Sådan installeres Windows 98 på en computer uden operativsystem

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA221829
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
Denne artikel beskriver, hvordan Windows 98 installeres på en computer, der ikke har et operativsystem installeret.
Yderligere Information

Afgør, hvilket produkt du vil anvende

Du skal have et af følgende produkter for at kunne installere Windows 98:
 • Produktet "Microsoft Windows 98-opgradering". Denne version er tilgængelig på cd-rom. Hvis du anvender versionen Windows 98-opgradering, skal du bruge en kopi af en tidligere godkendt version af Windows, på cd-rom eller diskette, til kompatibilitetskontrol under installationen. Sørg for, at cd-rom'en eller disketten med den godkendte version af Windows er tilgængelig, inden at du kører installationen. Du skal ligeledes bruge en startdiskette til Windows 98 til at installere dette produkt.
 • Produktet "Microsoft Windows 98 til pc'er uden Windows". Denne version er tilgængelig på cd-rom. Produktet indeholder en startdiskette til Windows 98.
Du kan få yderligere oplysninger om oprettelse af en startdiskette til Windows 98 ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsofts Knowledge Base:
187632 How to Create a Windows 98 Startup Disk that Supports FAT32

Minimumkrav til hardware for at installere Windows 98

Minimumkravene til hardwaren omfatter:
 • 486DX 66 MHz-processor eller hurtigere (Pentium anbefales)
 • 16 MB (megabyte) hukommelse (24 MB anbefales)
 • 195 MB ledig plads på harddisk (den anbefalede plads kan variere fra 120 MB til 295 MB alt afhængig af computerens konfiguration og de muligheder, du vælger at installere)
 • Cd-rom eller dvd-rom-drev.
 • 3,5" high density-diskettedrev.
 • Skærmkort og skærm, der understøtter VGA-opløsning eller bedre
 • Microsoft Mouse eller et kompatibelt pegeredskab
Yderligere oplysninger om minimumkrav til hardware finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsofts Knowledge Base:
182751 Minimum Hardware Requirements for Windows 98

Systemopdateringer, enhedsdrivere og andre overvejelser

CMOS-antivirusfunktion

Det er vigtigt, at du deaktiverer alle de CMOS-antivirusfunktioner, der er aktiveret på computeren, før du kører installationen. Hvis du ikke er sikker på, om denne funktion er aktiveret på computeren, kan du gennemgå dokumentationen til computeren eller kontakte computerproducenten.

Software til understøttelse af store drev

Hvis computeren anvender software til at aktivere understøttelse af store harddiske, skal softwaren være installeret, før du installerer Windows 98. Hvis du vil installere softwaren, kan du gennemgå dokumentationen til softwaren eller kontakte din softwareproducent.

Systemopdateringer og enhedsdrivere

Hvis du vil sikre dig, at din hardware og software er kompatibel med Windows 98, skal du kontrollere, at du har de nyeste drivere, BIOS (Basic Input Output System), eller programrettelser til din hardware og software, før du kører installationen.

Hvis du har en computer, der har speciel hardware, og du forsøger at installere Windows 98 på en ren harddisk, får du muligvis en fejlmeddelelse. Før du installerer en detail- eller opgraderingsversion af Windows 98 på computeren, bør du kontakte din hardwareproducent for at sikre dig, at der ikke er kendte problemer. Der er heller ikke sikkert, at du kan installere de programmer, der er på gendannelsesdisken, hvis din aktuelle version af Windows er forudinstalleret og er leveret med en softwarepakke, der findes på en gendannnelsesdisk fra hardwareproducenten.

Hvis dette er tilfældet, skal du anvende hardwareproducentens gendannelsesdisk til at installere Windows 95 og de tilhørende programmer først og derefter køre installationen fra Windows 98-opgraderingsversionen. Du kan finde yderligere oplysninger i den originale dokumentation til din hardware, hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal køre gendannelsesprogrammet.

BEMÆRK: Når du kører gendannelsesprogrammet, er det muligt, at alle data på harddisken slettes.

Understøttelse til cd-rom i real-tilstand

Startdisketten eller bootdisketten til Windows 98 har generiske cd-rom-drivere, der fungerer sammen med de fleste cd-rom-drev. Startdisketten til Windows 98 indeholder generiske ATAPI cd-rom og SCSI-drivere i real-tilstand, hvilket bevirker, at cd-rom-drev er tilgængelige, når du genstarter ved hjælp af startdisketten til Windows 98. Det garanteres ikke, at disse cd-rom-drivere fungerer sammen med alle cd-rom-drev. De kan fungere som erstatning, hvis real-tilstandsdriverne til cd-rom-drevet ikke er tilgængelige. Hvis driverene ikke fungerer sammen med dit cd-rom-drev, kan du finde yderligere oplysninger i dokumentationen til din hardware eller kontakte din hardwareproducent.

Forberedelse af harddisken til installation af Windows 98

BEMÆRK: Følgende oplysninger gælder kun i forbindelse med forberedelse af en tom harddisk til installation af Windows 98. Hvis du gennemgår følgende trin på en harddisk, der ikke er tom, slettes alle data på harddisken.

Inden du installerer Windows 98 på en tom harddisk, skal du oprette en primær partition og derefter formatere et filsystem til denne partition. Hver allokeret plads på harddisken (primær partition eller logisk drev) tildeles et drevbogstav. Windows 98 understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32. Når du kører værktøjet Fdisk på en harddisk, der er større end 512 MB, bliver du bedt om at vælge et filsystem.

Filsystemet FAT16 har et maksimum på 2 GB (gigabytes) for hver allokeret plads eller drevbogstav. Anvender du f.eks. filsystemet FAT16 på en 6-GB harddisk, kan du have tre drevbogstaver (C, D og E) allokeret med 2 GB hver.

Filsystemet FAT32 understøtter drivere på op til 2 TB (terabyte) og gemmer filer i mindre sektioner af harddisken end filsystemet FAT16 gør. Dette resulterer i mere ledig plads på harddisken. Filsystemet FAT32 understøtter ikke drev, der er mindre en 512 MB.

Yderligere oplysninger om filsystemer finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre og få vist artiklerne i Microsofts Knowledge Base:
154997 Description of FAT32 File System
118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
Du kan også finde yderligere oplysninger om filsystemer i håndbogen "Introduktion", der følger med cd-rom'en til Windows 98.

Yderligere oplysninger om værktøjet Fdisk finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer og få vist artiklen i Microsofts Knowledge Base:
66706 The Four Steps Needed to Make a Hard Disk Usable

Partitionering af hardisken

Når du har besluttet dig for, hvilket filsystem du vil anvende, skal du køre Fdisk:
 1. Indsæt startdisketten eller bootdisketten til Windows 98 i diskettedrevet, og genstart derefter computeren.
 2. Når startmenuen til Microsoft Windows 98 vises, skal du vælge Start computeren uden cd-rom-support og derefter trykke på ENTER.
 3. Skriv fdisk efter kommandopromten, og tryk på ENTER.
 4. Hvis din harddisk er større end 512 MB, vises følgende skærm:
  Computeren har en disk, der er større end 512 MB. Denne version af Windows omfatter forbedret understøttelse af store diske, hvilket giver en mere effektiv udnyttelse af diskpladsen på store drev og gør det muligt at formatere diske på over 2 GB som et enkelt drev.

  VIGTIGT! Hvis du aktiverer understøttelse til store diske og opretter nye drev på denne disk, vil du ikke kunne opnå adgang til det/de nye drev fra andre operativsystemer, herunder nogle versioner af Windows 95 og Windows NT samt tidligere versioner af Windows og MS-DOS. Derudover vil diskværktøjer, der ikke er angivet udtrykkeligt til filsystemet FAT32, ikke fungere sammen med denne disk. Hvis du skal have adgang til denne disk ved hjælp af andre operativsystemer eller ældre diskværktøjer, skal du ikke aktivere understøttelse til store drev.

  Vil du aktivere understøttelse til store diske (J/N).............? [J]
  Hvis du vil anvende filsystemet FAT32, skal du klikke på J og derefter trykke på ENTER. Hvis du vil anvende filsystemet FAT16, skal du klikke på N og derefter trykke på ENTER.
 5. Menuen Funktioner i Fdisk vises, efter du har trykket på ENTER. Tryk på 1 for at vælge Opret DOS-partition eller logisk DOS-drev, og tryk derefter på ENTER.
 6. Tryk på 1 for at vælge Opret primær DOS-partition, og tryk derefter på ENTER.
 7. Når du har trykket på ENTER, vises følgende meddelelse:
  Vil du anvende den maksimale størrelse, der er tilgængelig for primær DOS-partition?

  Filsystem FAT32

  1. Hvis du vælger filsystem FAT32 under trin 4, og du gerne vil tildele pladsen på harddisken til drev C, skal du trykke på J og derefter trykke ENTER.
  2. Tryk på ESC to gange for at afslutte Fdisk og vende tilbage til kommandoprompten.
  3. Spring trin 10 over.

  Filsystem FAT16

  1. Hvis du vælger filsystemet FAT16 under trin 4, og du gerne vil tildele de første 2 GB på harddisken til drev C, skal du trykke på J og derefter trykke ENTER.
  2. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Funktioner og gå videre til trin i.
  3. Hvis du vil tilpasse størrelsen på partitionerne (drevbogstaver) på hardisken, skal du trykke på N og derefter på ENTER.
  4. Der vises en dialogboks, hvor du skal angive størrelsen på den primære partition i megabyte eller procent af harddisken. Bemærk, at Microsoft anbefaler at oprette en primær partition på mindst 500 MB, hvis computeren er baseret på Windows 98. Indtast størrelsen på den partition, du vil oprette, og tryk derefter på ENTER.
  5. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Funktioner.
  6. Tryk på 2 for at vælge Angiv aktiv partition, og tryk derefter på ENTER.
  7. Følgende prompt vises:
   Skriv nummeret på den partition, som du vil aktivere.
   Tryk på 1, og tryk derefter på ENTER.
  8. Tryk på ESC for at vende tilbage til menuen Funktioner.
  9. Sådan tildeles harddiskens ekstra plads drevbogstaver:

   1. Tryk på 1, og tryk derefter på ENTER.
   2. Tryk på 2 for at vælge Opret udvidet DOS-partition, og tryk derefter på ENTER.
   3. Dialogboksen, der bliver vist, angiver den maksimale plads, der er tilgængelig for den udvidede partition. Du kan justere størrelsen på partitionen eller vælge den foreslåede størrelse. Bemærk, at den foreslåede maksimumstørrelse anbefales, men pladsen kan deles mellem flere drevbogstaver. Angiv hvor meget plads, du vil bruge, tryk på ENTER, og tryk derefter på ESC.
   4. Menuen Opret logiske DOS-drev i den udvidede DOS-partition vises. Du skal anvende denne menu til at tildele de andre drevbogstaver den resterende plads på harddisken. Angiv, hvor meget plads du vil tildele det næste drevbogstav, i boksen Skriv det logiske drevs størrelse i MB eller % af diskpladsen, og tryk derefter på ENTER.
   5. Der vises en tabel med det drevbogstav, du oprettede, og pladsen på dette drev. Hvis der er ledig plads tilbage på harddisken, vises det næsten nederst i tabellen. Gentag trin 1-4, indtil du får følgende meddelelse:
    Ledig plads i den Udvidede DOS-partition tildeles lokale drev
   6. Når får denne meddelelse, skal du trykke på ESC to gange for at afslutte Fdisk og vende tilbage til kommandoprompten.
 8. Når du har oprettet partitionen, skal du genstarte computeren med startdisketten eller bootdisketten til Windows 98 i diskettedrevet.
 9. Når startmenuen til Windows 98 vises, skal du vælge Start computeren uden cd-rom-support.
 10. Når kommandoprompten vises, skal du skrive format c: og trykke på ENTER.

  BEMÆRK: Hvis du modtager meddelelsen "Forkert kommando eller filnavn", er du muligvis nødt til at udpakke værktøjet Format.com på din bootdiskette. Skriv følgende kommando efter kommandoprompten, og tryk på ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  Når Format.com er pakket ud på bootdisketten og MS-DOS-kommandoprompten vises, skal du skrive format c: .
 11. Hvis du kører Format.com korrekt, vises følgende medddelelse:
  ADVARSEL, ALLE DATA PÅ IKKE-PERMANENT DISKETTEDREV C: VIL GÅ TABT!

  Fortsæt med Format (J/N)?
 12. Tryk på J, og tryk på ENTER, hvis du vil formatere drev C.
 13. Når du er færdig med at formatere, vises følgende meddelelse:
  Disknavn (11 tegn, ENTER for intet)?
  Dette er en valgfri funktion, du kan anvende til at angive et navn på harddisken. Skriv enten et navn på 11 tegn til drevet, eller undlad at give den et navn ved at trykke på ENTER.
 14. Gentag trin 10-14 for de andre drevbogstaver, du oprettede i trin i.

Installation af Windows 98

Når du har partitioneret og formateret din harddisk, skal du installere Windows 98.
 1. Indsæt startdisketten eller bootdisketten til Windows 98 i diskettedrevet, og genstart derefter computeren.
 2. Når startmenuen til Windows 98 vises, skal du vælge Start computeren med cd-rom-support og derefter trykke på ENTER.
 3. Hvis understøttelsen af cd-rom leveres af de generiske drivere på start- eller bootdisketten, vises en af følgende linjer
  DriveX: = Driver MSCD001

  DriveX: = Driver OEMCD001
  hvor X er det drevbogstav, cd-rom-drevet tildeles.

  BEMÆRK: Hvis cd-rom-drevet stadig ikke er tilgængeligt, efter du har genstartet ved hjælp af startdisketten eller bootdisketten til Windows 98, er du nødt til at installere cd-rom-driveren, der følger med cd-rom-drevet. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du henter og installerer den mest aktuelle driver til dit cd-rom-drev, enten ved at læse i dokumentationen til din enhed eller ved at kontakte din hardwareproducent.

 4. hvor Placer cd-rom'en til Windows 98 i cd-rom-drevet, skriv følgende kommando efter kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER.
  X:\install
  hvor X er det drevbogstav, cd-rom-drevet tildeles.
 5. hvor Følgende meddelelse vises:
  Vent, mens installationsprogrammet initialiseres. Installationsprogrammet vil nu udføre en rutinemæssig kontrol af systemet. Tryk på ENTER for at fortsætte.
  Tryk på ENTER, og følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.
Referencer
Yderligere oplysninger om installationsprocessen for Windows 98, fås ved at klikke på nedenstående artikelnumre og få vist artiklerne i Microsofts Knowledge Base:
195568 Description of Windows 98 Setup Process
188881 How to Install Windows 98: Helpful Tips and Suggestions
Egenskaber

Artikel-id: 221829 – Seneste udgave 12/05/2015 13:19:04 – Udgave 2.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup win98 KB221829
Feedback