Windows 98 reagerer ikke på kommandoer, når computeren skal slukkes

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA231666
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Symptomer
Hvorfor svarer computeren ikke, når jeg lukker Windows?


Når du lukker en Windows 98-computer kan ét af følgende
ske:

- Lysdioden for diskettedrevet tændes
- Der vises en meddelelse om en beskyttelsesfejl i Windows
- Computeren låses ved afslutningsskærmbilledet


Løsning
Dette kan ske, hvis du kører et antivirusprogram fra McAffee eller Norton på computeren, og programmet er konfigureret, så det kontrollerer diskettedrevet,
når computeren lukkes. Kontakt producenten af antivirusprogrammet for at få hjælp til at løse problemet. Hvis du vil undgå problemet, skal du konfigurere antivirusprogrammet, så det ikke kontrollerer diskettedrevet, når computeren slukkes. Yderligere oplysninger om dette finder du i dokumentationen til programmet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
De produkter fra andre producenter, der er beskrevet her, er fremstillet af firmaer, der er uafhængige
af Microsoft. Vi yder ingen garanti, herunder underforståede eller andre former for garantier i forbindelse med disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

Denne artikel er baseret på følgende artikel i Microsoft KnowledgeBase (Bemærk! Teksten er på engelsk):
Egenskaber

Artikel-id: 231666 – Seneste udgave 02/05/2014 05:44:51 – Udgave 2.0

Microsoft Windows 98 - 2. udgave

  • kbnosurvey kbarchive KB231666
Feedback