Sådan konfigureres en autoritativ tidsserver i Windows 2000.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Vigtigt! Denne artikel indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Husk at tage en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du redigerer den. Kontroller, at du ved, hvordan registreringsdatabasen gendannes, hvis der opstår problemer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner, redigerer og tager sikkerhedskopier af registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
Du kan finde en Microsoft Windows XP-version af denne artikel under 314054.
Sammenfatning
I denne artikel beskrives det, hvordan tjenesten Windows-tid i Microsoft Windows Server 2000 konfigureres. Tjenesten Windows-tid kan konfigureres, så den bruger et internt hardwareur eller en ekstern tidskilde. Vi anbefaler, at du bruger et internt hardwareur.
Introduktion
Windows indeholder W32Time, som er det tidstjenesteværktøj, der kræves til Kerberos-godkendelsesprotokol. Formålet med tjenesten Windows-tid er at sikre, at der bruges fælles tid på alle de computere i organisationen, der kører Windows 2000 eller nyere versioner. Tjenesten Windows-tid bruger en hierarkisk relation, der styrer autoriteter og ikke tillader løkker for at sikre korrekt fælles tidsbrug.

Som standard bruger Windows-baserede computere følgende hierarki:
 • Alle stationære klientcomputere udpeger den godkendende domænecontroller som deres partner for indgående tid.
 • Alle medlemsservere følger samme proces som de stationære klientcomputere.
 • Domænecontrollere kan nominere den primære domænecontrollers (PDC) Operation Master som deres partner for indgående tid, men kan bruge en overordnet domænecontroller baseret på et lags nummerering.
 • Alle PDC Operations Masters følger domænehierarkiet ved valg af partner for indgående tid.
Ved at følge dette hierarki bliver PDC Operations Master i roden af området den autoritative tidsserver for organisationen. Det anbefales, at du konfigurerer den autoritative tidsserver til at opsamle klokkeslættet fra en hardwarekilde. Når du konfigurerer den autoritative tidsserver til at blive synkroniseret med en tidskilde fra internettet, er der ingen godkendelse. Det anbefales desuden, at du reducerer indstillingerne af tidskorrektion for servere og enkeltstående klienter. Hvis du følger disse anbefalinger, betyder det større præcision og sikkerhed i domænet.
Yderligere Information

Sådan konfigureres tjenesten Windows-tid til anvendelse af et internt hardwareur

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis registreringsdatabasen ikke redigeres korrekt ved hjælp af Registreringseditor eller en tilsvarende metode. Disse problemer kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at sådanne problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på eget ansvar.

Det anbefales, at du konfigurerer den autoritative tidsserver til at hente tiden fra en hardwarekilde. Når du konfigurerer den autoritative tidsserver til at blive synkroniseret med en tidskilde fra internettet, er der ingen godkendelse. Hvis du vil konfigurere tjenesten Windows-tid til at bruge et internt hardwareur, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen, og klik derefter på den:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Højreklik på ReliableTimeSource i højre rude, og klik derefter på Rediger.
 4. Skriv 1 i Rediger DWORD-værdi i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 5. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen, og klik derefter på den:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Højreklik på LocalNTP i højre rude, og klik derefter på Rediger.
 7. Skriv 1 i Rediger DWORD-værdi i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 8. Afslut registreringseditoren.
 9. Skriv følgende kommando ud for kommandoprompten for at genstarte tjenesten Windows-tid, og tryk derefter på ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Kør følgende kommando på alle andre computere end tidsserveren for at nulstille den lokale computers tid i forhold til tidsserveren:
  w32tm -s
Bemærk! Du må ikke konfigurere tidsserveren til at synkronisere med sig selv. Hvis du konfigurerer tidsserveren til synkronisering med sig selv, registreres følgende hændelser i programloggen:

Tidsprovideren NtpClient kan ikke opnå forbindelse til eller modtager i øjeblikket ugyldige data fra 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).Der er ikke modtaget svar fra den manuelle peer 192.168.1.1 efter otte forsøg på kontakt. Denne peer bliver slettet som tidskilde, og NtpClient vil forsøge at finde en ny peer at synkronisere fra.Tidsprovideren NtpClient er konfigureret til at hente klokkeslæt fra en eller flere tidskilder, men ingen af kilderne er tilgængelige i øjeblikket. Der forsøges ikke at oprette forbindelse til en kilde i 960 minutter. NtpClient har ingen kilde til det korrekte klokkeslæt.Yderligere oplysninger om w32tm-kommandoen finder du ved at skrive følgende kommando på kommandolinjen:
w32tm /?

Sådan konfigureres tjenesten Windows-tid til anvendelse af en ekstern tidskilde

Administratorer kan konfigurere tjenesten Windows-tid på PDC Operations Master i roden af området til at genkende en ekstern SNTP-tidsserver (Simple Network Time Protocol) som autoritativ. Du kan f.eks. bruge Microsoft-tidsserveren (time.windows.com) som ekstern SNTP-tidsserver. Hvis du vil konfigurere tjenesten Windows-tid til at bruge en ekstern SNTP-tidsserver, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Kør, skriv regedit, og klik derefter på OK.
 2. Følg disse trin for at ændre servertypen til NTP:
  1. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen, og klik derefter på den:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Højreklik på TYPE i højre rude, og klik derefter på Rediger.
  3. Skriv NTP i Rediger DWORD-værdi i boksen Værdidata, og klik derefter på OK.
 3. Følg disse trin for at konfigurere serveren som en pålidelig tidskilde:
  1. Højreklik på ReliableTimeSource i højre rude, og klik derefter på Rediger.
  2. Skriv 1 i Rediger DWORD-værdi i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 4. Følg disse trin for at angive serveren LocalNTP til 0:
  1. Højreklik på LocalNTP i højre rude, og klik derefter på Rediger.
  2. Skriv 0 i Rediger DWORD-værdi i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 5. Følg disse trin for at angive tidskilderne:
  1. Højreklik på NtpServer i højre rude, og klik derefter på Rediger.
  2. Skriv Peers i Rediger DWORD-værdi i boksen Værdidata, og klik derefter på OK.

   Bemærk! Peers er pladsholder for en mellemrumssepareret liste over peers, hvorfra din computer henter tidsstempler. Hvert DNS-navn på listen skal være entydigt.
 6. Kun til Windows 2000 Service Pack 4 angives indstillingen for tidskorrektion. Det kan du gøre ved at følge nedenstående fremgangsmåde:
  1. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen, og klik derefter på den:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Højreklik på MaxAllowedClockErrInSecs i højre rude, og klik derefter på Rediger.
  3. Skriv TimeInSeconds i Rediger DWORD-værdi i boksen Værdidata, og klik derefter på OK.

   Bemærk! TimeInSeconds er en pladsholder for den maksimalt tilladte forskel mellem det lokale klokkeslæt og det klokkeslæt, der er modtaget fra NTP-serveren, for at tidspunktet kan anses for at være gyldigt.
 7. Følg disse trin for at angive forespørgselsintervallet:
  1. Find følgende undernøgle i registreringsdatabasen, og klik derefter på den:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Højreklik på Period i højre rude, og klik derefter på Rediger.
  3. Skriv 24 i Rediger DWORD-værdi i feltet Værdidata, og klik derefter på OK.
 8. Klik på Afslut i menuen Filer for at afslutte Registreringseditor.
 9. Skriv følgende kommando ud for kommandoprompten for at genstarte tjenesten Windows-tid, og tryk derefter på ENTER.
  net stop w32time && net start w32time
 10. Kør følgende kommando på alle andre computere end tidsserveren for at nulstille den lokale computers tid i forhold til tidsserveren:
  w32tm -s

SNTP bruger som standard UDP-port 123 (User Datagram Protocol). Hvis denne port ikke er åben til internettet, kan du ikke synkronisere serveren med SNTP-internetservere. En computer, der er konfigureret til at være en pålidelig tidskilde, identificeres som roden for tjenesten Windows-tid. Roden for tidstjenesten er domænets autoritative server og er ofte konfigureret til at hente klokkeslæt fra en ekstern NTP-server eller hardwareenhed. En tidsserver kan konfigureres som en pålidelig tidskilde for at optimere den måde, tiden overføres på gennem domænehierarkiet. Hvis en domænecontroller konfigureres som pålidelig tidskilde, erklærer tjenesten Net Logon den pågældende domænecontroller som en pålidelig tidskilde, når den logger på netværket. Når andre domænecontrollere leder efter en tidskilde at blive synkroniseret med, vælger de først en pålidelig tidskilde, hvis en sådan findes.

Registreringsdatabasenøglen
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
kontrollerer, hvor ofte tjenesten Windows-tid synkroniserer. Hvis der er angivet en værdi, skal det være en af de særlige værdier på følgende liste:
 • 65531, "DailySpecialSkew" – Angiver synkronisering til én gang hver 45 minutter, indtil det lykkes én gang, og derefter en gang om dagen.
 • 65532, "SpecialSkew" – Angiver synkronisering til én gang hver 45 minutter, indtil det lykkes tre gange, og derefter en gang hver otte timer. Dette er standardindstillingen.
 • 65533, "Weekly" – Angiver synkronisering til én gang hver syv dage.
 • 65534, "Tridaily" – Angiver synkronisering til én gang hver tre dage.
 • 65535, "BiDaily" – Angiver synkronisering til én gang hver to dage.
 • 0 – Til NT5DS er synkroniseringen én gang hver 45 minutter, indtil det lykkes tre gange, og derefter en gang hver otte timer. Til NTP er synkroniseringen én gang hver 8 timer.
 • freq - freq står for antallet af gange pr. dag, som tjenesten Windows-tid skal synkroniseres. Hvis du vil bruge en anden værdi end nogen af dem, der er angivet tidligere, skal du bruge denne indstilling.

Referencer
Du kan finde flere oplysninger om tjenesten Windows-tid ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
884776 Sådan konfigureres tjenesten Windows-tid til at undgå en stor tidsforskydning
816042 Sådan konfigureres en autoritativ tidsserver i Windows Server 2003
314054 Sådan konfigureres en autoritativ tidsserver i Windows XP


Du finder flere oplysninger om tjenesten Windows-tid i et Windows 2003-baseret område på følgende Microsoft-websted:
fsmo kbfaqw2kds
Egenskaber

Artikel-id: 216734 – Seneste udgave 12/05/2015 12:50:38 – Udgave 12.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734
Feedback