Din computer kan fryse eller genstarte med visning af et sort skærmbillede med fejlmeddelelsen "0xc0000034" efter installation af Windows 7 Service Pack 1 eller en servicepakke til Windows Vista

Symptomer

Forestil dig følgende scenario: Du installerer Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller en servicepakke til Windows Vista på din computer. Efter installation af servicepakken kan computeren fryse eller genstarte. Hvis computeren genstarter, vises en fejlmeddelelse på et sort skærmbillede, som minder om følgende:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Bemærk!Hvis du genstarter computeren, vises samme fejlmeddelelse.

Løsning

Du kan løse problemet ved at benytte den relevante metode nedenfor for din aktuelle version af Windows.

Fremgangsmåde for løsning af problemet for brugere af Windows 7

Du kan løse problemet ved at benytte fremgangsmåden i metode 1. Hvis problemet ikke bliver løst med metode 1, eller du ikke fortrolig med fremgangsmåden i metode 1, anbefaler vi, at du bruger metode 2.

Metode 1: Slet POQ-posterne fra Pending.xml

Denne metode har til hensigt at løse problemer med at oprette og køre et .vbs-script. Når du har oprettet og kørt .vbs-scriptet, skulle installationen af Windows 7 Service Pack 1 blive gennemført korrekt.

Bemærk!

 • Dette .vbs-script gælder kun for fejlkoden 0xc0000034. Brug ikke dette script til andre problemer end fejlen 0xc0000034.
 • Vi anbefaler denne metode, hvis du er avanceret bruger.
 • Hvis du bruger denne metode, anbefaler vi, at du har adgang til en anden computer og et flytbart medie, f.eks. et USB-flashdrev.
Før du går i gang

Find følgende, før du går i gang:
 • Find en anden computer, der har adgang til internettet. Du skal bruge den anden computer til at oprette en scriptfil (.vbs). Ved oprettelsen af scriptfilen (.vbs) skal du kopiere teksten til scriptet fra denne artikel i Microsoft Knowledge Base.
 • Find et flytbart medie, f.eks. et USB-flashdrev. Du skal kopiere den scriptfil (.vbs), som du oprettede, til det flytbare medie. Du skal derefter overføre scriptfilen (.vbs) til den computer, hvor problemet forekommer.
Bemærk! Hvis du ikke har adgang til en anden computer og et flytbart medie, kan du oprette scriptfilen (.vbs) på den computer, hvor problemet forekommer. Det gør du ved at gå til Indstillinger for Systemgenoprettelse, åbne en kommandoprompt og derefter starte Notesblok fra kommandoprompten. Derefter skal du manuelt oprette scriptfilen (.vbs) ved at indtaste teksten til scriptet fra denne artikel i Microsoft Knowledge Base. Du skal derefter gemme scriptfilen (.vbs) på den lokale harddisk. Derefter skal du køre scriptet for at gennemføre fremgangsmåden.

Del 1: Oprette scriptfilen (.vbs)

Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Find en anden computer, der har adgang til internettet.
 2. Åbn Notesblok.
 3. Kopiér og indsæt følgende tekst i Notesblok:

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Fejl! Der er ikke angivet nogen XML-fil".)

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("XML-filen " & fileName & "blev ikke indlæst.")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ-noder fjernet. Scriptet blev gennemført.")
 4. Klik på Filer, og klik derefter på Gem som.
 5. Navngiv filen Script.vbs, og gem filen på et flytbart medie, f.eks. et USB-flashdrev.

Del 2: Køre scriptfilen (.vbs)

Bemærk!I følgende fremgangsmåde forudsættes, at du kopierede scriptfilen (.vbs) til et USB-flashdrev. Hvis du brugte en anden type flytbart medie, kan fremgangsmåden være en smule anderledes.

Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Genstart computeren, og tryk på tasten F8 på tastaturet. Du skal trykke på F8, før Windows-logoet vises. Hvis Windows-logoet vises, skal du prøve igen ved at vente, indtil Windows-logonprompten vises, og derefter lukke og genstarte computeren.
  Bemærk: På en computer, der er konfigureret til at starte flere operativsystemer, kan du trykke på tasten F8 , når menuen Start vises.
 2. Brug piletasterne til at markere Reparer computeren i området Avancerede startindstillinger, og tryk derefter på Enter. Hvis der vises en meddelelse om det, skal du vælge den Windows 7-installation, der skal repareres, og derefter klikke på Næste.
 3. Vælg sprog og tastaturinputmetode, og klik derefter på Næste.
 4. Vælg et brugernavn, skriv din adgangskode, og klik derefter på OK.
 5. Under Indstillinger for Systemgenoprettelse skal du bemærke det drevbogstav fra Windows 7, som er angivet på linjen under Vælg et genoprettelsesværktøj.

  Du kan f.eks. få vist linjer i stil med følgende.

  Operativsystem: Windows 7 på (C:) <VolumeName>

  Bemærk!I dette eksempel skal drevbogstavet for Windows 7 være C.
 6. Klik på Kommandoprompt under Indstillinger for Systemgenoprettelse.
 7. Isæt det flytbare medie med scriptfilen (.vbs), som du oprettede tidligere, i computeren.
 8. Ved kommandoprompten skal du gå til det drev og den mappe, som indeholder den tidligere oprettede scriptfil (.vbs).

  Hvis du f.eks. tidligere gemte filen script.vbs, som du oprettede tidligere, i roden af et USB-flashdrev, og det bogstav, der er associeret med USB-flashdrevet, er "E"-drevet, skal du bare skrive følgende ved kommandopromptet og derefter trykke på Enter.

  E:

  Bemærk!Hvis du ikke er sikker på, hvilket drev indeholder det flytbare medie, kan du bruge Diskpart til at få vist en liste over drev. Benyt følgende fremgangsmåde for at køre Diskpart.
  1. Skriv Diskpart, og tryk derefter på Enter.
  2. Skriv List volume, og tryk derefter på Enter.
  3. Bemærk det drev, der indeholder det flytbare medie med scriptfilen (.vbs), som du oprettede tidligere. Hvis vi antager, at du brugte et USB-flashdrev, vil drevtypen være angivet som Flytbar.
  4. Skriv Exit, og tryk derefter på Enter for at afslutte Diskpart.

 9. Skriv følgende kommando ved kommandoprompten, og tryk derefter på Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Hvor <Windows _7_drive_letter> er det drevbogstav, som Windows 7-operativsystemet er installeret på.

  Dette vil køre scriptet i filen Script.vbs. Når scriptet er kørt, kan der vises en meddelelse i stil med følgende.

  2 POQ-noder blev fjernet. Scriptet blev gennemført.
 10. Skriv Exit ud for kommandoprompten for at afslutte den, og tryk derefter på Enter.
 11. Genstart computeren. Installationen af Service Pack 1 skulle nu kunne gennemføres korrekt.

Metode 2: Gendan din computer til et tidligere tidspunkt ved hjælp af Systemgendannelse


Disse metoder har til formål at returnere computeren til en tilstand, hvor den kan startes, og hvor servicepakken ikke er installeret. Når det igen er muligt at starte computeren, skal du forsøge at installere servicepakken igen.

Systemgendannelse gendanner din computer til et tidligere tidspunkt, før dette problem opstod. Derefter genstartes din computer automatisk. Benyt følgende fremgangsmåde til at gendanne systemet:
 1. Genstart computeren, og tryk på tasten F8 på tastaturet. Du skal trykke på F8, før Windows-logoet vises. Hvis Windows-logoet vises, skal du prøve igen ved at vente, indtil Windows-logonprompten vises, og derefter lukke og genstarte computeren.

  Bemærk! På en computer, der er konfigureret til at starte flere operativsystemer, kan du trykke på tasten F8, når menuen Start vises.
 2. Brug piletasterne til at markere Reparer computeren i området Avancerede startindstillinger, og tryk derefter på Enter.
  Hvis der vises en meddelelse om det, skal du vælge den Windows 7-installation, der skal repareres, og derefter klikke på Næste.
 3. Vælg sprog og tastaturinputmetode, og klik derefter på Næste.
 4. Vælg et brugernavn, skriv din adgangskode, og klik derefter på OK.
 5. Klik på Systemgendannelse under Indstillinger for Systemgenoprettelse.
 6. Klik på Næste i vinduet Systemgendannelse.
 7. Vælg gendannelsespunktet for Windows 7 Service Pack 1, hvis der findes et. Hvis der ikke findes et, skal du vælge et gendannelsespunkt, som du mener blev oprettet, før problemet startede, og derefter klikke på Næste.

  Bemærk! Hvis der ikke vises nogen gendannelsespunkter, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis flere gendannelsespunkter.
 8. I vinduet Bekræft gendannelsespunktet skal du klikke på Udfør og derefter klikke på Ja, når du bliver bedt om det.
 9. Når der vises en meddelelse om, at Systemgendannelse blev gennemført, skal du klikke på Genstart.

  Bemærk! Hvis der vises samme sorte skærmbillede og samme fejlmeddelelse eller en lignende fejlmeddelelse, kan det være nødvendigt at gentage denne fremgangsmåde og gendanne computeren til en tidligere dato.

Fremgangsmåde for løsning af problemet for brugere af Windows Vista

Du kan løse dette problem ved at bruge følgende metoder startende med metode 1. Hvis metode 1 ikke løser problemet, skal du gå til metode 2. Vi anbefaler, at du udelukkende bruger metode 3, hvis du er avanceret bruger.

Disse metoder har til formål at returnere computeren til en tilstand, hvor den kan startes, og hvor servicepakken ikke er installeret. Når det igen er muligt at starte computeren, skal du forsøge at installere servicepakken igen.

Bemærk!Følgende metoder kræver dvd'en med Windows Vista. Hvis computerproducenten ikke leverede en dvd med Windows Vista, kan du muligvis starte Reparationsværktøj. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Genstart computeren, og tryk derefter på tasten F8 under genstarten for at åbne menuen Avancerede startindstillinger. Du kan også vente og vælge menuen Avancerede indstillinger.
 2. I menuen skal du vælge indstillingen for reparation af din computer.
 3. Vælg Administrator, og tryk derefter på Enter.
 4. Gå til punkt 4 i metode 1 eller metode 2.

Metode 1: Gendan din computer til et tidligere tidspunkt ved hjælp af Systemgendannelse

Systemgendannelse gendanner din computer til et tidligere tidspunkt, før dette problem opstod. Derefter genstartes din computer automatisk. Benyt følgende fremgangsmåde til at gendanne systemet:
 1. Placer dvd'en med Windows Vista i dvd-drevet, og genstart derefter computeren fra dvd'en.

  Bemærk!Når meddelelsen Tryk på en tast for at starte fra cd eller dvd vises, skal du trykke på en tast på tastaturet for at genstarte computeren fra Windows Vista-dvd'en.
 2. Vælg sprogindstilling, og klik derefter på Næste.
 3. Vælg Reparer computeren.
 4. Vælg den Windows Vista-installation, der skal repareres, og klik derefter på Næste.
 5. Vælg Systemgendannelse under Indstillinger for Systemgenoprettelse, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk!Hvis reparationsprocessen registrerer et problem, når Windows Vista startes, køres Startreparation for automatisk at løse problemet. Hvis det sker, skal du klikke på Annuller og derefter klikke på Vis avancerede indstillinger for systemgenoprettelse og support.
 6. Klik på Næste i guiden Systemgendannelse.
 7. Vælg det gendannelsespunkt, der har en dato, der ligger før den dato, hvor fejlmeddelelsen blev vist, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!I de fleste tilfælde er det det seneste gendannelsespunkt på listen.
 8. Klik på Næste.
 9. Klik på Udfør. Systemgendannelse afsluttes, og din computer genstartes.  
Bemærk!Hvis der vises samme sorte skærmbillede og samme fejlmeddelelse eller en lignende fejlmeddelelse, kan det være nødvendigt at gentage denne fremgangsmåde og gendanne computeren til en tidligere dato.

Metode 2: Brug Startreparation til at forsøge at reparere eventuelle startproblemer med computeren.

Benyt følgende fremgangsmåde til at starte Windows fra Windows Vista-dvd'en og bruge Indstillinger for Systemgenoprettelse:

 1. Placer dvd'en med Windows Vista i dvd-drevet, og genstart derefter computeren fra dvd'en.

  Bemærk!Når meddelelsen Tryk på en tast for at starte fra cd eller dvd vises, skal du trykke på en tast på tastaturet for at genstarte computeren fra Windows Vista-dvd'en.
 2. Vælg sprogindstilling, og klik derefter på Næste.
 3. Vælg Reparer computeren.
 4. Vælg den Windows Vista-installation, der skal repareres, og klik derefter på Næste.
 5. Vælg Startreparation under Indstillinger for Systemgenoprettelse, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk!Hvis reparationsprocessen registrerer et problem, når Windows Vista startes, køres Startreparation for automatisk at løse problemerne. Hvis det sker, skal du klikke på Annuller og derefter klikke på Vis avancerede indstillinger for systemgenoprettelse og support.
 6. Klik på Udfør, når Startreparation er færdig.
 7. Klik på Genstart under Indstillinger for Systemgenoprettelse.
Bemærk!Hvis der vises et sort skærmbillede med samme fejlmeddelelse, skal du prøve metode 3.

Metode 3: Slet posten poqexec fra værdien SetupExecute (kun avancerede brugere)

Bemærk! Vi anbefaler, at du udelukkende bruger metode 3, hvis du er avanceret bruger.

Vigtigt! I det følgende finder du en fremgangsmåde til redigering af registreringsdatabasen. Der kan dog opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt. Du skal derfor være meget omhyggelig med at følge den angivne fremgangsmåde. Som en ekstra sikkerhed bør du oprette en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Det giver dig mulighed for at gendanne registreringsdatabasen, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base: 322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows

Du sletter posten poqexec fra værdien SetupExecute (REG_MULTI_SZ) ved at rydde værdien. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Placer dvd'en med Windows Vista i dvd-drevet, og genstart derefter computeren fra dvd'en.

  Bemærk!Når meddelelsen Tryk på en tast for at starte fra cd eller dvd vises, skal du trykke på en tast på tastaturet for at genstarte computeren fra Windows Vista-dvd'en.
 2. Vælg sprogindstilling, og klik derefter på Næste.
 3. Vælg Reparer computeren.

  Bemærk! Hvis du bliver bedt om at udføre en systemgendannelse, skal du vælge Nej og trykke på Enter.
 4. Vælg Startreparation under Indstillinger for Systemgenoprettelse, og tryk derefter på Enter.

  Bemærk! Hvis reparationsprocessen registrerer et problem, når Windows Vista startes, køres Startreparation for automatisk at løse problemerne. Hvis det sker, skal du klikke på Annuller og derefter klikke på Vis avancerede indstillinger for systemgenoprettelse og support.
 5. Klik på  Kommandoprompt under Indstillinger for Systemgenoprettelse, og tryk derefter på Enter.
 6. Skriv følgende kommandoer ved kommandoprompten: Tryk på Enter efter hver kommando.

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Skriv exit ud for kommandoprompten, og tryk derefter på Enter.
 8. Genstart computeren.
Egenskaber

Artikel-id: 975484 – Seneste udgave 26. sep. 2011 – Udgave 1

Feedback