Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Du får vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme en fil i Excel

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Symptomer
Når du prøver at gemme et dokument i Microsoft Excel, kan en af følgende fejlmeddelelser blive vist.

Meddelelse 1

Kan ikke få adgang til filnavn

Meddelelse 2

Disken er fyldt.

Meddelelse 3

Dokumentet er ikke gemt.

Meddelelse 4

Dokumentet er ikke fuldstændigt gemt.

Meddelelse 5

Dokumentet er ikke gemt. En tidligere gemt kopi er blevet slettet.

Dokumentet er ikke gemt.

Meddelelse 6

Filnavn.xls er låst for redigering af brugernavn. Klik på Giv besked for at åbne en skrivebeskyttet kopi af dokumentet og få besked, når dokumentet ikke længere er i brug.
Årsag
Problemet kan opstå, når den proces, der anvendes af Excel til at gemme filer, afbrydes. Hvis du for eksempel gemmer på et eksternt drev, som f.eks. et netværksdrev, og forbindelsen er blevet afbrudt. Eller hvis du gemmer på et flytbart medie, f.eks. en diskette, og disketten er blevet fjernet.
Løsning
Gem projektmappen på et andet diskdrev, hvis du vil fortsætte med at arbejde med denne fil. Du skal genoprette forbindelsen eller afhjælpe problemet med det oprindelige destinationsdrev, før du kan gemme på dette drev igen.
Yderligere Information
Når du arbejder med en fil, gemmer Microsoft Excel filen under et midlertidigt filnavn og placerer denne fil i samme mappe som den oprindelige fil. Når du gemmer din fil, slettes den oprindelige fil, og den midlertidige fil omdøbes til navnet på den oprindelige fil.

Hvis denne proces afbrydes, gemmes din fil evt. ikke korrekt, eller du finder måske én eller flere midlertidige filer i den mappe, hvor du forsøgte at gemme filen. Desuden kan du evt. få vist én eller flere advarsler og fejlmeddelelser.

Nedenstående oplysninger indeholder en liste over nogen af de eventuelle meddelelser, du kan få vist, og forklaring på, hvorfor du måske får dem vist.

"Kan ikke få adgang til <filnavn>"

Det drev, du gemmer på, er et netværksdrev, og du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at gemme på dette drev. Gem på dit lokale diskdrev eller på en diskette.

"Disken er fyldt"

Det drev, du gemmer på, har ikke tilstrækkelig plads til den midlertidige fil. Slet nogle filer fra det aktuelle drev, eller gem på et andet drev eller på en diskette.

"Dokumentet er ikke gemt" eller "Dokumentet er ikke fuldstændigt gemt"

Processen blev afbrudt under oprettelsen af den midlertidige fil, fordi du trykkede på ESC eller på grund af en hardware- eller softwarefejl, eller fordi der var opstået en anden mediefejl. Den oprindelige fil er stadig intakt og, medmindre der er fejl ved computeren eller arbejdsstationen, er den version af filen, der indeholder dine oprindelige ændringer, stadig åben i hukommelsen. Gem filen på et andet drev. Hvis der er fejl ved computeren eller arbejdsstationen, kan du bruge den oprindelige fil. Bemærk, at alle de ændringer, der er foretaget i den sidste version, vil være gået tabt.

"Dokumentet er ikke gemt. En tidligere gemt kopi er blevet slettet.

Processen blev afbrudt under sletning af den oprindelige fil eller under omdøbning af den midlertidige fil. Dette problem vil opstå af samme årsager som den situation, der beskrives i afsnittet "'Dokumentet er ikke gemt" eller "Dokumentet er ikke fuldstændigt gemt". I dette tilfælde er den oprindelige fil gået tabt (selvom den midlertidige fil måske kan læses). Brug den oprindelige fil, hvis der er fejl ved computeren eller arbejdsstationen. Hvis afbrydelsen blev forårsaget af noget andet, er den version af filen, der indeholder dine aktuelle ændringer, stadig åben i hukommelsen. Gem filen på et andet drev.
Referencer
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
223816 Fejlmeddelelse: Disken er fuld. Artiklen er evt. på engelsk.
223812 Fejlmeddelelse: Dokumentet er ikke gemt. Artiklen er evt. på engelsk.
XL2007 XL2000 temp XL2002 XL2003 XL97
Egenskaber

Artikel-id: 214073 – Seneste udgave 06/03/2008 14:36:50 – Udgave 5.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Excel 2000 Standard, Microsoft Excel 97 Standard

  • kbsavefile kberrmsg kbprb KB214073
Feedback
/html> tml>y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>did=1&t=">;t=">