E-mail-abonnementer i SQL Server 2005 Reporting Services fungerer ikke i Windows Vista og i Windows Server 2008, hvis du bruger aliasser som e-mail-adresser

Symptomer

Bemærk! Denne artikel gælder også Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Community Technology Preview (CTP).

I Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services fungerer e-mail-abonnementer ikke, efter du har opgraderet rapportserveren eller den eksterne SMTP-server til Windows Vista eller Windows Server 2008. Problemet opstår, når Reporting Services kører på en platform. Dette problem kan forekomme i følgende situationer.

Situation 1:

Du angiver et alias i stedet for en fuld e-mail-adresse på afsenderen af e-mail-abonnementerne. Når rapportserveren forsøger at levere en rapport som del af e-mail-abonnementerne, vises følgende fejlmeddelelse:
Der kræves mindst et af felterne Fra eller Afsender, og der blev ikke fundet nogen. Post eftersendes ikke.

Situation 2:

Når du opgraderer en Windows Vista- eller Windows Server 2008-baseret computer, som Reporting Services er installeret på, vises følgende fejlmeddelelse, når rapportserveren leverer en rapport til e-mail-abonnementerne:
Der kræves mindst én modtager, men der blev ikke fundet nogen. Post eftersendes ikke.
Problemet opstår, hvis følgende forhold gør sig gældende:
 • Afsenderens e-mail address er en komplet e-mail-adresse.
 • Parameteren DefaultHostName i konfigurationsfilen på rapportserveren er ikke angivet.
 • På siden Abonnement i Rapportstyring skal du angive aliasser i stedet for fulde e-mail-adresser i feltet Til.
Hvis mindst én e-mail-adresse i feltet Til er en komplet e-mail-adresse, opstår der ikke fejl for abonnementet. Rapporten leveres dog kun til de adresser, der er komplette e-mail-adresser, og som er angivet i følgende modtagerfelter:
 • Til
 • Cc
 • Bcc
 • Svar til

Situation 3:

Når du opgraderer den eksterne SMTP-server til Windows Vista eller Windows Server 2008, vises en fejlmeddelelse i stil med følgende, når rapportserveren leverer en rapport til e-mail-abonnementerne:
Én eller flere modtageres e-mail-adresse er ikke gyldig.
Problemet opstår, hvis følgende forhold gør sig gældende:
 • Afsenderens e-mail address er en komplet e-mail-adresse.
 • Parameteren DefaultHostName i konfigurationsfilen på rapportserveren er ikke angivet.
 • På siden Abonnement i Rapportstyring skal du angive aliasser i stedet for komplette e-mail-adresser i feltet Til.
Hvis mindst én e-mail-adresse i feltet Til er en komplet e-mail-adresse, opstår der ikke fejl for abonnementet. Rapporten leveres dog kun til de adresser, der er komplette e-mail-adresser, og som er angivet i følgende modtagerfelter:
 • Til
 • Cc
 • Bcc
 • Svar til

Årsag

Problemet opstår, fordi Windows Server 2003 indeholder en funktion, der fortolker aliasser til deres komplette e-mail-adresser. I SQL Server 2005 Reporting Services anvendes denne funktion til at gøre det muligt at bruge e-mail-aliasser i stedet for komplette e-mail-adresser. Windows Vista og Windows Server 2008 indeholder dog ikke denne funktion, fordi det bidrager til at filtrere falske e-mail-adresser væk.

Løsning

Du kan løse dette problem ved først at sikre, at der er angivet en komplet e-mail-adresse som afsendende e-mail-adresse på rapportserveren. Det kan du gøre ved hjælp af en af følgende metoder.
 • På siden E-mail-indstillinger i konfigurationsværktøjet til Reporting Services skal du angive en komplet e-mail-adresse i stedet for et alias for indstillingen Afsenderadresse.
 • I filen Rsreportserver.config skal du angive en komplet e-mail-adresse i stedet for et alias for koden Fra, der er placeret under koden RSEmailDPConfiguration. Konfigurationsfilen er som standard gemt på i følgende mappe:
  C:\Programmer\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\Reporting Services\ReportServer
Brug derefter en af følgende metoder til at løse problemet:

Metode 1

Angiv indstillingen DefaultHostName for rapportserverens konfigurationsfil til et domænenavn. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Åbn konfigurationsfilen Rsreportserver.config.
 2. Rediger indstillingen DefaultHostName på følgende måde:
  <DefaultHostName>DomainName</DefaultHostName>
  Bemærk!DomainName er en pladsholder for domænenavnet.

Metode 2

På siden Abonnement i Rapportstyring skal du sikre, at alle e-mail-adresserne i følgende felter er komplette e-mail-adresser:
 • Til
 • Cc
 • Bcc
 • Svar til

Status

Denne funktionsmåde er tilsigtet.

Yderligere Information

Trin til genskabelse af problemet

 1. Installer SQL Server 2005 Reporting Services på en Windows Vista-baseret computer eller på en Windows Server 2008-baseret computer.
 2. Opret en rapport.
 3. Opret et e-mail-leveringsabonnement for rapporten ved at angive et e-mail-alias i feltet Til i abonnementet.
 4. Prøv at levere rapporten til e-mail-abonnementet.
Egenskaber

Artikel-id: 945601 – Seneste udgave 22. apr. 2008 – Udgave 1

Feedback