Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Filer og mapper føjes til systemet, efter at den pågældende service pack er installeret

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Support til Windows Server 2003 ophørte den 14. juli 2015

Microsoft afsluttede support til Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA271484
VIGTIGT! Artiklen indeholder oplysninger om redigering af registreringsdatabasen. Inden du redigerer registreringsdatabasen, skal du tage en sikkerhedskopi af den, og du skal være klar over, hvordan du kan gendanne den, hvis der opstår problemer. Oplysninger om, hvordan du gendanner, redigerer og opretter sikkerhedskopier af registreringsdatabasen, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse af Microsoft Windows-registreringsdatabasen
Sammenfatning
I denne artikel beskrives filer og mapper, der føjes til computeren, efter at du har installeret Microsoft Windows 2000 Service Pack.
Yderligere Information
ADVARSEL! Hvis du bruger registreringseditoren forkert, kan der opstå alvorlige problemer, der bevirker, at du skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på eget ansvar.

Når du installerer Windows 2000 SP (Service Pack) på computeren, kan systemet oprette en mappe med SP-opdaterede filer, der kan bruges, hvis yderligere funktionalitet føjes til en server og/eller arbejdsstation. Den nye mappe bruges af kaldet SetUpAPI, når yderligere funktionalitet føjes til en eksisterende installation.

Du kan installere Windows 2000 SP ved at bruge enten internettet til at hente programmet Spexpress.exe eller netværket til at installere programmet Spnetwork.exe. Efter denne installation oprettes en mappe med navnet ServicePackFiles i biblioteket %Systemroot%. Biblioteket indeholder omkring 160 MB (megabyte) data.

Hvis biblioteket slettes, og yderligere komponenter (f.eks. DNS, WINS eller Terminal Services) føjes til det, kan computerens system bede dig om filerne. Du har mulighed for at gå videre til en placering, hvor filerne er tilgængelige.

Du kan angive denne nye placering permanent ved at redigere registreringsdatabasen ved hjælp af følgende trin:
  1. Start Registreringseditor (Regedt32.exe).
  2. Find værdien for ServicePackSourcePath:REG:SZ under følgende nøgle i registreringsdatabasen:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
  3. Dobbeltklik på værdien ServicePackSourcePath og klik på Strengeditoren.
  4. Skriv filernes nye placering. Placeringen kan enten være et lokalt drev eller en UNC-sti (universal naming convention), der peger på et fælles sharepunkt.
Værdien for ServicePackSourcePath skal pege på ét niveau over biblioteket I386, da kaldet SetUpAPI knytter \I386 til kildestien.

Hvis filerne i biblioteket %Systemroot%\ServicePackFiles slettes, kan de gendannes ved at geninstallere den pågældende service pack.

BEMÆRK!

  • Denne artikel gælder ikke for nogen produkter, hvis den pågældende service pack er en del af installationsbilledet (slipstream).
  • Hvis den pågældende service pack installeres ved hjælp af en cd-rom eller et distributionsshare, oprettes biblioteket ServicePackFiles ikke. Værdien for ServicePackSourcePath i registreringsdatabasen angives til kildestien for installationen.
spexpress.exe spnetwork.exe
Egenskaber

Artikel-id: 271484 – Seneste udgave 10/26/2007 18:35:00 – Udgave 4.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbinfo kbenv kbproductlink KB271484
Feedback
in languagesListForLargeScreens track by $index -->
"display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">"> y>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");