Installationsfejl i forbindelse med .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Dette problem opstår, når du forsøger at installere Microsoft .NET Framework 3.5 på en computer, der kører Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows Server 2012.
Løsninger til fejlkode 0x800F0906
Problemet opstår, fordi computeren ikke kan downloade de nødvendige filer fra Windows Update.
Metode 1: Kontrollér internetforbindelsen
Denne funktionsmåde kan skyldes netværks-, proxy- eller firewallkonfigurationer eller netværks-, proxy- eller firewallfejl. Prøv at oprette forbindelse til webstedet Microsoft Update for at løse dette problem.

Hvis du ikke kan få adgang til dette websted, skal du kontrollere din internetforbindelse eller kontakte netværksadministratoren for at finde ud af, om der er en konfiguration, som blokerer for adgangen til webstedet.
Metode 2: Kontrollér indstillingen for gruppepolitik
Denne funktionsmåde kan også skyldes, at en systemadministrator har konfigureret computeren til at bruge WSUS (Windows Server Update Services) i stedet for Microsoft Windows Update-serveren til servicering. I dette tilfælde skal du kontakte din systemadministrator og bede vedkommende om at aktivere indstillingen Angiv indstillinger for valgfri installation af komponenter og reparation af komponenter for gruppepolitik og konfigurere værdien Alternativ sti til kildefil eller vælge indstillingen Opret direkte forbindelse til Windows Update for at downloade reparationsindhold i stedet for WSUS (Windows Server Update Services).

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere indstillingen for gruppepolitik:
 1. Start editoren til lokal gruppepolitik eller administrationskonsollen til gruppepolitik.

  Windows 8 og Windows Server 2012: Peg på hjørnet øverst til højre på skærmen, klik på Søg, skriv gruppepolitik, klik på Indstillinger, og klik derefter på Rediger gruppepolitik.


  Windows 8.1 og Windows Server 2012 R2: Peg på hjørnet øverst til højre på skærmen, klik på Søg, skriv gruppepolitik, og klik derefter på Rediger gruppepolitik.
 2. Udvid Computerkonfiguration, udvid Administrative skabeloner, og vælg derefter System. Skærmbilledet til dette trin er vist nedenfor.
 3. Åbn indstillingen Angiv indstillinger for valgfri installation af komponenter og reparation af komponenter for gruppepolitik, og vælg derefter Aktiveret. Skærmbilledet til dette trin er vist nedenfor.
 4. Hvis du vil angive en alternativ kildefil, skal du angive en fuldstændig sti til den delte mappe, der indeholder indholdet i mappen \sources\sxs, fra installationsmediet i feltet Alternativ sti til kildefil.
  Eksempel på en delt mappesti: \\server_name\share\Win8sxs
  Eller angiv en WIM-fil. Hvis du vil angive en WIM-fil som en alternativ kildeplacering, skal du føje præfikset WIM: til stien og derefter tilføje indekset for den afbildning, du vil bruge i WIM-filen, som suffiks.
  Eksempel på en sti til en WIM-fil: WIM:\\server_name\share\install.wim:3
  Bemærk! I dette eksempel repræsenterer 3 indekset for den afbildning, hvor funktionsfilen findes.
 5. Du kan evt. markere afkrydsningsfeltet Opret direkte forbindelse til Windows Update for at downloade reparationsindhold i stedet for WSUS (Windows Server Update Services).
 6. Tryk eller klik på OK.
 7. Skriv følgende kommando ved en kommandoprompt med administratorrettigheder, og tryk derefter på Enter for at anvende politikken straks:
  gpupdate /force
Metode 3: Brug Windows-installationsmediet
Du kan bruge Windows-installationsmediet som filkilde, når du aktiverer .NET Framework 3.5-funktionen. Det kan du gøre ved at følge disse trin:
 1. Indsæt Windows-installationsmediet.
 2. Angiv følgende kommando i en kommandoprompt med administratorrettigheder:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drev>:\sources\sxs /LimitAccess
  Bemærk! I denne kommando er <drev> en pladsholder til drevbogstavet for dvd-drevet eller for Windows 8-installationsmediet. Kør f.eks. følgende kommando:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Metode 4: Alternative trin til Windows Server 2012 og til Windows Server 2012 R2
I Windows Server 2012 og Windows Server 2012 R2 kan du også angive en alternativ kilde ved hjælp af Windows PowerShell-cmdletter eller ved hjælp af guiden Tilføj roller og funktioner.

Følg disse trin for at bruge Windows PowerShell 1.0:
 1. Indsæt Windows-installationsmediet.
 2. Kør følgende kommando i et Windows PowerShell-kommandovindue med administratorrettigheder:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <drev>:\sources\sxs
  Bemærk! I denne kommando er <drev> en pladsholder til drevbogstavet for dvd-drevet eller for Windows-installationsmediet. Kør f.eks. følgende kommando:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Hvis du vil bruge guiden Tilføj roller og funktioner, skal du følge disse trin:
 1. Indsæt Windows-installationsmediet.
 2. Start guiden Tilføj roller og funktioner.
 3. På siden Vælg funktioner skal du markere afkrydsningsfeltet Funktioner i .NET Framework 3.5 og derefter klikke på Næste.
 4. På siden Bekræft installationsindstillinger skal du klikke på linket Angiv en alternativ kildesti. Skærmbilledet til dette trin er vist nedenfor.

 5. På siden Angiv alternativ kildesti skal du skrive stien til SxS-mappen som en lokal sti eller som en sti til et netværksshare. Skærmbilledet til dette trin er vist nedenfor.

  imageimage
 6. Klik på OK.
 7. Klik på Installér for at lukke guiden.
Løsning til fejlkode 0x800F081F
Du kan modtage denne fejlkode, når der er angivet en alternativ installationskilde, og et af følgende forhold er til stede:
 • Den placering, der er angivet af stien, indeholder ikke de filer, der kræves for at installere funktionen.
 • Den bruger, der forsøger at installere funktionen, har ikke som minimum læseadgang til placeringen og til filerne.
 • Sættet af installationsfiler er beskadiget, ufuldstændigt eller ugyldigt for den version af Windows, du kører.
Hvis du vil løse dette problem, skal du kontrollere, at den fuldstændige sti til kilden er korrekt (x:\sources\sxs), og at du som minimum har læseadgang til placeringen. Det kan du gøre ved at forsøge at åbne kilden direkte fra den berørte computer. Kontrollér, at installationsmediet indeholder et gyldigt og fuldstændigt sæt filer. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at bruge en anden installationsplacering.
Løsning til fejlkode 0x800F0907
Du modtager denne fejlkode, hvis der ikke er angivet en alternativ installationskilde, eller hvis den er ugyldig, og hvis indstillingen Angiv indstillinger for valgfri installation af komponenter og reparation af komponenter for gruppepolitik er konfigureret til "Forsøg aldrig at downloade data fra Windows Update".

Du kan løse problemet ved at gennemse politikindstillingen for at finde ud af, om det er relevant for dit miljø. Hvis du ikke vil downloade funktionsdata fra Windows Update, skal du overveje at konfigurere værdien "Alternativ sti til kildefil" i indstillingen for gruppepolitik.

Bemærk! Du skal være medlem af administratorgruppen for at ændre indstillingen for gruppepolitik på den lokale computer. Hvis indstillingen for gruppepolitik for den computer, du vil administrere, styres på domæneniveau, skal du kontakte din systemadministrator.

Det kan du gøre ved at følge disse trin:
 1. Start editoren til lokal gruppepolitik eller administrationskonsollen til gruppepolitik, afhængigt af dit miljø.
 2. Udvid Computerkonfiguration, udvid Administrative skabeloner, og vælg derefter System.
 3. Åbn indstillingen Angiv indstillinger for valgfri installation af komponenter og reparation af komponenter for gruppepolitik, og vælg derefter Aktiveret.
 4. Find ud af, om indstillingen Forsøg aldrig at downloade data fra Windows Update for gruppepolitik er aktiveret, og find derefter den ønskede indstilling for dit miljø.
 5. Hvis du vil angive en alternativ kildefil, skal du angive en fuldstændig sti til den delte mappe, der indeholder indholdet i mappen \sources\sxs, fra installationsmediet i feltet Alternativ sti til kildefil. Eller angiv en WIM-fil. Hvis du vil angive en WIM-fil som en alternativ kildeplacering, skal du føje præfikset WIM: til stien og derefter tilføje indekset for den afbildning, du vil bruge i WIM-filen, som suffiks. Her er eksempler på værdier, du kan angive:
  • Sti til en delt mappe: \\server_name\share\Win8sxs
  • Sti til en WIM-fil, hvor 3 repræsenterer indekset for den afbildning, hvor funktionsfilen findes: WIM: \\server_name\share\install.wim:3
 6. Du kan evt. markere afkrydsningsfeltet Opret direkte forbindelse til Windows Update for at downloade reparationsindhold i stedet for WSUS (Windows Server Update Services).
 7. Tryk eller klik på OK.
 8. Skriv følgende kommando ved en kommandoprompt med administratorrettigheder, og tryk derefter på Enter for at anvende politikken straks:
  gpupdate /force

Yderligere Information
Disse fejl kan opstå, når du bruger en installationsguide, værktøjet DISM (Deployment Image Servicing and Management) eller Windows PowerShell-kommandoer til at aktivere .NET Framework 3.5.

I Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 og Windows Server 2012 er .Net Framework 3.5 en funktion-on-demand. Metadataene for funktioner-on-demand er inkluderet. De binære filer og andre filer, der er tilknyttet funktionen, er dog ikke inkluderet. Når du aktiverer en funktion, forsøger Windows at oprette forbindelse til Windows Update for at downloade de manglende oplysninger til installation af funktionen. Netværkskonfigurationen, og hvordan computere er konfigureret til at installere opdateringer i miljøet, kan påvirke denne proces. Du kan derfor opleve fejl, når du installerer disse funktioner første gang.
Fejlmeddelelser, der er knyttet til disse fejlkoder
FejlkodeFejlmeddelelser
0x800F0906
Kildefilerne kunne ikke downloades.
Brug "kilde"-indstillingen til at angive placeringen af de filer, der er nødvendige for at gendanne funktionen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver en kildeplacering, på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM-logfilen findes på C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Windows kunne ikke udføre de ønskede ændringer.
Windows kunne ikke oprette forbindelse til internettet for at downloade de nødvendige filer. Kontrollér, at du har forbindelse til internettet, og klik på "Prøv igen" for at prøve igen.
Det lykkedes ikke at installere en eller flere roller, rolletjenester eller funktioner.
Kildefilerne blev ikke fundet. Prøv at installere rollerne, rolletjenesterne eller funktionerne igen i en ny session med guiden Tilføj roller og funktioner. På siden Bekræftelse i guiden skal du klikke på "Angiv en alternativ kildesti" for at angive en gyldig placering af de kildefiler, der er nødvendige for installationen. Placeringen skal være tilgængelig for computerkontoen på destinationsserveren.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Fejlkode: 0x800F0906
Fejl! 0x800f0906
0x800F081F
Kildefilerne blev ikke fundet.
Brug "Kilde"-indstillingen til at angive placeringen af de filer, der er nødvendige for at gendanne funktionen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver en kildeplacering, på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM-logfilen findes på C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Fejlkode: 0x800F081F
Fejl! 0x800F081F
0x800F0907
DISM mislykkedes. Der blev ikke udført en handling.
Du kan finde flere oplysninger i logfilen.
DISM-logfilen findes på C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
På grund af politikindstillingerne for netværket kunne Windows ikke oprette forbindelse til internettet for at downloade filer, der er nødvendige for at fuldføre de ønskede ændringer. Kontakt netværksadministratoren for at få flere oplysninger.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Fejlkode: 0x800F0907
Fejl! 0x800F0907
Referencer
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du forbereder implementering af Net Framework 3.5 i dit miljø, i hvidbogen Microsoft .NET Framework 3.5 Deployment Considerations.
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.
Egenskaber

Artikel-id: 2734782 – Seneste udgave 06/30/2015 16:58:00 – Udgave 2.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Feedback