Brug af SQL Server i Windows 8 og Windows Server 2012-miljøer

Sammenfatning
Denne artikel indeholder vejledning om, hvordan du bruger forskellige versioner af Microsoft SQL Server på en computer, der kører Windows Server 2012 eller Windows 8.

Denne artikel indeholder følgende emner:

Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om et emne ved at klikke på linket i afsnittet "Flere oplysninger".

 • Oplysninger om Microsoft SQL Server 2005 - Under dette emne finder du supportoplysninger om SQL Server 2005-hændelser i et Windows 8-miljø. Du får også vist forskellige muligheder, der er tilgængelige for kunder, der bruger SQL Server 2005.
 • Minimumkrav til version af SQL Server for Windows Server 2012 eller Windows 8 - Under dette emne beskrives minimumkravene til den version, der er nødvendig, for at du kan installere Microsoft SQL Server på en computer, der kører Windows Server 2012 eller Windows 8.
 • Understøttelse i forbindelse med skift af tilstande i Windows Server 2012 - Under dette emne beskrives den gældende understøttelsespolitik i forbindelse med skift af driftstilstand i Windows 2012, mens SQL Server er installeret.
 • Kendte problemer i forbindelse med konfiguration og overflytning af Microsoft SQL Server 2012 - Under dette emne beskrives problemer i forbindelse med konfiguration og overflytning, som er specifikke for SQL Server 2012.
 • Kendte problemer med konfiguration af Microsoft SQL Server 2008 R2 og Microsoft SQL Server 2008 - Under dette emne beskrives problemer med konfiguration og overflytning, der er specifikke for SQL Server 2008 R2 og SQL Server 2008.
 • SQL Server-understøttelse af nye funktioner i Windows 8 og Windows Server 2012 - I dette afsnit sammenfattes, hvordan versionerne af SQL Server fungerer med nogle af de nye funktioner i Windows 8 og Windows Server 2012:
 • Sådan aktiveres Microsoft .NET Framework 3.5 i Windows 8 og Windows Server 2012 - Under dette emne beskrives følgende:
  • Sådan slås .NET Framework 3.5 til i Windows 8
  • Sådan tilføjes roller og funktioner i Windows Server 2012
 • Integreret tilstand i SharePoint for SQL Server Reporting Services - Under dette emne beskrives planlægningsovervejelser i forbindelse med konfiguration af SQL Server i integreret tilstand i SharePoint.

Yderligere Information

Oplysninger om Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 (den oprindelige version og servicepakker) og tidligere versioner af SQL Server understøttes ikke af Windows Server 2012 og Windows 8. Du får vist en advarsel i Løsningscenter, hvis Windows 8 registrerer en forekomst af SQL Server 2005.

Du kan løse dette problem ved at opgradere eller fjerne den eksisterende forekomst af SQL Server 2005. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opgraderer til SQL Server, på følgende MSDN-websted:

http://msdn.microsoft.com/da-dk/library/bb677622.aspx

Bemærk! Dette link peger på SQL Server 2012. Du kan bruge versionsvælgerværktøjet øverst i MSD-linket (Andre versioner) for at få oplysninger om andre versioner.

Du kan finde oplysninger om Express-udgaverne af SQL Server, på følgende Microsoft-websteder:

SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Express Edition

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) Express Edition

SQL Server 2008 Express Edition

Bemærk! Du skal manuelt installere Service Pack 3, når du har installeret SQL Server 2008 Express Edition.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner en eksisterende forekomst af SQL Server 2005 ved at klikke på artikelnummeret for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

909967 Sådan fjernes en forekomst af SQL Server 2005 manuelt . Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du fjerner en eksisterende forekomst af SQL Server 2005, på følgende MSDN-websted:

http://msdn.microsoft.com/da-dk/library/ms143412(v=SQL.90).aspx

Minimumkrav til version af SQL Server for Windows Server 2012 eller Windows 8

Inden du installerer SQL Server på en computer, der kører Windows Server 2012 eller Windows 8, skal du kontrollere, at du opfylder følgende minimumkrav afhængigt af din version:

Microsoft SQL Server 2012

Du kan installere den oprindelige version af SQL Server 2012 eller en nyere version.

Bemærk! Kontrollér kendte problemer med konfigurationen, når du installerer SQL Server 2012 på Windows 8 eller Windows Server 2012

Microsoft SQL Server 2008 R2

Du skal anvende Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 eller en nyere opdatering.

Bemærk! RTM-installationen af produktet understøttes. Du skal dog installere de relevante servicepakker, når den første installation er udført. Du får vist følgende meddelelse på siden Løsningscenter:Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
2527041 Sådan får du den nyeste servicepakke til SQL Server 2008 R2 . Artiklen er evt. på engelsk.

Microsoft SQL Server 2008

Du skal anvende Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 eller en nyere opdatering.

Bemærk! RTM-installationen af produktet understøttes. Du skal dog installere de relevante servicepakker, når den første installation er udført. Din installation af SQL server 2008 understøttes ikke, medmindre du anvender Service Pack 3, når du har installeret RTM-udgaven. Du får vist følgende meddelelse på siden Løsningscenter:Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:

968382 Sådan får du den nyeste servicepakke til SQL Server 2008

Bemærk! Følgende dialogboks vises i SQL Server 2008 R2 og SQL Server 2008, når du kører installationsprogrammet:
Når installationen af SQL Server er udført, skal du installere servicepakkerne, inden du kører SQL Server på denne Windows-version. I forbindelse med SQL Server 2008, skal du installere Service Pack 3 (SP3) eller nyere. I forbindelse med SQL Server 2008 R2, skal du installere Service Pack 1 (SP1) eller nyere.

Udgaver af SQL Server Compact

Følgende versioner understøttes i Windows 8- eller Windows 2012-miljøer:
 • SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 eller nyere versioner
 • SQL Server Compact 4.0 eller nyere versioner

  Bemærk! Der er ikke planlagt understøttelse af Windows RT-enheder.

Understøttelse af skift af tilstande i Windows Server 2012


Windows Server 2012 har tre funktionstilstande eller tilstande:
 • Alt i én-server
 • Minimal servergrænseflade
 • Serverkerne
Du kan når som helst skifte mellem disse funktionstilstande. Du kan skifte fra Serverkerne eller Minimal servergrænseflade til Alt i en-server, når der er installeret mere end en forekomst af SQL Server 2012. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan skifte fra Alt i en-server til Minimal servergrænseflade eller Serverkerne, når der er installeret en eller flere forekomster af SQL Server 2012.

Hvis du vil skifte fra Alt i en-server til Minimal servergrænseflade eller Serverkerne, når der er installeret en eller flere forekomster af SQL Server 2012, skal du fjerne SQL Server 2012, skifte tilstand og derefter geninstallere SQL Server 2012. Du kan slå forudsætninger for installation til i tilstanden Alt i en-server for SQL Server 2012, skifte til tilstanden Serverkerne og derefter installere SQL Server 2012.

Bemærk! Minimal server er en Serverkerne-installation, hvor Serverstyring og andre serverværktøjer er installeret. Derfor udfører installationsprogrammet til SQL Server de samme installationstrin i tilstanden Minimal servergrænseflade og Serverkerne i Windows Server 2012. Desuden kan du skifte mellem Serverkerne og Minimal servergrænseflade, når der er installeret en eller flere forekomster af SQL Server 2012. Dette er et understøttet tilfælde.


Bemærk! SQL Server Reporting Services 2012 understøttes ikke i tilstanden Serverkerne på Windows Server 2012 eller Minimal servergrænseflade på Windows 2012. Du kan installere SQL Server Reporting Services 2012 på en server, der kører Windows Server 2012 i tilstanden Alt i én-server, og derefter skifte til tilstanden Serverkerne i Windows Server 2012. Denne konfiguration understøttes dog ikke.

Bemærk! Vi anbefaler, at du fjerner alle de funktioner i SQL Server 2012, der ikke understøttes på en server, der kører Windows Server 2012 i tilstanden Serverkerne. Oplysninger om dette finder du ved at besøge følgende MSDN-websted:Bemærk! Dette problem gælder ikke for SQL Server 2008 og SQL Server 2008 R2. SQL Server 2008 og SQL Server 2008 R2 understøttes ikke i tilstanden Minimal servergrænseflade eller Serverkerne.

Du kan finde flere oplysninger om de tilgængelige installationsmuligheder, når du installerer Windows Server 2012, på følgende TechNet-websted. Siden er evt. på engelsk:

Kendte problemer med konfiguration og overflytning af SQL Server 2012

Generelle bemærkninger
 • Som standard indeholder Windows 8 .NET Framework 4.0. Følgende komponenter til SQL Server 2012 er dog afhængige af .NET Framework 3.5:
  • Databaseprogrammet SQL Server 2012
  • Replikeringstjeneste
  • Dataværktøjer til SQL Server
  • Datakvalitetstjeneste
  • Masterdatatjeneste
  • Rapporteringstjeneste i oprindelig tilstand
  • Fuldtekstsøgning


  Derfor anbefaler vi, at du aktiverer .NET Framework 3.5, inden du installerer SQL Server 2012 i et separat miljø eller klyngemiljø for at undgå eventuelle fejl i forbindelse med installationen af SQL Server.

  Bemærk! Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer .NET Framework 3.5, i afsnittet "Sådan aktiveres .NET Framework 3.5 i Windows 8" i denne artikel.
Nogle problemer med installation og konfiguration af SQL Server 2012 er løst i de seneste kumulative opdateringer til SQL Server 2012. Derfor anbefaler vi, at du opretter en installationspakke, hvor SQL Server 2012 og CU3 eller en nyere opdatering er en del af installationsbilledet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør det, på følgende MSDN-websted:

Installationsproblemer, der kan opstå, hvis .NET Framework 3.5 ikke er aktiveret

Problem 1 - Ufuldstændig installation i et SQL Failover-klyngemiljø eller separat miljø

På servere, hvor .NET Framework 3.5 ikke allerede er installeret, eller på servere, hvor der er begrænset internetadgang, kan installationsprogrammet til SQL Server 2012 ikke installere komponenter, der er afhængige af .NET Framework 3.5. Derfor kan installationen af SQL Server 2012 være ufuldstændig.

Bemærk! Du kan se under emnet "Kendte problemer med konfiguration og overflytning af SQL Server 2012" for at få vist en liste over SQL Server 2012-komponenter, der er afhængige af .NET Framework 3.5.

Du får muligvis vist en fejlmeddelelse i stil med følgende, når du installerer SQL Server 2012, og .NET Framework ikke er aktiveret:Forebyggelse

Du kan forhindre problemet ved at aktivere .NET Framework 3.5 på alle noder i klyngen eller på den separate server, inden du installerer SQL Server 2012.

Løsning

Hvis du vil løse problemet på en separat server, skal du aktivere .NET Framework 3.5 og derefter kører installationsprogrammet igen for at tilføje de ekstra funktioner.

Hvis du vil løse problemet i et klyngemiljø, skal du fjerne de ufuldstændige forekomster af SQL Server 2012, aktivere .NET Framework 3.5 og derefter installere SQL Server 2012 igen.

Bemærk! I et klyngemiljø kan du ikke tilføje de manglende funktioner ved at køre installationsprogrammet til SQL Server 2012 igen.

Hvis du vil løse problemet på en separat server, skal du aktivere .NET Framework 3.5 og derefter køre installationsprogrammet til SQL Server igen.


Problem 2 - Brugerne bliver fejlagtigt bedt om at downloade og installere.NET Framework 3.5

Brugerne kan fejlagtigt blive bedt om at downloade og installere .NET Framework 3.5, når de forsøger at installere CU1 eller CU2. Dette problem kan opstå, selvom de installerede komponenter ikke er afhængige af .NET Framework 3.5.

Brugeren får muligvis vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:Årsag

Dette er et kendt problem i CU1 og CU2.

Bemærk! Problemet er løst i Cumulative Update 3 til SQL Server 2012 og nyere versioner.

Forebyggelse

Vi anbefaler, at du benytter en af følgende fremgangsmåder for at undgå dette problem:
 • Aktivér .NET Framework 3.5, anvend opdateringspakke CU1 eller opdateringspakke CU2, og deaktiver derefter .NET Framework 3.5.

  Bemærk! Du skal kun deaktivere .NET Framework 3.5, hvis din installation ikke indeholder komponenter, der er afhængige af .NET Framework 3.5.
 • Installér SQL Server 2012 fra en installationspakke, hvor SQL Server 2012 og CU3 eller en nyere version er en del af installationsbilledet.
 • Anvend Cumulative Update 3 eller en nyere version. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
  2692828 De SQL Server 2012-builds, der blev udgivet efter SQL Server 2012, er udgivet . Artiklen er evt. på engelsk.

Problem 3 - Der vises beskeder fra Windows-programmet under en uovervåget installation, når programmet er i kompatibilitetstilstand

.NET Framework er en FOD-komponent (funktion-on-demand) i Windows 8 og Windows Server 2012. Desuden kræver systempolitikken for Windows 8 og Windows Server 2012, at brugerne får besked, når FOD-komponenter aktiveres.

Bemærk! .NET Framework 4.0 er som standard aktiveret. .NET Framework 3.5 er dog deaktiveret.

Under en uovervåget installation vises der derfor muligvis en besked om, at programmet er i kompatibilitetstilstand, når brugerne downloader og installerer .NET Framework 3.5:

Bemærk! Disse beskeder om programkompatibilitet kan ikke undertrykkes. Der vises skærmbilleder af beskeder her:

Windows Server 2012 - Alt i én-serverWindows Server 2012 - ServerkerneBrugeren kan undgå dette problem ved at aktivere .NET Framework 3.5, før der udføres en uovervåget installation.

Yderligere problemer med installation af SQL Server 2012

Problem 1 - Der kan opstå en ubehandlet undtagelse i forbindelse med .NET Framework, når du forsøger at installere endnu en forekomst af SQL Server 2012

Forestil dig følgende situation:
 • Du kan installere en forekomst af SQL Server 2012.
 • Der oprettes en brugerkonfigurationsfil til .NET Framework 4.0, når du installerer forekomsten af SQL Server 2012. Desuden er .NET Framework 3.5 aktiveret under installationen.
 • Du forsøger at installere en anden forekomst af SQL Server 2012.
I dette tilfælde kan der oprettes en undtagelse, der ikke er blevet behandlet. Der vises muligvis en fejlmeddelelse, som ligner følgende:

Der opstod en fejl under oprettelse af handleren for konfigurationsafsnittet for userSettings/Microsoft.SqlServer.Configuration.LandingPage.Properties.Settings: Filen eller assembly'en 'System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxx' eller en af dens afhængigheder kunne ikke indlæses. Systemet kan ikke finde den angivne fil. (C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0\user.config)

Fejlmeddelelsen kan se således ud:
Denne fejl opstår, fordi .NET Framework 4.0 som standard er aktiveret i Windows 8 og Windows Server 2012. Derfor oprettes der en brugerkonfigurationsfil til .NET Framework 4.0, når du installerer SQL Server 2012. Desuden aktiveres .NET Framework 3.5 under installationen.

Når du forsøger at installere endnu en forekomst af SQL Server 2012, anvender installationen som standard .NET Framework 2.0, da .NET Framework 3.5 allerede er installeret. Dette er i konflikt med indstillingen i brugerkonfigurationsfilen, og det medfører en undtagelse, der ikke behandles.

Hvis du vil undgå dette problem, skal du slette filen User.config i følgende mappe, inden du installerer endnu en forekomst af SQL Server 2012:
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0


Bemærk! Dette problem er planlagt til at blive rettet i Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1).


Problem 2 - Du kan ikke installere en SQL Server 2012 Failover-klynge, hvor funktionen til deling af filstream er aktiveret, på Windows Server 2012

Du får muligvis vist en fejlmeddelelse i stil med følgende, når du forsøger at installere en ny SQL Server 2012 Failover-klynge, hvor funktionen til deling af filstream er aktiveret, på Windows Server 2012:
Der opstod en fejl under angivelse af den private egenskab 'Security0x20Descriptor' til værdien 'System.Byte[]' for ressourcen 'SQL Server Filestream share (FILESTREAM)'. Fejl: Der opstod en fejl under kald af klyngenode fra en udbyder. Undtagelsesmeddelelse: Ikke fundet.

Årsag

Dette problem opstår, fordi understøttelse af egenskaben for sikkerhedsbeskrivelsen er fjernet i Windows Server 2012.

Forebyggelse

Du kan undgå dette problem ved at installere failoverklyngen, uden at funktionen til deling af filstream er aktiveret. Når installationen er udført, skal du aktivere funktionen til deling af filstream.

Løsning

Du kan løse problemet ved at fjerne den mislykkede klyngeforekomst ved hjælp af Tilføj/fjern programmer og derefter installere failoverklyngen uden at aktivere funktionen til deling af filstream. Når installationen er udført, skal du aktivere funktionen til deling af filstream.

Problem 3 - Fejl under installation af SQL Server 2012: "Det blev forsøgt at indlæse et program med et forkert format."

Forestil dig følgende situation:
 • Du kan installere en 64-bit version af Windows 8.
 • Du forsøger at installere SQL Server 2012 i tilstanden WoW (Windows on Windows).
 • Installationen af SQL Server 2012 omfatter Reporting Services.
I denne situation lykkes installationen ikke. Du får desuden vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:

Handlingen mislykkedes med 0x8007000B

Det blev forsøgt at indlæse et program med et forkert formatHvis du vil undgå dette problem, skal du installere komponenten IIS ASP .NET 3.5 ved hjælp af Serverstyring, inden du installerer SQL Server 2012. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
2748719 ASP.NET 2.0 og ASP.NET 3.5 fungerer ikke, når du har fjernet ASP.NET 4.5 i Windows 8 eller Windows Server 2012 . Artiklen er evt. på engelsk.


Problem 4: Du kan ikke installere en failover-klyngeforekomst af SQL Server 2012 Enterprise Edition

Forestil dig følgende scenarie:
 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan oprette en installationspakke, der indeholder SQL Server 2012 og CU1 som en del af installationsbilledet.
  • Du retter fejlen på forhånd ved hjælp af CU1, inden du installerer SQL Server 2012.
 • Du kan installere SQL Server 2012 ved hjælp af indstillingen UIMODE=EnableUIOnServerCore.
I denne situation lykkes installationen ikke. Der vises muligvis en fejlmeddelelse, som ligner følgende:
Oplysningerne om fejlen kan se ud som følger:
Årsag

Dette problem opstår, fordi funktionen DQ vælges implicit sammen med Engine-komponenten under installationen.

Bemærk! Funktionen DQ understøttes ikke i tilstanden Serverkerne.

Bemærk! Problemet er løst i SQL Server 2012 RTM CU3 og SQL Server 2012 Service Pack 1.

Løsning

Hvis du vil løse problemet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 • Opret en installationspakke, der indeholder SQL Server 2012 og CU3 som en del af installationsbilledet.
 • Installér SQL Server 2012, og installér derefter CU1 eller CU2.

Problem 5: Fejlmeddelelse, når du forsøger at opgradere klyngenoden til SQL Server 2012: "De fælles egenskaber for ressourcen 'SQL Network Name (<SQL Name>)' kunne ikke gemmes"

Du kan finde flere oplysninger om dette problem, og hvordan det kan løses, ved at klikke på artikelnummeret for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:

2782511 Fejlen "De almindelige egenskaber for ressourcen 'SQL Network Name (<SQL Name>)' kunne ikke gemmes" vises, når du forsøger at opgradere klyngenoden til SQL Server 2012 . Artiklen er evt. på engelsk.

Kendte problemer med konfiguration af SQL Server 2008 R2 og SQL Server 2008


Problem 1 - Du kan ikke fjerne SQL Server 2008 Express Edition eller SQL Server 2008 R2 Express Edition

Du får muligvis vist en fejlmeddelelse i stil med følgende, når du forsøger at fjerne SQL Server 2008 R2 eller Microsoft SQL Server 2008 Express Edition:

Følgende funktion kunne ikke installeres:

.NET Framework 3.5 (omfatter .NET 2.0 og 3.0)
Årsag

Dette problem undersøges stadig.

Løsning

Du kan løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 • Aktivér .NET Framework 3.5, før du fjerner SQL Server 2008 Express Edition.
 • Kopiér filen MediaInfo.xml fra installationsmediet med SQL Server 2008 R2 eller fra installationsmediet SQL Server 2008 Express Edition til følgende mappe, inden du forsøger at fjerne SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008 Express Edition:
  \Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2

Problem 2 - Reglen "Bekræftelse af klyngetjeneste" mislykkes, når du forsøger at installere en forekomst af en SQL Server 2008 R2 failover-klynge

Når du forsøger at installere en forekomst af en SQL Server 2008 R2 failover-klynge, mislykkes installationen i forbindelse med reglen "bekræftelse af klyngetjeneste". Når du får vist oplysningerne, får du vist en fejlmeddelelse i stil med følgende:
Årsag

Dette problem opstår, hvis det COM-baserede MSClus.dll-bibliotek ikke er aktiveret.

Bemærk! Installationsprogrammerne til klynger i SQL Server 2008 og SQL Server 2008 R2 er afhængige af det COM-baserede MSClus.dll-bibliotek. Hvis biblioteket ikke er aktiveret på klyngenoden, mislykkes installationen.

Løsning

Hvis du vil løse problemet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
 • Aktivér funktionen Failover-klynge for Automation-serveren på hver node ved hjælp af Serverstyring. I Serverstyring skal du udvide Administrationsværktøjer til fjernserver, udvid Administrationsværktøjer til funktion, udvid Værktøjer til failover-klynger, og klik derefter for at vælge Failover-klynge til Automationserver.

 • Kør følgende Windows PowerShell-cmdlet på hver node for at aktivere funktionen Failover-klynge til Automationserver:

  add-windowsfeature RSAT-Clustering-AutomationServer 
  Bemærk! Du skal køre denne cmdlet fra en kommandoprompt med administratorrettigheder.

SQL Server-understøttelse af nye funktioner i Windows 8 og Windows Server 2012

I følgende tabel vises en oversigt over, hvordan versionerne af SQL Server fungerer med nogle af de nye funktioner i Windows 8 og Windows Server 2012:

Bemærk! Medmindre det er angivet i følgende tabel, understøttes alle funktioner i Windows Server 2012 i alle de understøttede versioner af SQL Server.


FunktionSQL-funktion eller -komponent, der interagerer med denne nye funktionSQL-funktion, der er berørt eller understøttesMinimumkrav til version og servicepakke til SQLUndtagelser eller begrænsninger i forbindelse med understøttelseFlere oplysninger
LagerpladsSQL Server 2008 R2 Service Pack 1 eller en nyere version, SQL Server 2012 (RTM og nyere versioner)Denne funktion understøttes med de servicepakker, der er angivet for de respektive versioner.
Resilient File System (ReFS)ReFS understøttes ikke i SQL 2012 og alle tidligere versioner. Fremover kan understøttelse dog tilføjes.
Afhjælpning af fejl i forbindelse med RAM-hardwareLazyWriterSidesniffer for kontrolsumSQL Server 2012 Når SQL Server 2012 er installeret under Windows 2012 med hardware, der understøtter diagnosticering af forkert hukommelse, vil du se nye fejlmeddelelser som 854, 855 og 856 i stedet for fejlen 832, som almindeligvis oprettes i LazyWriter.
Antal forekomster pr. klyngeHøj tilgængelighedFailover ClusteringSQL Server 201225 pr. failover-klynge, når du får vist drevbogstaver, og op til 50, hvis du bruger SMB's fildelingslager
Diskenheder til klyngedelingUnderstøttes ikke af nogen version af SQL Server

Sådan aktiveres .NET Framework 3.5 i Windows 8 og Windows Server 2012

Følgende forudsætninger er nødvendige for at aktivere .NET Framework 3.5 i Windows 8 og Windows Server 2012:
 • En internetforbindelse for at få adgang til Windows Update.

  Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om, hvordan .NET Framework 3.5 aktiveres, hvis du ikke har internetforbindelse, på følgende TechNet-websted. Artiklen er evt. på engelsk:

  Bemærk! Hvis den computer, du vil opdatere, ligger bag en firewall eller bruger en proxyserver, skal du klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk.:
  900935 Sådan beslutter Windows Update-klienten, hvilken proxyserver der skal bruges til at oprette forbindelse til webstedet for Windows Update . Artiklen er evt. på engelsk.
 • Den aktuelle bruger skal være medlem af gruppen af lokale administratorer for at tilføje eller fjerne Windows-funktioner.

Sådan aktiveres .NET Framework 3.5 ved hjælp af Kontrolpanel i Windows 8

Du kan bruge Kontrolpanel i Windows 8 til at aktivere .NET Framework 3.5. Følgende forudsætninger er nødvendige for at aktivere .NET Framework i Windows 8:

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere .NET Framework 3.5 i Windows 8:
 1. startskærmen skal du skrive slå windows-funktioner til. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Slå Windows-funktioner til eller fra.


 2. Under Slå Windows-funktioner til eller fra skal du klikke på .NET Framework 3.5 (omfatter .NET 2.0 og 3.0).

  Bemærk! Guiden søger efter de ønskede filer, og du bliver derefter bedt om at downloade filerne fra Windows Update.
 3. Klik på Download filer fra Windows Update.
 4. Klik på Udfør.


Sådan aktiveres .NET Framework 3.5 ved at bruge Tilføj roller og guiden Funktioner i Windows Server 2012

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere .NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
 1. I Serverstyring skal du klikke på Administrer og derefter klikke på Tilføj roller og funktioner.


 2. På skærmen Før du begynder skal du klikke på Næste.
 3. På skærmen Vælg installationstype skal du klikke på Rollebaseret eller funktionsbaseret installation og derefter klikke på Næste.
 4. På skærmen Vælg destinationsserver skal du vælge destinationsserveren og derefter klikke på Næste.
 5. På skærmen Vælg serverroller skal du klikke på Næste.
 6. På skærmen Vælg funktioner skal du klikke for at markere afkrydsningsfeltet Funktioner i .NET Framework 3.5 og derefter klikke på Næste.
 7. Luk advarslen, og klik derefter på Installér.

  Hvis computeren ikke har internetforbindelse, skal du klikke på Angiv en alternativ kildesti, skrive stien til mappen \sources\SxS på installationsmediet og derefter klikke på OK. Luk advarslen, og klik derefter på Installér.  Bemærk! På skærmbilledet skal du bemærke noten om, at .NET Framework 3.5 ikke er en del af en standardinstallation. Installationsfilerne er dog tilgængelige i en mappe med et side om side-lager. Desuden behøver du ikke indsætte eller pege på en bestemt WIM-kilde.

Bemærk!
Hvis du bruger Serverstyring i Windows Server 2012 til at føje en rolle eller funktion til en fjernserver, kræver computerkontoen på fjernserveren adgang til den alternative klidesti, da installationen kører i SYSTEM-konteksten på destinationsserveren.

Integreret tilstand i SharePoint for SQL Server Reporting Services

Du kan finde oplysninger om planlægningsovervejelser, når du konfigurerer SQL Server i integreret tilstand i SharePoint, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få artiklen vist i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
2724471 Windows Server 2012 understøtter ikke SharePoint Server 2010 . Artiklen er evt. på engelsk.

Regeloplysninger for System Center Advisor


RegelsoftwareRegeltitelBeskrivelse af regelProduktversioner, som reglen evalueres i forhold til
System Center AdvisorSQL Server-databasefilerne er placeret i et filsystem, der ikke understøttesI denne forekomst af SQL Server har Advisor registreret en eller flere databasefiler, der er placeret under ReFS (Resilient File System) i Windows 2012. Hosting af databaser på Win 2012-serverfilsystemet ReFS understøttes ikke i forbindelse med produktion. Gennemse nedenstående liste over databaser, og udfør korrigerende handlinger. Du kan få flere oplysninger i artiklen i Knowledge Base.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012

Referencer
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du installerer .NET Framework 3.5, på følgende MSDN-websted:

Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger ASP.NET 3.5 og ASP.NET 4.5 i IIS 8.0, på følgende IIS-websted:

Du kan finde oplysninger om problemer, der kan opstå efter installation af ASP.NET 4.5, ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
2748719 ASP.NET 2.0 og ASP.NET 3.5 fungerer ikke, når du har fjernet ASP.NET 4.5 i Windows 8 eller Windows Server 2012 . Artiklen er evt. på engelsk.

Du kan finde flere oplysninger om nye funktioner i Windows Server 2012, på følgende TechNet-websted. Siden er evt. på engelsk:

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du installerer failover-klynger i Windows Server 2012, på følgende MSDN-websted:


Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 2681562 – Seneste udgave 06/03/2013 11:59:00 – Udgave 2.0

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbtshoot kbsurveynew kbinfo KB2681562
Feedback