Sådan foretages fejlfinding af problemer med at lukke Windows 98

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA202633
Sammenfatning
I denne artikel beskrives, hvordan du kan foretage fejlfinding af problemer i forbindelse med, at du forsøger at lukke og genstarte computeren.

Bemærk, at disse oplysninger også er tilgængelige i guiden til fejlfinding af start og lukning af Windows 98. Microsoft anbefaler, at du bruger guiden, men du kan også læse denne tekstbaserede artikel. Guiden til fejlfinding af start og lukning af Windows 98 findes på følgende Microsoft-websted: Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
273746 Sådan foretages fejlfinding af problemer med at lukke Windows Me (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere Information
Problemer med at lukke Windows 98 kan skyldes en eller flere af følgende årsager:
 • Inkompatible, beskadigede eller uoverensstemmende enhedsdrivere
 • En beskadiget afslut-lydfil
 • Forkert konfigureret eller beskadiget hardware
Hvis du vil foretage fejlfinding af disse problemer, skal du udføre følgende trin i rækkefølge med ét trin ad gangen og afprøve systemet efter hvert trin for at afgøre, om problemet er blevet løst. Hvis problemet ikke er løst, skal du fortsætte til næste trin.
 1. Hvis du har installeret ny hardware eller software på computeren, skal du afinstallere den og kontrollere, om lukkeproblemet er blevet løst. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte hardware- eller softwareproducenten.
 2. Start computeren i fejlsikret tilstand, og luk den derefter. Hvis computeren ikke lukkes korrekt i fejlsikret tilstand, kan der være problemer med kompatibiliteten mellem Windows 98 og computerens BIOS. Oplysninger om, hvordan du kontakter din hardwareforhandleren, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  Kontaktoplysningerne om tredjepart er medtaget i denne artikel som en hjælp til, at du kan finde den tekniske support, du har behov for. Disse kontaktoplysninger kan ændres uden varsel. Microsoft kan ikke garantere, at kontaktoplysningerne vedrørende tredjepart er korrekte.
  Oplysninger om, hvordan du kontakter P1, finder du ved at klikke på et af nedenstående artikelnumre for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, A-K (artiklen er evt. på engelsk)

  60781 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, L-P (artiklen er evt. på engelsk)

  60782 Kontaktoplysninger for hardware- og softwareleverandører, Q-Å (artiklen er evt. på engelsk)

  De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken stiltiende eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
  • Fastslå, om lukkeproblemet skyldes en kommando eller driver, der indlæses automatisk fra filen Win.ini, System.ini, Autoexec.bat eller Config.sys, eller om et program i mappen Start er i konflikt med startprocessen. Du kan gøre det ved at foretage fejlfinding ved en ren start.

   Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding ved ren start, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   192926 Sådan udføres fejlfinding ved ren start af Windows 98 (artiklen er evt. på engelsk)
  • Deaktiver nogle enhedsdrivere. Nogle af de mest almindelige enhedsdrivere, der kan give problemer, er enhedsdrivere til lydkort, skærmkort og netvækskort. Deaktiver en eller flere enheder i følgende kategorier:
   • Skærmkort
   • Diskettecontrollere
   • Harddiskcontrollere
   • Tastatur
   • Mus
   • Netværkskort
   • PCMCIA-sokkel
   • Porte
   • SCSI-controllere
   • Enheder til lyd, video og spil
   Sådan deaktiverer du enhedsdrivere:
   1. Højreklik på Denne computer på skrivebordet, klik på Egenskaber, og klik derefter på fanen Enhedshåndtering.
   2. Dobbeltklik på en enhedstype, f.eks. Lyd, Video eller Spilleenheder.
   3. Klik på en af de anførte enheder, og klik derefter på Egenskaber.
   4. Marker afkrydsningsfeltet Deaktiver i denne hardwareprofil.

    Vigtigt! Noter alle de enheder, du deaktiverer, så du senere kan aktivere dem igen.
   5. Klik på OK, klik på OK igen, og genstart derefter computeren.
   Prøv at genstarte computeren for at finde ud af, om problemet er løst. Hvis computeren ikke lukkes korrekt, skal du gentage trin a - e, men deaktivere en anden hardwareenhed under trin d. Hvis du vil afprøve skærmkortet, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive msconfig (uden anførselstegn), klikke på OK, klikke på Avanceret, markere afkrydsningsfeltet VGA 640x480x16 og derefter klikke på OK. Hvis du deaktiverer lydkortet, skærmkortet og netværkskortet, og problemet stadig ikke er løst, skal du genaktivere disse enheder ved at følge trin a - e, men i trin d skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Deaktiver i denne hardwareprofil, og fortsæt derefter med trin 4.

   Bemærk! Hvis du ikke kan ændre skærmkortet ved hjælp af disse trin, skal du ændre skærmkortets driver til "Standard VGA". Sådan gøres det:
   1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm.
   2. Klik på Avanceret under fanen Indstillinger, og klik derefter på Skift under fanen Kort.
   3. Klik på Næste, klik på Vise en liste med alle drivere på en bestemt placering, så du kan vælge den driver, du vil bruge, og klik derefter på Næste.
   4. Klik på Vis al hardware, klik på Standardskærmtyper i boksen Producent, klik på Standardskærmkort (VGA) i boksen Modeller, og klik derefter på Næste.
   5. Klik på Ja, klik på Næste, og klik derefter på Udfør.
   6. Klik på Luk, klik på Luk, og klik derefter på Ja, når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.
   Hvis problemet bliver løst, når du ændrer skærmkortet til Standard VGA-driveren, kan du kontakte producenten af skærmkortet for at høre, om der findes en opdateret driver til Windows 98-skærmkortet.

   Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding af skærmproblemer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   127139 Fejlfinding i forbindelse med skærmproblemer i Windows (artiklen er evt. på engelsk)
   Yderligere oplysninger om, hvordan du foretager fejlfinding af enhedsdriver- og hardwareproblemer, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   133240 Fejlfinding af enhedskonflikter vha. Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)
  • Find ud af, om lukkeproblemerne skyldes virtuelle enhedsdriverfiler (.vdx). Sådan gøres det:
   1. Genstart computeren, og mens det sker, skal du trykke på CTRL og holde tasten nede, indtil menuen Start i Windows 98 vises.
   2. Vælg Trinvis bekræftelse, og tryk på ENTER.
   3. Tryk på Y, når du får en af følgende prompter, og tryk på N ved alle andre prompter: - Indlæs Doublespace-driver - Opdater systemdatabasen - ENHED=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - ENHED=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS - Indlæs den grafiske Windows-brugerflade - Indlæs alle Windows-drivere
   4. Når alle Windows-drivere er indlæst, bliver du bedt om at indlæse alle statiske .vxd-filer én ad gangen. Noter hvert statisk .vxd-filnavn, og svar "Nej" for at undgå at indlæse hver fil. Følgende liste er en ufuldstændig liste over Microsofts statiske .vxd-filer:
      +-----------------------------------------+  | Statisk .vxd-fil | Understøtter |  +-----------------------------------------+  | Vnetsup.vxd   | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Ndis.vxd     | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Ndis2sup.vxd   | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Javasup.vxd   | Microsoft Java    |  +-----------------------------------------+  | Vrtwd.386    | Ur        |  +-----------------------------------------+  | Vfixd.vxd    | Videotelefonhjælp  |  +-----------------------------------------+  | Vnetbios.vxd   | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Vserver.vxd   | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Vredir.vxd    | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Dfs.vxd     | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Ndiswan.vxd   | Microsoft-netværk |  +-----------------------------------------+  | Msmouse.vxd   | Microsoft Mouse   |  +-----------------------------------------+							
   Prøv at genstarte computeren for at finde ud af, om problemet er løst. Hvis computeren lukkes korrekt, kan du afgrænse problemet yderligere ved at gentage trin a - d, men nøjes med at svare "Ja" til én af filerne på listen ovenfor og derefter genstarte computeren. Afprøv hver fil ved at genstarte computeren og svare "Ja" til en ny fil hver gang. Hvis computeren ikke lukkes korrekt, vedrører problemet den sidst valgte statiske .vxd-fil.

   Kontroller egenskaberne for den inkompatible statiske .vxd-fil for at fastslå, hvilket program den er tilknyttet. Afinstaller og geninstaller programmet for at erstatte .vxd-filen med en ny kopi af filen.

   Yderligere oplysninger om systemkonfigurationsværktøjet finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   181966 Systemkonfigurationsprogrammets avancerede fejlfindingsindstillinger (artiklen er evt. på engelsk)
  • Installer Windows 98 i en ny mappe. Dette er måske den hurtigste metode til at fastslå, om problemet skyldes en hardwarefejl. Hvis du installerer Windows i en ny mappe og stadig har problemer med at lukke systemet, kan du kontakte hardwareproducenten for at høre, om der findes en opdateret BIOS eller en anden løsning.

   Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer Windows 98 i en ny mappe, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
   193902 Sådan installeres Windows 98 i en ny mappe (artiklen er evt. på engelsk)
 3. Deaktiver hurtig lukning. Du kan deaktivere hurtig lukning ved at følge disse trin:

  1. Klik på Start, peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Systemværktøjer, og klik derefter på Systemoplysninger.
  2. Klik på Værktøj til systemkonfiguration i menuen Funktioner.
  3. Klik på Avanceret under fanen Generelt.
  4. Marker afkrydsningsfeltet Deaktiver hurtig lukning, klik på OK, og klik derefter på OK.
  5. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren.
  Yderligere oplysninger om, hvordan du deaktiverer hurtig lukning, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
  187607 Sådan deaktiveres hurtig lukning i Windows 98 (artiklen er evt. på engelsk)
  Prøv at genstarte computeren for at finde ud af, om problemet er løst. Hvis computeren ikke lukkes korrekt, skal du fortsætte med næste trin.
 4. Find ud af, om lukkeproblemet skyldes en beskadiget afslut-lydfil. Sådan gøres det:
  1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Lyde.
  2. Noter navnet på og placeringen af lyden Afslut Windows, klik på Afslut Windows i boksen Hændelser, og klik derefter på Ingen i boksen Navn.
  3. Klik på OK, og genstart derefter computeren.
  Prøv at genstarte computeren for at finde ud af, om problemet er løst. Hvis computeren ikke lukkes korrekt, skal du gentage trin A til C, men i trin B skal du gendanne den oprindelige Afslut Windows-lyd og derefter fortsætte med næste trin. Hvis det løser problemet, er din Afslut Windows-lyd beskadiget, og du bliver nødt til et erstatte den.
 5. Find ud af, om APM (Advanced Power Management) er årsag til lukkeproblemet, ved at deaktivere APM: Bemærk, at ikke alle computere har APM-funktioner. Sådan gøres det:
  1. Klik på Start, peg på Indstillinger, klik på Kontrolpanel, dobbeltklik på System, og klik derefter på fanen Enhedshåndtering.
  2. Dobbeltklik på Systemenheder for at udvide den.
  3. Dobbeltklik på APM på listen over enheder, og marker derefter afkrydsningsfelterne Force APM 1.0 Mode og Deaktiver kontrol af strømstatus under fanen Indstillinger. Hvis indstillingerne allerede er aktiveret, kan du deaktivere dem ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne.
  4. Klik på OK, indtil du kommer tilbage til Kontrolpanel, og genstart derefter computeren.
  Prøv at genstarte computeren for at finde ud af, om problemet er løst. Hvis computeren ikke lukkes korrekt, skal du gentage trin a - d, men du skal fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne Force APM 1.0 Mode og Deaktiver kontrol af strømstatus, og derefter fortsætte med næste trin.
 6. Hvis du kører Windows 98 – 2. udgave og stadig har problemer med at lukke computeren, skal du læse følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
  238096 Problemer med at lukke Windows 98 – 2. udgave
Hvis dit lukkerelaterede problem ikke er beskrevet i denne artikel, kan du finde flere artikler om at lukke Windows 98 på følgende Microsoft-websted:

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken stiltiende eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.
start w98shutdown
Egenskaber

Artikel-id: 202633 – Seneste udgave 08/28/2006 05:26:22 – Udgave 4.0

Microsoft Windows 98 - 2. udgave, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbenv kbfaq kbhowto kbpowerman kbtshoot KB202633
Feedback