Oplysninger om, hvordan du arbejder med filer i Open XML-format i Microsoft Office 2004 til Mac

INTRODUKTION

Vigtigt! Office 2004 til Mac har nået slutningen af supportlivscyklussen og modtager ikke længere assisteret support eller opdateringer fra Microsoft. Vi anbefaler, at du opgraderer til Office 2011 til Mac for at få en understøttet version af Office. Du kan finde flere oplysninger om supportophøret for Office 2004 til Mac på webstedet med livscyklusser for Microsoft-support.


Hvis du har installeret opdateringen til Microsoft Office 2004 til Mac 11.5.0 og konverteringsprogrammet til Microsoft Office Open XML-filformater til Mac, kan du bruge Office 2004-programmer til at åbne og gemme filer i de Open XML-formater, der blev indført i 2007 Microsoft Office-systemet til Windows og i Microsoft Office 2008 til Mac.


Bemærk! Du kan kontrollere, at dit Mac-operativsystem overholder disse minimumkrav, ved at klikke på Om denne Mac i Apple-menuen.

Du skal downloade følgende to pakker på din Mac.
 • Hvis du vil downloade opdateringspakken til Microsoft Office 2004 til Mac 11.5.0, skal du besøge følgende websted på Microsoft Download Center: Systemkrav: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en nyere version af Mac OS
 • Hvis du vil downloade opdateringspakken med konverteringsprogrammet til Open XML-filformatet til Mac, kan du besøge følgende websted på Microsoft Download Center: Vigtigt! Hvis du vil åbne konverterede dokumenter, skal Office 2004 11.4.0 eller nyere versioner eller Office v. X 10.1.9 eller nyere versioner være installeret på din computer. Men vi anbefaler, at du installerer opdateringen til Office 2004 11.5.1 eller en nyere opdatering til Office 2004 til Mac.

  Systemkrav: Mac OS X version 10.4.9 (Tiger) eller en nyere version af Mac OS

Yderligere Information

Understøttede filformater

Følgende filtyper i Open XML-format kan åbnes og gemmes i Office 2004 til Mac, når opdateringen til Office 2004 til Mac 11.5.0 og konverteringsprogrammet til Open XML-filformatet til Mac er installeret:
 • Word 2008-dokument (.docx)
 • Word 2008-dokument med aktiverede makroer (.docm)
 • Excel 2008-projektmappe (.xlsx)
 • Binær Excel 2008-projektmappe (*.xlsb)
 • Excel 2008-projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm)
 • Excel 2008-skabelon (.xltx)
 • Excel 2008-skabelon med aktiverede makroer (.xltm)
 • Excel 2008-tilføjelsesprogram (.xlam)
 • PowerPoint 2008-præsentation (.pptx)
 • PowerPoint 2008-præsentation med aktiverede makroer (.pptm)
 • PowerPoint 2008-skabelon (.potx)
 • PowerPoint 2008-skabelon med aktiverede makroer (.potm)
 • PowerPoint 2008-slideshow (.ppsx)
 • PowerPoint 2008-slideshow med aktiverede makroer (.ppsm)

Filer til understøttelse af konverteringsprogram

Når opdateringen til Office 2004 til Mac 11.5.0 og konverteringsprogrammet til Open XML-filformatet til Mac er installeret, genkender Office 2004 til Mac filer til understøttelse af konverteringsprogrammet i mappen /Biblioteker/Programsupport/Microsoft/Support af Office-konverteringsprogram. Der kræves følgende filer til understøttelse af konverteringsprogrammet:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML for Charts.app
 • Open XML for Excel.app
 • Open XML for Excel.framework
 • Open XML for Word.app
 • Open XML for Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Microsoft Office 2008 til Mac bruger også filerne til understøttelse af konverteringsprogrammet. Du skal derfor ikke fjerne disse filer fra din computer, hvis du fjerner Office 2004 eller Open XML-konverteringsprogrammet.

Opdateringer til filer til understøttelse af konverteringsprogrammet er tilgængelige på Microsoft AutoUpdate. Hvis du vil søge efter opdateringer til filer til understøttelse af konverteringsprogrammet, skal du åbne Open XML-konverteringsprogrammet. Klik derefter på Søg efter opdateringer i menuen Hjælp.

Vigtigt! Du kan ikke bruge betaversioner af Open XML-konverteringsprogrammet med Office 2004 11.5.0 eller nyere versioner af Office 2004. Hvis der er installeret en betaversion af konverteringsprogrammet på din computer, skal du downloade og installere version 1.0 eller en nyere version af Open XML-konverteringsprogrammet. Du kan få adgang til listen på følgende Microsoft-websted:

Skrifttyper

Hvis Microsoft Office 2004 til Mac er installeret på din computer, installeres følgende skrifttyper i mappen /Biblioteker/Skrifttyper/Microsoft eller i mappen /User/brugernavn/Biblioteker/Skrifttyper/Microsoft, når du installerer konverteringsprogrammet til Open XML-filformatet til Mac:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Candara
Disse skrifttyper forbedrer dokumentkompatibiliteten og dokumentkvaliteten, når du åbner dokumenter, der er oprettet i 2007 Microsoft Office-systemet til Windows og Microsoft Office 2008 til Mac.

Kendte problemer med at arbejde med filer i Open XML-format i Word 2004

Du kan støde på følgende problemer, når du bruger Word 2004 til at arbejde med et Word-dokument, der er i Open XML-format:
 • Ligningsobjekter i Word 2007 bevares ikke.
 • Nye dokumentlayout og formateringer, der er tilgængelige i Word 2008 til Mac eller Word 2007 til Windows, vises ikke korrekt i konverterede filer.
 • HTML-objekter, for eksempel lister og tekstfelter, afkortes i konverterede filer.
 • Word 2008-skabeloner (.dotx) og Word 2008-skabeloner med aktiverede makroer (.dotm) kan ikke konverteres.
 • Dokumenter, der er beskyttet med en adgangskode eller med IRM (Information Rights Management), kan ikke konverteres.
 • Grafiske punkttegn konverteres muligvis til standardpunkttegn.
 • Bibliografi- og citatfelter konverteres til tekst og opdateres ikke automatisk i konverterede filer.
 • Farver på revisionsmærker for registrering af ændringer bevares muligvis ikke.
 • Indhold, der er flyttet, mens registrering af ændringer er slået til, konverteres til indsættelser og sletninger.
 • Billeder, der har fået nye farver, konverteres til den oprindelige farve.
 • Stregtyper på billeder konverteres til den oprindelige stregtype.
 • Anmærkninger i digital håndskrift konverteres til billeder.
 • Diagrammer og SmartArt-grafik konverteres til billeder.
 • Vandmærker, der indeholder Hiragana-skrifttyper, bevares ikke.
 • Skrifttypeerstatninger indtræffer, når vandret tekst, der bruger skrifttypen Meiryo, ændres til lodret tekst i en konverteret fil.
 • Advarsler og fejl, der er relateret til Open XML-konvertering, vises altid på engelsk.
 • Du kan ikke åbne eller redigere objekter, der er oprettet ved hjælp af Equation Editor i konverterede filer.
 • Dokumenter i Open XML-format, der gemmes i Word 2004, bevarer ikke typografier for ekspresformatering, når de åbnes i Word 2007.
 • Du kan ikke gemme flere dokumenter i Open XML-format i Word 2004 samtidig.
 • Dokumentets indhold vises ikke korrekt, fordi dette indhold kan inkludere et inkompatibelt diagram. Dokumenter i Open XML-format, der gemmes i Word 2004, gemmes i kompatibilitetstilstand. Indhold, der er oprettet i Word 2007 til Windows eller Word 2008 til Mac, vises eller fungerer derfor muligvis ikke som forventet, når du åbner dokumentet i disse programmer. Du kan gendanne indholdet ved at åbne dokumentet i Word 2008 og dobbeltklikke på diagrammet for at redigere det. Når du bliver bedt om det, skal du vælge diagrammet. Efter konverteringen skal du vende tilbage til Word og derefter gemme dokumentet igen.
 • Hvis du redigerer SmartArt-grafik i Word 2004, ændres baggrunden for visse objekter i SmartArt-grafikken muligvis til sort.
 • Indbygget SmartArt-grafik konverteres uventet til billeder, når du bruger Word 2004 til at gemme et dokument i Open XML-format.
 • Integrerede PowerPoint 2007-præsentationer, Excel 2007-diagrammer og -ark samt Excel 2008-diagrammer og -ark i dokumenter i Open XML-format kan ikke redigeres i Word 2004.
 • Indstillingen Send til mail i menuen Filer i Word 2004 sender dokumenter i formatet Word-dokument (.doc). Dette sker, selvom den fil, du sender, er i Open XML-format.
 • Når du åbner et dokument i Open XML-format, viser statusindikatoren i Word 2004 ikke en nøjagtig statusmåling.
 • Hvis du gemmer et dokument i Open XML-format, der ikke indeholder en makro, i formatet Word 2008-dokument med aktiverede makroer (.docm), modtager du fejlmeddelelsen "Filen blev ikke fundet". Du kan dog roligt ignorere denne meddelelse.
 • Forestil dig følgende scenarie:
  1. Du åbner et Microsoft Office Word-dokument, der bruger filtypenavnet .docm.
  2. Dette Office Word-dokument indeholder ikke en makro eller Visual Basic-kode.
  3. Du kan åbne Visual Basic Editor ved hjælp af undermenuen Makro i menuen Funktioner.
  I dette scenario åbnes Visual Basic Editor uden et tilgængeligt projekt for Office Word-dokumentet.

  Du kan løse dette problem ved at gemme dokumentet i formatet Word-dokument (.docx), lukke og åbne dokumentet igen og derefter åbne Visual Basic Editor.
 • Forestil dig følgende scenarie:
  1. Brugere af Mac OS X 10.5 (Leopard) åbner et dokument i Open XML-format.
  2. Dette dokument gemmes på et netværksdrev.
  3. Brugere opretter forbindelse til netværksenheden ved hjælp af SMB-protokollen
  I dette scenario åbnes dokumentet som skrivebeskyttet i Word 2004.

Kendte problemer med at arbejde med filer i Open XML-format i Excel 2004

Du kan støde på følgende problemer, når du bruger Excel 2004 til at arbejde med en Excel-projektmappe, der er i Open XML-format:
 • Projektmapper, der er beskyttet med en adgangskode eller med IRM (Information Rights Management), kan ikke konverteres.
 • Data, der går ud over række 65.526 eller kolonne 256, bevares ikke. En formel, der refererer til data i dette område, returnerer fejlværdien "#REF!".
 • Flere regler for betinget formatering i en celle bevares ikke. Excel standser evalueringen, når den første betingelse er evalueret og vist.
 • Nye funktioner i Excel 2008 bevares ikke. Disse funktioner returnerer fejlværdien #NAME? i stedet for beregnede resultater.
 • Formler med mere end 29 brugerdefinerede argumenter bevares ikke. Disse formler konverteres til fejlværdien "#VALUE!".
 • Ikke-initialiserede ActiveX-objekter bevares ikke.
 • Formler, der indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, bevares ikke. Disse referencer konverteres til fejlværdien "#REF!".
 • Formler, der indeholder mere end 30 argumenter i en celle, bevares ikke. Disse formler konverteres til fejlværdien "#VALUE!".
 • Betingede formateringstyper i et ikke-sammenhængende område bevares ikke.
 • Pivottabeller, der indeholder mere end 8.000 elementer, kan ikke konverteres.
 • Formler, der overskrider den interne længdegrænse (1.800 tegn), bevares ikke. Disse formler konverteres til fejlværdien "#VALUE!".
 • Formler, der overskrider indlejringsgrænsen på syv niveauer, bevares ikke. Disse formler konverteres til fejlværdien "#VALUE!".
 • Datoer i ikke-understøttede kalenderformater konverteres uventet til det gregorianske kalenderformat.
 • Entydige celleformater, der overskrider den interne grænse (4.050 tegn), bevares ikke.
 • Betinget formatering for indstillingen Formatér hele rækken bevares ikke.
 • Formler til datovalidering, der indeholder mere end 255 tegn, bevares ikke.
 • I celler med mere end tre betingede formater vises kun de første tre betingelser.
 • Excel 2008-effekter, der anvendes på objekter, bevares ikke.
 • Entydige skrifttypeformater, der overstiger interne begrænsninger, bevares ikke.
 • Formler, der indeholder mere end 40 operander, bevares ikke. Disse formler konverteres til fejlværdien "#VALUE!".
 • Følgende datafiltre bevares ikke:
  • brugerdefinerede
  • ikonbaserede
  • farvebaserede
  • datogrupper
  • øverste 10
  • skriftfarver
  • datalinjebaserede
 • Mere end to sorteringskriterier bevares ikke.
 • Windows-specifikke indstillinger for automatisk webpublicering bevares ikke.
 • Mere end ét filter på en sortering bevares ikke.
 • SmartArt-grafik konverteres til billeder.
 • Tilknyttede eller integrerede Word 2008-dokumenter, Excel 2008-projektmapper og PowerPoint 2008-præsentationer kan ikke åbnes eller redigeres fra konverterede filer.
 • Du kan ikke gemme flere projektmapper i Open XML-format i Excel 2004 samtidig.

Kendte problemer med at arbejde med filer i Open XML-format i PowerPoint 2004

Du kan støde på følgende problemer, når du bruger PowerPoint 2004 til at arbejde med en PowerPoint-præsentation, der er i Open XML-format:
 • Præsentationer, der er beskyttet med en adgangskode eller med IRM (Information Rights Management), kan ikke konverteres.
 • Dobbelt understregning konverteres til enkelt understregning.
 • Brugerdefinerede indstillinger for tegnafstand bevares ikke.
 • Indstillinger for billeder placeret side om side bevares ikke i konverterede præsentationer, hvis et billede, der er placeret side om side, bruges som slidebaggrund.
 • Det kan tage lang tid at konvertere PowerPoint-præsentationer, der indeholder objekter med 3D-effekter.
 • Stablede japanske datoer vises ikke korrekt i konverterede filer.
 • SmartArt-grafik konverteres til billeder.
 • Punktopstillinger, der indeholder mere end fem niveauer, konverteres til billeder.
 • Indhold, der konverteres til billeder, indeholder erstatningsskrifttyper, hvis skrifttyperne fra den oprindelige præsentation ikke er installeret på din computer.
 • Bløde skygger konverteres til hårde skygger.
 • Nye slides, der føjes til en konverteret fil, har et tomt layout i stedet for et layout med en punktopstilling.
 • Du kan ikke gemme flere præsentationer i Open XML-format i PowerPoint 2004 samtidig.
 • Integrerede Word 2008-dokumenter, Excel 2008-projektmapper og PowerPoint 2008-præsentationer kan ikke åbnes eller redigeres fra konverterede filer.
 • Når filer i formatet PowerPoint 2008-skabeloner (.potx) og PowerPoint 2008-skabeloner med aktiverede makroer (.potm) konverteres, åbnes dialogboksen Gem som ikke, når du gemmer en fil. Men du kan klikke på indstillingen Gem som i menuen Filer for at åbne dialogboksen Gem som.
 • Diagrammer, der er oprettet i PowerPoint 2007 til Windows eller PowerPoint 2008 til Mac, vises eller fungerer måske ikke som forventet, hvis du gemmer en præsentation i PowerPoint 2004 og derefter åbner dokumentet i PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2008. Du kan gendanne indholdet ved at åbne dokumentet i PowerPoint 2008, dobbeltklikke på diagrammet for at redigere det og derefter vælge at konvertere diagrammet, når du bliver bedt om det. Efter konverteringen skal du vende tilbage til PowerPoint og derefter gemme dokumentet igen.
 • Diagrammer, der er oprettet i PowerPoint 2007 til Windows eller i PowerPoint 2008 til Mac, vises som billeder, når de åbnes i PowerPoint 2004.
 • Præsentationer med aktiverede makroer kan ikke gemmes i et filformat uden aktiverede makroer i PowerPoint 2004. Dette problem opstår også, selvom du fjerner alle makroer i præsentationen.
 • PowerPoint 2004 føjer måske flere filtypenavne til filnavnet. Filnavnet kan for eksempel være "minfil.pptx.pptm". Dette problem opstår, når du åbner en præsentation, der bruger et format uden aktiverede makroer, føjer en makro til præsentationen og derefter gemmer præsentationen i et format med aktiverede makroer. Du kan løse dette problem ved at slette filtypenavnet uden aktiverede makroer fra filnavnet i dialogboksen Gem som, før du gemmer filen.
 • Hvis PowerPoint 2004 holder op med at reagere, når en præsentation i Open XML-format konverteres, skal du genstarte din computer eller bruge funktionen til aktivitetsovervågning i mappen /Applications/Utilities til at lukke Pptfc.app-processen, før du kan åbne eller gemme præsentationer i Open XML-format igen.

Yderligere Information

Relateret emne for de seneste opdateringer, du kan installere

Klik på følgende links for at finde flere muligheder, hvis denne artikel ikke løser problemet:
De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
Egenskaber

Artikel-id: 953823 – Seneste udgave 26. jun. 2013 – Udgave 1

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

Feedback