Generel beskyttelsesfejl efter accept af licensaftalen ved installationen af Windows 95/98

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA135162
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Symptomer
Når jeg har accepteret licensaftalen under installationen af Windows, vises fejlmeddelelsen "Suwin forårsagede en generel beskyttelsesfejl i 256_1280.drv på adressen 0002:0D7B". Hvad er der i vejen?

SVAR:
Denne fejlmeddelelse kan forekomme, hvis et eller flere af disse kriterier er opfyldt:
- Hukommelseshåndteringen er forkert konfigureret.
- Computeren er udstyret med GSI-BIOS. Når GSI-BIOS forespørges om antallet af installerede harddiske, returneres svaret tre, til trods for at der kun findes to. Når der anmodes om oplysninger om disk 82 (den tredje enhed), returneres en ugyldig streng, som giver fejl i hukommelsen.
- Der er installeret en driver til Cirrus Logic, som ikke er kompatibel med installationsprogrammet til Windows.
- Dobbeltbuffer til harddisken kræves men er ikke aktiveret.
- Virusbeskyttelse er aktiveret i BIOS. Dette hindrer programmer i at skrive til harddiskens startsektor, hvorfor installationen ikke kan fuldføres.


Løsning
Gør én af følgende ting for at løse problemet:

- Konfigurer hukommelseshåndteringen, så installationsprogrammet kan afvikles. Yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette kan du finde i håndbogen til hukommelseshåndteringen.
- Hvis computeren er udstyret med GSI-BIOS, skal du kontakte computerproducenten for at hjælp.
- Aktiver dobbeltbuffer for harddisken. Du kan få yderligere oplysninger herom fra computerproducenten.
- Genstart computeren, og start installationsprogrammet fra MS-DOS.
- Slå virusbeskyttelsen fra i BIOS (dette gøres i computerens CMOS). Slå virusbeskyttelsen til igen, når installationen er gennemført.
Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du slår virusbeskyttelsen fra, i håndbogen til computeren.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Denne artikel er baseret på følgende artikel i Microsoft KnowledgeBase (Bemærk! Teksten er på engelsk):
Egenskaber

Artikel-id: 135162 – Seneste udgave 01/07/2015 06:13:28 – Udgave 2.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB135162
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)