Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Hændelses-id 41 for Windows-kernefejl i Windows 7 eller i Windows Server 2008 R2: “Systemet er genstartet uden først at lukke korrekt”

Symptomer
Computeren genstarter, og en kritisk fejlmeddelelse registreres i hændelsesloggen:


Lognavn: System
Kilde: Microsoft-Windows-Kerne-Strøm
Hændelses-id: 41
Niveau: Alvorlig
Beskrivelse:
Systemet er genstartet uden først at lukke korrekt. Denne fejl kan opstå, hvis systemet er holdt op med at svare, er gået ned, eller strømmen uventet blev afbrudt.


Under fanen Detaljer vises følgende oplysninger:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Bemærk! Værdierne for Stop-fejlen BugcheckCode og BugcheckParameters kan variere.
Årsag
Hændelses-id for kernestrøm: Fejl 41 oprettes i forskellige scenarier, hvor computeren lukker eller genstarter uventet. Når den computer, der kører Windows, starter, udføres der en kontrol for at afgøre, om computeren blev lukket korrekt. Hvis computeren ikke blev lukket korrekt, oprettes der en meddelelse af typen kernestrømhændelse 41. I følgende tre scenarier oprettes der muligvis en Hændelse 41.

Scenarie 1
En Stop-fejl opstår, og computeren genstarter. Når der opstår en Stop-fejl, skrives Stop-fejldataene i Hændelses-id 41 som en del af de ekstra hændelsesdata. Der kan være tilfælde, hvor Stop-fejlkodeoplysninger ikke kan skrives, før computeren genstarter eller lukker. Sådanne tilfælde behandles i scenarie 3.

Bemærk! Hændelsens BugcheckCode-data skrives i decimalformat i stedet for i det mere karakteristiske hexadecimale format. Decimalværdien skal derfor konverteres til en hexadecimal værdi. Dette er mere indgående beskrevet i afsnittet “Løsning”. 

Scenarie 2
Der trykkes på tænd/sluk-knappen på computeren, og den holdes inde i mindst fire sekunder. Denne handling noteres i hændelsesdataene som en post af typen PowerButtonTimestamp med en værdi, der er forskellig fra 0 (nul). Der kan være tilfælde, hvor vi ikke kan skrive PowerButtonTimestamp-oplysningerne, før computeren genstarter eller lukker. Sådanne tilfælde behandles i scenarie 3.
Scenarie 3
Stop-fejlkoden og PowerButtonTimestamp angives som nul. Forestil dig f.eks. følgende scenarier:
 • Værdien for Stop-fejlen BugcheckCode er angivet som nul. Omstændigheder kan forhindre, at oplysninger om Stop-fejlen BugcheckCode skrives, før computeren genstarter eller lukker. I så fald registreres værdien nul for BugcheckCode. Det kan også ske, at der ikke opstod nogen Stop-fejl, og at lukningen skyldtes et strømsvigt. På en bærbar computer kan dette f.eks. betyde, at batteriet blev fjernet eller helt tømt. På en stationær computer kan dette betyde, at stikket til computeren blev trukket ud, eller at der opstod en strømafbrydelse.
 • PowerButtonTimestamp er angivet som nul. Omstændigheder kan forhindre, at PowerButtonTimestamp-oplysningerne skrives, før computeren genstarter eller lukker. I så fald registreres værdien nul. Dette kan ske, hvis der trykkes på tænd/sluk-knappen, og denne holdes inde i mindst fire sekunder, når der i Windows kører en handling, der forhindrer, at hændelsen skrives til disken. Du kan også opleve dette scenarie, hvis computeren låste fuldstændigt og derfor ikke svarede på input, og det var nødvendigt at slukke computeren. Hvis du skal afgøre, om computeren ikke svarer, kan du prøve at trykke på tasten Caps Lock-tasten for at slå Caps-lyset på tastaturet til og fra.


Løsning
En hændelse af typen 41 bruges til at rapportere, at der er sket noget uventet, der forhindrer Windows i at lukke korrekt. Det kan derfor ske, at der ikke er nok oplysninger til eksplicit at angive, hvad der skete. Hvis du skal afgøre, hvad der muligvis skete og identificere en mulig løsning, er det vigtigt at vide, hvad der skete på computeren, på tidspunktet lige før hændelsen opstod.

Hvis hændelse 41 registreres, fordi strømmen til computeren blev afbrudt, kan du evt. overveje at anskaffe dig en UPS (Uninterruptible Power Supply), f.eks. en batteridrevet backupstrømforsyning. Det kan være, at problemet opstod på grund af, at en strømforsyning ikke fik strøm nok eller svigtede. Hvis du f.eks. tilføjede RAM eller ekstra enheder eller harddiske, da problemet opstod, kan strømforsyningen være en årsag til problemet.

Scenarie 1: Computeren genstartede, og der er en Stop-fejl af typen BugcheckCode i hændelsesdataene
Hvis Stop-fejlposten BugcheckCode i hændelses-id-dataene ikke er nul, skal du konvertere BugcheckCode-værdien fra decimal til hexadecimal. I næsten al dokumentation om Stop-fejlkoder angives koden som en hexadecimal værdi i stedet for en decimalværdi. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, og skriv derefter calc i feltet Søg.
 2. Klik på Vis, og klik derefter på Programmør.
 3. Kontrollér, at alternativknappen Dec er markeret på den venstre side af lommeregneren.
 4. Brug tastaturet til at skrive decimalværdien fra BugcheckCode-værdien.
 5. Klik på alternativknappen Hex på den venstre siden af lommeregneren.
Bemærk! Den værdi, som vises på lommeregneren, er nu den hexadecimale kode. Gentag denne fremgangsmåde for andre værdier, der ikke er nul.

Følgende eksempel indeholder en Stop-fejlpost af typen BugcheckCode fra hændelses-id 41:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Converts to 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


Bemærk! De nuller, der står foran koderne, vises normalt ikke. Når en BugcheckCode-post konverteres til et hexadecimalt format, skal den have otte cifre. 0x9F dokumenteres f.eks. normalt som 0x0000009f, og 0xA dokumenteres som 0x0000000A. Når du har identificeret den hexadecimale værdi, kan du besøge support.microsoft.com og søge efter den konverterede hexadecimale kode (0x0000009f) og ordet fejlkontrol.

Du kan finde flere oplysninger om "Sådan foretages fejlfinding af nedbrud med blå skærm i kernetilstand (for begyndere)" i følgende TechNet-blog. Siden er evt. på engelsk:

Scenarie 2: Luk computeren ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen inde
Hvis det er muligt, er den foretrukne måde at lukke Windows på at klikke på Start og derefter klikke på en mulighed for at slukke for eller lukke computeren. I så fald lukker operativsystemet alle filer, og alle tjenester og programmer, der kører, underrettes, så de kan skrive eventuelle data til disk og tømme eventuelle casher.

Hvis du er nødt til at trykke på og holde tænd/sluk-knappen inde for at omgå et problem, som begrænser computerens mulighed for at fungere som forventet, skal du køre en forespørgsel vedrørende de symptomer, du oplever, så du kan få hjælp til fejlfinding. “Hænger”, “svarer” eller måske “tom skærm” er eksempler på nøgleord, du kan bruge i søgningen.

Du kan finde flere oplysninger om en bestemt situation, hvor en computer måske holder op med at svare, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
974476 Computeren holder op med at svare, når en USB-enhed aktiveres fra selektiv USB-afbrydelsestilstand i Windows 7 eller i Windows Server 2008 R2Du kan også besøge Windows 7 Løsningscenter for at få hjælp til fejlfinding. Det kan du gøre ved at besøge følgende Microsoft-websted. Siden er evt. på engelsk:


Scenarie 3: Systemet genstarter tilfældigt, og der angives ikke nogen Stop-fejl af typen BugcheckCode, eller computeren reagerer slet ikke (hænger fuldstændigt)

Du kan kontrollere, om dette scenarie opstår, ved at trykke på Caps Lock-tasten på skrivebordet. Når du gør det, reagerer computeren muligvis slet ikke (hænger fuldstændigt), hvis Caps Lock-lyset på tastaturet ikke ændres, når du trykker på Caps Lock-tasten.

Dette scenarie indikerer normalt et problem med hardwaren. En anden mulighed er, at driveren forårsager problemet. Hvis du vil have hjælp til at isolere problemet, kan du undersøge følgende emner:
 1. Overclocking: Deaktiver overclocking, og se, om problemet opstår, når systemet kører ved den korrekte hastighed.
 2. Kontrollér hukommelsen: Kontrollér hukommelsen ved hjælp af hukommelseskontrol. Kontrollér, at hver hukommelseschip har samme hastighed og er konfigureret korrekt i systemet.
 3. Strømforsyning: Kontrollér, at strømforsyningens watttal er stort nok til at håndtere de installerede enheder korrekt. Hvis du har tilføjet hukommelse, installeret en nyere processor, installeret ekstra drivere eller tilføjet eksterne enheder, kan sådanne enheder kræve mere energi end den aktuelle strømforsyning hele tiden kan levere.
 4. Overophedning: Kontrollér, om systemet er overophedet, ved at tjekke temperaturen inde i hardwaren.
 5. Standarder: Brug systemstandarder, og kør systemet.

Hvis du oplever, at computeren opretter en Stop-fejl, der indeholder en BugcheckCode-værdi, der ikke er rapporteret i en id 41-hændelse, skal du ændre computerens genstartsfunktionsmåde. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Højreklik på Denne computer, og klik derefter på Egenskaber.
 2. Klik på Avancerede systemindstillinger.
 3. Klik på fanen Avanceret.
 4. Klik på Indstillinger i sektionen Start og Genoprettelse.
 5. Klik for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Genstart automatisk.

Yderligere Information
Vlastnosti

ID článku: 2028504 - Poslední kontrola: 09/07/2010 14:14:00 - Revize: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008 R2

 • KB2028504
Váš názor
dy>