Sådan oprettes og anvendes datatabeller med et input i Microsoft Excel

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er blevet arkiveret. Den vises "som den er og forefindes" og opdateres ikke længere.
Sammenfatning
I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette og bruge tabeller med et input i Microsoft Excel, hvilket giver dig mulighed for at teste, hvordan ændringer i en variabel påvirker en formel.
Yderligere Information
Du kan sortere tabeller med et input på to måder: kolonneinput eller rækkeinput.

Sådan sorteres inputværdierne i en kolonne

Tabeller med input i kolonner sorteres med værdierne opstillet lodret og formlerne opstillet vandret. Følg denne fremgangsmåde for at oprette en enkel inputtabel med kolonner:
 1. Opret en ny projektmappe.
 2. Skriv følgende data i cellerne B3:B6:
     Celle   Værdi   ----------------   B3      10   B4      13   B5      14   B6      19						
  Disse værdier er de variabler, som Excel anvender i formlerne.
 3. Skriv følgende formel i celle C2:
  =B1+2
  BEMÆRK!: I denne formel er B1 inputcelle for kolonne. Denne inputcelle for kolonne repræsenterer den variable værdi i formlen. Denne inputcelle skal placeres uden for tabellen (den kan muligvis indeholde data). Da denne tabel er konfigureret i cellerne B2:E6, og B1 er uden for tabellen, er B1 en gyldig inputcelle for kolonne.
 4. Skriv den følgende formel i celle D2:
  =B1*2
 5. Skriv den følgende formel i celle E2:
  =INT(B1/2)
 6. Marker cellerne B2:E6.
 7. Klik på Tabel i menuen Data.
 8. Skriv B1 i feltet Inputcelle for kolonne. Da dette er en tabel for et input, skal boksen Inputcelle for række være tom.
Tabel med et input med inputværdier i en kolonne (med viste formler)=======================================================================   | A | B |  C     |   D    |   E  ---|---|-----|--------------|--------------|-----------  1 |  |   |       |       |  2 |  |   |=B1+2     |=B1*2     |=INT(B1/2)  3 |  |  10|{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)}  4 |  |  10|{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)}  5 |  |  10|{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)}  6 |  |  10|{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)} |{=TABLE(,B1)}Tabel med et input med inputværdier i en kolonne (med viste værdier)=====================================================================   | A | B | C | D |  E  ---|---|---|-----|----|--------  1 |  |  |   |  |  2 |  |  |#+2 |#*2 |INT(#/2)  3 |  | 10|  12|20 |    5  4 |  | 13|  15|26 |    6  5 |  | 14|  16|28 |    7  6 |  | 19|  21|38 |    9				
De værdier, der vises i celle C2, D2 og E2, er talformater. Følg disse trin for at duplikere disse værdier:
 1. Marker celle C2.
 2. Klik på Celler i menuen Formater.
 3. Klik på fanen Tal.
 4. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.
 5. Skriv "#+2" (inkl. anførselstegn) i feltet Type.
 6. Klik på OK.
 7. Gentag trin 1-6, men marker cellerne D2 og E2 i trin 1, og angiv formatet som hhv. "#*2" og "INT(#/2)" (inkl. anførselstegn).

Sådan sorteres inputværdierne i en række

Tabeller med input i rækker sorteres med variabelværdierne opstillet vandret og formlerne opstillet lodret. Følg denne fremgangsmåde for at oprette en enkel tabel med rækkeinput:
 1. Skriv følgende data i cellerne C9:F9:
     Celle   Værdi   ----------------   C9     19,95   D9     20.98   E9     13.50   F9     10  						
  Disse værdier er de variabler, som Excel anvender i formlerne.
 2. Skriv følgende formel i celle B10:
  =A10*7.8%
  BEMÆRK!: I denne formel er A10 inputcelle for rækker. Cellen til rækkeinput repræsenterer den variable værdi i formlen og skal placeres i en celle uden for tabellen. Denne celle kan muligvis indeholde data. Da denne tabel er konfigureret i cellerne B9:F11, og A10 er uden for tabellen, er A10 en gyldig inputcelle for række.
 3. Skriv følgende formel i celle B11:
  =A10+A10*7.8%
 4. Marker cellerne B9:F11.
 5. Klik på Tabel i menuen Data.
 6. Skriv A10 i feltet Inputcelle for række. Da dette er en tabel for et input, skal boksen Inputcelle for kolonne være tom.
Tabel med et input med inputceller for række (med viste formler):==============================================================  | A |   B    |   C    |   D    |   E    |  F---|---|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------  |  |       |        |       |       | 9 |  |       |    19.95 |    20.98 |    13.5 |     10 10|  |=A10*7.8%  |{=TABLE(A10,)} |{=TABLE(A10,)}|{=TABLE(A10,)}|{=TABLE(A10,)} 11|  |=A10+A10*7.8% |{=TABLE(A10,)} |{=TABLE(A10,)}|{=TABLE(A10,)}|{=TABLE(A10,)}Tabel med et input med inputceller for række (med viste værdier):============================================================   | A |  B |  C |  D |  E |  F  ---|---|------|------|------|------|-----   |  |   |   |   |   |  9 |  |   |19.95 |20.98 |13.50 |10.00  10|  |Moms  | 1.56 | 1.64 | 1.05 | 0.78  11|  |Total |21.51 |22.62 |14.55 |10.78				
Værdierne, der vises i cellerne B10 og B11, er talformater. Følg disse trin for at duplikere disse værdier:
 1. Marker celle B10.
 2. Klik på Celler i menuen Formater.
 3. Klik på fanen Tal.
 4. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.
 5. Skriv "Moms" (inkl. anførselstegn) på listen Type.
 6. Klik på OK.
 7. Gentag trin 1-6, men marker celle B11 i trin 1, og indtast formatet som "Total" (inkl. anførselstegn).
Referencer
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger datatabeller, ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
282851 Sådan bruges Microsoft Excel-datatabeller til at analysere oplysninger i en database
282856 Sådan oprettes og anvendes datatabeller med to input i Microsoft Excel
282852 En oversigt over datatabeller i Microsoft Excel
XL2000 XL2001 XL98 XL2003 XL97
Egenskaber

Artikel-id: 282855 – Seneste udgave 12/05/2015 23:24:13 – Udgave 5.4

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Excel 2001 til Macintosh, Microsoft Excel 2000 Standard, Microsoft Excel 98 til Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB282855
Feedback