Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Oplysninger om Microsoft Windows-registreringsdatabasen for erfarne brugere

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
I denne artikel beskrives registreringsdatabasen. Artiklen indeholder også oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer registreringsdatabasen, hvordan du redigerer registreringsdatabasen og henvisninger til flere oplysninger.

Yderligere Information

Beskrivelse af registreringsdatabasen

I femte udgave af ordbogen Microsoft Computer Dictionary er registreringsdatabasen defineret som:
En central, hierarkisk opbygget database, der bruges i Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT og Windows 2000 til at registrere oplysninger, som er nødvendige for at kunne konfigurere systemet for en eller flere brugere, programmer og hardwareenheder.

Registreringsdatabasen indeholder oplysninger, som Windows bruger fortløbende, f.eks. profiler for hver enkelt bruger, installerede programmer på computeren og de typer dokumenter, de hver især kan oprette, egenskabsindstillinger for mapper og programikoner, hardware på systemet samt anvendte porte.

Registreringsdatabasen erstatter de fleste tekstbaserede .ini-filer, der bruges i Windows 3.x- og MS-DOS-baserede konfigurationsfiler, f.eks. Autoexec.bat og Config.sys. Selvom registreringsdatabasen er ens på forskellige Windows-operativsystemer, er der visse forskelle fra system til system.
En hive i registreringsdatabasen er en gruppe af nøgler, undernøgler og værdier i registreringsdatabasen, der indeholder en gruppe af supplerende filer med sikkerhedskopier af dataene. De supplerende filer for alle hives undtagen HKEY_CURRENT_USER findes i mappen %SystemRoot%\System32\Config på Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Vista. De supplerende filer for HKEY_CURRENT_USER findes i mappen %SystemRoot%\Profiler\Brugernavn. Filtypenavnene for filerne i disse mapper angiver den type data, de indeholder. Et manglende filtypenavn kan undertiden også angive den type data, de indeholder.
Registreringsdatabase-hiveSupplerende filer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
I Windows 98 hedder registreringsdatabasefilerne User.dat og System.dat. I Windows Millennium Edition hedder registreringsdatabasefilerne Classes.dat, User.dat og System.dat.

Bemærk! Sikkerhedsfunktionerne i Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Vista giver en administrator mulighed for at kontrollere adgangen til nøgler i registreringsdatabasen.

Følgende tabel viser de foruddefinerede nøgler, der anvendes af systemet. Navnet på en nøgle kan højst være på 255 tegn.
Mappe/foruddefineret nøgleBeskrivelse
HKEY_CURRENT_USERIndeholder roden af konfigurationsoplysningerne for den bruger, som i øjeblikket er logget på. Brugerens indstillinger for mapper, skærmfarver og Kontrolpanel gemmes her. Oplysningerne er knyttet til brugerens profil. Nøglenavnet forkortes undertiden "HKCU".
HKEY_USERSIndeholder alle de brugerprofiler, der aktivt er indlæst på computeren. HKEY_CURRENT_USER er en undernøgle til HKEY_USERS. HKEY_USERS forkortes undertiden til "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINEIndeholder specifikke konfigurationsoplysninger for computeren (for alle brugere). Nøglenavnet forkortes undertiden "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTEn undernøgle til HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. De oplysninger, der gemmes her, sikrer, at det rigtige program startes, når du åbner en fil fra Windows Stifinder. Nøglenavnet forkortes undertiden til "HKCR". Fra og med Windows 2000 gemmes disse oplysninger både under HKEY_LOCAL_MACHINE og HKEY_CURRENT_USER. Nøglen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes indeholder standardindstillinger, som kan gælde for alle brugerne på den lokale computer. Nøglen HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes indeholder indstillinger, der tilsidesætter standardindstillingerne og kun gælder for den interaktive bruger. Nøglen HKEY_CLASSES_ROOT indeholder en visning af registreringsdatabasen, hvor oplysningerne fra disse to kilder er flettet sammen. HKEY_CLASSES_ROOT indeholder også den samlede visning for programmer, der er udviklet til tidligere versioner af Windows. Hvis du vil ændre indstillingerne for den interaktive bruger, skal du foretage ændringerne under HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, ikke under HKEY_CLASSES_ROOT. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, skal du foretage ændringerne under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Hvis du opretter nøgler til en nøgle under HKEY_CLASSES_ROOT, gemmer systemet oplysningerne under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Hvis du opretter værdier til en nøgle under HKEY_CLASSES_ROOT, og nøglen findes i forvejen under HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, gemmer systemet oplysningerne på denne placering i stedet for under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGIndeholder oplysninger om den hardwareprofil, som den lokale computer anvender ved systemstart.
Bemærk! I 64-bit versioner af Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Vista er registreringsdatabasen opdelt i 32-bit og 64-bit nøgler. Mange af 32-bit-nøglerne har de samme navne som de tilsvarende 64-bit-nøgler, og omvendt. I 64-bit standardversionen af registreringseditoren, der leveres med 64-bit versionerne af Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Vista, vises 32-bit nøglerne under følgende node:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Du kan finde flere oplysninger om visning af registreringsdatabasen på 64-bit versioner af Windows ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
305097 Visning af registreringsdatabasen med 64-bit-versioner af Windows. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Følgende tabel viser, hvilke datatyper der aktuelt er defineret, og som anvendes af Windows. Den maksimale længde af et værdinavn er:
 • Windows Server 2003, Windows XP og Windows Vista: 16.383 tegn
 • Windows 2000: 260 ANSI-tegn eller 16.383 Unicode-tegn
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 tegn
Lange værdier (mere end 2.048 byte) skal gemmes som filer, hvor filnavnene gemmes i registreringsdatabasen. På den måde fungerer registreringsdatabasen mere effektivt. Den maksimale størrelse af en værdi er:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: Den tilgængelige hukommelse
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 byte
Bemærk! Den samlede størrelse af alle værdier i en nøgle må højst være 64 KB.
NavnDatatypeBeskrivelse
Binær værdiREG_BINARYRå binære data. De fleste oplysninger om hardwarekomponenter gemmes som binære data og vises i hexadecimalt format i Registreringseditor.
DWORD-værdiREG_DWORDData, som repræsenteres af et tal på 4 byte (et 32-bit heltal). Mange parametre for enhedsdrivere og tjenester er af denne type og vises i binært, hexadecimalt eller decimalt format i Registreringseditor. Lignende værdier er DWORD_LITTLE_ENDIAN (mindst betydningsfulde byte gemmes på den laveste adresse) og REG_DWORD_BIG_ENDIAN (mindst betydningsfulde byte gemmes på den højeste adresse).
Udvidelig strengværdiREG_EXPAND_SZEn datastreng med variabel længde. Denne datatype omfatter variabler, der beregnes, når et program eller en tjeneste anvender dataene.
MultistrengværdiREG_MULTI_SZEn multistreng. Værdier, der indeholder lister eller flere strenge i et format, som brugerne kan læse, er normalt af denne type. Posterne adskilles af mellemrum, kommaer eller andre separatortegn.
StrengværdiREG_SZEn tekststreng med fast længde.
Binær værdiREG_RESOURCE_LISTEn serie af indlejrede matrixer, der er udviklet til at gemme en ressourceliste, som benyttes af en hardwareenhedsdriver eller en af de fysiske enheder, driveren kontrollerer. Systemet registrerer dataene og skriver dem i træstrukturen \ResourceMap, og de vises i hexadecimalt format som en binær værdi i Registreringseditor.
Binær værdiREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTEn serie af indlejrede matrixer, der er udviklet til at gemme en enhedsdriverliste over mulige hardwareressourcer, som driveren eller en af de fysiske enheder, driveren kontrollerer, kan benytte. Systemet skriver et undersæt til denne liste i træstrukturen \ResourceMap. Systemet registrerer dataene, og de vises i hexadecimalt format som en binær værdi i Registreringseditor.
Binær værdiREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOREn serie af indlejrede matrixer, der er udviklet til at gemme en ressourceliste, som anvendes af en fysisk hardwareenhed. Systemet registrerer dataene og skriver dem i træstrukturen \HardwareDescription, og de vises i hexadecimalt format som en binær værdi i Registreringseditor.
IngenREG_NONEData, som ikke er af en bestemt type. Disse data skrives til registreringsdatabasen af systemet eller af programmer og vises i hexadecimalt format som en binær værdi i Registreringseditor.
LinkREG_LINKEn Unicode-streng, der angiver et symbolsk link.
QWORD-værdiREG_QWORDData, der repræsenteres af et tal, som er et 64-bit-heltal. Disse data vises som en binær værdi i registreringseditoren og blev introduceret i Windows 2000.

Sikkerhedskopiér registreringsdatabasen

Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du eksportere de nøgler i registreringsdatabasen, du vil redigere, eller også skal du sikkerhedskopiere hele registreringsdatabasen. Hvis der opstår et problem, kan du derefter udføre trinnene i afsnittet "Gendan registreringsdatabasen" for at gendanne registreringsdatabasen til dens forrige tilstand. Hvis du vil sikkerhedskopiere hele registreringsdatabasen, skal du bruge hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering til at sikkerhedskopiere systemtilstanden. Systemtilstanden indeholder registreringsdatabasen, klasseregistreringsdatabasen COM+ og startfilerne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering til at sikkerhedskopiere systemtilstanden, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
308422 Sådan bruges hjælpeprogrammet Sikkerhedskopiering i Windows XP til at sikkerhedskopiere filer og mapper
320820 Sådan bruges Sikkerhedskopiering til at sikkerhedskopiere filer og mapper i Windows XP Home Edition
326216 Sådan bruges funktionen til sikkerhedskopiering til at sikkerhedskopiere og gendanne data i Windows Server 2003. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Rediger registreringsdatabasen

Hvis du vil ændre data i registreringsdatabasen, skal et program bruge registreringsdatabasens funktioner, som er defineret på følgende MSDN-websted: Administratorer kan redigere registreringsdatabasen med registreringseditoren (Regedit.exe eller Regedt32.exe), Gruppepolitik, Systempolitik, registreringsdatabasefiler (.reg) eller ved at køre scripts, f.eks. Visual Basic-scriptfiler.

Brug Windows-brugergrænsefladen

Vi anbefaler, at du anvender Windows-brugergrænsefladen til at ændre systemindstillinger i stedet for at redigere manuelt i registreringsdatabasen. Sommetider kan redigering af registreringsdatabasen dog være den bedste løsning på et produktproblem. Hvis problemet er beskrevet i Microsoft Knowledge Base, findes der en artikel med trinvis vejledning i redigering af registreringsdatabasen. Vi anbefaler, at du følger disse instruktioner nøje.

Brug registreringseditoren

Advarsel! Der kan opstå alvorlige problemer, hvis du foretager forkerte ændringer i registreringsdatabasen via registreringseditoren eller andre metoder. Problemerne kan medføre, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft garanterer ikke, at disse problemer kan løses. Ændring af registreringsdatabasen sker på egen risiko.
Du kan bruge registreringseditoren til følgende:
 • Søge efter et undertræ, en nøgle, en undernøgle eller en værdi
 • Tilføje en undernøgle eller en værdi
 • Ændre en værdi
 • Slette en undernøgle eller en værdi
 • Omdøbe en undernøgle eller en værdi
Navigeringsområdet i Registreringseditor viser mapper. Hver mappe repræsenterer en foruddefineret nøgle på den lokale computer. Når du åbner registreringsdatabasen på en fjerncomputer, vises der kun to foruddefinerede nøgler: HKEY_USERS og HKEY_LOCAL_MACHINE.

Brug Gruppepolitik

MMC (Microsoft Management Console) indeholder administrative værktøjer, du kan bruge til at administrere netværk, computere, tjenester og andre systemkomponenter. Med MMC-snap-innen for Gruppepolitik kan administratorer definere politikindstillinger, der anvendes på computere eller for brugere. Du kan implementere Gruppepolitik på lokale computere ved at bruge den lokale MMC-snap-in for Gruppepolitik, Gpedit.msc. Du kan implementere Gruppepolitik i Active Directory ved at bruge MMC-snap-innen for Active Directory-brugere og -computere. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger Gruppepolitik, i emnerne i Hjælp i den relevante MMC-snap-in for Gruppepolitik.

Brug en registreringsfil (.reg)

Opret en registreringsfil (.reg), der indeholder ændringerne af registreringsdatabasen, og kør derefter .reg-filen på den computer, hvor du vil foretage ændringerne. Du kan køre .reg-filen manuelt eller bruge et logonscript. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
310516 Sådan tilføjes, redigeres eller slettes undernøgler og værdier i registreringsdatabasen ved hjælp af en .reg-fil

Brug Windows Script Host

Med Windows Script Host kan du køre VBScript- og JScript-scripts direkte i operativsystemet. Du kan oprette VBScript- og JScript-filer, der bruger Windows Script Host-metoder til at slette, læse og skrive registreringsdatabasenøgler og -værdier. Du kan finde flere oplysninger om disse metoder på følgende Microsoft-websteder:
Metoden RegDelete
Metoden RegRead
Metoden RegWrite

Brug Windows Management Instrumentation

WMI (Windows Management Instrumentation) er en komponent i Microsoft Windows-operativsystemet og er Microsofts implementering af WBEM (Web-Based Enterprise Management). WBEM er et brancheinitiativ, der har til formål at udvikle en standardteknologi for adgang til administrative oplysninger i et virksomhedsmiljø. Du kan bruge WMI til at automatisere administrative opgaver (f.eks. redigering af registreringsdatabasen) i en hel virksomhedskoncern. Du kan bruge WMI i scriptsprog, der styres i Windows, og som håndterer Microsoft ActiveX-objekter. Du kan også bruge WMI på kommandolinjen (Wmic.exe) til at redigere Windows-registreringsdatabasen.
Du kan finde flere oplysninger om WMI på følgende Microsoft-websted: Du kan finde flere oplysninger om WMI-kommandolinjefunktionen ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
290216 Beskrivelse af kommandolinjeværktøjet WMI (Windows Management Instrumentation) (Wmic.exe). Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Brug Konsolværktøj til registreringsdatabasen til Windows

Du kan bruge Konsolværktøj til registreringsdatabasen til Windows (Reg.exe) til at redigere registreringsdatabasen. Du kan få hjælp til værktøjet Reg.exe ved at skrive reg /? ved kommandoprompten og derefter klikke på OK.

Gendan registreringsdatabasen

Anvend den relevante metode til at gendanne registreringsdatabasen.

Gendan registreringsdatabasenøgler

Du kan gendanne de undernøgler i registreringsdatabasen, som du har eksporteret, ved at dobbeltklikke på den registreringsfil (.reg), du gemte i afsnittet Eksportér undernøgler i registreringsdatabase. Du kan også gendanne hele registreringsdatabasen fra en sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger om gendannelse af hele registreringsdatabasen i afsnittet "Gendan hele registreringsdatabasen" senere i denne artikel.

Gendan hele registreringsdatabasen

Du kan gendanne hele registreringsdatabasen ved at gendanne systemtilstanden fra en sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan systemtilstanden gendannes fra en sikkerhedskopi, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
309340 Sådan bruges Sikkerhedskopiering til at gendanne filer og mapper på computeren i Windows XP

Bemærk! Når systemtilstanden sikkerhedskopieres, oprettes der desuden opdaterede kopier af registreringsdatabasefilerne i mappen %Systemrod%\Repair. Hvis du ikke kan starte Windows XP, efter du har redigeret registreringsdatabasen, kan du erstatte registreringsdatabasefilerne manuelt ved at følge vejledningen i afsnittet "Fase 1" i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
307545 Sådan gendannes systemet, hvis en beskadiget registreringsdatabase forhindrer start af Windows XP
Referencer
Du kan finde flere oplysninger ved at besøge følgende Microsoft-websteder: Windows Server Catalog til testede produkter er en reference til produkter, der er testet i forbindelse med Windows Server-kompatibilitet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer produkter, der er testet i forbindelse med Windows Server-kompatibilitet, ved at gå til følgende Microsoft-websted:DPM (Data Protection Manager) er et vigtigt medlem af Microsoft System Center-familien af administrationsprodukter og er udviklet til at hjælpe it-medarbejdere med at administrere deres Windows-miljø. DPM er den nye standard for sikkerhedskopiering og genoprettelse i Windows, og den giver konstant databeskyttelse af Microsofts program- og filservere ved hjælp af fuldstændigt integrerede disk- og båndmedier. Du kan finde flere oplysninger om DPM på følgende Microsoft-websted: Du kan finde flere oplysninger om genoprettelse af data ved at gå til følgende Microsoft-websted: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner registreringsdatabasen, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sådan sikkerhedskopieres og gendannes registreringsdatabasen i Windows XP og Windows Vista
322755 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows 2000
323170 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows NT 4.0. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.
322754 Sådan sikkerhedskopieres, redigeres og gendannes registreringsdatabasen i Windows 95, Windows 98 og Windows Me
Du kan finde flere oplysninger om forskellene mellem Regedit.exe og Regedt32.exe ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
141377 Forskelle mellem Regedit.exe og Regedt32.exe (artiklen er evt. på engelsk) . Artiklen er evt. på engelsk.
register system registration database .reg
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 256986 – Seneste udgave 03/26/2014 22:39:00 – Udgave 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Feedback
l>