visual Studio .NET 2003.

   Du kan finde flere oplysninger om dette problem i Visual Studio .NET 2002 ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

   939401 Følgende fejlmeddelelse vises, når du forsøger at installere en opdatering til Microsoft Visual Studio .NET 2002: "Den funktion, du prøver at benytte, er på en netværksressource, som ikke er tilgængelig"

   Bemærk! Knowledge Base-artikel 939401 gælder ikke for Visual Studio 2005 og Visual Studio .NET 2003.
Workaround

Du kan løse dette problem ved at lægge produktets installations-cd i computerens cd-rom-drev. Eller ved at angive en sti til det installationsmedie, som er tilgængeligt for produktet. Installationsmediet kan f.eks. være tilgængeligt på computerens harddisk, eller i en delt netværksmappe.

Hvis du vil installere en opdatering på mange computere, hvor dette problem forekommer, anbefales det, at du bruger kommandolinjeparameteren /addsource.

Brug af kommandolinjeparameteren /addsource

De seneste softwareopdateringer til Microsoft Visual Studio .NET 2002, Microsoft Visual Studio .NET 2003 og Microsoft Visual Studio 2005 omfatter understøttelse af kommandolinjeparameteren /addsource. Hvis du får vist de fejlmeddelelser, der er nævnt i afsnittet "Symptomer", når du prøver på at installere en opdatering til de angivne produkter, skal du bruge kommandolinjeparameteren /addsource. Brug denne kommandolinjeparameter til at angive den placering, hvor du vil have, at Windows Installer skal lede efter filerne. Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge kommandolinjeparameteren:

Trin 1: Kontroller, at den softwareopdatering, du prøver på at installere, understøtter kommandolinjeparameteren /addsource

Det kan du gøre ved at bruge en af følgende kommandolinjeparametre for at åbne dialogboksen Brug:
 • /?
 • /help
Hvis der er installeret en opdatering, der understøtter kommandolinjeparameteren /addsource, vises denne kommandolinjeparameter i dialogboksen Brug.

Trin 2: Kopier installationsmediet til Visual Studio eller et administrativt billede af Visual Studio

Kopier et af følgende elementer til en mappe, som der er adgang til fra alle computere, hvorpå du vil installere softwareopdateringen:
 • Installationsmediet til Visual Studio. Du skal kopiere alle filer fra installationsmediet.
 • Et administrativt billede af Visual Studio-produktet, du har oprettet tidligere.
Bemærk!
 • Normalt er denne mappe placeret på et netværksshare.
 • Du skal kontrollere, at filen Vs_setup.msi ligger i den mappe, som indeholder installationsmediefilerne til Visual Studio. Filen Vs_setup.msi kræves, når du senere bruger kommandolinjeparameteren /addsource.
 • Hvis du prøver på at opdatere en programkomponent fra Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, f.eks. Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, skal du muligvis først udpakke produktet fra en IExpress-wrapper for at få fat i Windows Installer-pakken til produktet. Du skal f.eks. gøre dette, hvis din kopi af Visual Basic 2005 Express Edition er en enkelt fil, f.eks. Ixpvb.exe.

  Brug følgende kommando til at udpakke filens indhold:
  Navn på den eksekverbare fil til installation af Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"Hele stien til mappen, hvori de udpakkede filer skal placeres"
  Brug f.eks. følgende kommando til at udpakke filens indhold:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Trin 3: Brug kommandolinjeparameteren /addsource

Brug kommandolinjeparameteren /addsource, når du installerer softwareopdateringen. Når du gør dette, skal du bruge følgende kommandosyntaks:
Navn på den eksekverbare fil til opdateringen /addsource "Stien til Windows Installer-pakken for produktet"
Bemærk! Du skal erstatte pladsholderen Stien til Windows Installer-pakken for produktet i kommandoen med stien til Windows Installer-pakken for det produkt, som du kopierede til en mappe i trin 2.

Hvis softwareopdateringen skal opdatere flere udgaver af Visual Studio, kan du angive flere kildeplaceringer til hver udgave af Visual Studio. Det kan du gøre ved at bruge flere forekomster af kommandolinjeparameteren /addsource på følgende måde:
Navn på den eksekverbare fil til opdateringen /addsource "Stien til den første Windows Installer-pakke" /addsource "Stien til den anden Windows Installer-pakke"
Bemærk! Du skal angive kommandolinjeparameteren /addsource én gang for hver udgave af Visual Studio, som er installeret på de computere, hvorpå du vil installere softwareopdateringen. Du skal dog kun angive kommandolinjeparameteren /addsource én gang, hvis du kun opdaterer en udgave af Visual Studio. Dette gælder også, hvis softwareopdateringen indeholder opdateringer til flere udgaver af Visual Studio.
Egenskaber

Artikel-id: 944298 – Seneste udgave 13. maj 2008 – Udgave 1

Feedback