Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Sådan anvendes pivottabellen i Office Web Components sammen med VB

Sammenfatning
I denne artikel beskrives, hvordan du anvender pivottabellen i Office Web Components til visning af oplysninger på en Visual Basic-formular.
Yderligere Information
Office Web Components er et sæt kontrolelementer, der gør det muligt at gennemse Office-data. Da Web Components er kontrolelementer, kan du placere dem på en Visual Basic-formular og automatisere komponenterne, så de viser data.

Oprettelse af automatiseringseksemplet

 1. Start Visual Basic, og opret et nyt standard-EXE-projekt. Form1 oprettes som standard.
 2. Føj en reference til Microsoft ActiveX Data Objects 2.1-biblioteket under Project|References, og klik derefter på OK.
 3. Tryk på tasterne CTRL+T for at få vist dialogboksen Add Components. Tilføj Microsoft Office Web Components, og klik derefter på OK.

  BEMÆRK! Office XP indeholder både Office 2000 og Office XP Web Components. Hvis du vil bruge Office 2003 Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 11.0-biblioteket. Hvis du vil bruge Office 2000 Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 9.0-biblioteket. Hvis du vil bruge Office XP Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 10.0-biblioteket.
 4. Føj en pivottabel til formularen.
 5. Indsæt følgende kode i kodevinduet til Form1:
  Option ExplicitDim cnnConnection As ObjectPrivate Sub Form_Load()  Dim strProvider As String  Dim view As PivotView  Dim fsets As PivotFieldSets  Dim c As Object  Dim newtotal As PivotTotal   strProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"  ' Create an ADO object  Set cnnConnection = CreateObject("ADODB.Connection")  ' Set the provider and open the connection to the database  cnnConnection.Provider = strProvider  cnnConnection.Open "C:\pivottest.mdb"  ' Set the pivot table's connection string to the cnnConnection's connection string  PivotTable1.ConnectionString = cnnConnection.ConnectionString  ' SQL statement to get everything from table1  PivotTable1.CommandText = "Select * from table1"   ' Get variables from the pivot table  Set view = PivotTable1.ActiveView  Set fsets = PivotTable1.ActiveView.FieldSets  Set c = PivotTable1.Constants   ' Add Category to the Row axis and Item to the Column axis  view.RowAxis.InsertFieldSet fsets("Category")  view.ColumnAxis.InsertFieldSet fsets("Item")   ' Add a new total - Sum of Price  Set newtotal = view.AddTotal("Sum of Price", view.FieldSets("Price").Fields(0), c.plFunctionSum)  view.DataAxis.InsertTotal newtotal  view.DataAxis.InsertFieldSet view.FieldSets("Price")     ' Set some visual properties  PivotTable1.DisplayExpandIndicator = False  PivotTable1.DisplayFieldList = False  PivotTable1.AllowDetails = FalseEnd SubPrivate Sub Form_Terminate() ' Remove reference to the ADO object Set cnnConnection = NothingEnd SubPrivate Sub PivotTable1_DblClick()  Dim sel As Object  Dim pivotagg As PivotAggregate  Dim sTotal As String  Dim sColName As String  Dim sRowName As String  Dim sMsg As String   ' Get the selection object you double-clicked on  Set sel = PivotTable1.Selection  ' If it is a aggregate, you can find information about it  If TypeName(sel) = "PivotAggregates" Then   ' Select the first item   Set pivotagg = sel.Item(0)   ' Display the value   MsgBox "The cell you double-clicked has a value of '" & pivotagg.Value & "'.", vbInformation, "Value of Cell"      ' Get variables from the cell   sTotal = pivotagg.Total.Caption   sColName = pivotagg.Cell.ColumnMember.Caption   sRowName = pivotagg.Cell.RowMember.Caption      ' Display the row and column name   sMsg = "The value is " & sTotal & " by " & sRowName & " by " & sColName   MsgBox sMsg, vbInformation, "Value Info"  End IfEnd Sub					
 6. Opret derefter en eksempeldatabase ved hjælp af Microsoft Access. Start Access, og vælg Blank Access Database. Gem filen som c:\pivottest.mdb. Dobbeltklik på Opret en tabel i designvisning. Indtast følgende data:

  Feltnavn:Datatype:
  ElementTekst
  KategoriTekst
  PrisTal
 7. Luk vinduet, og gem ændringer som Tabel1. Vælg Nej for at oprette en nøgle. Dobbeltklik på Tabel1, og indtast følgende data:

  ElementKategoriPris
  SømHardware5
  SkjorteTøj23
  HammerHardware16
  SandwichMad5
  BukserTøj31
  DrikkevarerMad2
 8. Luk Access for at gemme filen.
 9. Tryk på F5 for at køre projektet. Efter kørsel af projektet udfyldes pivottabellen . Hvis du dobbeltklikker på en celle med data, vises cellens værdi samt navnene på cellekolonnerne og -rækkerne.
Referencer
Yderligere oplysninger om Office-automatisering finder du på supportwebstedet til Microsoft Office Development:
owc pivottabel
Vlastnosti

ID článku: 235542 - Poslední kontrola: 02/02/2006 17:24:00 - Revize: 3.3

Microsoft Office PivotTable Component 9.0, Microsoft Office Web Components, Microsoft Office Web Components

 • kbhowto kbweb kbautomation KB235542
Váš názor
); dy>vascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");