Oversigt over "SU"-fejlmeddelelser for installationsprogrammet til Windows 95, Windows 98 og Windows Me

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA129971
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Denne artikel indeholder en oversigt over fejlmeddelelser, du kan få vist, når du kører installationsprogrammet til Windows 95, Windows 98, Windows 98 - 2. udgave eller Windows Millennium Edition (Me). Denne artikel beskriver også, hvordan du kan løse nogle af de problemer, der er årsagen til fejlmeddelelserne.
Yderligere Information
I følgende afsnit beskrives fejlmeddelelser, du kan få vist, når du kører installationsprogrammet, og hvordan du kan løse nogle af problemerne.

SU0010

Fejl! SU0010
Installation fandt en Boot Manager-partition på computeren. Hvis du installerer Windows, kan du ikke anvende Boot Manager. Yderligere oplysninger finder du ved at afslutte Installation og læse INSTALL.TXT på installationsdiskette 1 eller på Windows-cd-rom'en.
Hvis du vil se oplysningerne i filen Install.txt til operativsystemet, skal du klikke på en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0011

Advarsel SU0011
Installation har fundet en adgangskodebeskyttet partition på harddisken. For at installere Windows 95 (eller Windows 98) skal du først fjerne adgangskodebeskyttelsen. Yderligere oplysninger finder du i Install.txt på installationsdiskette 1 eller cd-rom'en.

Hvis du vil se oplysningerne i filen Install.txt til operativsystemet, skal du klikke på en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0012

Fejl! SU0012
Installation fandt en partition med OS/2 eller Windows NT-filsystem på harddisken. Filer på denne partition vil ikke være tilgængelige, når du anvender Windows 95 (eller Windows 98). Yderligere oplysninger finder du i Install.txt på installationsdiskette 1 eller cd-rom'en.
Hvis du vil se oplysningerne i filen Install.txt til operativsystemet, skal du klikke på en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0013

Fejl! SU0013
Installation kunne ikke oprette filer på startdrevet. Windows kan ikke installeres. Hvis du har et HPFS eller Windows NT-filsystem, skal du oprette en MS-DOS-bootpartition. Hvis du har en LANtastic-server eller SuperStor-komprimering, skal du deaktivere den, før du kører installationen. Yderligere oplysninger finder du i Install.txt på installationsdiskette 1 eller cd-rom'en.

Du kan få vist denne fejlmeddelelse, hvis du installerer Windows 95 oven på Windows 95 OSR2, og du bruger FAT32-filsystemet på harddisken. Du kan også få vist denne fejlmeddelelse, hvis du kører EZ Drive og har aktiveret indstillingen Floppy Boot Protection i EZ Drive. Du kan undgå problemet ved at deaktivere indstillingen Floppy Boot Protection i EZ Drive. Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
267782 Norton AntiVirus 7.0 Corporate Edition Prevents Upgrade
200119 Err Msg: Setup Cannot Create Files on Your Startup Drive and Cannot Set Up Windows 98
188166 Error Message "SU0013" Running Setup on Toshiba Tecra Computer
Hvis du vil se oplysningerne i filen Install.txt til operativsystemet, skal du klikke på en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0014

Fejl! SU0014
Installationsprogrammet har fundet en hardwareenhed på computeren, der ikke svarer. Hvis du vil prøve denne enhed igen, skal du klikke på Fortsæt.
Hvis du ikke kan løse problemet, skal du afslutte installationsprogrammet og andre programmer, der evt. kører, lukke computeren og derefter genstarte computeren. Når computeren starter, skal du køre installationsprogrammet igen og vælge Sikker genstart, når denne indstilling vises.

Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
136747 SU0014 Error When Detection Reaches 100 Percent Complete
120388 Windows 95 Setup Err Msg: Advarsel SU-0014...

SU0015

Fejl! SU0015
Installation har fundet en Windows NT-filsystempartition på harddisken. Filerne på denne partition vil ikke være tilgængelige, når du bruger Windows 95 (eller Windows 98).

SU0016

Fejl! SU0016
Installation fandt OS/2-filer på computeren. Hvis du installerer Windows 95 (eller Windows 98), kan du muligvis ikke anvende OS/2. Yderligere oplysninger finder du ved at afslutte Installation og læse INSTALL.TXT på installationsdiskette 1 eller på Windows-cd-rom'en.
Hvis du vil se oplysningerne i filen Install.txt til operativsystemet, skal du klikke på en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0018

Fejl! SU0018
Installation kunne ikke oprette filer på startdrevet. Windows kan ikke installeres.

Der kan være for mange filer i startdrevets rodmappe, eller startdrevbogstavet er blevet ændret af netværket eller af komprimeringssoftware. Yderligere oplysninger finder du i Install.txt på installationsdiskette 1 eller Windows-cd-rom'en.

Hvis du vil se oplysningerne i filen Install.txt til operativsystemet, skal du klikke på en af følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0019

Fejl! SU0019
Installation har fundet kommandoer i Autoexec.bat- eller Config.sys-filerne, der ikke er kompatible med Windows.
Installationsprogrammet opretter sikkerhedskopier af eksisterende Autoexec.bat- og Config.sys-filer og opretter nye filer, hvis det er nødvendigt.

SU0129

Fejl SU0129
Installationsprogrammet kunne ikke fastslå computerens hardwarekonfiguration. Installationsprogrammet kan ikke fortsætte uden korrekt hardwareundersøgelse og afsluttes nu.
Du kan løse problemet ved at lukke computeren, køre installationsprogrammet igen og vælge indstillingen Sikker genstart. Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message

SU0130

Fejl SU0130
Kontroller, at brugernavnet, beta-id'et og adgangskoden er korrekt.

SU0133

Advarsel! SU0133
Installationsprogrammet kan ikke fastslå systemkonfigurationen ved hjælp af fuld systemundersøgelse. Vil du prøve igen med minimal undersøgelse?

Bemærk! Hvis det ikke virker, skal du køre installationsprogrammet igen og vælge Sikker genstart, når denne indstilling vises.
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
258560 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
262793 Cannot Cancel Saving System Files When Installing Windows Millennium Edition
262381 How to Troubleshoot Computer Hangs During Hardware Detection

SU0135

Advarsel! SU0135
Installationsprogrammet kunne ikke identificere al hardwaren. Bekræft hardwareindstillingerne ved at klikke på knappen Skift computerindstillinger.
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
262381 How to Troubleshoot Computer Hangs During Hardware Detection

SU0136

Fejl! SU0136
Installation kunne ikke initialisere Windows Hjælp. Hjælp er måske ikke tilgængelig under installation af Windows.

SU0139

Fejl! SU0139
Den angivne mappe indeholder en version af Windows med et andet tegnsæt. Denne version kan ikke opgraderes. Vælg en anden mappe.

SU0141

Fejl! SU0141
Installation kunne ikke kopiere de filer, der er nødvendige til startdisketten. Du kan fortsætte uden at oprette en startdiskette. Klik på OK for at fortsætte.

SU0142

Advarsel! SU0142
Installationsprogrammet fandt ikke tilstrækkeligt mange ledige bibliotekselementer i rodbiblioteket på følgende drev. Slet nogle filer eller biblioteker for at frigøre tilstrækkelig plads. Der kræves mindst X flere ledige elementer på drevet.

SU0147

Advarsel! SU0147
Installationsprogrammet fandt ikke tilstrækkeligt mange bibliotekselementer i rodbiblioteket påstartdrevet. Slet nogle filer eller biblioteker for at frigøre tilstrækkelig plads, og kør installationsprogrammet igen. Der kræves mindst X flere ledige elementer på drevet. Hvor "X" er en variabel parameter.

SU0151

Advarsel SU0151
Installationsprogrammet kunne ikke bekræfte, at computeren har den krævede mindste mængde hukommelse (RAM) til at køre Windows 95 (eller Windows 98). Vil du fortsætte med installationen?

SU0152

Advarsel SU0152
Computeren har X byte hukommelse (RAM). Windows 95 (eller Windows 98) kræver mindst X byte. Du skal installere mere hukommelse, før du installerer Windows 95 (eller Windows 98).

SU0153

Advarsel SU0153
Drev X, værtsdrevet for det komprimerede X-drev, skal have mindst X byte ledig for at installere Windows. Frigør diskplads, og kør installationen igen.

SU0156

Fejl SU0156
Der er installeret Pen Extensions 1.0 på computeren. Disse fjernes, hvis du fortsætter Installation. Vælg OK for at fortsætte installationen eller Annuller for at afslutte installationen.

SU0159

Fejl! SU0159
Den angivne mappe X indeholder en installation af Windows NT. Installation kan ikke foretages i denne mappe. Vælg en anden mappe.
Yderligere oplysninger om dual boot med Windows NT finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0160

Fejl! SU0160
Mappen X, der skal bruges til at installere Windows i X, indeholder allerede en Windows-installation. Vælg en anden installationsmappe.

SU0161

Fejl! SU0161
Mappen X, som er nødvendig for at installere Windows i X, indeholder en installation af Windows. Installation vælger en mappe, som du senere kan ændre.

SU0162

Fejl! SU0162
Mappen X indeholder en installation af Windows NT. Installation kan ikke foretages i denne mappe. Installation vælger en mappe, som du senere kan ændre.
Yderligere oplysninger om dual boot med Windows NT finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0163

Fejl! SU0163
Den angivne mappe X indeholder en MS-DOS-installation. Vælg en anden mappe.
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations

SU0164

Fejl! SU0164
Installation kan ikke opgradere Windows Installation i %1, da du kører Windows fra en anden mappe. Marker den mappe, som Windows køres fra.

SU0165

Fejl! SU0165
Den angivne sti indeholder et ugyldigt tegn (f.eks. \344, \374, \366, \350, \343, \346). Angiv en gyldig sti.

SU0167

Fejl! SU0167
Den angivne mappe indeholder en mappe med navnet Skrivebord, som skal fjernes eller omdøbes, inden installationen fortsættes. Yderligere oplysninger finder du i Install.txt på installationsdiskette 1 eller på Windows-cd-rom'en.
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
187580 "SUWIN Warning SU0167" Message During Windows 98 Setup
224836 "SUWIN General Protection Fault" Error Messages During Windows 95 or Windows 98 Setup

SU0168

Fejl! SU0168
Computeren har allerede et operativsystem installeret, der ikke kan opgraderes med denne version af installationen. Anskaf Windows 95-opgraderingen (eller Windows 98-opgraderingen).
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
225252 Err Msg: Your Computer Already Has an Operating System

SU0325

Fejl! SU0325
Installationsprogrammet til Windows Millennium kan ikke fortsætte.

Fejlen kan skyldes en beskadiget .cab-fil, der er kopieret til harddisken. Beskadigelsen kan skyldes virus eller hardwarefejl, men årsagen er sandsynligvis en ridset, beskidt eller beskadiget cd-rom.
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
270593 Error SU0325 When Windows Me Setup Is 10 Percent Complete

SU0335

Besked SU0335
Installation kunne ikke identificere hardwareindstillingerne. En installationsfil er måske beskadiget eller mangler, eller der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at fortsætte. Frigørnoget hukommelse, og kør installationen igen.

SU0343

Fejl! SU0343
Installation kunne ikke oprette X. Kontroller, at du har angivet et gyldigt drevbogstav og mappenavn. Du skal også kontrollere, at mappenavnet ikke svarer til eksisterende filer på drevet.

SU0344

Fejl! SU0344
Den angivne Windows-mappe X findes ikke. Kontroller, at stien er korrekt.

SU0346

Fejl! SU0346
Installation kan ikke opgradere Windows. Mappen X indeholder ikke en gyldig installation af Windows. Angiv en anden mappe.

SU0347

Meddelelse SU0347
Installation kan ikke opgradere Windows <versionsnummer> i <mappenavn>. Der kræves version 3.0 af Windows eller nyere for at opgradere. Angiv en anden mappe i boksen Ny mappe.

SU0349

Fejl! SU0349
Der er indlæst en forkert Setupdx.dll. Installation kan ikke fortsætte. Afslut alle Windows- og MS-DOS-baserede programmer, og prøv igen. Eller afslut Windows, og kør installationen fra MS-DOS.
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
299961 Error Message: Mismatched Setupx.dll Is Loaded - Setup Cannot Continue

SU0350

Besked SU0350
Installation kunne ikke vise aftalen om hemmeligholdelse. Installation afsluttes.

Problem

Dette problem kan opstå pga. problemer med filen License.txt, eller fordi computeren mangler hukommelse. Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
311009 Error Message: Error SU0350 Setup Was Unable to Display the Nondisclosure Agreement

SU0358

Fejl! SU0358
Installationsprogrammet har fundet et eller flere MS-DOS-baserede programmer, som kører på computeren. Luk de MS-DOS-baserede programmer, og klik på OK for at fortsætte, eller klik på Annuller for at afslutte installationsprogrammet.
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
185354 Err Msg: Setup Detected One or More MS-DOS-Based Programs...
131663 Setup Error Message: Error SU0358

SU0360

Fejl! SU0360
Installation kunne ikke oprette X. Skriv et drevbogstav og mappenavn for at angive, hvor Windows 95 (eller Windows 98) skal installeres. C:\WINDOWS er f.eks. en gyldig indtastning.

SU0361

Fejl! SU0361
Installation har fundet en registreringsdatabasefil. Hvis du har installeret Windows 95 (eller Windows 98) i en anden mappe og fortsætter installationen, vil den blive deaktiveret. Vil du fortsætte?

SU0362

Fejl! SU0362
Det frarådes at fortsætte Installation uden den nødvendige mængde ledig diskplads. Hvis du fortsætter, kan Installation løbe tør for diskplads og ikke blive afsluttet korrekt.

SU0365

Fejl! SU0365
Hvis du vælger denne indstilling, fjerner du muligvis drivere, som er nødvendige for at starte computeren, herunder kommandoer, som kan starte et netværk.

SU0366

Fejl! SU0366
Indstillingen deaktiverer nogle kommandoer i filerne Autoexec.bat og Config.sys, for at sikre, at Windows 95 (eller Windows 98) installeres korrekt, og at de hurtigste drivere benyttes.

SU0369

Fejl! SU0369
Installation fjerner nu alle valgfri komponenter. På et af de følgende skærmbilleder kan du vælge de komponenter, der skal installeres igen. Vil du fortsætte?

SU0370

Fejl! SU0360
Windows kan ikke installeres på et netværksdrev i denne tilstand. Skriv et lokalt drevbogstav og mappenavn for at angive, hvor Windows 95 (eller Windows 98) skal installeres, f.eks. C:\WINDOWS.

SU0403

Fejl! SU0403
Kan ikke finde filen X, som skal konverteres til et nyt registreringsdatabaseformat.

SU0404

Besked SU0404
Installation kører allerede.

SU0406

Besked SU0406
Windows 95 (eller Windows 98) kræver mindst en 386-processor for at køre.

SU0409

Besked SU0409
Installation kan ikke finde filen X.

SU0409

Fejl! SU0409
Systemfilerne kunne ikke opdateres af Windows Installation. Dette skyldes måske en indbygget viruskontrol på computeren eller et viruskontrolprogram, der kører på computeren. Hvis du vil deaktivere den indbyggede viruskontrol, skal du køre det konfigurationsprogram, som fulgte med computeren, eller kontakte forhandleren af computeren. Hvis du vil deaktivere et viruskontrolprogram, der kører på computeren, skal du muligvis fjerne de linjer, som starter programmet, i Autoexec.bat eller Config.sys. Når du har deaktiveret viruskontrolprogrammet, skal du genstarte computeren og køre installationsprogrammet igen.

SU0409

Du kan få vist denne fejlmeddelelse, hvis programmet WildFile Inc. GoBack er installeret på computeren. Du anbefales at deaktivere programmet, før du fortsætter installationen.

SU0410

Besked SU0410
Kan ikke åbne X. Filen findes måske ikke, den kan være beskadiget, eller der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at fortsætte. Frigør hukommelse, og prøv at køre installationen igen. Installation vil nu blive afsluttet.
Yderligere oplysninger om denne fejlmeddelelse finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
189143 PRB: Error During Preinstallation of Third-Party Driver

SU0433

Fejl! SU0433
De nødvendige INF-filer kunne ikke indlæses. Installationsprogrammet afsluttes.

SU0434

Fejl! SU0434
Fejl under indlæsning af INF-filer X.

SU0507

Fejl SU0507
Følgende problem opstod under analysen af computeren: Installationsprogrammet kan ikke fortsætte og vil nu afsluttes.
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
132186 Cannot Install/Upgrade Windows 95 from GUI on IBM Aptiva 710

SU0515

Besked SU0515
Installation kunne ikke konfigurere netværkskomponenterne. Hvis du vil fortsætte uden netværksunderstøttelse, skal du vælge Ja. Vælg Nej for at afslutte installationen nu.

SU0516

Fejl! SU0516
Der er opstået en fejl under forsøg på at installere følgende enhed på computeren: X

Installation vil forsøge at installere denne enhed senere. Hvis der stadig opstår fejl, skal du køre installationen igen og vælge Sikker genstart, når du bliver spurgt om det. Klik på OK for at fortsætte.

SU0700

Fejl! SU0700
Du kan ikke opgradere Windows i AT-installationstilstand. Angiv en anden mappe i boksen Ny mappe.

SU0701

Fejl! SU0701
Du kan ikke udføre opgraderingsinstallation oven på engelsksproget Windows. Angiv en anden mappe i boksen Ny mappe, eller afslut installationen, aktiver japansk sprog, og kør derefter installationen igen.

SU5019

Installationsfejl SU5019. Kontroldata er beskadigede.

SU5038

Fejl på kommandolinje.
Du kan få vist denne fejlmeddelelse, hvis der er fejl på kommandolinjen Installation. Der kan f.eks. være overført ugyldige argumenter til Install.exe.

SU8072

Fejl! SU8072
Installationsprogrammet kunne ikke finde brugerfladeressourcerne.

SU8073

Besked SU8073
Tegnbaseret Windows kunne ikke starte.

SU8074

Besked SU8074
Der opstod en fejl ved en vinduesklasse eller en vinduesoprettelse.

SU8075

Besked SU8075
Skærmen kunne ikke skifte til grafiktilstand.

SU8077

Besked SU8077
Der blev fundet en ugyldig HINST-værdi.

SU8078

Besked SU8078
Brugerfladen blev initialiseret to gange.

SU8079

Besked SU8079
Der er opstået en ukendt fejl.

SU8080

Besked SU8080
Afsluttet af brugeren.

SU8128

Fejl! SU8128
Mappen X kan ikke oprettes, da der findes en fil med det navn. Klik på OK for at omdøbe filen X til Y. Klik på Annuller for at afslutte installationen.

SU8129

Fejl! SU8129
Drevet X er komprimeret med en betaversion af DoubleSpace. Opdater dette drev til den endelige version, eller dekomprimer det, før du installerer Windows.

SU8130

Fejl! SU8130
Drevet X er et delvist konverteret DriveSpace-drev. Afslut konverteringen af drevet, inden du installerer Windows.

SU995038

Du har angivet en ugyldig kommandoindstilling. Kontroller kommandolinjen, og prøv igen, eller skriv install /? for at få hjælp til indstillingerne for kommandoen Install. (ox13ae)

Skift mappe

Du kan ikke vælge en anden mappe, når du kører Windows 95. Hvis du vil installere Windows i en anden mappe, skal du køre installationen fra MS-DOS.

Filer med krydskæder

Der er en krydskædet fil på drev X. Kør Scandisk /ALL fra installationsdiskette 1 eller cd-rom'en for at rette fejlen. Installation kan ikke fortsætte.

Mappen findes allerede

Mappen X findes allerede. Hvis du fortsætter, kan filerne i denne mappe blive overskrevet. Vil du fortsætte med denne mappe?

Computermappe

Du skal angive en computermappe for at fortsætte.

Problem med drev

Fejl i forbindelse med drev X. Kør ScanDisk eller Chkdsk for at rette fejlen. Installation kan ikke fortsætte.

UPI

Der skal angives en produktnøgle, for at Windows 95 (eller Windows 98) kan installeres.

Virtuel maskine

%s kan ikke køres fra en MS-DOS-prompt i Windows. Kør %s fra Windows.
De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af leverandører, der er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken stiltiende eller nogen anden, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.Bemærk venligst: Dette er en oversættelse af en engelsksproget artikel. Det er muligt, at efterfølgende ændringer eller tilføjelser til den originale engelske artikel ikke er indarbejdet i oversættelsen. Informationerne i artiklen er baseret på den engelsksprogede udgave af produktet. Ved oversættelsen er det ikke blevet afprøvet, om informationerne er korrekte i forhold til andre sprogudgaver af produktet. Microsoft stiller informationerne til rådighed uden ansvar for, at de er korrekte eller egnede til et særligt formål og uden noget ansvar for, at oversættelsen er fuldstændig eller korrekt.
suwin
Egenskaber

Artikel-id: 129971 – Seneste udgave 12/04/2015 11:21:11 – Udgave 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 - 2. udgave, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbwinme kbsetup win98se win98 kbfaq win95 KB129971
Feedback