Sådan finder du oplysninger om Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Mellemniveau: Kræver grundlæggende erfaring med makroer, kodning og funktionskompatibilitet.

INDHOLD

INTRODUKTION
Denne artikel er skrevet til Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7). Jet 4.0 Service Pack 7 er ikke den nyeste opdatering til Jet 4.0-databaseprogrammet. Overførslerne til Jet 4.0 Service Pack 7 er ikke længere tilgængelige.

Vigtigt! Du skal installere den nyeste Jet-opdatering, hvis du vil bevare Jet-databasens optimale funktionalitet. Yderligere oplysninger om, hvordan du anskaffer den nyeste servicepakke til Jet-databaseprogrammet til andre operativsystemer og til andre bedste fremgangsmåder, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
239114 Sådan anskaffes den nyeste servicepakke til Microsoft Jet 4.0-databaseprogram
303528 Sådan opretholdes den optimale funktionalitet af en Jet 4.0-database (artiklen er evt. på engelsk)
Tilbage til toppen
Yderligere Information

Filer i Jet 4.0 Service Pack 7

Jet 4.0 Service Pack 7 indeholder følgende filer:
  Filnavn        Version   Størrelse  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561.424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380.957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319.760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1.507.600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348.432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53.520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241.936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422.160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553.232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258.320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30.749				
Bemærk! Filstørrelsen kan variere en smule. Filstørrelsen afhænger af den version af Windows, du kører. Filversionen ændres ikke.

Tilbage til toppen
Referencer
Følgende Jet 4.0-replikeringsfiler blev også opdateret, da Jet 4.0 Service Pack 7 blev opdateret:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Hvis du skal bruge Microsoft Jet Replikastyring, skal du også hente og installere Jet4Repl.exe. Yderligere oplysninger om, hvordan du får fat i Jet4Repl.exe, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
321076 Opdateret version af Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8-replikeringsfilerne kan hentes fra Download Center (artiklen er evt. på engelsk)
Yderligere oplysninger om eksisterende problemer, der måske kan løses med den opdaterede version af Microsoft Jet, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsofts Knowledge Base:
239471 Jet 4.0 Text IISAM tillader brugere at vedhæfte linjer til systemfiler (artiklen er evt. på engelsk)
245676 Poster, der for nylig er indsat i Access-database, er ikke umiddelbart tilgængelige, når de vælges igen (artiklen er evt. på engelsk)
247140 Brugen af hukommelse stiger med flere postsæt under en enkelt Jet-session/-forbindelse (artiklen er evt. på engelsk)
248907 Forespørgsel, der er vedhæftet sammenkædede tabeller, tilføjer ukorrekte GUID-værdier (artiklen er evt. på engelsk)
250637 Rettelse: Jet 4.0 opretter ukorrekte CREATE TABLE-sætninger (artiklen er evt. på engelsk)
251289 Ny række i sammenkædet SQL-servertabel forsvinder eller vises som en kopi af sidste post (artiklen er evt. på engelsk)
254822 Dialogboksen Søg eller søgemetoder hopper til en forkert post i sammenkædet ODBC-tabel (artiklen er evt. på engelsk)
259287 Rettelse: ODBC-fejl, når du bruger scalarfunktioner til at indsætte tidsstempel med brøkværdi (artiklen er evt. på engelsk)
263561 Ikke-BDE Paradox- og dBase ISAM-drivere (artiklen er evt. på engelsk)
264766 Rettelse: Fejlen #DELETED opstår, når poster indsættes med primærnøglen CHAR (artiklen er evt. på engelsk)
268264 Kørselsfejl 3433 opstår, når du importerer eller eksporterer en tekstfil (artiklen er evt. på engelsk)
270704 Der opstår skaleringsfejl, når du udfører forespørgsler på sammenkædede tabeller (artiklen er evt. på engelsk)
277711 Rettelse: Opdateringer af sammenkædede ODBC-tabeller forårsager adgangsfejl i Msjet40.dll (artiklen er evt. på engelsk)
282604 Microsoft Jet sender ikke WHERE-delsætning til ODBC-datakilde (artiklen er evt. på engelsk)
291162 Feltet AutoNumber dublerer tidligere værdier, efter du har komprimeret og repareret en database (artiklen er evt. på engelsk)
291529 Resultatet af den midterste, venstre eller højre funktion i forespørgsel, der refererer til kolonnen Memo, er ikke korrekt i Access 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
291541 Tegnene i feltet Memo vises som spørgsmålstegn i Access 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
291546 Access viser #DELETED, når du indsætter data med samme værdi i en ikke-entydig nøglekolonne i en fjerntabel (artiklen er evt. på engelsk)
293199 Langsom ydeevne, når du åbner objekter i designvisning i Access og kører på Microsoft Windows NT 4.0 (artiklen er evt. på engelsk)
293657 #Deleted i sammenkædet tabel, der indeholder et felt af typen UniqueIdentifier (artiklen er evt. på engelsk)
239482 Sådan konfigureres Jet 4.0 for at forhindre usikre funktioner i at køre i Access 2000 og Access 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
294907 Kriteriet LIKE "Streng*" er ikke korrekt på indekserede felter (dubletter OK), som indeholder DBCS-tegn (artiklen er evt. på engelsk)
297355 Fejlmeddelelsen "Forkert syntaks i nærheden af ',' (#170)" med komma som decimalskilletegn (artiklen er evt. på engelsk)
304084 Access afsluttes, når du tilføjer data via en forespørgsel, efter du har opgraderet til Jet 4.0 Service Pack 5 (artiklen er evt. på engelsk)
304431 Fejlmeddelelsen "Kan ikke indeholde noget memo-, OLE- eller hyperlinkobjekt, når du vælger entydige værdier" vises (artiklen er evt. på engelsk)
304536 Rettelse: Fejl: "Objekt er ugyldigt eller ikke længere indstillet" i Microsoft Jet (artiklen er evt. på engelsk)
311159 Rettelse: Ineffektiv udnyttelse af LIKE-delsætning med Jet OLEDB-udbyder (artiklen er evt. på engelsk)
319547 Der returneres ikke-relaterede rækker i en underrapport eller en underformular, når egenskaben Linkmaster eller Linkchild bruger felter med decimaler (artiklen er evt. på engelsk)
321850 Du kan ikke åbne en delvis replikafil, der er genereret i Access 2002-format (artiklen er evt. på engelsk)
322063 DTS (Data Transformation Services) melder om vellykket udførelse af en pakke, selv om data ikke er overført (artiklen er evt. på engelsk)
328280 Tilføjelsesprogrammerne MapPoint og AccessLinks til Excel forårsager, at der opstår fejl, og kan få programmet til at holde op med at reagere (artiklen er evt. på engelsk)
813696 Rettelse: Vedhæftede forespørgsel på sammenkædede tabeller returnerer ikke nogen poster (artiklen er evt. på engelsk)
814811 Fejl: Fejlmeddelelsen "Disk- eller netværksfejl" vises, når du åbner Access 2.0-databasefiler i Access 2000 eller Access 2002 (artiklen er evt. på engelsk)
Tilbage til toppen
inf jet 4 0 opdatere servicepakke 7 7.0 sp syv sp-7
Egenskaber

Artikel-id: 282010 – Seneste udgave 12/05/2015 23:14:11 – Udgave 15.0

Microsoft Access 2000 Standard, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix KB282010
Feedback