INFO: Liste over brugertilpassede kontrolelementer fra Visual Basic version 4.0, der er forældede i Visual Basic version 5.0

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA172193
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Følgende brugertilpassede kontrolelementer (til ActiveX), der blev leveret med Visual Basic 4.0, installeres ikke med Visual Basic 5.0:
  AniBtn32.OCX  Gauge32.OCX  Graph32.OCX  Grid32.OCX   KeySta32.OCX  MSOutl32.OCX  MSRDC32.OCX  Spin32.OCX   ThreeD32.OCX				

Disse kontrolelementer er blevet erstattet af andre brugertilpassede kontrolelementer (til ActiveX) eller forbedrede integrerede kontrolelementer. Microsoft understøtter ikke brugen af disse kontrolelementer i Visual Basic 5.0. I denne artikel beskrives hvert enkelt af disse Visual Basic 4.0-kontrolelementer, og hvordan du opnår den samme funktionalitet i Visual Basic 5.0.
Yderligere Information
Der følger en kort beskrivelse af hvert af de forældede brugertilpassede kontrolelementer (til ActiveX) fra Visual Basic 4.0. og de kontrolelementer, der erstatter dem i Visual Basic 5.0.

AniBtn32.OCX

Kontrolelementet Animated Button er en fleksibel knapkontrol, der lader dig bruge alle slags ikoner, bitmaps eller metafiler til at definere dine egne knapper. Den lader dig også oprette animerede knapper eller knapper med flere tilstande.

Det integrerede kontrolelement Command Button i Visual Basic 5.0 understøtter nu egenskaben Picture. Egenskaben Picture understøtter følgende typer grafik: bitmap, ikon, metafil, GIF og JPEG.

Kontrolelementet Animation kan bruges til at oprette knapper, der viser animationer. Dette kontrolelement er inkluderet i Windows Common Controls-2, ComCt232.OCX.

Gauge32.OCX

Kontrolelementet Gauge opretter brugerdefinerede målere, enten lineære (udfyldte) eller med visere. Dette kontrolelement kan anvendes til termometre, brændstofmålere, procent fuldført-indikatorer eller andre typer analoge målere.

I Visual Basic 5.0 skal du bruge kontrolelementet ProgressBar, der findes i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX.

Graph32.OCX

Kontrolelementet Graph muliggør programmering af grafer og diagrammer i Visual Basic-objekter.

I Visual Basic 5.0 leverer kontrolelementet MSChart, MSChart.OCX, en tilsvarende funktionalitet.

Grid32.OCX

Kontrolelementet Grid viser en serie rækker og kolonner.

I Visual Basic 5.0 skal du bruge kontrolelementet FlexGrid, MSFlxGrd.OCX.

KeySta32.OCX

Du kan bruge kontrolelementet Key State til at få vist eller ændre tilstanden CAPS LOCK, NUM LOCK, INS og SCROLL LOCK på tastaturet.

I Visual Basic 5.0 kan du ændre status for CAPS LOCK, NUM LOCK, INS og SCROLL LOCK med kommandoen SendKeys eller med API-kommandoer i Windows. Status for ovennævnte taster kan vises ved hjælp af kontrolelementet StatusBar. Kontrolelementet StatusBar findes i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX.

MSOutl32.OCX

Kontrolelementet Outline er en særlig type liste, hvor du kan vise elementer hierarkisk på en liste. Det er nyttigt, hvis du vil vise biblioteker og filer i et filsystem.

I Visual Basic 5.0 leverer kontrolelementet TreeView en tilsvarende funktionalitet. Kontrolelementet TreeView findes i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX. Hvis du vil vise biblioteker og filsystemer, kan du bruge de integrerede kontrolelementer DriveListBox, DirListBox og FileListBox.

MSRDC32.OCX

Giver adgang til data, der er gemt i en ekstern ODBC-datakilde. Kontrolelementet Remote Data lader dig gå fra række til række i et resultatsæt samt vise og ændre data i bundne kontrolelementer.

I Visual Basic 5.0 er dette kontrolelement blevet erstattet af MSRDC20.OCX.

Spin32.OCX

Knappen Spin er en skalaknap, som du kan bruge med et andet kontrolelement til at forøge eller formindske tal. Du kan også bruge den til at gå frem og tilbage i en række værdier eller på en liste over elementer.

I Visual Basic 5.0 skal du bruge kontrolelementet UpDown, der findes i Windows Common Controls-2, ComCt232.OCX.

ThreeD32.OCX

ThreeD32.OCX leverer tredimensionelle versioner af adskillige integrerede kontrolelementer i Visual Basic, f.eks. 3D Command Button og 3D CheckBox.

De fleste af de funktioner, dette kontrolelement leverede, er blevet inkorporeret i hvert enkelt af de integrerede kontrolelementer i Visual Basic 5.0.

BEMÆRK! De forældede kontrolelementer, der er vist ovenfor, understøttes ikke længere i Visual Basic 5.0-programmer. Af hensyn til kompatibilitet med ældre programmer er adskillige af filerne dog tilgængelige på installations-cd-rom'en til Visual Basic 5.0 på følgende placering:
Tools\Controls

Der findes detaljerede anvisninger om installation af ældre versioner af kontrolelementerne i filen README.TXT i den samme mappe.
Referencer
Hjælp-filen Custom Control Reference, der findes i mappen Tools\Controls på installations-cd-rom'en til Visual Basic 5.0.

Filen ReadMe.Txt, der findes i mappen Tools\Controls på installations-cd-rom'en til Visual Basic 5.0.

Visual Basic Books On-Line\Visual Basic Help\Controls Reference\ActiveX Controls.
Egenskaber

Artikel-id: 172193 – Seneste udgave 12/04/2015 17:32:56 – Udgave 3.1

Microsoft Visual Basic Control Creation Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb32bitonly kbinfo KB172193
Feedback