Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Produktbemærkninger til Windows XP Installation i filen Pro.txt

Support til Windows XP er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Windows XP den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet under DA286463
Sammenfatning
**********************************************************************

Produktbemærkninger til Installation
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Når du installerer et nyt operativsystem, skal du træffe adskillige valg. Guiden Windows XP Installation og dette dokument giver dig vejledning til disse valg. Du lærer også, hvordan du slutter computeren til et netværk.

Vigtigt: Før du starter, bør du også læse filen Read1st.txt, som findes på Windows XP Professional-cd'en. Filen indeholder de seneste oplysninger, der ikke var tilgængelige, da disse produktbemærkninger og produktdokumentationen blev skrevet, herunder noter om forinstallation, der er vigtige for at foretage en vellykket installation.

Disse produktbemærkninger beskriver, hvordan du kører guiden Windows XP Installation og installerer Windows XP Professional på en enkelt computer.

======================================================================
INDHOLD
======================================================================
Yderligere Information
======================================================================
1.0 Før du starter
======================================================================

Når du konfigurerer Windows XP Professional, skal du angive oplysninger om, hvordan du vil installere operativsystemet. Fremgangsmåderne i disse produktbemærkninger hjælper dig med at levere de nødvendige oplysninger. For at sikre en vellykket installation skal du udføre de opgaver, der beskrives i de følgende afsnit, før du installerer Windows XP:

* Kontroller, at dine hardwarekomponenter lever op til minimumkravene.

* Anskaf kompatibel hardware og software, f.eks. opgraderingspakker og nye drivere.

* Find oplysninger om netværket.

* Tag sikkerhedskopier af dine aktuelle filer, så du kan gendanne dit nuværende operativsystem, hvis det skulle blive nødvendigt.

* Beslut, om du vil foretage en opgradering eller installere en ny kopi af Windows XP Professional.

* Hvis du installerer en ny kopi, skal du identificere og planlægge de avancerede installationsmuligheder, du måtte få brug for.


Tilbage til toppen


1.1 Hardwarekrav
======================================================================

Før du installerer Windows XP Professional, skal du sikre dig, at din computer lever op til følgende minimumkrav til hardware:

* 233 MHz eller kraftigere Pentium-processor (eller tilsvarende)
* 128 MB RAM anbefales (minimum 64 MB, maksimum 4 GB)
* 1,5 GB ledig plads på harddisken
* VGA-skærm
* Tastatur
* Mus eller kompatibelt pegeredskab
* Cd-rom- eller DVD-drev

Til netværksinstallation:

* Kompatibelt netværkskort og tilhørende kabel

Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du læse HCL (Hardware Compatibility List) eller læse afsnittet "Kontrol af hardware- og softwarekompatibilitet" senere i dette dokument.

* Adgang til det netværksshare, der indeholder installationsfilerne.


Tilbage til toppen


1.2 Kontrol af hardware- og softwarekompatibilitet
======================================================================

Guiden Windows XP Installation kontrollerer automatisk din hardware og software og rapporterer alle potentielle konflikter. For at sikre en vellykket installation bør du dog afgøre, om din computerhardware er kompatibel med Windows XP Professional, før du starter guiden.

Du kan få vist HCL (Hardware Compatibility List) på Microsofts websted:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Vigtigt: Windows XP Professional understøtter kun de enheder, der vises på HCL. Hvis din hardware ikke findes på listen, skal du kontakte producenten og bede om en Windows XP Professional-driver til komponenten. For at sikre, at programmer, der bruger 16-bit-drivere, fungerer korrekt senere, skal du bede om 32-bit-drivere fra softwareproducenten.

Du kan bruge opgraderingspakker under konfigurationsprocessen for at gøre din eksisterende software kompatibel med Windows XP Professional. Opgraderingspakker kan fås hos de relevante softwareproducenter.


Tilbage til toppen


1.3 Indhentning af netværksoplysninger
======================================================================

Hvis computeren ikke skal sluttes til et netværk, kan du springe dette afsnit over.

Det første, du skal afgøre, er, om computeren skal være en del af et domæne eller en arbejdsgruppe. Hvis du ikke ved, hvilken indstilling du skal vælge, eller hvis computeren ikke skal sluttes til et netværk, skal du vælge indstillingen for arbejdsgruppe. (Du kan altid slutte dig til et domæne, når du har installeret Windows XP Professional). Hvis du vælger domæneindstillingen, skal du bede netværksadministratoren om at oprette en ny computerkonto i domænet eller nulstille din eksisterende konto.

Hvis computeren allerede har forbindelse til netværket, skal du bede netværksadministratoren om følgende oplysninger, før du påbegynder installationen:

* Navnet på computeren
* Navnet på arbejdsgruppen eller domænet
* TCP/IP-adressen, hvis netværket ikke har en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol)

Hvis du vil oprette forbindelse til et netværk under installationen, skal du have installeret den korrekte hardware på computeren og være tilsluttet via et netværkskabel.


Tilbage til toppen


1.4 Sikkerhedskopiering af filer
======================================================================

Hvis du opgraderer fra en tidligere version af Windows, bør du sikkerhedskopiere dine nuværende filer. Du kan sikkerhedskopiere til en diskette, en båndstation eller en anden computer på netværket.

Hvordan du sikkerhedskopierer filerne, afhænger af dit nuværende operativsystem. Hvis din computer kører Microsoft Windows 95 eller Windows 98, kan det være nødvendigt at installere programmet Windows Sikkerhedskopiering. Hvis du bruger Windows NT 4.0, er Windows Sikkerhedskopiering installeret som standard. Du skal have installeret en båndstation for at kunne bruge sikkerhedskopieringsværktøjet i Windows NT.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om installation eller brug af Windows Sikkerhedskopiering, skal du se Hjælp og support.


Tilbage til toppen


1.5 Opgradering og installation af en ny kopi
======================================================================

En af de første beslutninger, du skal træffe, når du har startet guiden Windows XP Installation, er, om du vil opgradere dit nuværende operativsystem eller foretage en helt ny installation. Under installationen skal du vælge mellem opgradering og installation af en helt ny kopi af Windows (en "ren installation").

Under en opgradering erstatter guiden Windows XP Installation de eksisterende Windows-filer, men den bevarer de eksisterende indstillinger og programmer. Visse programmer er muligvis ikke kompatible med Windows XP Professional og fungerer derfor muligvis ikke korrekt efter en opgradering. Du kan opgradere til Windows XP Professional fra følgende operativsystemer:

* Windows 98 (alle versioner)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 og nyere)
* Windows 2000 Professional (også med servicepakker)
* Windows XP Home Edition

Hvis din computer i øjeblikket kører et operativsystem, der ikke understøttes, skal du installere en ny kopi. Guiden installerer Windows XP Professional i en ny mappe. Når installationen er gennemført, skal du geninstallere alle programmer og foretage alle indstillinger igen.
Du bør OPGRADERE, hvis alle   Du bør INSTALLERE en ny kopi følgende sætninger er sande:     hvis en eller flere af følgende sætninger er sande:=========================      ==============================Du bruger allerede en ældre     Din harddisk er tom. version af Windows, derunderstøtter opgradering.   - og -               - eller - Du vil erstatte dit            Dit nuværende operativsystem Windows-operativsystem      understøtter ikke opgradering til med Windows XP.       Windows XP. - og -               - eller - Du vil beholde dine eksisterende  Du bruger allerede et operativsystem,filer og indstillinger.         men vil ikke beholde                  dine nuværende filer og                  indstillinger, så du kan                  foretage en ren installation.

Hvis du vil ændre den måde, guiden installerer Windows XP Professional på, skal du klikke på Avancerede indstillinger, og derefter udføre en af følgende opgaver:

* Ændre installationsfilernes standardplacering.
* Gemme systemfilerne i en anden mappe end standardmappen (\Windows).
* Kopiere installationsfilerne fra cd'en til harddisken.
* Vælge den partition, Windows XP Professional skal installeres på.

Du bør bruge standardindstillingerne, medmindre du er erfaren bruger.


Tilbage til toppen


======================================================================
2.0 Kørsel af Windows XP Installation
======================================================================

Guiden Windows XP Installation indsamler oplysninger om bl.a. internationale indstillinger, navne og adgangskoder. Guiden kopierer derefter de relevante filer til harddisken, kontrollerer hardwaren og konfigurerer installationen. Når installationen er gennemført, er du klar til at logge på Windows XP Professional. Bemærk, at computeren genstartes adskillige gange i løbet af processen.

Hvordan du starter guiden Windows XP Installation afhænger af, om du opgraderer eller installerer en ny kopi af Windows. Find ud af, hvilken installationsmetode du vil bruge, find det tilsvarende afsnit i disse produktbemærkninger, og følg derefter fremgangsmåden i dit installationsscenario.


Tilbage til toppen


2.1 Hvis du installerer en ny version (ren installation)
======================================================================

Hvis computerens harddisk er tom, eller hvis dit nuværende operativsystem ikke understøttes, skal du starte computeren ved hjælp af Windows XP Professional-cd'en. Visse nye cd-rom-drev kan starte installationen fra cd'en og køre guiden Windows XP Installation automatisk.

>>> Sådan installeres en ny kopi ved hjælp af cd'en:

1. Start computeren ved at køre dit nuværende operativsystem, og læg derefter Windows XP Professional-cd'en i cd-rom-drevet.

2. Hvis Windows finder cd'en automatisk, skal du klikke på Installer Windows. Guiden Windows XP Installation vises.

Hvis Windows ikke finder cd'en automatisk, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv følgende sti til installationsfilen. Erstat 'd' med cd-rom-drevets bogstav, hvis det er nødvendigt:

d:\setup.exe

3. Tryk på ENTER.

4. Når du bliver bedt om at vælge en installationstype, skal du vælge Ny installation og derefter klikke på Næste.

5. Følg de anvisninger, der vises på skærmen.

>>> Sådan installeres en ny kopi ved hjælp af en netværksforbindelse:

1. Opret forbindelse til den delte netværksmappe, der indeholder installationsfilerne, ved hjælp af dit nuværende operativsystem. Du kan også bruge en MS-DOS- eller netværksinstallationsdisk til at oprette forbindelse til netværksserveren, hvis disken indeholder netværksklientsoftware.

Netværksadministratoren kan oplyse dig om stiens placering.

2. Hvis computeren i øjeblikket kører Windows 98, Windows Millennium Edition eller en ældre udgave af Windows NT, skal du skrive stien til filen setup.exe efter kommandoprompten.

3. Tryk på ENTER.

4. Følg de anvisninger, der vises på skærmen.


Tilbage til toppen

2.2 Hvis du opgraderer
======================================================================

Opgraderingsprocessen er enkel. Guiden Windows XP Installation finder og opdaterer de relevante drivere, eller den opretter en rapport med en liste over de enheder, der ikke kunne opgraderes. Derved kan du sikre dig, at din hardware og software er kompatibel med Windows XP Professional.

>>> Sådan opgraderer du fra cd'en:

1. Start computeren ved at køre dit nuværende operativsystem, og læg derefter Windows XP Professional-cd'en i cd-rom-drevet.

2. Hvis Windows finder cd'en automatisk, vises dialogboksen Windows XP Professional-cd. Klik på Installer Windows for at starte opgraderingen.

Hvis Windows ikke finder cd'en automatisk, skal du klikke på Start og derefter på Kør. Skriv derefter stien til installationsfilen. Erstat 'd' med cd-rom-drevets bogstav, hvis det er nødvendigt:

d:\setup.exe

3. Tryk på ENTER.

4. Når du bliver bedt om at vælge en installationstype, skal du vælge Opgradering og derefter klikke på Næste.

5. Følg de anvisninger, der vises på skærmen.

>>> Sådan opgraderer du fra en netværksforbindelse:

1. Opret forbindelse til den delte netværksmappe, der indeholder installationsfilerne, ved hjælp af dit nuværende operativsystem. Hvis du har en MS-DOS- eller netværksinstallationsdiskette, der indeholder netværksklientsoftware, kan du bruge disketten til at oprette forbindelse til den delte mappe.

Netværksadministratoren kan oplyse dig om stiens placering.

2. Skriv stien til filen setup.exe efter kommandoprompten.

3. Tryk på ENTER.

4. Vælg Opgradering, og klik derefter på Næste.

5. Følg de anvisninger, der vises på skærmen.


Tilbage til toppen


2.3 Indsamling af oplysninger om bruger og computer
======================================================================

Guiden Windows XP Installation hjælper dig med at finde oplysninger om dig og din computer. Selv om en stor del af denne proces foregår automatisk, kan du blive nødt til at levere oplysninger eller vælge indstillinger på følgende sider, afhængigt af computerens nuværende konfiguration:

* Licensaftale. Hvis du er enig i vilkårene og ønsker at fortsætte med konfigurationen, skal du vælge Jeg accepterer aftalen.

* Vælg Særlige indstillinger. Tilpas indstillingerne for installation, sprog og hjælp til handicappede ved nye installationer af Windows XP. Du kan konfigurere Windows XP til at bruge flere sprog og internationale indstillinger.

* Vælg filsystem. Windows XP Professional kan automatisk konvertere partitioner på harddisken til NTFS, det anbefalede filsystem til Windows XP Professional, eller du kan vælge at beholde de nuværende filsystemer. Hvis du opgraderer, bevarer guiden dit nuværende filsystem.

* Internationale indstillinger. Ændrer systemets og brugernes indstillinger for forskellige regioner og sprog.

* Tilpasning af software. Skriv navnet og (hvis du vil) virksomheden på den person, denne udgave af Windows XP Professional er licenseret til.

* Computernavn og administratoradgangskode. Skriv et entydigt navn på computeren, der er forskelligt fra andre navne på computere, arbejdsgrupper eller domæner på netværket. Guiden foreslår et navn til computeren, men du kan ændre det.

Under installationen opretter guiden automatisk en administratorkonto. Når du bruger denne konto, har du de fulde rettigheder til computerens indstillinger og kan oprette brugerkonti på computeren. Hvis du logger på som administrator, når du har installeret Windows XP Professional, får du med andre ord de administratorprivilegier, du skal bruge til at logge på og administrere computeren. Skriv en adgangskode til administratorkontoen. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du altid forsyne administratorkontoen med en adgangskode. Det er vigtigt, at du husker og beskytter adgangskoden.

* Indstillinger for dato og klokkeslæt. Bekræft datoen og klokkeslættet for din region, vælg den rigtige tidszone, og vælg derefter, om Windows XP Professional automatisk skal skifte mellem sommer- og vintertid.

* Netværksindstillinger. Hvis du ikke er erfaren bruger, bør du vælge indstillingen Standardindstillinger for din netværkskonfiguration. Hvis du vil konfigurere netværkets klienter, tjenester og protokoller manuelt, skal du vælge indstillingen Brugerdefinerede indstillinger.

* Arbejdsgruppe eller computerdomæne. Under installationen skal du vælge mellem at tilslutte dig en arbejdsgruppe eller et domæne.

Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du læse "Opgivelse af netværksoplysninger" senere i dette dokument.

* Guiden Netværksidentifikation. Hvis computeren har forbindelse til et netværk, beder denne guide dig om at identificere de brugere, der skal bruge computeren. Hvis du opgiver, at du er den eneste bruger, tildeles du administratorrettigheder.


Tilbage til toppen

2.4 Opgivelse af netværksoplysninger
======================================================================

I løbet af eller efter konfigurationsprocessen skal du tilslutte dig en arbejdsgruppe eller et domæne. Hvis du ikke skal arbejde på et netværk, skal du vælge at tilslutte dig en arbejdsgruppe.


Tilbage til toppen


2.4.1 Tilslutning til en arbejdsgruppe
----------------------------------------------------------------------
En arbejdsgruppe er en eller flere computere med det samme arbejdsgruppenavn (f.eks. et "peer to peer"-netværk). Alle brugere kan slutte sig til en arbejdsgruppe ved at angive dens navn. Man behøver ikke en særlig tilladelse for at slutte sig til en arbejdsgruppe. Du skal angive navnet på en eksisterende eller ny arbejdsgruppe. Du kan også bruge det navn, guiden Windows XP Installation foreslår.


Tilbage til toppen


2.4.2 Tilslutning til et domæne
----------------------------------------------------------------------

En computerkonto identificerer computeren overfor domænet, og brugerkontoen identificerer dig overfor computeren.

Et domæne er en samling computere defineret af en netværksadministrator. I modsætning til en arbejdsgruppe, som du selv kan tilslutte dig, kræver det tilladelse fra netværksadministratoren at tilslutte sig et domæne.

Hvis du vil tilslutte dig et domæne i løbet af konfigurationen, skal du have en computerkonto i det domæne, du vil tilslutte dig. Hvis du opgraderer fra Windows NT, bruger guiden Windows XP Installation din eksisterende computerkonto. Ellers bliver du bedt om at angive en ny computerkonto.

Før du starter guiden Windows XP Installation, skal du bede netværksadministratoren om at oprette en computerkonto. Hvis du har de nødvendige rettigheder, kan du også oprette kontoen i løbet af konfigurationen og tilslutte dig domænet. Hvis du vil tilslutte dig et domæne under konfigurationen, skal du angive dit brugernavn og din adgangskode.

Bemærk: Hvis du har problemer med at tilslutte dig et domæne i løbet af konfigurationen, kan du tilslutte dig en arbejdsgruppe i stedet for og derefter tilslutte dig domænet, når du er færdig med at installere Windows XP Professional.


Tilbage tiltoppen


======================================================================
3.0 Tilpasning af installation ved hjælp af automatiseret installation
======================================================================

Du kan tilpasse installationen af Windows XP Professional. Hvis du bruger automatiseret installation, kan du indstille oplysninger på forhånd, så du ikke behøver at angive dem manuelt i løbet af konfigurationen.

Netværksadministratorer og erfarne brugere kan foretage en ny installation med automatiseret installation ved hjælp af en svarfil. Under automatiseret installation behøver brugeren ikke at medvirke under konfigurationsprocessen, for svarfilen indeholder alle de oplysninger, guiden Windows XP Installation behøver, herunder accept af licensaftalen, computerens navn og netværkskortet. Svarfiler kan hjælpe dig med at installere Windows XP Professional hurtigt på mere end en computer.

Der findes et eksempel på en svarfil, Unattend.txt, i mappen i386 på Windows XP Professional-cd'en. Ved at bruge denne fil som skabelon kan du oprette din egen svarfil for at tilpasse konfigurationen.


Tilbage til toppen


======================================================================
4.0 Start af Windows XP Professional
======================================================================

Når de nødvendige oplysninger er indsamlet, udfører guiden Windows XP Installation installationen. Computeren genstartes adskillige gange, og derefter beder Windows XP Professional dig om at logge på. Når du har logget på, kan du aktivere din kopi af Windows XP Professional, oprette brugerkonti og genkonfigurere alle de indstillinger, du angav under konfigurationsprocessen, hvis du har administratorrettigheder.


Tilbage til toppen


4.1 Logon i Windows XP Professional
======================================================================

Når du installerer Windows XP Professional, beder installationsprogrammet dig om at oprette en brugerkonto til dig selv og en til hver af de personer, der bruger computeren regelmæssigt, både på en arbejdsplads og privat.

Vigtigt: Hvis du har administratorrettigheder, kan du tildele tilladelser til alle brugerkonti. Du kan f.eks. afgøre, om en bruger må installere software, se andre brugeres dokumenter eller anvende netværksressourcer som f.eks. printere og servere.


Tilbage til toppen


4.2 Oprettelse af en brugerkonto
======================================================================

Din brugerkonto identificerer dit brugernavn og din adgangskode, de grupper du tilhører, hvilke netværksressourcer du har adgang til samt dine personlige filer og indstillinger. Alle personer, der bruger computeren regelmæssigt, bør have en brugerkonto. Brugerkontoen identificeres med et brugernavn og en adgangskode. Når brugeren logger på computeren, skal begge angives. Du kan oprette individuelle brugerkonti, når du har logget på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder.

>>> Sådan oprettes en brugerkonto:

1. Log på computeren som bruger med administratorrettigheder.

2. klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Brugerkonti.

3. Klik på Tilføj.

4. Følg de anvisninger, der vises på skærmen.
Pro.txt "Setup instructions for this version of Windows XP"
Egenskaber

Artikel-id: 286463 – Seneste udgave 08/06/2007 09:43:00 – Udgave 1.1

 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbinfo KB286463
Feedback