Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Word 2002: Sådan indsættes scannede billeder

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA281513
Sammenfatning
I Microsoft Word kan du bruge en scanner til at indsætte billeder i et Word-dokument. Denne artikel viser dig to metoder, du kan bruge til at indsætte billeder i et Word-dokument, og viser, hvornår du skal bruge dem.
Yderligere Information
Brug en af følgende metoder:

Metode 1: Metoden Brugerdefineret indsættelse

Hvis du vil indsætte et enkelt billede fra en scanner i dit Word-dokument, kan du bruge metoden Brugerdefineret indsættelse. Denne metode bruger den software, der fulgte med din scanner. Brug følgende fremgangsmåde for at indsætte et billede i Word ved hjælp af denne metode:
 1. Start Word.
 2. Placer det emne, du vil scanne, i din scanner.
 3. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra scanner eller kamera.
 4. I dialogboksen Indsæt billede fra scanner eller kamera skal du vælge scanneren på listen over enheder og derefter klikke på Brugerdefineret indsættelse.
 5. Følg proceduren i softwaren til din scanner for at scanne billeder.
Når scanningen er afsluttet, indsættes billedet i Word. Brug denne metode, hvis du vil scanne enkeltbilleder ind i dit Word-dokument.

BEMÆRK: Billedet bliver indsat der, hvor markøren er placeret.

Metode 2: Metoden Dokumentscanning

Metoden Microsoft Office-dokumentscanning bruger den software, der følger med Microsoft Office XP. Brug denne metode, hvis du vil scanne et helt dokument (sandsynligvis på mere end én side). Følgende fremgangsmåde er et eksempel på denne metode.
 1. Start Word.
 2. Peg på Programmer i menuen Start, og klik derefter på Microsoft Office-værktøjer.
 3. Vælg Microsoft Office-dokumentscanning på listen Microsoft Office-værktøjer.
 4. Placer det eller de emner, du vil scanne, i din scanner.
 5. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Originalen er dobbeltsidet er markeret i dialogboksen Microsoft Office-dokumentscanning, og klik derefter på Scan.
 6. Når scanneren er færdig med at scanne siderne, skal du kontrollere, at alle de sider, du vil indsætte i Word-dokumentet, er markeret.
 7. Klik på Gem i menuen Filer.
 8. I dialogboksen Gem som skal du kontrollere, at der står TIFF i feltet Filtype. Giv filen et navn, og klik derefter på Gem.
 9. Vend tilbage til Word.
 10. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.
 11. Marker dit scannede billede i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Indsæt.
Du kan se, at de billeder, du scannede, indsættes i Word-dokumentet.

BEMÆRK: Hvis scanneren ikke er indstillet til 300 dpi, bliver du bedt om at ændre scannerens indstillinger for opløsning. Skift indstillinger for opløsning, når du bliver bedt om det, og klik derefter på Scan for at fortsætte billedprocessen.
inf WD2002
Egenskaber

Artikel-id: 281513 – Seneste udgave 02/03/2001 15:27:00 – Udgave 1.0

 • Microsoft Word 2002 Standard
 • kbhowto kbdta KB281513
Feedback