Sådan oprettes NetMeeting-forbindelser gennem en firewall

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA158623
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Denne artikel beskriver, hvordan du kan bruge Microsoft NetMeeting til at oprette forbindelser via Internettet, når du bruger en firewall til at blive koblet på Internettet.
Yderligere Information
Når du bruger NetMeeting til at oprette en forbindelse via Internettet, bruger NetMeeting flere IP-porte til at kommunikere med andre mødedeltagere. Hvis du bruger en firewall til at blive koblet på Internettet, skal firewall'en være konfigureret sådan, at de porte, der bruges af NetMeeting, ikke er blokeret.

NetMeeting bruger følgende Internetprotokolporte (IP):
  Port   Formål  -------------------------------------  389    ILS-adresseserver (Internet Locator Server) [TCP (Transmission Control Protocol)]  522    Brugeradresseserver (User Location Server) (TCP)  1503   T.120 (TCP)  1720   H.323 opkaldskonfiguration (TCP)  1731   Styring af lydopkald (TCP)  Dynamisk  H.323 styring af opkald (TCP)  Dynamisk  H.323 streaming [RTP (Realtime Transport Protocol) via UDP (User Datagram Protocol)]
Hvis du vil oprette udgående NetMeeting-forbindelser gennem en firewall, skal firewall'en være konfigureret til at gøre følgende:
 • Passere gennem primære TCP-forbindelser på port 522, 389, 1503, 1720 og 1731.
 • Passere gennem sekundære UDP-forbindelser på dynamisk tildelte porte (1024-65535).
Bemærk! Nogle firewalls kan passere gennem TCP-forbindelser på bestemte porte, men kan ikke passere gennem sekundære UDP-forbindelser på dynamisk tildelte porte. Når du opretter NetMeeting-forbindelser gennem disse firewalls, kan du ikke bruge lydfunktionerne i NetMeeting.

Derudover kan nogle firewalls passere gennem TCP-forbindelser på bestemte porte og sekundære UDP-forbindelser på dynamisk tildelte porte, men kan ikke gøre et vilkårligt antal interne IP-adresser virtuelle eller kan ikke gøre det dynamisk. I forbindelse med disse firewalls kan du oprette NetMeeting-forbindelser fra computere inden for firewall'en til computere uden for firewall'en, og du kan bruge lydfunktionerne i NetMeeting, men du kan ikke oprette forbindelser fra computere uden for firewall'en til computere inden for firewall'en.

H.323-protokollen til opkaldskonfiguration (via port 1720) opnår dynamisk en aftale om en TCP-port til brug for H.323-protokollen til styring af opkald. Både protokollen til styring af lydopkald (via port 1731) og H.323-protokollen til opkaldskonfiguration (via port 1720) opnår dynamisk en aftale om UDP-porte (User Datagram Protocol) til brug for H.323-streamingprotokollen, der kaldes realtidsprotokollen (RTP). I NetMeeting er to porte bestemt på hver side af firewall'en til lyd- og videostreaming. Disse dynamisk aftalte porte vælges vilkårligt blandt alle de porte, der kan tildeles dynamisk.

NetMeeting-katalogtjenester kræver enten port 389 eller port 522, afhængigt af, hvilken type server du bruger. Internet Locator Servers (ILS'er), der understøtter LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) til NetMeeting 2.0 eller nyere, kræver port 389. User Location Servers (ULS'er), der er udviklet til NetMeeting 1.0, kræver port 522.
2.00
Egenskaber

Artikel-id: 158623 – Seneste udgave 12/04/2015 15:42:34 – Udgave 2.2

Microsoft NetMeeting 2.0 Standard, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 - 2. udgave, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto netmtg KB158623
Feedback