Windows Vista SP1 vil rapportere 4 GB systemhukommelse (RAM) på de systemer, hvor der er installeret hukommelse på 4 GB

INTRODUKTION

Når du har installeret Windows Vista Service Pack 1 (SP1), kan den mængde hukommelse (RAM), der rapporteres i Windows Vista, stige, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • System-BIOS'en har reserveret fysisk hukommelse til grafik eller andre eksterne enheder.
 • Der er installeret mere end 3 GB systemhukommelse på computeren.
Ændringen opstår, fordi det i Windows Vista med SP1 rapporteres, hvor meget fysisk hukommelse der er installeret på computeren. I alle versioner af Windows NT-baserede operativsystemer før Windows Vista Service SP1 rapporteres det, hvor meget hukommelse der er tilgængeligt til operativsystemet. Ændringen i Windows Vista SP1 er kun en rapporteringsmæssig ændring.

Du vil bemærke denne rapporteringsmæssige ændring på følgende steder:
 • Værdien i RAM i Velkomst.
 • Værdien i Hukommelse nederst i vinduerne Denne computer.
 • Værdien i Hukommelse (RAM) i vinduerne Egenskaber for system.
 • Værdien i Samlet systemhukommelse på siden Vis og udskriv detaljer i elementet Oplysninger om og værktøjer til ydeevne i Kontrolpanel.
Desuden vises følgende poster på siden Systemoplysninger i værktøjet Systemoplysninger (Msinfo32.exe):
 • Installeret fysisk hukommelse (RAM)
 • Samlet fysisk hukommelse
 • Tilgængelig fysisk hukommelse
Installationen af Windows Vista SP1 vil ikke ændre rapporteringen i følgende diagnosticeringsværktøjer
 • Fanen Ydeevne i Jobliste
 • WinVer
 • Diagnosticeringsværktøjet til DirectX (DXDiag.exe)

Yderligere Information

Før installationen af Windows Vista SP1 blev det vist i Windows Vista, hvor meget systemhukommelse der var tilgængeligt til operativsystemet. På de computere, hvor der er installeret 3 GB eller mindre fysisk hukommelse, kan den rapporterede hukommelsesværdi nogle gang være mindre end den mængde fysisk hukommelse, der er installeret. Forskellene skyldes BIOS'en og muligvis reservation af fysisk hukommelse til driverne. Visse BIOS-implementeringer allokerer f.eks. en del af den fysisk hukommelse til grafikkortet. Typiske mængder til grafik strækker sig fra 8 MB til 128 MB. Andre mængder er mulige. BIOS'en og visse drivere kan reservere fysisk hukommelse til andre eksterne enheder eller formål. Disse reservationer er rimelige og en del af den normale drift for en computer. De reducerer dog den mængde fysisk hukommelse, der kan bruges af operativsystemet og programmerne. Reservationerne påvirker både 32-bit og 64-bit computere.

På de computere, der har et 32-bit operativsystem, en systemhukommelse på mere end 3 GB og med en version af Windows, der er ældre end Windows Vista SP1, vil brugerne se en større forskel i, hvordan hukommelse rapporteres som tilgængelig for operativsystemet, i forhold til hvor meget fysisk hukommelse der er installeret. Det skyldes, at en del af den fysiske adresseplads skal reserveres som I/O-områder til eksterne enheder med tilknyttet hukommelse. Disse I/O-områder tildeles mellem den fysiske 3 GB-adresse og den fysiske 4 GB-adresse, der er den øvre grænse.

De fysiske hukommelsesadresser, der er knyttet til disse I/O-områder, kan ikke bruges til tilknytte fysisk systemhukommelse. Disse adresser kan desuden ikke bruges til at forhindre operativsystemet i at bruge en del af den fysiske hukommelse, der normalt ville opnås adgang til mellem den fysiske 3 GB-adresse og den øvre fysiske 4 GB-adresse. Størrelsen på disse I/O-områder varierer fra system til system, fordi de bestemmer typen og konfigurationen af systemets eksterne enheder.

Referencer

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan systemhukommelse rapporteres i Windows Vista, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

929605 Den systemhukommelse, der rapporteres i dialogboksen Systemoplysninger i Windows Vista, er mindre, end du forventer, hvis der er installeret 4 GB RAM. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om, hvorfor forskellige komponenter i brugergrænsefladen rapporterer let varierende værdier for den installerede systemhukommelse i Windows Vista, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

935268 Komponenter i brugergrænsefladen i Windows Vista rapporterer let varierende værdier for den samlede fysiske hukommelse, der er tilgængelig på computeren. Artiklen er evt. på engelsk.
Egenskaber

Artikel-id: 946003 – Seneste udgave 24. sep. 2011 – Udgave 1

Feedback