Følgende fejlmeddelelse vises, når du forsøger at installere en opdatering til Visual FoxPro 8.0 eller til Visual FoxPro 9.0: "Den funktion, du prøver at benytte, er på en netværksressource, som ikke er tilgængelig"

Symptomer

Når du prøver at installere en opdatering til Microsoft Visual FoxPro 8.0 eller Microsoft Visual FoxPro 9.0, vises der muligvis en fejlmeddelelse, som ligner følgende fejlmeddelelse:

Den funktion, du prøver at benytte, er på en netværksressource, som ikke er tilgængelig.
Klik på OK for at forsøge igen, eller skriv en anden sti til en mappe med installationspakken Filnavn.msi i feltet nedenfor.

Årsag

Problemet kan opstå af mange forskellige årsager. Disse årsager omfatter følgende:

 • Installationsprogrammet kan ikke finde den korrekte .msi-produktfil i cachen til Windows Installer.
  Når du installerer Visual FoxPro 8.0 eller Visual FoxPro 9.0, gemmer installationsprogrammet den tilsvarende .msi-fil i cachen til Windows Installer. Den cachelagrede .msi-fil bliver brugt, når du forsøger at reparere eller geninstallere produktet, eller når du installerer en opdatering til produktet.

  I visse situationer kan installationsprogrammet ikke finde .msi-filen i cachen til Windows Installer. I disse situationer forsøger installationsprogrammet at finde kildeplaceringen ved at teste, om produktinstallationen har fundet sted. Installationsprogrammet gør dette på den placering, der blev brugt, sidste gang installationsprogrammet blev kørt. Hvis installationsprogrammet ikke kan finde kildeplaceringen, bliver du bedt om at angive, hvor installationsmediet findes.
 • Der er en uoverensstemmelse i hashværdier.
  Opdateringer til Visual FoxPro er baseret på Windows Installer. Windows Installer bruger filernes versionsnumre til at afgøre, om en fil på computeren er en ældre version, som skal erstattes med en nyere version indeholdt i opdateringen.

  Visse filer, f.eks. tekstfiler og kildefiler, har ikke versionsnumre. Opdateringen, som er baseret på Windows Installer, må derfor bruge en anden metode til at konstatere, om der er nyere filer, der skal installeres. Til denne metode bruges hashværdien for filer uden versionsnummer. Ved filer uden versionsnummer sammenlignes hashværdien for filen på computeren med den hashværdi, der er angivet i databasen i Windows Installer. Hvis de to hashværdier er forskellige, forsøger installationsprogrammet at hente filen fra det oprindelige installationsmedie.

  Bemærk! I visse tilfælde kan du manuelt ændre en fil, der er blevet installeret under installationsprocessen. Når du gør dette, kan der forekomme uoverensstemmelser i hashværdier. I denne situation bliver du muligvis bedt om at angive, hvor installationsmediet for produktet findes, når du forsøger at installere en opdatering.  Der kan godt være gyldige grunde til manuelt at ændre en fil, som er blevet installeret under installationsprocessen. Det kan f.eks. være, at du ønsker at tilføje en produktnøgle (PID) som en del af installationen af en licenseret kopi af Visual FoxPro, inden du lægger produktet ud på et netværksshare til brug i hele organisationen. Dette gøres for at undgå at give produktnøglen videre til brugerne, som skal installere produktet. Denne ændring foretages typisk i tekstfilen Setup.sdb. Når du laver en sådan ændring, svarer hashværdien for filen ikke længere til den hashværdi, som Windows Installer opbevarer for denne fil i databasen.

Workaround

Du kan løse dette problem ved at lægge produktets installations-cd i computerens cd-drev. Eller ved at angive en sti til det installationsmedie, som er tilgængeligt for produktet. Installationsmediet kan f.eks. være tilgængeligt på computerens harddisk, eller i en delt netværksmappe.

Hvis du vil installere en opdatering på mange computere, hvor dette problem forekommer, anbefales det, at du bruger kommandolinjeparameteren /addsource.

Sådan bruges kommandolinjeparameteren /addsource

De seneste softwareopdateringer til Visual FoxPro 8.0 og Visual FoxPro 9.0 omfatter understøttelse af kommandolinjeparameteren /addsource. Hvis du får vist den fejlmeddelelse, der er nævnt i afsnittet "Symptomer", når du prøver på at installere en opdatering, skal du bruge kommandolinjeparameteren /addsource. Brug denne kommandolinjeparameter til at angive den placering, hvor du vil have, at Windows Installer skal lede efter filerne.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge kommandolinjeparameteren.

Trin 1: Kontroller, at den softwareopdatering, du prøver på at installere, understøtter kommandolinjeparameteren /addsource

Det kan du gøre ved at bruge en af følgende kommandolinjeparametre for at åbne dialogboksen Brug:
 • /?
 • /help
Hvis der er installeret en opdatering, der understøtter kommandolinjeparameteren /addsource, vises denne kommandolinjeparameter i dialogboksen Brug.

Trin 2: Kopier installationsmediet til Visual FoxPro eller et administrativt billede til en mappe

Find en mappe, som der er adgang til fra alle de computere, du vil installere softwareopdateringen på. Kopier derefter et af følgende elementer til denne mappe:
 • Installationsmediet til Visual FoxPro

  Bemærk! Du skal kopiere alle filerne fra installationsmediet.
 • Et administrativt billede af Visual FoxPro-produktet, du har oprettet tidligere
Noter
 • Normalt er denne mappe placeret på et netværksshare.
 • Du skal kontrollere, at filen Vs_setup.msi ligger i den mappe, som indeholder installationsmediefilerne til Visual FoxPro. Filen Vs_setup.msi kræves, når du bruger kommandolinjeparameteren /addsource.

Trin 3: Brug kommandolinjeparameteren /addsource

Brug kommandolinjeparameteren /addsource, når du installerer softwareopdateringen. Når du gør dette, skal du bruge følgende kommandosyntaks:
Navn på den eksekverbare fil til opdateringen /addsource "Stien til Windows Installer-pakken for produktet"
Bemærk! Du skal erstatte pladsholderen Stien til Windows Installer-pakken for produktet i kommandoen med stien til Windows Installer-pakken for det produkt, som du kopierede til en mappe i trin 2.
Egenskaber

Artikel-id: 957599 – Seneste udgave 18. maj 2009 – Udgave 1

Feedback