Dual Branch Servicing til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2, og .NET Framework 3.5 Service Pack 1

INTRODUKTION

Alle opdateringer i GDR-klasse (General Distribution Release) til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2, og .NET Framework 3.5 Service Pack 1 understøtter Dual Branch Servicing-modellen.

Antag, at du installerer et hotfix, der understøtter Dual Branch Servicing til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2, og .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Ud over den opdatering, der vises på listen Installerede programmer under punktet Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel, findes også en anden opdatering (960043). Denne yderligere opdatering er den grundlæggende opdatering og er typisk for alle hotfixes, der understøtter Dual Branch Servicing.

I artiklen beskrives Dual Branch Servicing til .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2, og .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

Yderligere Information

Hvad er Dual Branch Servicing?

Opdateringer til .NET Framework og Microsoft Visual Studio har traditionelt været kumulative. For eksempel indeholder en binær fil altid alle tidligere serviceændringer. Der er en del problemer med denne fremgangsmåde, fordi det utilsigtet fører til en mere almen distribution af hotfixes, der var beregnet til begrænset distribution, og som blev udviklet til at løse et specifikt kundekrav i forbindelse med sikkerhedsopdateringer og kumulative opdateringer.

Når der anvendes separate grene til hotfixes og udgivelser i GDR-klasse, f.eks. sikkerhedsopdateringer, eliminerer muligheden for distribution af funktionsrettelser til hotfixes i udgivelser af GDR-klasse. Anvendelsen af separate grene til LDR-udgivelser (Limited Distribution Releases, f.eks. hotfixes) og GDR-udgivelser (General Distribution Releases, f.eks. opdateringer, kumulative opdateringer og sikkerhedsopdateringer) kaldes Dual Branch Servicing.

Hvad betyder Dual Branch Servicing helt præcist?

Med Dual Branch Servicing vil opdateringer af udgivelser i GDR-klasse (opdateringer, kumulative opdateringer og sikkerhedsopdateringer) indeholde to versioner af datafilen: En "ren" datafil, der kun indeholder sikkerhedsrettelsen, men ingen kumulative hotfixes, og en anden datafil, der indeholder de kumulative hotfixes og sikkerhedsrettelsen.

Den første "rene" datafil skal installeres hos kunder, der ikke har installeret nogen hotfixes (de fleste kunder), og den anden kumulative datafil skal installeres hos kunder, der har installeret ét eller flere hotfixes.

Hvordan fungerer Dual Branch Servicing?

Når en kunden installerer et hotfix, installeres opdateringen sammen med den grundlæggende opdatering 960043. Denne grundlæggende opdatering er som et flag i computeren, der ved kommende opdateringer til det pågældende produkt indikerer, at der findes et hotfix.

Fremover når kunden installerer en opdatering i GDR-klasse (herunder en sikkerhedsopdatering), søger opdateringen efter den grundlæggende opdatering. Hvis den grundlæggende opdatering ikke findes, fordi der ikke er installeret noget tidligere hotfix, installeres datafilen fra GDR-grene, så hotfixet ikke inkluderes.

Hvis den grundlæggende opdatering findes, installeres datafilen, f.eks. den kumulative binære fil, der omfatter et hotfix, fra LDR-grenen. Denne model forhindrer installation af GDR-udgivelser hos kunder, der har installeret hotfixes.

Fordelen ved denne model er, at hvis du først installerer en GDR, anvendes GDR-datafilen derefter. Hvis du derefter installerer et hotfix, og den grundlæggende opdatering findes, skiftes automatisk fra datafilen fra GDR-grenen til datafilen fra LDR-grenen i GDR-udgivelsen. Dette forhindrer regression af hotfixet.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål 1: Vil Dual Branch Servicing være tilgængelig for Visual Studio 2008 SP1?

Svar 1:
Understøttelse af Dual Branch Servicing-modellen er aktuelt begrænset til .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 og .NET Framework 3.5 SP1. Der er ingen planer om at udvide denne funktion til at omfatte Visual Studio 2008 SP1.

Spørgsmål 2: Hvad med tidligere versioner af .NET Framework (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) og Visual Studio (2002, 2003, 2005)?

Svar 2:
Dual Branch Servicing-modellen er tilgængelig fra og med .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 og .NET Framework 3.5 SP1, og den vil være tilgængelig i alle kommende versioner af .NET Framework. Der er ingen planer om at understøtte denne serviceringsmodel i ældre produktversioner.

Spørgsmål 3: Vil Dual Branch Servicing være understøttet i .NET Framework 4.0?

Svar 3:
Ja, .NET Framework 4.0 vil understøtte Dual Branch Servicing-modellen.

Spørgsmål 4: Vil opdateringer være større, når de skal omfatte to datafiler?

Svar 4:
Fordi opdateringer i GDR-klasse, som understøtter Dual Branch Servicing, indeholder to datafiler (én fra LDR-grenen og én fra GDR-grenen), vil disse opdateringer være en anelse større end tilsvarende opdateringer, der ikke understøtter Dual Branch Servicing. I de fleste tilfælde er denne forøgelse af filstørrelsen ubetydelig og begrænset til nogle få megabyte (MB).

Spørgsmål 5: Skal jeg gøre noget for at angive, om LDR- eller GDR-datafilen skal anvendes?

Svar 5:
Under normale omstændigheden kræves ingen brugerhandling. På computeren indikeres automatisk tilstedeværelsen af et hotfix ved hjælp af den grundlæggende opdatering. Kommende GDR'er fastsætter automatisk, om LDR- eller GDR-datafilen skal installeres ud fra tilstedeværelsen af den grundlæggende opdatering.

Spørgsmål 6: Skal jeg gøre noget, når jeg afinstallerer en opdatering i GDR-klasse (opdatering, kumulativ opdatering eller sikkerhedsopdatering)?

Svar 6:
Nej, du skal ikke gøre noget specielt, når du afinstallerer en opdatering i GDR-klasse.

Spørgsmål 7: Skal jeg gøre noget, når jeg afinstallerer et hotfix?

Svar 7:
Den grundlæggende opdatering 960043 fjernes ikke automatisk, når du fjernet et hotfix. Når du afinstallerer det sidste hotfix på din computer, og selvom der ikke findes flere hotfixes på den, vil den grundlæggende opdatering fortsat indikere, at LDR-grenen anvendes. Når du har afinstalleret det sidste hotfix til .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 eller .NET Framework 3.5 SP1, skal du derfor manuelt afinstallere den grundlæggende opdatering 960043 ved at bruge punktet Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel.

Spørgsmål 8: Hvad ville der ske, hvis jeg fjerne den grundlæggende opdatering, og der er installeret ét eller flere hotfixes til .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 eller .NET Framework 3.5 SP1?

Svar 8:
Afinstallation af den grundlæggende opdatering, mens der findes hotfixes til ét af de nævnte produkter, fjerner alle hotfixes til NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 og .NET Framework 3.5 SP1. Du bør derfor ikke fjerne den grundlæggende opdatering, medmindre du er sikker på, at der ikke er installeret nogen hotfixes til nogen af disse produkter.
Egenskaber

Artikel-id: 960043 – Seneste udgave 15. okt. 2009 – Udgave 1

Feedback