Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Sådan udføres fejlfinding af fejl ved lagring af Excel-filer

Sammenfatning
Der kan forekomme problemer, når du forsøger at gemme en Microsoft Excel-fil, hvis én eller flere af følgende tilstande gør sig gældende:
 • Du gemmer en Excel-fil på et netværksdrev, som du har begrænsede tilladelser til.
 • Du gemmer en Excel-fil på en placering, der ikke har tilstrækkelig diskplads.
 • Forbindelsen til Excel-filen er afbrudt.
 • Der er en konflikt med et antivirusprogram.
 • Du gemmer en delt Excel-fil.
 • Begrænsningen på længden af stien på 128 tegn er overskredet, når du gemmer en Excel-fil.
 • Funktionen Lotus 1-2-3-formelevaluering er aktiveret i Excel.
 • Filen blev oprettet ud fra en skabelon, der indeholder integrerede objekter.
INTRODUKTION
I denne artikel beskrives, hvordan der udføres fejlfinding af problemer, der kan forekomme, når du forsøger at gemme Excel-filer.
Yderligere Information

Bemærkninger før du starter med at foretage fejlfinding af problemet

Hvis du i øjeblikket oplever dette problem med en fil, som du endnu ikke har kunnet gemme, kan du se afsnittet Gem Excel-filen, før du begynder at foretage fejlfinding af problemet, inden du fortsætter med at foretage fejlfinding af problemet.

Se afsnittet Fremgangsmåde for lagring af en Excel-fil, hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan filer gemmes af Excel.

Hvis du vil foretage fejlfinding af et problem med at gemme i Excel, skal du følge disse trin i den angivne rækkefølge, til problemet er løst.

Trin 1: Prøv at gemme Excel-filen på en anden placering

Hvis Excel-filen gemmes korrekt, når du gemmer den på en lokal harddisk, et netværksdrev eller på et diskettedrev, kan der være følgende mulige årsager til de problemer, du har: Hvis Excel-filen ikke kan gemmes korrekt, når du gemmer den på en lokal harddisk, et netværksdrev eller på et diskettedrev, kan der være følgende mulige årsager til de problemer, du har: Prøv trin 2, hvis ingen af disse er årsagen.

Trin 2: Prøv at gemme en ny Excel-fil på den oprindelige placering

Benyt følgende fremgangsmåde for at gemme en ny Excel-fil på den oprindelige placering:
 1. Opret en ny Excel-projektmappe.
 2. Klik på Gem som i menuen Filer.
 3. Følg disse trin i dialogboksen Gem som:
  1. I feltet Gem i skal du klikke på placeringen, hvor den oprindelige Excel-fil er gemt.
  2. Skriv et filnavn til den nye Excel-fil i feltet Filnavn.
  3. Klik på Gem.
Hvis du kan gemme en ny Excel-fil på den oprindelige placering, kan følgende være mulige årsager: Hvis du ikke kan gemme en ny Excel-fil på den oprindelige placering, kan følgende være en mulig årsag: Prøv trin 3, hvis du ikke har tilstrækkelig plads på drevet.

Trin 3: Prøv at gemme Excel-filen i fejlsikret tilstand i Microsoft Windows

Hvis problemet ikke blev løst med trin 1 og 2, skal du genstarte Windows i fejlsikret tilstand og derefter prøve at gemme Excel-filen på din lokale harddisk.

Bemærk! Hvis du bruger en netværksplacering til at gemme Excel-filer, skal du prøve at genstarte Windows i fejlsikret tilstand med netværksunderstøttelse og derefter forsøge at gemme din Excel-fil.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du starter Windows i fejlsikret tilstand eller udfører en ren start ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:
156126 Fejlfinding i Windows 95 ved hjælp af fejlsikret tilstand Artiklen er evt. på engelsk.
192926 Sådan udføres fejlfinding ved ren start af Windows 98
267288 Sådan foretages en ren start i Windows Millennium Edition
266169 Sådan foretages fejlfinding af problemer med standby, dvale og nedlukning af computeren under Windows 2000 Artiklen er evt. på engelsk.
281770 Sådan udføres fejlfinding ved ren start af Windows 2000 Artiklen er evt. på engelsk.

Hvis Excel-filen gemmes efter genstart af Windows i fejlsikret tilstand, skal du forsøge at gemme filen igen. Det kan du gøre ved at klikke på Gem i menuen Filer.

Hvis Excel-filen ikke gemmes (eller gemmes igen), efter du genstarter Windows i fejlsikret tilstand, kan følgende være mulige årsager:

Årsager

Tilføjelsesprogram fra tredjepart

Hvis Excel-filen ikke gemmes, når du kører Excel i fejlsikret tilstand i Windows, kan problemet skyldes et tilføjelsesprogram fra tredjepart eller en fil på én af startplaceringerne for Excel. Disse filer indlæses som standard ved start af Excel.

Nogle gange installerer tredjepartssoftwareleverandører brugerdefinerede tilføjelsesprogrammer til brug i Excel. Nogle af disse tilføjelsesprogrammer er designet til at fungere med eksisterende funktioner i Excel, og nogle er beregnet til at muliggøre problemfri overgang, når du bruger et tredjepartsprogram. Normalt forstyrrer disse tredjepartstilføjelser ikke den generelle funktion af Excel. Der er dog undtagelser til dette, hvor der er opstået en konflikt ved lagring i Excel på grund af et tilføjelsesprogram.

Du kan teste for og udelukke risikoen for, at et tredjepartsprogram til Excel eller en fil forårsager et problem med lagring i Excel, ved at starte i fejlsikret tilstand. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre det:
 1. Afslut Excel.
 2. Klik på Start, og peg derefter på Programmer.
 3. Hold CTRL nede, mens du starter Excel, indtil der vises en meddelelse i stil med følgende:
  Excel har registreret, at du holder CTRL-tasten nede. Vil du starte Excel i fejlsikret tilstand?
 4. Klik på Ja.
 5. Prøv at gemme en ny Excel-fil, og gem derefter den samme Excel-fil igen.
Hvis filen gemmes korrekt, er et brugerdefineret tilføjelsesprogram på en Excel-startplacering den mest sandsynlige årsag. Du skal finde og fjerne tilføjelsen eller filen for at udelukke problemet. Når du har identificeret tilføjelsesprogrammet eller filen, der forårsagede problemet, skal du kontakte leverandøren, der udviklede den. Leverandøren kan have flere oplysninger om problemet og en opdatering, der ikke forårsager problemet.

Du kan finde flere oplysninger om fejlsikret tilstand i Microsoft Office ved at klikke på Microsoft Excel Hjælp i menuen Hjælp, skrive Office fejlsikret tilstand i feltet Søg efter i ruden Assistance og derefter klikke på Start søgning for at få vist emnet.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bestemmer, hvilke mapper der bruges af Excel under start, og yderligere indstillinger til at deaktivere funktionen ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:
291218 Sådan anvendes startmapper for Excel i Excel 2002 Artiklen er evt. på engelsk.
826922 Sådan forhindres det, at filer åbnes automatisk i Excel 2003 og Excel 2002 Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

TSR-program (Terminate and Stay Ready)

Hvis Excel-filen ikke er gemt på både det lokale drev og netværksdrevet, hvis det findes, mens Excel kører i fejlsikret tilstand, kan problemet skyldes et TSR-program (Terminate and Stay Resident), som kører Windows i realtilstand. Denne typer programmer indlæses normalt under Windows-startprocessen automatisk.

Bemærk! Du kan udelukke alle TSR-programmer. Det gøres ved at teste problemet med lagring i Excel i fejlsikret tilstand i Windows.

Når du genstarter Windows i fejlsikret tilstand, kan du også starte Excel i fejlsikret tilstand, og se, om problemerne fortsætter. Du kan starte Excel i fejlsikret tilstand ved at følge trinnene i afsnittet "Tilføjelsesprogram fra tredjepart".

Hvis problemet ikke længere forekommer, kan du bruge en udelukkelsesproces for at afgøre, hvilket TSR der forårsager problemet. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du gør dette, kan du kontakte din Microsoft Windows-leverandør for at få oplysninger om, hvordan du udelukker hvert enkelt program, der indlæses, når Windows starter.

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af problemer med Windows-startprocessen ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:
281965 Sådan foretages fejlfinding ved hjælp af værktøjet Msconfig i Windows 98 Artiklen er evt. på engelsk.
281995 Sådan foretages fejlfinding ved hjælp af værktøjet Msconfig i Windows Millennium Edition Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Begrænsede tilladelser

Når du gemmer en Excel-fil, skal du have følgende tilladelser til mappen, hvor du gemmer filen:
 • Læsetilladelser
 • Skrivetilladelser
 • Omdøbingstilladelser
 • Slettetilladelser
Bemærk! Hvis du ikke har disse tilladelser, kan lagringen i Excel ikke fuldføres.

Tilbage til toppen

Utilstrækkelig plads på disken

Når du gemmer på et drev, uanset om det er et diskettedrev, et lokalt harddiskdrev eller et netværksdrev, skal du sikre, at der er tilstrækkelig plads på drevet til at gemme filen. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på destinationsdrevet, kan Excel ikke gemme på drevet, og der vises følgende fejlmeddelelse:
Disken er fyldt.


Du kan finde flere oplysninger om denne fejlmeddelelse ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:
214245 Du får vist fejlmeddelelsen "Disken er fuld", når du gemmer en projektmappe i Excel Artiklen er evt. på engelsk.
223813 Fejlmeddelelse: Dokumentet er ikke gemt. Tidligere gemte kopier er blevet slettet. Artiklen er evt. på engelsk.
214073 Du får vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme en fil i Excel
Tilbage til toppen

Mistet netværksforbindelse

Hvis du arbejder med en Excel-fil, og forbindelsen til det drev, som filen er gemt på, mistes, får du måske vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme filen.

Problemet kan forekomme, når du åbner en Excel-fil fra en netværksplacering, fordi dele af filen muligvis ikke er overført til den lokale computer på det tidspunkt, du åbner filen. Afsnittet af filen med pivottabelcachelagre, ActiveX-objekter og Microsoft Visual Basic for Application (VBA) overføres ikke til den lokale computer, før der opnås adgang til dem fra den lokale Excel-session.

Hvis du derfor mister netværksforbindelsen, kan Excel ikke opnå adgang til de dele af filen, der ikke er overført til den lokale computer, og du kan ikke gemme filen.

Du kan få flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base. Artiklerne er evt. på engelsk:
291204 Du får vist en fejlmeddelelse, når du gemmer en fil, efter netværksforbindelsen er mistet i Excel Artiklen er evt. på engelsk.
214073 Du får vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme en fil i Excel
114440 Der opstår fejl under redigering/lagring af en fil, når der ikke kan opnås adgang til filen på disken. Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Konflikt med antivirusprogram

Når der installeres eller køres et antivirusprogram, får du måske vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme en eksisterende Excel-fil. Du får ikke vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme en ny Excel-fil. Du kan få vist en fejlmeddelelse, fordi nogle antivirusprogrammer hurtigt scanner alle nye filer, der forekommer på en computer. Denne scanning kan nogle gange afbryde lagringsprocessen i Excel. Denne afbrydelse kan forhindre Excel i at gemme filen korrekt.

Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base
265103 Du får vist fejlmeddelelsen "Du kan ikke få adgang til <filnavn> ...kan være skrivebeskyttet", når du forsøger at gemme en fil i Excel 2000 Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Konflikt med fildeling

Hvis du arbejder med en delt Excel-fil på samme tid som en anden bruger, får du måske vist en fejlmeddelelse, hvis du og den anden bruger forsøger at gemme Excel-filen på samme tid. Fejlmeddelelsen vises, fordi Excel ikke kan gemme filen, mens en anden forekomst af Excel gemmer den samme fil.

Du kan finde flere oplysninger om denne fejlmeddelelse ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. :
130494 Du får vist fejlmeddelelsen "Filen er låst", når du gemmer en delt projektmappe i Excel 2002 Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Længden af filnavnet

Hvis du forsøger at gemme eller åbne en Excel-fil, og stien til den fil, herunder filnavnet, er længere end 218 tegn, får du måske vist følgende fejlmeddelelse:
Filnavnet er ugyldigt.
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base
213983 Fejlmeddelelse, når en fil gemmes eller åbnes i Excel 2002: "Filnavnet er ugyldigt" Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Funktionen Lotus 1-2-3-formelevaluering er aktiveret

Når du gemmer en Excel-fil i en tidligere version af Excel, få du måske vist en fejlmeddelelse, hvis filen indeholder bestemte funktioner, og funktionen Lotus 1-2-3-formelevaluering er aktiveret.

Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base
215281 Der opstår fejl, når du forsøger at gemme i et tidligere filformat, når Lotus 1-2-3-formelevaluering er aktiveret i Excel 2000 Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Skabelonen indeholder et integreret objekt

Når du gemmer en Excel-fil, der oprindeligt er oprettet ud fra en skabelon, som indeholdt et integreret objekt, får du måske vist følgende fejlmeddelelse:
Dokumentet er ikke gemt
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base
121942 Fejlmeddelelsen "Dokumentet er ikke gemt" vises, når du forsøger at gemme en fil, der er oprettet ud fra en skabelon Artiklen er evt. på engelsk.
Tilbage til toppen

Yderligere oplysninger

Gem Excel-filen, inden du begynder at foretage fejlfinding af problemet

Du skal næsten altid gemme Excel-filen med de seneste ændringer, inden du fortsætter med at foretage fejlfinding af, hvorfor det aktuelle problem med at gemme i Excel er opstået. Du kan muligvis ikke gendanne den aktuelle fil, "som den er og forefindes", afhængigt af årsagen til problemet med at gemme Excel-filen. Dog kan følgende metoder anvendes i de fleste tilfælde. Følgende forslag er angivet efter bevarelse af format, når du forsøger at bevare filen i et format, der er så tæt på originalformatet som muligt.

Bemærk! I følgende metoder gemmes filen måske ikke med de seneste ændringer, formatering og funktionssæt, som er specifik for den version af Excel, du bruger. Følgende metoder har til hensigt at gøre det muligt for dig at få en brugbar, gemt version af filen. Alle følgende metoder kræver, at du gemmer filen på det lokale harddiskdrev, og at du bruger et entydigt filnavn, når du gør det.

Metode 1: Gem Excel-filen med et nyt filnavn
 1. Klik på Gem som i menuen Filer.
 2. Gem Excel-filen med et nyt, entydigt filnavn.
Metode 2: Flyt de originale regneark til en ny projektmappe
 1. Klik på Regneark i menuen Indsæt.

  Dette ark kræves som et udfyldningsark, fordi der mindst skal være ét resterende ark i en projektmappe, når du har flyttet alle relevante dataark.
 2. Klik på Flyt eller kopiér ark i menuen Rediger.
 3. Klik på (Ny projektmappe) på listen Til projektmappe.
 4. Klik på OK.
Bemærk! Under disse trin bør den aktive projektmappe flyttes til en ny projektmappe. Gentag trin 1 til og med 4, indtil alle regneark (bortset fra udfyldningsarket) er flyttet til den nye projektmappe.

Hvis du har VBA-makroer i din projektmappe, skal du kopiere modulerne fra den gamle projektmappe til den nye projektmappe.

Metode 3: Gem filen som en anden Excel-filtype
 1. Klik på Gem som i menuen Filer.
 2. Vælg et andet filformat end det aktuelle filformat på listen Filtype. Hvis du bruger Microsoft Excel 97 eller Microsoft Excel 2000, skal du gemme filen som Excel 5.0/95.
Metode 4: Gem filen i HTML-format
 1. Klik på Gem som i menuen Filer.
 2. Klik på Webside i feltet Filtype.
 3. Klik på Gem.
Tilbage til toppen

Proces for at gemme en Excel-fil

Når der gemmes en fil i Excel, følges følgende fremgangsmåde:
 1. Excel opretter en midlertidig fil med et tilfældigt navn (f.eks. Cedd4100 uden et filtypenavn) i destinationsmappen, du angiv i dialogboksen Gem som. Hele projektmappen skrives til den midlertidige fil.
 2. Hvis der gemmes ændringer af en eksisterende fil, slettes den originale fil af Excel.
 3. Den midlertidige fil omdøbes i Excel. Den midlertidige fil gives det filnavn, du angav (f.eks. Projekt1.xls) i dialogboksen Gem som.
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base
814068 Beskrivelse af den måde en fil gemmes på i Excel Artiklen er evt. på engelsk.
Bemærk! Andre processer, der foregår på computeren, kan forårsage en afbrydelse under lagringen i Excel. Disse problemer kan forekomme, hvis der opnås adgang til den midlertidige Excel-fil, før lagringen er gennemført, f.eks. når det lokale antivirusprogram låser den midlertidige fil for at scanne den, før den kan omdøbes.

Derfor skal du holde styr på alle nyinstallationer eller nye opdateringer, der er udført, før problemerne med at gemme i Excel forekom. Disse oplysninger vil være nyttige, hvis denne artikel ikke kan løse problemet, og du skal kontakte Microsoft Support. Du finder flere oplysninger ved at besøge følgende Microsoft-websted: Tilbage til toppen
XL2000 inf XL2002
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Vlastnosti

ID článku: 271513 - Poslední kontrola: 01/26/2012 14:22:00 - Revize: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Excel 2000 Standard

 • kbhowto KB271513
Váš názor
); xt/javascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");