Liste over fejlkoder og fejl meddelelser til Windows Installer processer i Office 2000-produkter

Du kan finde en Microsoft Office 2003- og Office XP-version af denne artikel under 290158. . Artiklen er evt. på engelsk.
Sammenfatning
Denne artikel viser en liste over de fejlkoder og de tekster i fejlmeddelelser, der kan blive vist, når Windows Installer (Msiexec.exe) kaldes for at udføre en generel proces.

Bemærk! Selvom fejlkodeoplysningerne i denne artikel kan være en hjælp, når du skal diagnosticere installationsprogrammet, kan en række problemer medføre en enkelt fejlmeddelelse. Oplysningerne i denne artikel er derfor kun det første trin i fejlfinding af den mulige årsag til problemet. Yderligere oplysninger om fejlfinding finder du i "Referencer" afsnit i slutningen af denne artikel.
Yderligere Information
Følgende er nogle eksempler på Windows Installer processer:
 • Installation af Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe på Microsoft Windows 95 eller nyere og Instmsiw.exe på Microsoft Windows NT 4.0)
 • Installation af Microsoft Office.
 • Anvende en opdatering af Windows Installer (programrettelser)
Fejlkoderne i følgende tabel kan betragtes som "Returkoder" eller "Returkoder". De kan bruges til fejlniveauopfangning i en MS-DOS-batchfil eller med Microsoft Systems Management Server (SMS) for at finde slutresultatet af processen.

Bemærk! Du får ikke vist fejlkoden i logfilen til Windows Installer, der oprettes af Office-installationsfilen, medmindre du opretter en detaljeret logfil. Den viste fejlkode minder om følgende i slutningen af den detaljerede logfil:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread returnerer 1603
Du kan få flere oplysninger om oprettelse af en detaljeret logfil ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
237957 Sådan bruges en Office 2000-installationslogfilen til fejlfinding i forbindelse med Office-installationsprogrammet . Artiklen er evt. på engelsk.
Fejlkode Værdibeskrivelse---------------------------------------------------------------------------ERROR_INSTALL_SERVICE_ FEJL 1601 Windows Installer-tjenesten ikke kunne                 adgang til. Kontakt din supportafdeling                 at kontrollere, at Windows Installer-                 Tjenesten er korrekt registreret.ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 brugeren annullere installationen.ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 alvorlig fejl under installationen.ERROR_INSTALL_SUSPEND 1604 Installation afbrudt, ufuldstændig.ERROR_UNKNOWN_PRODUCT 1605 denne handling er kun gyldig for produkter,                i øjeblikket er installeret.ERROR_UNKNOWN_FEATURE 1606 funktion ID er ikke registreret.ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607 komponent-ID'ET er ikke registreret.ERROR_UNKNOWN_PROPERTY 1608 Ukendt egenskab.ERROR_INVALID_HANDLE_ STAT 1609 Handle er i en ugyldig tilstand.ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 konfigurationsdata for dette produkt er                 beskadiget. Kontakt din supportafdeling.ERROR_INDEX_ABSENT 1611 komponent operator, der ikke er til stede.ERROR_INSTALL_SOURCE_ FRAVÆRENDE 1612 installationen til datakilden for dette produkt                 er ikke tilgængeligt. Kontroller, at kilden                 der findes, og du har adgang til den.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ VERSION 1613 denne installationspakke kan ikke                 installeret ved Windows Installer-                 tjenesten. Du skal installere en Windows                 service pack, der indeholder en nyere version                 Windows Installer-tjeneste.ERROR_PRODUCT_ Har AFINSTALLERET 1614 produkt er fjernet.ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX eksporterende tilslagsmodtager SQL forespørgselssyntaksen ugyldig eller understøttes ikke.ERROR_INVALID_FIELD 1616 post felt findes ikke.ERROR_INSTALL_ALREADY_ KØRER 1618 en anden installation er allerede i                 status. Fuldfør installationen                 før du fortsætter med installationen.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ OPEN_FAILED pakket efter denne installationspakke ikke kunne                 åbnes. Kontroller, at pakken findes, og                 der er adgang til den, eller kontakt den                 programforhandleren for at kontrollere dette                 en gyldig Windows Installer-pakke.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ Ugyldig 1620 denne installationspakke kunne ikke                 åbnes. Kontakt programforhandleren for at                 Kontroller, at dette er en gyldig Windows                 Installer-pakken.ERROR_INSTALL_UI_ MANGLENDE 1621 der opstod en fejl under start af Windows                 Installer service-brugergrænsefladen. Kontaktperson                 supportafdelingen.ERROR_INSTALL_LOG_ Fejl ved installation af 1622 fejl under åbning af logfilen.                 Kontroller, at den angivne logfil                 placeringen findes og skrives.ERROR_INSTALL_LANGUAGE_ Ikke-understøttet 1623 Denne installationspakkes sprog                 understøttes ikke af systemet.ERROR_INSTALL_PACKAGE_ AFVISTE 1625 denne installation er forbudt af systemet                 politik. Kontakt systemadministratoren.ERROR_FUNCTION_NOT_ KALDTE 1626-funktion kunne ikke udføres.ERROR_FUNCTION_FAILED må funktionen mislykkedes under udførelsen.ERROR_INVALID_TABLE fastsat ugyldig eller ukendt tabel er angivet.ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629 angivne Data er af en forkert type.ERROR_UNSUPPORTED_TYPE 1630 Data af denne type understøttes ikke.ERROR_CREATE_FAILED., 1631 Windows Installer-tjenesten kunne ikke                 Start. Kontakt din supportafdeling.ERROR_INSTALL_TEMP_ UNWRITABLE-1632-mappen temp er enten fuld eller                 utilgængelige. Kontroller, at mappen temp                 der findes, og at du kan skrive til den.ERROR_INSTALL_PLATFORM_ Ikke-understøttet 1633 denne installationspakke ikke understøttes                 på denne platform. Kontakt din ansøgning                 fortsætter.ERROR_INSTALL_NOTUSED nr komponent ikke anvendes på denne computer.ERROR_INSTALL_TRANSFORM_ MANGLENDE 1624 fejl under transformering. Kontroller, at den                 angivne transformeringsstier er gyldige.ERROR_PATCH_PACKAGE_ OPEN_FAILED       1635  Denne rettelsespakke kunne ikke åbnes.                 Kontroller, at programrettelsespakken findes, og                 der er adgang til den, eller kontakt den                 programforhandleren for at kontrollere dette                 en gyldig rettelsespakke til Windows Installer.ERROR_PATCH_PACKAGE_ INVALID         1636  Denne programrettelsespakke kunne ikke åbnes.                 Kontakt programproducenten for at kontrollere                 at dette er en gyldig Windows Installer                 pakken med sikkerhedsrettelsen.ERROR_PATCH_PACKAGE_ Ikke-understøttet minimumsmængden programpakken kan ikke behandles af                 Windows Installer-tjenesten. Du skal                 installere en service pack, Windows                 indeholder en nyere version af Windows                 Installer-tjenesten.ERROR_PRODUCT_VERSION 1638 en anden version af dette produkt findes allerede                 forkert. Installation af denne version                 kan ikke fortsætte. Konfigurere eller fjerne                 den eksisterende version af dette produkt, og brug                 Tilføj eller fjern programmer i Kontrolpanel.ERROR_INVALID_COMMAND_ LINJE 1639 ugyldigt kommandolinjeargument. Se den                 Windows Installer SDK for detaljerede, kommando                 Hjælp til linjen.ERROR_SUCCESS_REBOOT_ OBLIGATORISKE 3010 en genstart for at fuldføre den                 er fuldført. Dette omfatter ikke installationer                 hvor ForceReboot bliver kørt. Bemærk!                 at denne fejl er ikke tilgængelig, indtil                 fremtidig version af Windows installer. 				
Referencer
Denne artikel er kun beregnet som en generel fejl reference. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af bestemte problemer i installationsprogrammet til Office ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
228658 Fejlmeddelelsen "1303. Installationsprogrammet har ikke tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til denne mappe" fejlmeddelelse, når du kører installationsprogrammet til Office 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
228592 Fejlmeddelelse: Fejl 1316 kører installationsprogrammet til administrativ installation . Artiklen er evt. på engelsk.
217666 Fejlmeddelelsen "1327. Ugyldigt drev: C:\" fejlmeddelelse, når du installerer Office 2000
236427 Fejlmeddelelsen "1402. Nøglen kunne ikke åbnes" fejlmeddelelse, når du kører installationsprogrammet til Office 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
228655 Fejlmeddelelsen "1704. En installation af <Office-produkt> er i øjeblikket afbrudt " fejlmeddelelse, når du installerer Office 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
237294 Fejlmeddelelsen "1904. Modul <stien & filnavn> kunne ikke registreres " fejlmeddelelse, når du kører installationsprogrammet til Office 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
217648 "advarsel 1909. Kunne ikke oprette genvejen" under installationen . Artiklen er evt. på engelsk.
217662 Fejl i 1925, når du kører installationsprogrammet med parameteren /J . Artiklen er evt. på engelsk.
240335 Fejlmeddelelsen "intern fejl 2336" fejlmeddelelse, der er forårsaget af mulige filbeskadigelse, når du installerer Office 2000 . Artiklen er evt. på engelsk.
217714 Installationsprogrammet ser ud til at reagere, og du modtager en "intern fejl 2336" eller "intern fejl 2755" fejlmeddelelse, når du installerer Office 2000
228668 Fejlmeddelelsen "Intern fejl 2343" fejlmeddelelse, når du fjerner Lotus Notes, og derefter installere Office 2000
235662 Fejlmeddelelsen "Intern fejl 2344" og "Installer blev afbrudt på grund af en fejl" fejlmeddelelser, når du kører installationsprogrammet til Office 2000
236437 "Intern fejl 2351" eller "Intern fejl 2355" fejlmeddelelse, når du kører installationsprogrammet til Office 2000
220780 Fejlmeddelelsen "intern 2755" eller en "undtagelseskode: C0000005 ACCESS_VIOLATION", når du installerer Office 2000, eller du får vist installationslogfilen til en tidligere installation af Office . Artiklen er evt. på engelsk.
221374 Intern fejl-2893, når angive lange firmanavn . Artiklen er evt. på engelsk.
236053 Intern fejl 2894 under installation af Office eller Works
230879 Fejl meddelelseslogfilen indeholder altid "intern fejl. 2898: Kontakt Produktsupport for at få yderligere hjælp". . Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan få generelle oplysninger om fejlfinding af Office ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
238259 Office stopper under installation: Fejlfindingstrin i Windows 95 . Artiklen er evt. på engelsk.
245226 Sådan foretages fejlfinding af problemer med installation af Office 2000 fra en cd
200116 Fejlfinding af Office-programmer under Windows NT 4.0. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.
218853 Fejlfinding af Office Kernel32.dll-fejl under Windows 98 . Artiklen er evt. på engelsk.
218873 Fejlfinding af Office 2000 Kernel32.dll-fejl under Windows 95 . Artiklen er evt. på engelsk.
238012 Office 2000 holder op med at reagere under installationen af Windows 98 . Artiklen er evt. på engelsk.
237957 Sådan bruges en Office 2000-installationslogfilen til fejlfinding i forbindelse med Office-installationsprogrammet . Artiklen er evt. på engelsk.
200375 Sådan installeres Windows 95 til en ny mappe til fejlfinding af Office . Artiklen er evt. på engelsk.
OFF2000 errmsg
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Vlastnosti

ID článku: 229683 - Poslední kontrola: 05/22/2012 17:52:00 - Revize: 1.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Standard, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard, Microsoft Excel 2000 Standard, Microsoft FrontPage 2000 Standard, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard, Microsoft Word 2000 Standard

 • kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683
Váš názor