Automatisk udfyldning af tidligere angivet adgangskode i Internet Explorer 5 og 6

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA217148
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
I denne artikel beskrives, hvordan du anvender funktionen Autofuldførelse i Internet Explorer 5 og 6. Funktionen Autofuldførelse foreslår mulige forekomster, der svarer til de poster, du indtaster på adresselinjen, i en websideformular eller i et felt til brugernavn eller adgangskode på en webside.

Funktionen Autofuldførelse viser forslag på en liste, så snart Internet Explorer 5 og 6 begynder at genkende velkendte mønstre. Hvis et forslag på listen svarer til dine kriterier for det pågældende felt, skal du klikke på forslaget eller trykke på PIL NED-tasten for at få vist en liste over forslag og derefter trykke på ENTER.
Yderligere Information
I Internet Explorer 5 og 6 aktiveres funktionen Autofuldførelse som standard for webadresser, og nedenstående prompt vises, inden Internet Explorer 5 og 6 aktiverer Autofuldførelse for formularer på websider:
Autofuldførelse kan huske indtastninger i webformularer, som den du lige har skrevet. I fremtiden kan funktionen kontrollere tidligere indtastninger og vise forslag, mens du skriver.

Vil du aktivere Autofuldførelse?
Når du først har indtastet et brugernavn og en adgangskode på en webside, vises følgende prompt:
Vil du have Windows til at huske adgangskoden, så du ikke behøver at skrive den, næste gang du besøger denne side?
Der findes også afkrydsningsfeltet Tilbyd ikke at huske flere adgangskoder, som deaktiverer funktionen Autofuldførelse for brugernavne og adgangskoder på formularer.

Justering af indstillinger for Autofuldførelse

Følg disse trin i Internet Explorer, hvis du vil ændre dine indstillinger for funktionen Autofuldførelse eller rydde alle elementer på listen over formular- og adgangskodeforslag:
 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Indhold.
 3. Klik på Autofuldførelse.
 4. Klik på de relevante afkrydsningsfelter under Autofuldførelse, eller klik på Ryd formularer eller Ryd adgangskoder for at rydde alle gemte elementer i den relevante oversigt for autofuldførelse.
 5. Klik på OK, og klik derefter på OK.
Hvis du vil rydde individuelle elementer fra listen over formular- eller adgangskodeforslag, skal du klikke på elementet på listen over forslag for det pågældende felt og derefter trykke på tasten DELETE. Listen Autofuldførelse vises automatisk, når du udfører en af følgende handlinger på en tidligere udfyldt formular:
 • Skriv det første tegn i feltet
 • Tryk på tasterne UP eller DOWN i feltet
 • Dobbeltklik på et tomt område i feltet
Følg disse trin i Internet Explorer for at rydde oversigten for autofuldførelse i forbindelse med webadresser:
 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Generelt.
 3. Klik på Ryd oversigten, og klik derefter på OK.
Følg disse trin i Internet Explorer for at aktivere den indbyggede funktion Autofuldførelse for webadresser:
 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Avanceret.
 3. Klik på afkrydsningsfeltet Brug indbygget autofuldførelse til webadresser under Gennemsyn, og klik derefter på OK.
BEMÆRK! Internet Explorer 4.x bruger indbygget autofuldførelse til webadresser og kommandoer eller mappenavne. Denne funktionalitet i funktionen Autofuldførelse kommer med forslag til det, du indtaster, ved automatisk at udfylde den indbyggede adresse eller kommando med det forslag, der passer bedst. Denne funktionalitet er som standard aktiveret i Windows Explorer og deaktiveret for webadresser i Internet Explorer 5 og 6 (og erstattet af en rulleliste).

Følg disse trin i Internet Explorer for at aktivere den indbyggede funktion Autofuldførelse for webadresser:
 1. Klik på Internetindstillinger i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Avanceret.
 3. Klik på afkrydsningsfeltet Brug indbygget autofuldførelse til webadresser under Gennemsyn, og klik derefter på OK.
BEMÆRK! Hvis du deaktiverer funktionen Autofuldførelse for webadresser (se afsnittet "Justering af indstillinger for Autofuldførelse" i denne artikel) og aktiverer den indbyggede, aktiverer Autofuldførelse for webadresser den samme Autofuldførelse-funktionsmåde som i Internet Explorer 4.x.

BEMÆRK! Hvis den indbyggede funktion Autofuldførelse er aktiveret for webadresser, udfyldes de adresser, der ikke indeholder et ressourceidentifikatorpræfiks (f.eks. http:// or ftp://), ikke automatisk. Du kan løse dette problem ved enten at angive det ressourceidentifikatorpræfiks for webadresser, som du vil bruge den indbyggede funktion Autofuldførelse til, eller ved at deaktivere funktionen Autofuldførelse for webadresser og kun bruge indbygget autofuldførelse (Internet Explorer 4.x Autofuldførelse).

Sådan fungerer funktionen Autofuldførelse

Funktionen Autofuldførelse, der findes i Internet Explorer 5 og 6, kommer med forslag, når du indtaster tekst i følgende områder:
 • Adresseværktøjslinjen i Internet Explorer, i Windows Stifinder eller på skrivebordet eller proceslinjen i Windows
 • Feltet Åbn i dialogboksen Kør, hvis der er oprettet adgang via menuen Start, eller dialogboksen Åbn, hvis der er oprettet adgang via menuen Filer i Internet Explorer
 • Formularer (herunder brugernavne og adgangskoder på formularer) på websider
Hvis du benytter komponenten Opdatering af Windows-skrivebord, som følger med Internet Explorer 4, Windows 98 eller nyere eller Windows 2000, kommer funktionen Autofuldførelse med forslag, når du foretager indtastninger på en adresseværktøjslinje i Windows Stifinder eller i feltet Åbn i dialogboksen Kør, såfremt der er oprettet adgang via menuen Start. Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer komponenten Opdatering af Windows-skrivebord til Windows 95 eller Windows NT 4.0, finder du i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base:
165695 Sådan tilføjes eller fjernes Opdatering af Windows-skrivebord (artiklen er evt. på engelsk)
Listen over de forslag, som funktionen Autofuldførelse kommer med, i forbindelse med en webadresse, en mappe eller et programnavn bestemmes ved at undersøge følgende elementer:
 • Mappen Foretrukne og mappen Oversigt
 • Indholdet af den mappe, du angiver for filer eller mapper
 • Indholdet i venstre rude i Windows Stifinder
 • En liste over de senest indtastede adresser, kommandoer eller forespørgsler i forbindelse med automatisk søgning, der er gemt i registreringsdatabasen
Funktion Autofuldførelse for webadresser indeholder også funktionen Autokorrektur, der kan rette almindelige fejl. Hvis du ved en fejltagelse f.eks. skriver "htp://" eller "http:\\" i stedet for "http://," kan Internet Explorer 5 og 6 automatisk rette fejlen, så snart du klikker på eller trykker på ENTER.

Listen over de forslag, som funktionen Autofuldførelse kommer med i forbindelse med formularer eller brugernavne og adgangskoder på formularer, er gemt i computeren og er krypteret med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger. Websteder kan ikke få adgang til disse oplysninger, medmindre du fremsender formularen eller logger på ved hjælp af den foreslåede adgangskode.

Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger funktionen Autofuldførelse i Internet Explorer 4.x, finder du i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base:
171230 Automatisk udfyldning af tidligere angivet adgangskode i Internet Explorer 4 (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere oplysninger om funktionerne for automatisk søgning og automatisk scanning i Internet Explorer 5 finder du i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base:
221754 Sådan søger du på internettet fra adresselinjen i Internet Explorer (artiklen er evt. på engelsk)
Internet Explorer 4 og 5 understøtter funktionen Autofuldførelse for websideformularer, der benytter værktøjet Profilassistent. Yderligere oplysninger om brug af værktøjet Profilassistent finder du i nedenstående artikel i Microsoft Knowledge Base:
220017 Beskrivelse af Profilassistent (artiklen er evt. på engelsk)
deaktivere automatisk fuldføre webadresse automatisk
Egenskaber

Artikel-id: 217148 – Seneste udgave 12/05/2015 12:55:54 – Udgave 4.3

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbfaq KB217148
Feedback