Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan anvendes et logisk AND eller OR i en SUM+IF-sætning i Excel

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Når du tester et område for mere end en betingelse ved hjælp af de logiske funktioner AND og/eller OR i en SUM+IF-sætning i Microsoft Excel, udføres testen ikke som forventet. Funktionen er tilgængelig i en indlejret IF-sætning. I denne artikel beskrives en alternativ metode, som bygger på nedenstående formler, og som er nemmere at bruge.

I forbindelse med AND-betingelser

  =SUM(IF(Test1*Test2*...*Testn))				

I forbindelse med OR-betingelser

  =SUM(IF(Test1+Test2+...+Testn))				
Yderligere Information
Brug en SUM+IF-sætning til at tælle det antal celler i et område, som opfylder et givet testkriterium, eller til at summere værdierne i et område, hvor der findes tilsvarende værdier i et andet (eller det samme) område, som opfylder det angivne kriterium. Dette svarer til DSUM-funktionen i Microsoft Excel.

Eksempel

I dette eksempel tælles det antal værdier i området A1:A10, som falder mellem 1 og 10, eller som er lig med 1 eller 10.

Du kan foretage denne optælling ved hjælp af følgende indlejrede IF-sætning:
  =SUM(IF(A1:A10>=1,IF(A1:A10<=10,1,0)))				
Du kan også bruge følgende metode, som er meget nemmere at læse, hvis du udfører flere test:
  =SUM(IF((A1:A10>=1)*(A1:A10<=10),1,0))				
Med følgende metode tælles det antal datoer, der falder mellem to bestemte datoer:
  =SUM(IF((A1:A10>=DATEVALUE("1/10/99"))*(A1:A10<=DATEVALUE("2/10/99")),1,0))				
Bemærk!
 • Du skal indtaste formlerne som matrixformler ved at trykke på CTRL+SKIFT+ENTER på samme tid. Hvis du bruger Macintosh, skal du i stedet trykke på KOMMANDO+RETUR.
 • Matrixer kan ikke henvise til hele kolonner.
Med denne metode ganger du resultatet af en logisk test med resultatet af en anden logisk test for at returnere TRUE-værdier og FALSE-værdier til SUM-funktionen. Dette kan angives med følgende ligninger:
  TRUE*TRUE=1  TRUE*FALSE=0  FALSE*TRUE=0  FALSE*FALSE=0				
Med den metode, der er vist ovenfor, sker der en optælling af det antal celler i området A1:A10, hvor begge test evalueres til TRUE. Du kan summere værdierne i de tilhørende celler (f.eks. B1:B10) ved at ændre formlen som angivet nedenfor:
  =SUM(IF((A1:A10>=1)*(A1:A10<=10),B1:B10,0))				
Du kan implementere en OR-konstruktion i en SUM+IF-sætning ved at anvende en tilsvarende fremgangsmåde. I dette tilfælde skal du redigere ovenstående formel, så gangetegnet (*) erstattes af et plus (+). Det giver følgende generiske formel:
  =SUM(IF((Test1)+(Test2)+...+(Testn),1,0))				
Referencer
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du beregner en værdi baseret på en betingelse, ved at klikke på Microsoft Excel Hjælp i menuen Hjælp, skrive om at beregne en værdi på baggrund af en betingelse i Office-assistenten eller Smart søgning og derefter klikke på Søg for at få vist emnet.
boolean conditional SUMIF AskMaxwell XL2002 XL2000 XL97 MacXLX Mac XLX XL2001 XL98 XL XL2004 XL2003
Egenskaber

Artikel-id: 267982 – Seneste udgave 02/25/2008 20:57:00 – Udgave 4.1

Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Excel 2000 Standard, Microsoft Excel 97 Standard, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X til Macintosh, Microsoft Excel 2001 til Macintosh, Microsoft Excel 98 til Macintosh, Microsoft Office Excel 2003

 • kbhowto kbualink97 KB267982
Feedback
dy>