Fejlmeddelelse, når du kører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rapporten kan ikke vises"

Gælder for: Dynamics CRM 4.0

Symptomer


Når du forsøger at køre en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0, får du vist følgende fejlmeddelelse:
Rapporteringsfejl
Rapporten kan ikke vises.
Hvis parameteren DevErrors er angivet til On i filen Web.config, får du vist følgende fejlmeddelelse:
Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application.


Der mangler legitimationsoplysninger for en eller flere datakilder

Beskrivelse: Der opstod en undtagelse, der ikke blev behandlet, under udførelse af den aktuelle webanmodning. Se staksporingen for at få yderligere oplysninger om fejlen, og hvor den kom fra i koden.

Detaljer om undtagelse: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: Der mangler legitimationsoplysninger for en eller flere datakilder

Kildefejl:
Der blev oprettet en undtagelse, der ikke blev behandlet, under kørsel af den aktuelle webanmodning. Du kan finde oplysninger om undtagelsens oprindelse og placering ved hjælp af nedenstående staksporing af undtagelser.

Staksporing:[MissingDataSourceCredentialsException: One or more data sources is missing credentials] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643


[CrmException: An error occurred during report rendering.]

Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
Når du kontrollerer egenskaberne for MSCRM-datakilden i Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS), får du vist følgende fejlmeddelelse:
Den databehandlingsudvidelse, som blev anvendt til rapporten, er ikke tilgængelig. Den er enten blevet fjernet, eller den er konfigureret forkert.

Årsag


Årsag 1

Problemet opstår, fordi det brugerdefinerede databehandlingsudtryk, som Microsoft Dynamics CRM 4.0 bruger, er registreret forkert på SSRS-serveren. Det kan ske, hvis Microsoft Dynamics CRM Data Connector til SSRS er blevet fjernet, eller hvis Microsoft Dynamics CRM Data Connector til SSRS er konfigureret forkert.

Hvis du installerer følgende vigtige opdatering til SQL Server 2005 Service Pack 2, fjernes Microsoft Dynamics CRM Data Connector til SSRS:

Årsag 2

Datastrengen ændres ikke, efter at du installerer Microsoft Dynamics CRM Data Connector til Microsoft SQL Server Reporting Services.

Løsning


Løsning 1

For at løse problemet skal du reparere eller geninstallere Microsoft Dynamics CRM Data Connector til Microsoft SQL Server Reporting Services.

Løsning 2

Rediger forbindelsesstrengen og de datakilder, der skal ændres, manuelt. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Åbn Rapportstyring.
 2. Vælg CRM-organisation.
 3. Klik på Vis detaljer.
 4. Klik på mappen v4.
 5. Klik på CRM-datakilden.

  Hvis du bruger Windows-godkendelse, ser forbindelsesstrengen ud på følgende måde:
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  Med Windows-integreret godkendelse valgt.
  Hvis du bruger Microsoft CRM Data Extension, ser forbindelsesstrengen ud på følgende måde:
  MSCRM Data Connector Connection String
  Med legitimationsoplysninger for den bruger, der kører rapporten.

Yderligere Information


Du kan finde flere oplysninger om et lignende problem ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :

946585 Fejlmeddelelse, når du kører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rapporteringsfejl. Rapporten kan ikke vises"