Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Udvide logføringen i den grafiske tilstand af installationen af Windows 2000

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA243996
Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Symptomer
Hvordan udvides logføringen i den grafiske tilstand af installationen af Windows 2000?


Bemærk! Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du redigerer registreringsdatabasen i Windows. Inden du foretager nogen ændringer,
er det meget vigtigt at vide, hvordan du gendanner registreringsdatabasen, hvis der skulle opstå en fejl. Yderligere oplysninger om dette findes
i afsnittet "registreringsdatabase, gendanne" eller "registreringsnøgler, gendanne" i Hjælp til programmet regedt32.exe.
Løsning
I den grafiske tilstand af installationsprogrammet til Windows 2000 gemmes oplysninger om installation af
enheder og drivere i en fil med navnet SETUPAPI.LOG i mappen %SystemRoot%. Hvis du udvider denne logføring,
bliver det lettere at finde fejl, der opstår under installationen.

Bemærk, at dette er mest anvendeligt, hvis du installerer flere identiske systemer, og fejlen opstår på flere computere.

Yderligere oplysninger:
Advarsel! Forkert brug af Registreringseditor kan forårsage alvorlige fejl, som kan nødvendiggøre, at operativsystemet geninstalleres.
Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der er opstået på grund af forkert brug af Registreringseditor, kan repareres.
Brug af Registreringseditor sker på eget ansvar.

Du kan finde yderligere oplysninger om redigering af registreringsdatabasen under emnet "ændre navne på nøgler og værdier" i Hjælp til Regedit.exe og
under emnerne "tilføje eller fjerne oplysninger i registreringsdatabasen" og "redigere registreringsoplysninger" i Hjælp til regedt32.exe.
Vi anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen, før du foretager nogen ændringer. Hvis dit operativsystem
er Windows NT, anbefaler vi desuden, at du opdaterer reparationsdisketterne (Emergency Repair Disk, ERD).

Hvis du vil udvide logføringen, skal du tilføje følgende nøgle i registreringsdatabasen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Værdinavn: LogLevel
Datatype: REG_DWORD
Værdi: 0xFFFF

Denne nøgle skal tilføjes i registreringsdatabasen, før den grafiske del af installationen starter (direkte efter tekstdelen).
Yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette, findes på følgende webside:

Du kan også lade installationsprogrammet tilføje denne nøgle automatisk.
Bemærk! Denne metode kræver, at du ændrer installationsfilerne til Windows 2000. Hvis disse filer ikke
findes på en delt ressource på en netværksserver, skal du kopiere mappen I386 fra Windows 2000-cd'en til
den lokale harddisk. Lav en kopi af filen HIVESFT.INF, før du ændrer noget.
Sådan gøres det:

1. Find filen HIVESFT.INF i mappen I386 på den lokale harddisk eller på ressourcen på netværksserveren.
2. Åbn filen HIVESFT.INF i en teksteditor, f.eks. Notesblok, og find følgende linje:
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","DriverCachePath",0x00020002,"%SystemRoot%\Driver Cache"
3. Tilføj følgende linje under den linje, der blev nævnt i trin 2:
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","LogLevel",0x00010003,0xFFFF
Bemærk! Disse to linjer kan ombrydes for at gøre dem lettere at læse, men det skal være to separate linjer.
4. Når du har tilføjet linjen ovenfor, skal du kontrollere, at linjerne ser ud som i eksemplet nedenfor, før filen gemmes.
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","DriverCachePath",0x00020002,"%SystemRoot%\Driver Cache"
; added the following line
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","LogLevel",0x00010003,0xFFFF
; ends here
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\BaseWinOptions",,0x00000012
5. Gem filen, og luk teksteditoren.

Alle de installationer, der udføres med denne opsætning af installationsfiler, får udvidet logføring aktiveret i
filen SETUPAPI.LOG. Du kan kontrollere, at udvidet logføring er aktiveret, ved under den grafiske del af installationen at trykke på SKIFT+F10 for at starte en kommandoprompt. Start derefter programmet REGEDT32.EXE for at kontrollere, at værdien
er blevet tilføjet i registreringsdatabasen.

Bemærk, at handlingen ovenfor medfører, at filen SETUPAPI.LOG bliver større. Normalt er størrelsen på omkring 4 MB.

Andet:
Denne artikel er baseret på følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
(Bemærk! Teksten er på engelsk).

Egenskaber

Artikel-id: 243996 – Seneste udgave 02/04/2014 21:41:03 – Udgave 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive KB243996
Feedback