Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Excel: Metode til finde ud af, om et år er et skudår

Sammenfatning
I denne artikel beskrives det, hvordan du finder ud af, om et år i en anvendt dato i et Microsoft Excel-dokument er et skudår.
Yderligere Information
Det datosystem, der anvendes af Excel, er baseret på den gregorianske kalender, der blev oprettet første gang i 1582 af pave Gregor d. 13. Denne kalender blev udviklet til udligne de forskydninger, der var i den knapt så præcise julianske kalender.

I den gregorianske kalender består et år normalt af 365 dage. Da den faktiske længde på et stjerneår (den tid, det tager jorden at dreje én gang rundt om solen) rent faktisk er på 365,25635 dage, bruges skudåret på 366 dage én gang hvert fjerde år til at udligne den forskydning, der opstår efter tre normale (men korte) år. Alle år, der er delelig med fire, er et skudår: 1988, 1992 og 1996 er f.eks. skudår.

Der er dog stadigvæk små forskydninger, der skal tages i betragtning. Denne forskydning elimineres ved, at den gregorianske kalender fastsætter, at et år, der er deleligt med 100, f.eks. 1900, kun er et skudår, hvis det også er deleligt med 400.

Derfor er følgende år IKKE skudår
1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600
, da de er delelige med 100, men IKKE med 400.

Følgende år ER skudår
1600, 2000, 2400
, da de er delelige med både 100 og 400.

Da Microsoft Excel-versioner, der er ældre end Excel 97, kun håndterer år fra 1900 til 2078, er det kun året 1900, der er underlagt 100/400-udelukkelsesreglen for skudår i Microsoft Excel. Hvis Microsoft Excel skal være kompatibelt med andre programmer, behandles år 1900 dog som et skudår.

Du kan finde flere oplysninger i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
214058 Excel 2000: Dage i ugen op til 1. marts 1900 er forkerte. Artiklen er evt. på engelsk.

Metode til at finde ud af, om et år er et skudår

Hvis du vil finde ud af, om et år er et skudår, skal du følge disse trin:
 1. Hvis året er deleligt med fire, skal du gå til trin 2. Ellers skal du gå til trin 5.
 2. Hvis året er deleligt med 100, skal du gå til trin 3. Ellers skal du gå til trin 4.
 3. Hvis året er deleligt med 400, skal du gå til trin 4. Ellers skal du gå til trin 5.
 4. Året er et skudår (det har 366 dage).
 5. Året er ikke et skudår (det har 365 dage).

Formel til at finde ud af, om et år er et skudår

Følgende formel bestemmer, om det år, der er angivet i en celle (i dette eksempel celle A1), er et skudår:

=IF(OR(MOD(A1,400)=0,AND(MOD(A1,4)=0,MOD(A1,100)<>0)),"Skudår", "IKKE et skudår")
  Hvis værdien i celle A1 er    Returnerer formlen følgende  ----------------------------------------------------------  1992                  Skudår  2000                  Skudår  1900                  IKKE et skudår				
XL2000 y2k years leapyear 365 366 xl2002 xl2001 xl98 xl97
Egenskaber

Artikel-id: 214019 – Seneste udgave 02/25/2008 20:57:00 – Udgave 3.1

Microsoft Excel 2000 Standard, Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Excel 97 Standard, Microsoft Excel 2001 til Macintosh, Microsoft Excel 98 til Macintosh

 • kbhowto KB214019
Feedback