Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Funktionsmåde for makroerne AutoExec og AutoOpen i Word

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Du kan bruge makroerne AutoExec og AutoOpen i Word til at oprette standardstier, typografier, hyperlinks, miljøforhold osv., når Word åbner et nyt eller eksisterende dokument. I denne artikel beskrives, hvordan disse makroer fungerer, og hvordan de opfører sig i forskellige situationer.
Yderligere Information

AutoExec

Makroen AutoExec kører, når Word starter, hvis makroen AutoExec er gemt som en del af standardskabelonen (Normal.dot), eller hvis den er gemt som en del af et globalt tilføjelsesprogram. Ved hjælp af makroen AutoExec kan du foretage justeringer, når Word starter, men inden et dokument oprettes eller indlæses. Du kan f.eks. bruge makroen AutoExec til at ændre standardmappen, når Word starter.

Du kan undertrykke makroen AutoExec på mange måder. Én måde er ved at starte Word fra kommandolinjen ved hjælp af parameteren /m eller /embedding. Hvis du vil bruge disse parametre, skal du klikke på Start, klikke på Kør, skrive enten winword /m eller winword /embedding og derefter klikke på OK.

En anden metode, du kan bruge til at undertrykke makroen AutoExec, er ved at trykke på tasten Skift, mens Word starter. AutoExec-makroer undertrykkes også, når Word startes fra en Automation-klient.

AutoOpen

Makroen AutoOpen kører, når du har åbnet et nyt dokument. AutoOpen kører, når du åbner et dokument på følgende måder:
 • Bruger kommandoen Åbn i menuen Filer.
 • Bruger kommandoen FilerÅbn eller FilerFindFil.
 • Vælg et dokument på listen over de senest brugte filer i menuen Filer.
Når et dokument åbnes, kører makroen AutoOpen, hvis makroen AutoOpen er gemt som en del af det pågældende dokument, eller hvis makroen er gemt som en del af den skabelon, dokumentet er baseret på. Makroen AutoOpen kører ikke, når den er gemt som en del af et globalt tilføjelsesprogram.

Du kan forhindre makroen AutoOpen i at køre ved at holde tasten Skift nede, når du åbner et dokument.

Opret makroen AutoExec og makroen AutoOpen

 1. Opret et nyt tomt dokument i Word.
 2. Peg på Makro i menuen Funktioner, og klik derefter på Sikkerhed.
 3. Klik på fanen Sikkerhedsniveau i dialogboksen Sikkerhed, og vælg derefter Mellem. Klik på fanen Pålidelige kilder, vælg Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige, og klik derefter på OK.
 4. Opret makroen AutoExec. Det gør du ved at følge disse trin:
  1. Peg på Makro i menuen Funktioner, og klik derefter på Indspil ny makro.
  2. Skriv AutoExec under Makronavn i dialogboksen Indspil makro, og klik derefter på OK. Som standard gemmes makroen i skabelonen Normal. Der vises en lille kommandolinje med to knapper i Word-dokumentet eller på skrivebordet i Word. Find kommandolinjen, og klik derefter på den firkantede knap (Stop indspilning) for at stoppe indspilningen.
  3. Peg på Makro i menuen Funktioner, og klik derefter på Makroer. Vælg AutoExec på listen over makroer, og klik derefter på Rediger.
  4. Føj følgende kode til makroen AutoExec:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground						
  5. Klik på Save Normal i menuen File i Microsoft Visual Basic Editor, og luk derefter Visual Basic Editor.
 5. Følg de samme trin, som du gjorde for makroen AutoExec for at oprette makroen AutoOpen. Brug denne gang udtrykket AutoOpen som erstatning for udtrykket AutoExec i hvert trin.
 6. Gem dokumentet som C:\Yourfile.doc, luk dokumentet, og afslut Word.
 7. Åbn dokumentet i Word ved hjælp af de forskellige metoder, der er beskrevet i tabellen nedenfor. Læg mærke til, hvornår makroerne kører, og hvornår de ikke kører.

Makroernes funktionsmåde i forskellige situationer

I tabellen nedenfor er vist en oversigt over funktionsmåden for disse to makroer, når Word startes, eller når et dokument åbnes på forskellige måder:
Handling                     AutoExec    AutoOpen---------------------------------------------------------------------------Start Word med et tomt dokument ved at skrive   Kører      Kører ikkefølgende ved en kommandoprompt:Winword.exeStart Word med et gemt dokument ved at skrive   Kører      Kørerfølgende ved en kommandoprompt:Winword.exe C:\<Yourfile>.doc Integrer et Word-dokument i en OLE-beholder    Kører ikke  Kørerved at skrive følgende ved en kommandoprompt:WinWord.exe /embedding C:\<Yourfile>.docBrug kode til at automatisere Word, og åbn       Kører ikke  Kører C:\<Yourfile>.doc ved hjælp af følgende kode:Set oWord = CreateObject("Word.Application")oWord.Visible = TrueoWord.Documents.Open "C:\YourFile.doc"Find dokumentet i Internet Explorer   Kører ikke  Kørereller WebBrowser-kontrolelementet				
Referencer
Yderligere oplysninger om automatiske makroer i Word finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
211659 Word 2000: Automatiske makroer i Word (artiklen er evt. på engelsk)
210565 WD: Startparametre til Word (kommandolinje) og deres formål (artiklen er evt. på engelsk)
(c) Microsoft Corporation 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Bidrag af Chris Jensen, Microsoft Corporation.

Egenskaber

Artikel-id: 286310 – Seneste udgave 03/30/2006 10:19:05 – Udgave 3.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard

 • kbhowto KB286310
Feedback
/html>