Du får vist fejlmeddelelsen "Der er for mange forskellige celleformater" i Excel

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Symptomer
Når du formaterer en celle eller en række celler i Microsoft Excel 2003, kan du få vist følgende fejlmeddelelse: 

Der er for mange forskellige celleformater.
 
Excel har fundet en fejl og var nødt til at fjerne noget af formateringen for at undgå at beskadige projektmappen.

I Microsoft Excel 2013, 2010 eller 2007 kan filerne medføre følgende fejlmeddelelse:

Excel fandt ulæseligt indhold i filen.

Andre scenarier, der er knyttet til typografier, omfatter:

1. Når du åbner en fil, er al formatering fjernet.

2. Filstørrelsen vokser, når du kopierer og indsætter data mellem projektmapper.

3. Manglende evne til at indsætte data:

I Microsoft Excel vises

"Microsoft Excel kan ikke indsætte data."
 
Alle menupunkter for "Sæt ind" eller tastaturgenvejen Ctrl+V ignoreres, og der er ingen resultater, selvom udklipsholder ikke er tom.


Årsag
Dette problem opstår, når projektmappen indeholder mere end ca. 4.000 forskellige kombinationer af celleformater i Excel 2003 eller 64.000 i Excel 2007 og nyere. En kombination er defineret som et entydigt sæt formateringselementer, der anvendes for en celle. En kombination indeholder al skrifttypeformatering (for eksempel: skrifttype, skriftstørrelse, kursiv, fed og understreget), kanter (for eksempel: placering, tykkelse og farve), cellemønstre, talformatering, justering og cellebeskyttelse.

BEMÆRK! Hvis to eller flere celler deler den samme formatering, bruger de en kombination af formatering. Men hvis der er forskel i formateringen mellem cellerne, bruger hver celle en forskellig kombination.

I Excel kan mængden af typografi stige, når du kopierer data mellem projektmapper, da der kopieres brugerdefineret typografi.

En projektmappe, der har mere end 4.000 typer typografi, kan åbnes i Excel 2007 og nyere (på grund af den øgede grænse for formatering), men der vises en fejl i Excel 2003.
Løsning
1. Hvis du vil undgå, at integreret typografi duplikeres, når der kopieres, skal du kontrollere, at du har installeret de nyeste opdateringer til Excel fra Windows Update. 

2. Med følgende artikler i Knowledge Base kan du deaktivere kopiering af brugerdefineret typografi mellem projektmapper i én forekomst af Excel, når du flytter eller kopierer et regneark. Installér og tilføj registreringsdatabasenøglen fra følgende artikel.

Ubenyttet typografi kopieres fra én projektmappe til en anden i Excel 2007


3. Hvis du vil rydde op i projektmapper, hvor der allerede er adskillige typografier, skal du køre en af følgende:

Excel-formater (xlsx, xlsm)


Binære Excel-filformater (xls, xlsb) eller adgangskodebeskyttede/krypterede projektmapper.

4. Forenkling af formatering i dine projektmapper. Følgende er f.eks. forslag til forenkling af formatering:
  • Brug en standardskrifttype. Hvis den samme skrifttype bruges til alle celler, reduceres antallet af kombinationer af formatering.
  • Hvis du anvender kanter i et regneark, skal du bruge dem konsekvent.

    BEMÆRK! Hvis du anvender en kant på højre side af en celle, er det ikke nødvendigt at anvende en kant på venstre side af den celle, der er til højre, da kanterne overlapper.
  • Hvis du anvender mønstre for cellerne, skal du fjerne mønstrene ved at klikke på Ingen farve på fanen Mønstre i dialogboksen Formatér celler.
  • Brug typografier til at standardisere den formatering, der anvendes i hele projektmappen.
BEMÆRK! Når du har forenklet eller standardiseret formateringen i projektmappen, skal du gemme projektmappen, lukke den og derefter åbne den igen, før du anvender yderligere celleformatering.Yderligere Information
I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at have en begrænsning på ca. 4.000 forskellige kombinationer af formatering for en enkelt projektmappe. Dette problem opstår sandsynligvis kun, når projektmappen indeholder et stort antal regneark, hvor der bruges forskellig formatering, eller når et stort antal celler er formateret forskelligt.
XL2003 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2003 Excel2007 Excel2010 Excel2013
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 213904 – Seneste udgave 02/26/2013 13:40:00 – Udgave 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

  • dftsdahomeportal kberrmsg kbprb KB213904
Feedback